KÄÄNNÖS: LUOJAN JA LUOMAKUNNAN LAIT

Lähde: Phoenix Journal #27 www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf

Luoja Aton, valon Luoja ja Luomakunta ovat antaneet nämä lait, joita kutsutaan myös tasapainon laeiksi.

A. Luomisen lain korkein käsky on: saavuta tiedon viisautta niin paljon, kuin mikä mahdollistaa sinut noudattamaan viisaasti Luomakunnan Lakeja.
B. Luojan lain korkein käsky on: kunnioita Luojaa ihmisrotujen hallitsijana ja noudata Hänen lakejaan, sillä HÄN on ”Viisauden Kuningas”.

Saavutamme henkisen täydellisyyden oppimalla ja viisaasti noudattamalla lakeja, jotka Luoja ja Luomakunta ovat antaneet. Opimme sisällämme olevan Luojan hengen kautta, kuinka elää harmoniassa ja tasapainossa kaiken Luomakunnan kanssa.

Lait ovat seuraavanlaiset:

1. Sinulla ei saa olla muita jumalia kuin Luoja, ja noudata Luomakunnan lakeja, jotka kattavat kaiken. Tämä tunnetaan myös ”Yhden Lakina”.

2. Et saa tehdä itsellesi epäjumalia ja vääriä kuvia palvoaksesi jumalina, koska silloin annat vallan pahan käsiin.

3. Rakastat Luojaa koko sydämelläsi, sielullasi ja olemuksellasi (sinun täytyy rakastaa itseäsi Luojana ja Luojaa itsenäsi)

4. Et saa käyttää Luojan nimeä halveksuvasti, etkä käyttää sitä vannoessasi valheellisuutta.

5. Muista Luojan ”päivä” ja pidä se pyhänä. (Joka päivä on Luojan ”päivä”.)

6. Sinun pitää kunnioittaa äitiäsi ja isääsi.

7. Et saa murhata ihmistoveriasi. (Tappaa suojellakseen omaa tai perheesi elämää ei ole murha)

8. Et saa tehdä aviorikosta.

9. Et saa varastaa. (materialistisesti tai tunteellisesti)

10. Et saa himoita tai kadehtia sitä, mikä kuuluu naapurillesi.

11. Et saa määrätä tai pakottaa vapaata tahtoasi toisen vapaan tahdon edelle. Tunnetaan myös ”Väliinpuuttumattomuuden Lakina.”

12. Et saa tuomita muita, mutta sinun täytyy viisaasti tuomita kaikki käytös ja teot, jotka ovat Luojan ja Luomakunnan lakeja vastaan.

13. Mitä kylvät, sitä niität. Kutsutaan myös ”Syyn ja Seurauksen Laiksi.”

14. Sinun täytyy kunnioittaa kaikkia sitoutumuksiasi, jotka ovat tehty palvelukseksi Luojalle, Isälle, Yhdelle sisimmässäsi.

15. Sinun täytyy noudattaa Luojan viisautta lajinne vastuuntuntoista ja tasapainoista lisääntymistä varten.

16. Sinun täytyy tehdä toisille niin kuin haluaisit toisien tekevän itsellesi. Tätä kutsutaan myös ”Kultaiseksi Säännöksi”.

17. Pahuuden (Luojan vastustajat) täytyy aina pitää yllä merkki pahuudestaan. (Teoistaan heidät tunnetaan).

18. Et saa orjuuttaa (fyysisesti tai tunteellisesti) ketään Luojan ihmistä.