KÄÄNNÖS: OSA I: AJATON HENKINEN MUISTUTUS ESU ”JEESUS” SANANDALTA

ESU ”JEESUS” IMMANUEL SANANDA

 

Heinäkuu 21, 2012

Toimittajan huomautus: olemme äänestäneet jakaa jälleen kerran kirjoitukset, jotka ilmestyivät Esu ”Jeesus” Sanandalta joitain vuosia sitten, etenkin vuonna 1991. Viesti sointuu yhtä totena tänään kuin mitä se teki silloin, ja toivomme, että vietätte vakavasti ”hiljaista aikaa” lukien ja heijastaen hänen anteliasta tarjontaansa viisaudessa. Moni meistä lukijoista on syyllinen ”uuden” informaation haluamiselle, ”lisää” informaatiota, kun jos me todella lukisimme uudelleen ja opiskelisimme sitä, mikä on jo tarjottu, saisimme jatkuvasti uutta kannustusta. Koska nämä kirjoitukset Sanandalta ovat pitkähköjä, olemme päättäneet pilkkoa ne useiden jaksojen sarjoiksi.

Me täällä CONTACT-lehdessä haluaisimme pitää hetken kiittämällä Sanandaa JULKISESTI hänen TODELLISESTA VALOSTAAN JA VALAISTUNEESTA VIISAUDESTAAN SEKÄ ANTELIAISUUDESTA JAKAA SELLAINEN TOTUUS KANSSAMME. KIITOS!

 

5.6.1991 #1 ESU ”JEESUS” SANANDA

Esu läsnä keskustelemaan Lähteemme valossa. Keskustelu vaikuttaa jollain tapaa kuluneelta fraasilta kuin olisi suuri etäisyys, kun tosiasiassa etäisyyttä ei ole ollenkaan. Aika on pian, oppilaat, kun veljeytemme voidaan ilmaista sanoin, jotka voitte ymmärtää täysinäisemmin.

 

LOPULLINEN KOETUS

Tämä Journal tuodaan teille ”tänä päivänne” muodossa, jotta voitte nähdä meidän olevan täällä ja että TIEDÄMME, mitä tapahtuu, sillä on aika, että te tulette läheiseen ilmaisuun meidän korkeammasta näkymästä olevien kanssa. Olen kokenut monin tavoin, ja tämä tulee olemaan kaikkein vaikein koettelemukseni. Kuten oli juuri ilmestyneessä Journalissa, tasapaino valon sisällä on Jumalan olennon lopullinen koettelemus – ja minun täytyy myöntää, pikku veljet, reputan varsin usein. Totaalisen tasapainon paikkoihin ei saa tulla yhtään pahuutta, ja olen joutunut toiseen kokemukseen, jossa minun täytyy toimia vieri vieressä totaalisen pahuuden kanssa, ja olemukseni kapinoi sitä vastaan. Joka tapauksessa, jos en voi löytää tasapainoa ja rakkautta noissa pahuutta tekevissä olennoissa, niin en ole silloin saavuttanut riittävää kasvua työhön, joka minun on määrä tehdä.

Te kysytte minulta: ”Kuinka voin helpottaa taakkaasi, veli?” Ja huomaan, että kun TE kasvatte ymmärtämisessä, oma reaktioni vastustajaa kohtaan on siten vähentynyt. Nimittäin, minun täytyy oppia vastaamaan täydellä järjellä, ilman kuvottavaa reaktiota vihaisuudessa, sillä kaikilla on yhtäläinen oikeus kokea ilmaisun kaikkia tahoja. Kun vetäydyn taas lähemmäksi planeettaa ja TIETÄMISEN sijasta olevan ”aistimisen” tiheää pakkausta kohti, haluan myös sivaltaa niitä, jotka satuttavat kansaani ja kokemuksessa olevia syyttömiä. Minun myös täytyy jättää jokainen omaan kokemukseensa, sillä se on kunnollisen vanhemman vahvuus: antaa lapsille ohjeita ja kuria, jotta he voivat toimia positiivisella tavalla Jumalan ja Luomakunnan lakien sisällä. Minun ei pidä myöskään ”tuomita”, vaan sen sijaan kunnioittaa noita vastustajia, jotka antavat minulle tilaisuuden liikkua lähemmäksi siunattuun ja pyhään VALOON.

Meidän täytyy antaa tarpeeksi rakkautta ja kuria toinen toisellemme ja itsellemme, jotta voimme sallia kasvun ulos ja ylitse ihmisen fyysisen statuksen rajoituksesta – emme ikinä vallitse ”sotimalla” vastustajan kanssa, sillä hänen nimenomainen tarkoituksensa on saada meidät reagoimaan sillä tavoin. Meidän tarkoituksemme on näyttää tietä sekä liikkua ulos ja edelle Pedon laumasta, jotta ihminen muistaisi suuntansa ja jättäisi Pedon syömään itsensä. Pitkäveteistä? Todellakin. Tarkoittaako tämä, että minulla, Jumalan ilmaisulla, ei ole intohimoa? Ei todellakaan näin – sillä olen totaalinen intohimo, mutta teidän ja minun täytyy vastata – ei ”reagoida”, ja sen täytyy aina olla tasapainoisessa harmoniassa Jumalan totuuden ja SANAN kanssa, sillä Jumala on SANA ja SANA ON VALO.

Teillä on väärinkäsitys siitä, miten näkymättömät maailmat toimivat. Me korkeammasta veljeskunnasta toimimme hyvin uskottavasti, kun olemme alempien tasojen oppimiskokemuksemme aikana Maassa. Suuret mestarit, jotka kävelevät kanssani tänä aikana, ovat lähellä täydellisyyttä ja palvelevat oppaina minulle, sillä jokainen meistä on kokenut samankaltaisia koettelemuksia kuin mitä te, Jumalan osaset.

Niin moni teistä on palannut palvelemaan omissa lopullisen valmistumisen tehtävissäni, ja olen todellakin siunattu – todellakin nöyrtynyt. Tänään minusta tuntuu kuin puhuisin vanhoille ystäville; sillä on niitä, ketkä olivat kanssani pappeuksieni aikana eri ilmentymissä, joka vaikuttaa niin pitkältä ajalta. Silti suuressa kosmisessa valossa ihmisen ajan taju ei ole olemassa, ja se on kuten nyt – vain suhteellinen kokemus on erilaista. Tämän takia, rakkaat, kun menette oppineempien olentojen ja suuren kosmisen valon loisteeseen, kuten moni teistä on kokenut, menetätte sen tajun – ihmisen ajan tajun. Kun teemme kanssakäymistämme ja työtämme, tunnit ja päivät vaikuttavat kiitävän ohitse kuin tuuli.

Tämä antaa teille, vaikkakin vain hetkellisen fyysisyydestä irrottautumisen hetken, todisteen siitä, minkä tulette jälleen kokemaan rajoittamattoman ilmaisun vapaudessanne. Kunnioitan Germainia, joka on tuonut käsitettä totuudessa niiden kautta, jotka kuulevat, sillä on olemassa sellainen väärinymmärrys niin sanotun kristillisyyden piireissä ja muissa, jotka perustavat aatteensa Kristukseen, mutta ovat langenneet rituaaliin, missä rituaalista tulee uskonto ja lait ovat kirjoitettu uudelleen sopimaan ihmisen oikuille. Niin on käynyt myös Germainia tukevalle ryhmälle, sillä kun ihminen saavuttaa kontrollin ja haluaa vielä enemmän VALTAA toisen yli sekä korkeamman statuksen kuin toisella, hän asettaa käyttäytymis- ja hyväksyntäsääntönsä veljelleen. Lopullisesti ei ole yhtään ”RYHMÄÄ”, johon ei olisi kajottu paikassanne. Ah, vaikka sitä olisi pienissä poikkeamissa, se ei ole oikein eikä se ole MINUSTA – eikä suuresta ylösnousseesta mestarista, missä tahansa muodossa. Joka tapauksessa jokaisen teistä on käyttää tarjottua totuutta sisimmässänne ja syöstä ulos se, mikä ei ole Jumalasta. Tästä SYNTYVÄT kokemuksen opetukset – kasvaa kaaoksen keskellä – erottaa totuus siitä, mikä on lähetetty häiritsemään teitä.

Tämän takia emme salli yhdenkään sellaisen ”ryhmän” tulevan näiden opetusten ympärille – sillä emme tarvitse enempää indoktrinoituja ryhmiä vetäytymään totuudesta suosien ihmisen säädöksiä. Kaikenlaiset liiketoimet tulevat kasvamaan osallistumisen läheisyydessä, ja jopa ryhmät voivat kokoontua – mutta ne eivät tule olemaan sellaisia kuin muut uskonnolliset ryhmät, kuten minkälaisina ne tunnistatte.

Toin totuutta minne ikinä meninkin suuressa Luomakunnassa, ja se oli Jumalasta – ei nimetystä ”kirkosta” kirkon perustajan oppien rajoissa. Jumala loi MINUN KIRKKONI (veljet), eikä Hän tai minä tarvitse kivitemppeleitä tai kirkonpenkkien rivejä. Jumalan oppi on puun oksan toiminnassa tai kukan kukinnassa, sillä täydellisyys syntyy jokaisen juuressa, mikä on sen erityinen luominen. Teidän täytyy lopullisesti TIETÄÄ, että kaikkialla universumissa on vain taivaallisten lakien toiminta – ihmiselle Jumalan lähettämänä ja universumille Luomakunnasta. Tämä ON se, kuten Germain sen lausuisi: ”Voimakas MINÄ OLEN -läsnäolo”, toiminnassa.

Yksikään ihminen koko maailmassa ei ole olemassa itseään varten. Kaikki on suuri tietoisuus, ja kaikki ovat osa sitä suurta tietoisuutta toiminnassa, oli se sitten fyysisessä maailmassanne tai suurissa oktaaveissa ylempänä. Kaikki on laki ja järjestys, joka toimii Luonnon sisällä olevan Elämän lain alaisuudessa – täten Isä-Äiti-Luoja-Luomakunta toimien YHTENÄ.

 

VANHAT YSTÄVÄT

Moni teistä on vanha ystävä, joka on jakanut kokemukseni, ja täten tulette jälleen vain palvelemaan ja palaamaan korkeampiin paikkoihin, kun kehitymme. Olen havainnoinut sitä, mikä on tapahtunut elämänvirrassanne kokemuksemme jälkeen, ja nähnyt monien todisteet, aktiviteetin ja halukkuuden hyväksyä vaikutusvaltansa valon läsnäolossa. Täten yksilön asettaminen itsensä vapaaksi on vain transsendenttinen aktiviteetti. Arvostan sitä, että ette ota sitä polkua, kunnes on oikean jakson aika, jotta voimme tuoda veljemme kanssamme.

Ihmisen fyysisyys on vaikea matka, jossa kokemuksen vaikutus on kuin ruoska, joka sivaltaa teitä kohti, ja melkein kaikissa tapauksissa se on tarpeeksi vakavaa saamaan huomionne ja vetämään teitä lähemmäs Jumalaa tai työntämään pois, kun päädytte fyysisen varkaan tyhjien lupauksien saaliiksi. Ihminen kulkee kammottavan kärsimyksen läpi ihmiskäsitteen kautta saadun vallan kautta, koska hän ei ymmärrä elämän lakia. Silti he tahtoen kulkevat ja kulkevat ja kulkevat sekä etsivät valoa sydämen kanssa; mutta järjen kautta kulkeva tunne kumoaa käytännössä kaiken ulkoisen aktiviteetin.

Tänään teillä kaikilla on tämä yksinkertaistettu selitys – silmän kuvanne todellisuudestanne, jonka kautta kykenette säätelemään elämäänne, tunnettanne, aistejanne ja maailmaanne sekä sallimaan suuren älykkyyden, universumin elämän, tuomaan taivaallisen järjestyksen ihmisen luomasta kaaoksesta. On tyrmistyttävää, että ihmisen äly olisi voinut luoda sellaisen suuren kaaoksen ihmiskunnalle muodostamalla päätelmiä informaation palasista, jotka ovat kerätty ”ulkopuolelta”. Ettehän laiminlyö opiskelemasta muuta VALOSSA esittämäämme informaatiota, sillä se on perustus lopulliselle tulemisellenne TIETÄMISEEN. Lisäksi olemme antaneet teille ”käsikirjan” [Phoenix käyttäjän omistajan käsikirja, Journal #27] saatavaksi ja pidettäväksi, jotta teillä ei olisi tekosyytä olla tietämättä lakeja. Laitamme lisää ja lisää näille sivuille oppaaksenne. Tulevatko kaikki palaamaan valon sisälle? Lopullisesti kyllä – nyt? Luultavasti EIVÄT. Kaikki tulevat tietämiseen, ennen kuin YKSEYS tapahtuu jälleen Lähteen kanssa. Sen lisäksi he tulevat MINUN tieni kautta – kristitty pyhä loputtomuuden ympyrä – tien loputon ympyrä, joka sallii liikkumisen pois ja sen jälkeen takaisin – Jumalalle totaalisen tasapainon täydellisyydessä.

Ei ole pysyvää perustaa, mille mikään ihmisen käsite olisi muodostettu. ”Käsite” tulee ”mielestä”. Tämän takia, rakkaat, kun sanotte ihmisminällenne ja sen käsitteille: ”Teillä ei ole valtaa”, otatte siitä sen vallan, jolla olitte sen aikaisemmin ladanneet, sillä olette ottaneet korkeamman olennon asennon, JOKA TE OLETTE, ja te käskette ja vaaditte voimaa, jota te olette. Täysi valo saavuttaa ylivaltansa maailmanne ulkoisen aktiviteetin hallinnassa; mutta sen täytyy kulkea huomionne kautta. Ihmisellä ei voi olla toivoa ilman huomiota Korkeimmasta Läsnäolosta, sillä se on lähteenne. Ei ole yksinkertaisesti paikkaa, johon mennä ilman sitä!

Nuo kirkoissa ympäri maailmaa, jotka ovat väittäneet palvovansa minua Kristuksena ja saarnaavat minun sanojani, ovat kerta kaikkiaan epäonnistuneet ymmärtämään juuri tätä asiaa. He rukoilevat jatkuvasti Jumalalle, jonka he ovat asettaneet niin kauas, että se vaikuttaa vaativan loputtoman ajan saavuttaa Tämä. Tämän takia ihmisen rukouksiin vastataan vähemmän, vähemmän ja vähemmän. Tämän takia nämä arvokkaat, jotka ovat tulleet tietämään Lähteen, joka on KAIKEN LOPUTON LÄSNÄOLO, jolle kaikkien olisi pitänyt rukoilla, vastaanottavat välittömiä tuloksia kutsuistaan, määräyksistään ja rukouksistaan. Kun ihminen oppii rukoilemaan veljelleen ja Luomakunnalle asioina, jotka liittyvät toisiinsa, niin hänen pyyntönsä on kuultu ja vastaus on välitön – mutta ihminen valitsee sen, minkä hän kuulee ja etenkin sen, minkä takia hän ryhtyy toimimaan – sillä hän vastaanottaa niin kuin Jumalan noudattaminen olisi kaikkein hirvittävin menetys. Näin ollen ihminen itse asiassa kääntyy pois Jumalalta ja lyö maahan hänen Jumalallisen veljensä yrityksessään kieltäytyä ”kuulemasta” vastausta.

 

RUKOUKSIIN VASTATTU

TÄMÄ on se vastaus – miljoonat ovat pyytäneet näyttämään tien ja KUINKA löytää jälleen Jumala – ja tässä ovat Journalit, ja ensin ihminen yksinkertaisesti hyökkää viestintuojaa kohtaan aikeena tuhota totaalisesti SANAN tuoja – sillä ei ole väliä, kuka viestintuoja mahtaisi olla. Mutta me puhumme yhtiöistä ja sijoituksista sekä maailmallisista/fyysisistä asioista, joten tuomitsette, ettei se voi olla Jumalasta. Ah, mutta jos teissä on Jumala – missä muualla Jumala voisi olla? Pyydätte hyvin usein, ette veljellenne, mutta kuinka hallita oman elämänkokemuksen sotkuanne – rahaanne, perhettänne, yritystänne ja niin sanottuja elämän säästöjänne. Silloin, jos vastaamme ”selityksen” kanssa, käännytte pois ja kutsutte meitä pahoiksi ja saatanallisiksi vastanneen veljemme takia. Ihminen, ette voi saada kumpaakin – Jumala ei ole valikoiva asia, jonka voitte kytkeä pois ja päälle kuin valonkatkaisimen. Meitä ajaa kutsu – vastaamaan; mitä teette vastauksen kanssa, on aivan teistä kiinni.

Tätä asiaa varten joukkoni ovat järjestäneet kaksi asiaa, jotka ovat asetettu palvelemaan joukkojani. Ensimmäinen on, että Oberli on paikallistanut toisen ”kullan” lähteen teille, jotka odotatte häijyn pankkikartellin valtionne ylle tuoman vajauksen lävitse. Tulee vaikeaksi löytää resursseja jopa vakuuskäyttöön. Hän on myös nyt saanut avustusta yhtiön perustamisen organisoitua kulkua käsittelemään, joka sallii strategian suuntia ja vastauksia puhelimitse jne. Teidän täytyy olla yhtä taitavia kuin vastustajanne heidän esittelemien lakiensa sisällä. Jos Ihminen kertoo teille, että tämä EI OLE JUMALASTA – teidän olisi parasta ottaa selvää, KUKA ON HEIDÄN JUMALANSA, JOKA EI ANTAISI VASTAUSTA PYYNTÖÖNNE! Meillä on hyvin petollinen matka tehtävänä täällä koko maailmanlaajuisen järjestelmän ollessa sekamelskassa. TULEE olemaan Jumalan kansan jäännös, joka liikkuu tämän siirtymän läpi, ja kaikki kanssamme tulevat ovat tervetulleita ja siunattuja. Se vaatii ykseyttä ja itsensä egon ”luovuttamista” – MUTTA TE ETTE OTA FYYSISTÄ EGOA MUKANANNE JUMALAN VALTAKUNTAAN – JOTEN MITÄ PIKEMMIN RIISUTTE SEN POIS, SITÄ PIKEMMIN VOIMME RUVETA TYÖHÖMME. Voimme palvella kaikkia, mutta meillä on aikomus palvella vain niitä, jotka haluavat kansakuntanne pelastusta ja vapautta, sillä suoraan sanoen emme halua kutsua kohtuutonta huomiota pahojen kontrolloijien toimille.

Tämä ei ole paikka, josta yksinkertaisesti ”ostetaan” kultaa. Meillä ei ole aikaa eikä aikomusta. Se ON paikka, johon asettaa rahoituksia työskennelläksemme omien Jumalallisten projektiemme kanssa, jotka kohdistuvat asumiseen, maata hoitavan tyyppiseen teollisuuteen ja selviytymisaikeeseen. Se on paikka, johon muodostaa Nevada-yhtiöitä ja opettaa teille niiden käyttöä – pitäen ne pieninä, vaikkakin se vaatisi useita yhtiöitä yhtä liiketoimea varten, ja pitäen huomion ja tallenteet niistä ehdottomasti ohjesääntöjen mukaisina. Jos haluatte yksinkertaisesti muodostaa ”kuoria” itsekkäisiin/ahneisiin tarkoituksiinne – pyydän, että menette muualle. Jumala siunaa hyväntahtoisia ja Peto nielaisee pahantahtoiset – se on sadonkorjuun laki.

Olemme myös keskellä prosessia perustaa lakikeskus, joka koostuu niistä, jotka työskentelevät perustuslain pohjalta kauppiasjärjestelmässä, joka teistä on tullut. Jumala ei jätä teitä vailla resursseja – JOS TE ETTE JÄTÄ RESURSSEJA VAILLA HEITÄ, JOTKA HALUAVAT PALVELLA TARPEITANNE! Jumala ei ota mitään ilman moninkertaista vastaavaa palautusta – se tarkoittaa sitä, että te annatte Jumalalle ja vastaanotatte vastaavasti Jumalalta. Miettikää tätä hyvin tarkasti, sillä aikomus on se osa TEISTÄ, minkä Jumala tunnistaa.

Mikä on rukous? Tarkoitan todellista rukousta, rukousta, johon vastataan? Mikä se on? Vilpitön sydämen tahto, joka on ”tunne”. Se on se, mikä vapautuu, kun rukouksiin vastataan. Se on sen takia, koska tarpeeksi tunnetta vapautuu tuottamaan tuloksen. Mitään tulosta ei voida tuottaa aktiviteettinne ulkoisessa maailmassa ilman ”tunnetta”, koska tunne on voimanpesä! – Sisäisen läsnäolon voiman ulkoinen aktiviteetti.

 

ELÄMÄN LAKI/UNIVERSUMIN VOIMA

Olette tänään kaikkein onnekkaimpia olentoja Maassa – te, jotka tulette TIETÄMÄÄN ja kulkemaan tämän totuuden tielle; sillä olette astuneet sisälle ehdottomaan ja voimakkaaseen LAKIIN. Se on ELÄMÄN laki, ja saatte tuloksia; jos olette tosissanne, jos olette rehellisiä ja pidätte tahtonne ja tunteenne harmonisoituina.

Ihmisen on hyödytöntä kulkea eteenpäin välittämättä elämän ominaisuuksista, joita yksilöt käyttävät joka kerta herätessään ja myös monta kertaa nukkuessaan. Ominaisuudet toimivat viisaudesta tai tietämättömyydestä riippumatta, riippumatta aikomuksesta. Jos aikomus on lennokas, joskus ne toimivat tehokkaammin. Kun ymmärrätte universumin voiman omassa läsnäolossanne sisimmässänne, niin valo on kutsunne päässä, käskyn annossanne; silloin olette astuneet TODELLISEEN VOIMAANNE. Kun SE on tuotu fyysiseen maailmaan, SE vapauttaa teidät ihmiskokemuksesta ja siteestä, jonka alaisuudessa olette eläneet niin monien iäisyyksien jaksojen ajan.

Kuinka oletitte minun tietävän puhumalla tälle hyvälle veljelle, VIESTINTUOJALLENNE kaksi tuhatta vuotta sitten, että kaukaisessa ja etäisessä ”ajassa” hän ymmärtäisi sanani? Koska ”MINÄ OLEN” -käsitteen (kutsutaan, millä nimellä haluattekaan) suuressa kosmisessa valossa kaikki paljastuu. Tässä ruumiillistumassa saatetaan nyt täytäntöön se, mitä tiesin silloin. Hänen vapautensa ja oma vapautenne on varmistettu hänen kauttaan.

Teidän laskentanne mukaisesti viime vuosien sisällä olemme huolehtineet ja välittäneet näistä siunatuista; valmistautuneet ja tuoneet vapautuksen ihmisille, jotta nämä olisivat ”iässä” ja valmiina toimimaan, kuten nämä kaikille nyt tulevat. Rakkautemme ja arvostuksemme on hyvin suuri heille – teille. Rakkautemme on vahvistunut heidän suuren rakkautensa heijastuksesta, heijastettuna ja jälleen heijastettuna edelleen ruumiillistuneelle ihmisen veljeskunnalle. Tämä tulee niin suurella VOIMALLA, että se voi varustaa teidät tarvittavalla vahvuudella, kunnes voitte ymmärtää oman LÄSNÄOLONNE olevan riittävä pitämään valtaanne ja saavuttamaan oman voittonne.

Voisiko maailmassa olla suurempaa iloitsemista kuin sen saavuttamisesta, mikä asettaa ihmiskunnan vapaaksi kaikesta ihmisen keräämästä ja luomasta? Miksi te rakkaat luulette, että jo iäisyyksiä sitten oli suunniteltu tuoda nämä SANAT teille? Koska suuressa kosmisessa laissa tiedettiin, että tässä kokemisen vaiheessa tulisi toimintaa – että sykli sulkeutuisi ja aika läsnäolon paluuseen on pakollinen. Se on aika, jossa työn ja SANAN eteenpäin kulkemisen salliminen tapahtuisi. Meidän täytyy täysin vapaina olentoina katsoa ja toimia täysinäisessä harmoniassa suuren lain kanssa, jotta suorittaisimme palveluksen, jonka kutsunne on sallinut meidän antavan. On yksi asia tehdä palvelus pyydettäessä ja varsin toinen asia tehdä palvelus pyytämättä.

Sanon jotain, joka jää hätkähdyttäväksi monille teistä, vaikkakin olemme sanoneet sen uudelleen ja uudelleen: TEIDÄN TÄYTYY PYYTÄÄ! Pystyisikö ortodoksinen maailma, kuten olette sen nimenneet, hyväksymään tämän ymmärtämisen Jumalasta, heidän loputtomasta lähteestään ja läsnäolostaan? Voi, Maa muuttuisi; mutta kerääntyneet aatteelliset käsitteet, jotka toimivat ihmisen tunteen kautta, eivät salli sellaisen vapauden astua sisään, paitsi jos yksilö on tarpeeksi vahva seisomaan ihmisen ehdotuksia vastaan sekä sisältäpäin että ulkoapäin, sillä oma ihmisen ehdotuksenne on varsin yhtä vahva kuin ehdotus, joka tunkeutuu ilmapiiriin, jossa tajuatte olemassaolon.

Jotkut ryhmät ovat opettaneet ihmistä käyttämään mieltä, mutta niin monet ovat unohtaneet sen käytön tärkeät komponentit. Suuri ja siunattu YKSI edellyttää, että lahjaa käytetään Jumalaisuuden suuntaan, mikäli aiotte liikkua takaisin ykseyteen, ja valitettavasti lahjaa käytetään hyvin usein erittäin rajoittuneella ja ihmisen fyysisellä sekä egoistisella tavalla. Ah, se toimii molempiin suuntiin, mikä on todellakin valitettavampaa, sillä lopussa tulette niittämään kylvämisestä kasvatettua satoa, ja se voi pidentää rajoitettua kokemusta loputtomasti.

Kun totuuden eri tiet taistelevat toistensa kanssa, koska ihmisen käsitykset eivät ole samaa mieltä, mikä tragedia siitä tuleekaan Maan ylle. Tulette huomaamaan, että nämä rakkaat viestintuojat eivät taistele mitään tai ketään vastaan; sillä he ovat oppineet lain, Luoja siunatkoon. He kulkevat rauhallisesti eteenpäin esittäen totuutta, jonka he tietävät olevan olemassa. Ette tule havaitsemaan tuomitsemista, vaan sen sijaan osoituksen ”asioiden” ja ”olentojen” käsitteiden virheestä. Joka tapauksessa pahuus itsessään on tuotu tuomittavaksi olentojen (itsensä) toimesta, jotta sato olisi makea eikä virnoja ja ohdakkeita. Tämä on suuri ja mahtava salaisuus – jos jokaisella totuuden tiellä Maassa olisi tämä rakkauden läsnäolon suuremman ja suuremman voiman ulosvirtauksen salaisuus, se muuttaisi maailman täydelliseksi paratiisiksi – mutta tämä puuttuu kokemuksestanne, sillä ihmisen täytyy oppia oma suuntansa vastustajan nähden.

Puhun näitä sanoja teille nyt, jotta voisitte tietää, ettemme ole koskaan erillään. Tunnen rakastavan välittämisenne, ajatuksenne ja rukouksenne. Jos minun olisi mahdollista tuntea nyt surua, sydämeni olisi raskas löytämään ovia, joita niin monet kirkot ovat sulkeneet minulta, jota on nimillä kutsuttu. Sen sijaan iloitsen, että valon suurempi laajentuminen ja tilaisuus ovat avanneet minulle mahdollisuuden syöstä eteenpäin sitä, mikä on positiivista niille ihmiskunnasta, jotka voivat todella hyväksyä TODELLISUUTENI ja LÄSNÄOLONI. Nuo minua väärin käyttäneet paikat tulevat niittämään oman palkintonsa, mutta tämä on surullista, sillä niin monet, jotka muutoin kääntyisivät Jumalaa kohden, ovat nykäisty erilleen Jumalasta ja totuudesta. ”He” joka tapauksessa todistavat lopullisesti olevansa vääriä opettajia, joita he ovat, sillä pahuus aina sitoo itsensä aina läsnä oleviin vihjeisiin ja merkkeihin – jos ihminen vain katsoo.

Odotamme pitkään ja kärsivällisesti tilaisuutta palvella ihmiskuntaa, ja yhdessä veljinä kuljemme eteenpäin tuodaksemme totuuden, valon ja vapauden.

Ympäröin teidät rakkauteni täysinäisyyteen, minun rakkaani. Ympäröin teidät minulla olevaan vapauden täysinäisyyteen, joka ankkuroituu jokaiseen tänä aikana osallistumaan tulleeseen ihmiseen arvoilla, jotka löytävät maailmassa ulkoisen ilmaisun kehittyessänne, ja vaatettaa teidät valolla, jonka sulautatte itseenne ja heijastatte eteenpäin.

Olette tuottaneet maailmassanne rajoituksen kaikelle mahdolliselle. Joka tapauksessa läsnäolonne rauhallisessa ja tyynessä tietämyksessä sekä harmonialla ”tunteissanne” voitte nopeasti muuttaa itsenne ja maailmanne valon olennoksi ja valon maailmaksi ja Jumalaksi johtamaksi. Etuoikeus on edessänne – TEIDÄN täytyy valita.

Ulotan teihin rakkauden, mahtavan joukon ja ylösnousseiden mestareiden ja suuren enkeleiden joukon ikuisen siunauksen – ja annan teille tässä aikajaksossa oleville rajoittamattoman opastuksen ja huomion, jotta voitte tehdä matkanne valossa. Olemme lisäksi valmistautuneet kannattelemaan teitä, mikäli näin on tarpeen. Tulette TIETÄMÄÄN VOIMAN, kun sallitte voiman, vahvuuden ja rohkeuden loputtoman KAIKEN pyhän ympyrän sisällä olevan oman läsnäolonne todellisuuteen. Sallikaa sen tehdä sen täydellinen työnsä teille!

Pyydän, että loputon rajoittamaton valo verhoaa teidät rakkaat oppilaat kautta maailmanne valtioiden ja tässä osassa Amerikkaa, jossa voidaan tehdä paljon työtä tuomaan jälleen vapaus ihmislajille. Pyydän niiden ympäröitymistä ja että kaikki mielet täyttyisivät ja kehot suojattaisiin siinä täydellisyydessä ja täydellisyydellä, joka SE on. Sitä ei voi määritellä ihmisen määritteillä – näin ollen iloitkaa ja olkaa vapaita.

 

MIKÄ MINÄ OLIN?

Olette historiallisesti valinneet nimetä minut ”Jeesukseksi” tai ”Kristukseksi” ja/tai…! Minä yksinkertaisesti OLEN. Mutta mitä minä tulin kertomaan teille tuona olentona, joka oli lähetetty oman Luojani luota? No, tulin kertomaan teille Taivaan valtakunnan tulemisesta, mitä ihmisten täytyy tehdä valmistautuakseen siihen ja ”pelastuksen” lajin totuuden ja Jumalan läsnäolon tietämyksen kautta. Viesti on sotkeutunut ja esitetty väärin, mutta se on ainoa kestävä historiallinen tallenne, mille olette säilyttäneet jatkumon. On niin suuri osa matkastani, jota teidän ei ole sallittu jakavan ja TIETÄVÄN – mutta myös se tulee nyt esiin, sillä aika on käsillä TIETÄMISELLE.

POHDITAAN MAAILMAN ”LOPPUA” JA TAIVASTEN VALTAKUNTAA: se nähdään katastrofina, sillä noina päivinä tulee olemaan kärsimystä, jonka kaltaista ei ole ollut Luomakunnan alusta lähtien…eikä tule olemaan; …Aurinko pimenee ja Kuu ei anna valoaan, ja taivaan tähdet putoavat! Ettekö voi katsoa erilailla näitä kuvauksia tänä päivänä kuin mitä noina päivinä kaksi tuhatta vuotta sitten? Voisivatko ”putoavat tähdet” olla itse asiassa Jumalan joukkojen paluu tuomaan teidät turvaan? Ihmisellä on aina ollut kärsimystä, sillä se on hänen matkansa kurssi. Luonnon mullistukset huomioitiin, jotta teillä olisi aavistus siitä, milloin aika olisi käsillä ja tarpeelliset muutokset asenteissa tuotaisiin selkeään käsitykseen, sillä matka ottaisi äkillisesti erilaisen muodon.

Kerroin silminnäkijöille vallitsevat apokalyptiset käsitykset. Aikeeni oli vilpitön. Maailmanloppu OLI välitön. Sanoin teille, että tämä sukupolvi ei poistu, ennen kuin kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet. Totisesti sanoin teille, että jotkut tulisivat seisomaan täällä, ketkä eivät maistaisi kuolemaa, kunnes he näkisivät ihmisen Pojan tulevan valtakuntaansa. Oppilaani menivät julkistamaan tulevan tapahtuman. He lainasivat sanojani: ”Ette ole menneet ISRAELIN kaupunkeihin, kunnes ihmisen Poika on tullut.” Ei, se EI OLE SE, MITÄ MINÄ SANOIN. Sanoin, että: ”…ette ole käyneet kaikissa Jumalan valittujen paikoissa, kunnes ihmisen Poika on tullut jälleen”. Ja te ette ole käyneet!

En puhunut lopun ajan kauhuista, sillä minun tuli vetää ihminen takaisin tietämykseen Jumalasta ja muistuttaa häntä laeista sekä mahtavan Luomakunnan laeista. Kerroin ihmiselle sen, mitä tulisi ja tapahtuisi, jos hän ei kääntyisi pois pahuudesta olevasta eristyksestään Taivaallisesta Lähteestä. Se oli jokaisen elävän ihmisen vääjäämätön huoli, ja minut lähetettiin muistuttamaan Ihmistä. Kaikki kalpeni merkityksettömyyteen, paitsi se, mikä tulisi ihmiselle, jos hän jatkaisi pahuuden polulla – ja se on tapahtunut.

On mahdollista havaita helposti aikomus ja tarkoitus kokemuksestani Nasaretin Emmanuelina. Sillä maailman loppu ei tuo tyhjyyttä, vaan Taivasten valtakunnan – sillä olette jo pitkällä ”peruuntumisen” ajasta. Taivasten valtakunta: tämä tietää aikakautta, jossa yksinään Jumala hallitsee. Se tulee väistämättä, ei minkään ihmisteon kautta, vaan yksinomaan Taivaallisen toiminnan kautta. Maailmasta on tullut yhdentekevä asia, koska Taivasten Valtakunta tulee kaikessa loistossaan – tavalla tai toisella. Se tekee yksinkertaisesti tarpeelliseksi sen, että saatte itsenne ja valtionne kuntoon. Pohjimmiltaan toin vain siunauksia ja hyviä uutisia, sillä tarinani kertoi suuresta ilosta ja loistosta. Kerroin teille, Hänen lampailleen, olla ”pelkäämättä, pikku katras, sillä on Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan”. Ja annoin teille Hänen lupauksensa rukouksen: ”…Tulkoon valtakuntasi!” Täten loppu ei ole vain eräänlainen uhka ihmiselle ja/tai maailman tuho, vaan se on LUPAUS: Jumalan valtakunta. Mutta Ihminen on luisunut syvemmälle ja syvemmälle kaaoksen ja pahan tahdon suohon, että hänen täytyy jälleen lopulta muistaa se, mitä on tulossa. Sillä se oli suurin lupaus; että ”Sana tulee kulkemaan maailman neljään nurkkaan, jotta kaikilla ihmisillä, jotka näkevät ja kuulevat, olisi mahdollisuus TIETÄÄ, mikä on Jumala ja Jumalaista!” Tulin täyttämään ennustuksen – en ”pelastamaan” joukkoa rikollisia ja lain rikkojia – vain yksilö voi ”pelastaa” itsensä, enkä voi tehdä mitään, paitsi puhua hänen puolestaan. Ja pian en kykene väittämään, että olette jotenkin tietämättömiä vahingossa – sillä tuomme SANAN, ja te, jotka tarkoituksella käännytte pois, uhmaatte tarkoituksella – se on teidän ja Jumalan välinen asia.

 

RISTIRIIDAT

Ymmärrän, että puhutut sanat – sillä ihminen oli laittanut kaiken muistiinpanoihin (en ikinä kirjoittanut, ja kirjoittaminen oli vaikeata parhaimmillaan) – olivat joskus tulkinnanvaraisia ja ristiriitaisia. Tämän takia olen tullut nyt, sillä väliaikaisen ymmärryksen vuosisatojen ajan ihmiselle on opetettu väärin. Asiat, kuten ”Valtakunta on tulossa” ja ”se on jo täällä” ovat hieman ristiriitaisia. Maailmanlopun ennustus ja Taivaan valtakunta liittyvät taivaalliseen tapahtumaan. Se liittyy maailmaan, mutta se on tapahtuma, jona maailma lakkaa olemasta historiassa olevan välintulon tähden, jossa historia on rikottu. Jumalan valtakunta ei ole maailma eikä historia, eikä se ole tämän maailman tulevaisuus. Se on jotain täysin erilaista.

Valtakunta tulee ja se on jo täällä! Se on jo tekeillään maailmassa, minkä tulevaisuus tulee täyttämään. Tämä ajatus on ilmaistu sinapin siemenen kuvassa, sillä sinapin siemen on pienin siemenistä, mutta siitä kasvaa suurin yrtti. Ja niin se on valtakunnan kanssa. Mutta ennen kaikkea se on ilmaistu sanoissani: ”Sillä katsokaa, Jumalan valtakunta on sisimmässänne.” Se tarkoittaa, että valtakunnan, henkilöni, tekojeni ja viestini merkit ovat joukossanne. Täten jo olemassa oleva ei ole valtakunta vaan valtakunnan merkit, merkit sen välittömyydestä. Viittasin näihin merkkeihin. Näihin MERKKEIHIN viittasin, kun Johannes kysyi minulta: ”Oletko se sinä, jonka on määrä tulla?” En sanonut kyllä tai en – vastasin: ”Sokeat näkevät, rammat kävelevät, lepraiset puhdistetaan, kuurot kuulevat, kuolleet ovat nousseet ja köyhälle ilosanomaa saarnataan.” Mutta sanoin myös: ”Mutta jos häädän pirut Jumalan Hengen kautta, niin silloin Jumalan valtakunta tulee teille.” Uskon siitä tulevan selkeää, jos pohditte sitä jälleen tarkkaan. Sillä jos Jumala astuu sisään, pahuudesta olevan vastustajan TÄYTYY lähteä.

Annoin ennustuksen siitä, mitä tapahtuisi, mutta en puhunut pelkästään joutilaalle väkijoukolle. Viestini oli suunnattu ihmiselle, joka kohtasi valinnan siinä tilanteessa, ja niin se on nytkin: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on käsillä: katukaa ja uskokaa opetuksiin.” ”Katukaa, tehkää katumusharjoitusta”, siinä on vastaus kysymykseenne: ”Mitä me teemme; millä on tarkoitusta?”

Valtakunta ei tarkoita autuutta (äärimmäistä iloa) kaikille. Jokainen yksilö on vastakkain sen kysymyksen kanssa, että mitä hänestä tulee katastrofissa. Sillä maailman loppu on myös tuomio, jossa ihminen joko hyväksytään tai hylätään Jumalan toimesta. ”Silloin kaksi ovat pellolla; yksi viedään ja toinen jätetään” – muistatteko?

Maailman loppu ja viimeinen tuomio eivät ole vielä. Mutta ne voivat tulla minä hetkenä tahansa. Ne tulevat yhtäkkiä kuin salama, joka välähtää idästä länteen, tai kuin varas yössä tai mestari, joka palaa kotiin palvelijoidensa tietämättä – edes minun, joka on tulevan johdossa, ei anneta TIETÄÄ PALUUN HETKEÄ! Lisäksi tämän toteamuksen tähden – voitte TIETÄÄ, että EN TULE VIELÄ FYYSISESSÄ MUODOSSA JOUKKOONNE MAAPALLOLLANNE. ”Sitä päivää ja tuntia ei yksikään ihminen tiedä, ei taivaan enkelit, mutta vain Isäni!”

Tämän takia pyydän niitä, jotka elävät valmiudessa: ”Katsokaa näin ollen, sillä ette tiedä, milloin talon Herra tulee…ettei Hän yhtäkkiä tulleena löydä teitä nukkumassa.” Katsokaa ja odottakaa. Sillä ihminen ei voi tehdä mitään tuodakseen valtakunnan. Se tulee itsestään ja yksinään Jumalan tahdon kautta. Kuten maanviljelijä odottaa satoa, niin odottaa ihminen valtakuntaa. Ja hän pyytää paljastamaan uutiset. Julkistakaa katastrofi ja hyvät uutiset saarnassanne kaikille, jotta he voisivat olla läsnä ja pelastaa itsensä.

Mitä minun eetoksestani (tunnusomaisesta persoonastani)? Kerron ihmiselle, mitä tehdä, en julistanut omavaraista etiikan järjestelmää ihmiskunnan täyttymykselle maailmallisen olemassaolon rakenteessa ja järjestyksessä. Päinvastoin, eettiset ohjesäännöt ovat oikeutettuja vain LUOMAKUNNAN LUONNOLLISTEN LAKIEN SISÄLLÄ JA JUMALAN TAHDON KAUTTA, JOKA ON ANTANUT NE MERKKINÄ VALTAKUNNASTA JA LOPPUA VARTEN VALMISTAUTUMISESTA. Minulla ei ollut UUSIA asioita tarjottavana – vain muistutus niistä asioista, jotka ovat määrätty ja ihmisen toimesta asetettu syrjään ja unohdettu.

 

MAAILMALLISET ASIAT

Maailmalliset asiat ovat kadottaneet kaiken painon itsestään. Maailma on vain silta; ylittäkää se, mutta älkää rakentako taloanne siihen. Maailma on todellakin Jumalan Luomakunta, ja sellaisenaan sitä ei tulisi tuomita. Rakastin Luontoa ja hyväksyin ihmisen järjestyksen sekä vakuutan sen asetuksiensa pätevyyden. Avioliiton side on hajoamaton, ja minkä Jumala on saattanut yhteen, sitä ei pidä yhdenkään ihmisen laittaa erilleen. Eikä ihmisten tulisi kapinoida auktoriteetteja vastaan siinä, että olette keisarin lakeihin sidottu, ja jotta ylläpitäisitte vapauden, te tulette pitäytymään noihin lakeihin, jotka antavat vapauden. Mutta kaikki maailmallinen olemassaolo hupenee olemattomiin Taivaan valtakunnan loisteessa. Perhesiteet, laki ja kulttuuri – ovat kaikki kadottaneet merkityksensä. Äidit, isät ja veljet odottavat kaikki turhaan, jos he odottavat – sillä kuka tekeekään Taivaassa olevan Isämme tahdon, sama on veljelleni, siskolleni ja äidilleni. Omaisuudet ovat taakka ja aiheuttavat riippuvuutta lihallisiin asioihin – teistä täytyy tulla tasapainoisia kyvyssä käyttää yltäkylläisesti annettua ja siltikin jättää se siunauksin ja ilolla kokemuksen seuraavassa käänteessä.

Kaikki maailmalliset asiat ovat häviäviä, ja kukaan teistä ei voi lisätä yhtään senttiäkään kokoonne, kun olette kerran lukittu fyysisyyteen. Tälle päivälle on riittävää, ystäväni, siinä oleva pahuus. Mutta maailma ei ole huolemme arvoinen. Älkää ajatelko elämäänne, mitä tulette syömään tai juomaan. Älkää ajatelko huomista: sillä huominen tulee käsittelemään asioista itsestään, eikä teillä ole tietoa siitä, mikä saattaa olla tai ei. Vain se on tärkeää, millä on todellisuus Taivaan valtakunnassa, ja yhtälailla te ette varastoi aarteita Maassa sinne, missä koit, ruoste ja poliitikot voivat piirittää niitä ja viedä ne teiltä – vaan pikemminkin varastoitte itsellenne aarteet taivaaseen ja valmistautumisessa siirtymään valtakunnan paluuta varten, jotta palkintonne voisivat olla yltäkylläiset.

Kuuliaisuus Jumalalle oli eetokseni, kuten se oli aina ollut kansani eetos. Joka tapauksessa ulkoinen laskettavissa oleva kuuliaisuus rajatuille laeille ei ole tarpeeksi. Oleellinen asia on ihmisen koko sydämen ja olemuksen kuuliaisuus. Jumala on kirjoittanut Hänen lakinsa ihmisen sydämen sisälle, ja näin ollen vain muistaminen on erilaista. Ihmisen täytyy lopettaa valehtelemasta itselleen – että hän ei muista ja tiedä lakia!

Mutta mikä on Jumalan tahto? Ajattelunne, joka on tottunut ymmärtämisen rajoittuviin sääntöihin, haluaisi saada ohjeita ja sääntöjä, joita noudattaa. Monet kysyvät Jumalalta uhmakkaasti: ”Mikä on tahtosi?” Kun kuulette käskyt Jumalan tahtona, teitä hätkähdyttää niiden ”äärimmäisyys”; ne vaativat jotain, mikä on näennäisesti mahdotonta maailmassa. Mutta nämä käskyt ilmoittavat sen, mistä voi tulla todellista Taivaan valtakunnassa, ja se vaatii ihmiseltä tekoja fyysisyydessä, jotta kokonaisuus saavutettaisiin. Olkaa te sen vuoksi täydellisiä. Ne olivat osoitettu ja ovat suoraan osoitettu ihmiselle, joka tietää vain Jumalan ja naapurinsa ja toimii kuin maailmaa ei olisi, aivan kuten maailmallisen todellisuuden ristiriidat eivät olisi olemassa. Imperatiivit olettavat, että ihmisellä ei ole enää mitään päättyviä tilanteita maailmassa, tehtävää muodostaa ja saattaa maailmaa täytäntöön; ne ovat imperatiivit ”pyhimyksille, sillä Taivaan valtakunnan kansalaiset” – sanoin: ”…eivät vastusta pahuutta: mutta kuka ikinä lyökään teitä oikealle poskelle, kääntäkää hänelle myös toinenkin. Ja jos yksikään ihminen haastaa teidät laissa ja ottaa teiltä pois takkinne, antakaa hänelle myös viittanne…antakaa hänelle se, mitä teiltä pyydetään, ja älkää kääntykö pois häneltä, joka teiltä lainaisi.” Nämä esittävät rakkauden ja järjen vastausta ihmisen/Jumalan sydänsielussa, jonka täytyy olla läsnä löytääkseen majan Jumalan kartanossa. Se ei tarkoita sitä, että kuolevaisessa muodossa teidän pitäisi olla tyhmiä. Jumala on ”viisautta”, ei ”tyhmyyttä”.

Ennen kaikkea ne eivät ole ulospäin suuntautuvan toiminnan imperatiiveja, vaan ne ovat imperatiiveja, jotka läpäisevät sisimmän sielun ennen kaikkea toimintaa. Sielun täytyy olla puhdas. Jopa sielun salaisissa kätköissä pahuuden itu on yhtä tuomittavaa kuin ulospäin suuntautuva toiminta. Moni teistä tulee olemaan varsin helpottunut ja iloinen kuulemaan, että olette paljon puhtaampia sielun tasolla kuin ihmismuodon pinnalla! Mutta ristiriidan osoittaminen on aina se, mikä saa ihmisen suurimpiin ongelmiin fyysisessä ”aistimisen” maailmassa – ”Kuka ikinä katsookaan naista himoitakseen häntä, on jo tehnyt aviorikoksen tämän kanssa sydämessään.

Se, mitä vaaditaan, on olemisen muoto, ei ulospäin suuntautuva toiminta, joka pelkästään seuraa olemisesta. Sitä vaaditaan, mitä ei voi ”tahdottaa”, mutta mikä on lähde ”kaikelle tahtomiselle”. Missä se on läsnä, sitä ei mikään voima maailmassa voi pimentää. Ihmisen suuhun menevä ei ole se, joka tahraa ihmisen; mutta suusta ulos tuleva – se on se, mikä ihmisen tahraa.

Jumalan tahto on Taivaan valtakunnan ELÄMÄ – eläkää kuin Taivaan valtakunta olisi jo kanssanne; eläkää, että tästä elämästä maailmassa tulee merkki Taivaan valtakunnasta ja että se todellakin on saavuttamassa todellisuuden.

Eetostani ei tulisi ottaa määräysten järjestelmänä teoille maailmassa. Periaate ponnistaa pelkästään Taivaan valtakunnan ideasta, ja lausuin tämän periaatteen – en pyydä, että palvoisitte minua. Vetosin teihin olla palvomatta MINUA – mutta että rakastatte Herraanne Jumalaa…ja että rakastatte naapurianne kuten itseänne (edellyttäen tietenkin, että voitte rakastaa itseänne). Muistakaa käskyt: ”Rakastakaa Herraanne Jumalaa koko sydämellänne, kaikella sielullanne ja kaikella voimallanne.” ”Teidän tulee rakastaa naapurianne kuten itseänne.” ”Mitä Herra vaatiikaan teiltä kuin tehdä oikeudenmukaisesti ja rakastaa armoa sekä kävellä nöyrästi Jumalanne kanssa?” En tuonut MITÄÄN UUTTA, EN TUO mitään uutta! Ei ole alustavaa ”M-U-T-T-A”-sanaa siinä, kun sanoisin: ”Mutta minä sanon teille…”, kun olin ja olen erimielisyydessä kummankin päivän perinteisen uskon kanssa. Otan perinteiset käskyt mukanani Taivaan valtakuntaan julistettuna rakkauden todellisuudessa, mikä on merkki sen tulemisesta.

 

RAKASTAA NAAPURIANNE

Mystinen liitto Jumalan kanssa, lento maailmasta elämään yksin ihmisten joukossa, yhtenä Jumalan kanssa: se olisi rakkaudetonta. Yksilöllä vain pelkästään itselleen ei ole osaa Taivaan valtakunnassa. Hänen täytyy tehdä tiensä sinne naapurinsa kanssa. Hän, joka rakastaa Jumalaa, rakastaa naapuriaan. Näin ollen maailmassa olevan elämän täyttää rakkauden elämä, joka on merkki Taivaan valtakunnasta.

Jumalan rakkaus ihmiseen ja ihmisen rakkaus naapuristaan ovat erottamattomia. Siinä määrin kuin rakastatte, voitte tietää Jumalan rakkauden. Jumalan rakkaus luo rakkauden sisimmässänne. Jos ette rakasta, olette hylättyjä.

Kun rakkaudesta on tullut epäitsekästä ja vapaata maailmasta, se on Taivaan valtakunnan todellisuus. Silloin se on rajoittamaton ja absoluuttinen. Siitä annoin toisen käskyn, mikä on jotenkin erillinen ihmisen vastaanottamiselle, joka kuuluu: …rakastaa vihollisianne, siunatkaa teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka vihaavat teitä, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka inhottavasti käyttävät teitä hyväkseen. Se oli niin, että ihminen unohti naapurinsa ja vihollisensa olevan yksi ja sama asia. Tämän takia Ohjekirjassa (Journal #27) olimme antaneet teille selvennyksen, joka vuorostaan vaikuttaa olevan yli kymmenen verran. Siinä on TÄSMÄLLEEN niin monta kuin tarvitaan! Pleijadeilla, näin esimerkiksi, on paljon vähemmän kuin kymmenen, sillä ihmisen muut ongelmat eivät ole olemassa heidän todellisuudessaan.

Tämä rakkaus ei silloin ole universaali tunne ilman objektia; se on rakkaus naapurianne kohtaan. Mutta kuka on naapurinne? Ei heimolaisenne tai joku, joka on arvostettu jollain tavalla, vaan jokainen, joka on lähellä teitä tilassa ja ajassa ja joka teitä tarvitsee. Tämän on tehnyt selväksi hyvän samarialaisen tarina. Jerusalemin mies makaa puolikuolleena tien sivussa ja on tullut ryöstetyksi. Pappi kulkee sitä tietä ja sen jälkeen leviitti, ja molemmat ohittavat hänet. Mutta silloin samarialainen, Jerusalemissa halveksittuja kansalaisia, näkee hänet ja on myötätuntoinen häntä kohtaan ja välittää hänestä. ”Kuka näistä kolmesta oli mielestänne naapuri hänelle, joka joutui varkaiden kohteeksi”?

Tämänkaltainen rakkaus estää kaikenlaisen itseylistyksen. Hän, joka on suurin joukossanne, tulee olemaan palvelijanne, ja kuka ikinä ylentääkään itsensä, tulee alennetuksi. Ja tämä merkitsee täyssydämistä omistautumista Kristukselle ja Kristuksen kutsumiselle. Hän, joka rakastaa isäänsä ja äitiään enemmän kuin MINUA, ei ole arvoiseni; …ja hän, joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minun arvoiseni! Mitä tarkoitan? Vain Jumaluuden Kristityn polun kautta tulette astumaan Isän valtakuntaan – ja minä edustin tuota VALOA. Sillä ei ollut väliä, mitä nimeä kannoin ihmisenä – vaan totuudella OLEMUKSENI sisimmässä, mikä merkitsi polun – Kristityn polun.

Tätä täydellistä rakkautta, joka on merkki valtakunnasta, ei saada tyydytettyä lakien noudattamisella tai minkään suunnitelman tai tarkoituksen hakemisella. Hylkään legalismin, en laittomuuden tähden, vaan Lähteen etsimisen takia, mistä laki virtaa ja missä se on saatettu täytäntöön ylitse kaiken laillisuuden. Hyväksyn perinteisen lain itsestään selvänä. En vastusta sitä periaatteessa, kuten Paavali teki, joka väitti noudattavan opetuksiani. Mutta se on hänen ja Jumalan välillä, sillä se ei ole minun asiani, minkä Paavali tuli korruptoimaan. Hän oli millä nimellä tahansa kaikkein omistautunein viholliseni ja tuhosi sen, mikä oli perustettu Kristuksen nimeen – millä sen ajan nimellä tahansa, silloin tai nyt – tämä olento oli pettäjä, ja hän muutti nimensä Saulista (Tarsoksesta) Paavaliksi, jotta hän voisi jymäyttää ihmisiä uskomaan uudelleensyntymäänsä totuudessa. Hän teki suuren palveluksen ihmiselle, sillä teidän täytyy tulla arvostelukykyisiksi nyt, jotta voitte TIETÄÄ totuuden SANASTA – JOKA ON JUMALA.

Minkä tahansa määritellyn lain täyttymys on paljon vähemmän tärkeää kuin elämä kuuliaisena Jumalalle. Esimerkiksi, kuinka täysin absurdia on tapa, millä olette käsitelleet ”sapattia”, sillä sapatti oli tehty ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Riittien havainnointi ei voi hyvittää eettisiä rikoksia: näin ollen, jos tuotte lahjanne alttarille ja muistatte siellä, että veljellänne ei ole mitään teitä vastaan; jättäkää sinne lahjanne alttarin eteen ja lähtekää; sovittakaa ensin itsenne veljellenne ja sen jälkeen tulkaa ja tarjotkaa lahjanne. Kuulostaako tämä hieman erilaiselta kuin mitä ”sunnuntaisaarnaajanne” antaa teille sunnuntaikorin keräämisistä?

Pelkkä laillisuus edistää tekopyhyyttä. Hän, joka elää yksinomaan lain mukaan, verhoaa hänessä olevan pahuuden. Lakia valvovat, jotka ovat kadottaneet sisäisen uskon, hylkäävät Jumalan käskyn, jotta he voisivat pitää oman perinteensä. Varoitan teitä ihmisiä oppineista, jotka ”rakastavat pitkissä vaatteissa kulkemista, rakastavat tervehtimisiä toreilla ja päällikön paikkoja synagoogissa ja jotka ’ahmivat’ leskien talot ja tekevät pitkiä rukouksia teeskennelläkseen ja vaatimuksia kirkollisverosta.”

Täten tekojeni vapaus on oleellinen osa tätä valtakunnan eetosta, vapautta, jota ei ole kytketty ”lakiin” vaan rakkauteen. Yksikään todellinen laki ei tuhoudu rakkaudella, sillä rakkaus pelkästään pehmentää sitä ja pitää sen rajoissa. Tämä ei myöskään viittaa siihen, minkä luokittelette ”rakastelemisena”, sillä rakkaus ON ja ei vaadi ”sen tekemistä”. Tämä ehkäpä selittää selvemmin sen, miksi tein niin monia asioita, jotka pahastuttivat ympärilläni olevia – niin silloin, kuten myös nyt. Menin sinne, minne Jumala menisi, ja siunasin niitä, jotka olivat hyväsydämisiä.

En aseta mitään moraalin uutta järjestelmää, vaan puhdistan eetoksen ja otan sen vakavasti, kuten se olisi jo täytetty Jumalan valtakunnassa. Elin sen silloin ja elän sitä nyt, vailla huolta seuraamuksista maailmassa, sillä maailma tulee pian katoamaan – kaikissa siirtymissä, se osa maailmasta on jätetty fyysiselle tasolle joka tapauksessa.

Siunattu oppilas, pidetään lepotauko. Haluan ottaa esille ”uskon” Jumalaan, sillä se on loppujen lopuksi korvaamaton Taivaan valtakuntaan pääsylle – se on ”pelastuksen” perusedellytys, ja se on itsessään pelastus. Aika on tullut, jossa puhun jälleen suoraan näistä asioista, jotta ihminen voisi muistaa. Tarvitsemme levon, ennen kuin menemme seuraavaan osioon. Kiitos palveluksestasi – kiedon sinut rakkaani siipieni suojaan, ettei kukaan satuttaisi. Jokainen teistä, joka janoaa – etsikää totuutta ja löytäkää, jotta voitte pyytää ja tulla mahtavan suojeluksen loisteeseen, jota vastaan yksikään ihminen ei voi seistä eikä pahuus taivuttaa.

MINÄ OLEN.

Jatkuu…

Lähde: CONTACT- The Phoenix Project, March 19, 1996, Volume 12, Number 8.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1996/0396/031996.pdf

http://www.fourwinds10.net/siterun_data/spiritual/specific_channelings/sananda/news.php?q=1339421419