KÄÄNNÖS: LUOJA ATON/HATONN: TOORA vastaan TALMUD

LUOJA ATON/HATONN

 

Aion kävelyttää teidät totuuksien läpi tästä ”sanasta” nimeltään TALMUD. Sen jälkeen puran osiin saksalaisten ihmisten huijauksen ja kiristyksen sepitetyillä ruumiilla, joilla on ”jymäytetty” maailmaa. Tulen puhumaan siitä, mikä oli ja ei ollut – holokausti – ja teen niin, ennen kuin kirjurini oikeus vapaaseen sanaan on poistettu ikuisiksi ajoiksi. Voi kyllä, lisää PHOENIX JOURNALEITA ja PHOENIX LIBERATOREJA tullaan polttamaan ja repimään, kiistämään ja parjaamaan – mutta JOTKUT kuulevat totuuden, ja ehkäpä petokset voidaan paljastaa. Sen voi suorittaa paljon helpommin nyt, kun me KAIKKI tunnistamme OIKEUTEMME ”juutalaisuuteen” – tämä yksinkertaisesti tarkoittaa ”Jumalan luomaa lasta oikeudenmukaisten ’lakien’ sisällä ja ’Jumalan suojelusta noiden lakien alaisuudessa’. Toisin sanoen minä ja te olemme Jumalan lapsia, joiden ”oikeudet” ovat taattua suojelusta Jumalan perustuslain alla! Kyllä, MINÄ OLEN JUUTALAINEN ja TE OLETTE JUUTALAISIA, ja minä puolestani en aio enää sietää perintöni varkaiden vallita heidän valheidensa ja varastetun omaisuuden kautta, joka on annettu Jumalalta Hänen lapsilleen. Voitte olla buddhalainen juutalainen, kristitty juutalainen, ihmisjuutalainen, vuoristojuutalainen, merijuutalainen, musta juutalainen – minkälainen haluattekaan olla. Se on vain termi, mikä tarkoittaa: Luojan lapsi.

 

TALMUD

Tehdäkseni tästä teille helpommin ymmärrettävän ja etenkin niille teistä, jotka ovat tyrmänneet sen joka kerta, kun olen esitellyt protokollat ja/tai nämä totuudet teille – tulen käyttämään kirjoitusta omasta ulottuvuudestanne. Se on osio, joka on revitty muinaisten aikojen ”historian” kirjasta, ja näin ollen en voi antaa kunnollista tunnustusta oppineelle, joka koostaa työn – se on kulkenut ”anonyyminä” jopa tältä, joka jakaa työn suojeluksesta. Tämä henkilö on valinnut hiljaisuuden jopa minua kohtaan. Häntä on karkotettu kipeästi yksinkertaisesti siitä syystä, että hän ”pitää hallussaan” informaatiota. Kyllä, todellakin, Amerikka – olette tulleet hyvin pitkän matkaa!

Minun täytyy jälleen muistuttaa teitä, että sallin termien väärinkäytön, kuten ”juutalainen”, koska niitä käytetään dokumentissa, jota esittelen. En aio käyttää aikaa vaihtaakseni termejä joka kerta, sillä se on epäreilua alkuperäistä oppinutta kohtaan. Kiitos tämän asian ymmärtämisestä – etukäteen.

Pyydän myös, että ymmärtäisitte lisäksi, että tämä kirjoitus on yli puoli vuosisataa ”vanha” ja sisäisten pyhättyjen ulkopuolella. Noina aikoina oli lähes mahdotonta löytää dokumentaatiota totuudesta, sillä nämä asiat tulevat SIIONISTIEN KORKEIMMISTA SALAISISTA PAIKOISTA. EN SANONUT ”JUUTALAISTEN” ENKÄ ”JUDAISTIEN” ENKÄ ”JUUDEALAISTEN”. Nämä ovat niin sanotusta paimentolaisten kolmannestatoista heimosta, jotka ovat kasaareja ja täyttävät nyt rooleja vääryydessä ja tuhossa, jotta heillä olisi täysinäinen kontrolli planeetasta. MINUT ON LÄHETETTY, JOTTA TOTUUS PALJASTETTAISIIN JUMALALTA MEIDÄN, JOUKON, KAUTTA, JOKA ON TULLUT TÄYTTÄMÄÄN HÄNEN KÄSKYNSÄ. VAIN TOTUUDEN KAUTTA VOITTE LÖYTÄÄ VAPAUDEN, SILLÄ ETTE TUNNISTA SITÄ, MIKÄ AIHEUTTAA TUHONNE – EIVÄT EDES NÄMÄ, JOTKA OVAT VANKEINA KARKOTUKSESSA JA HOLOKAUSTISSA HEIDÄN ”NIIN SANOTTUJEN” VELJIENSÄ KÄSISSÄ.

LAINAUS:

Juutalaisen opin todellinen olemus ei ole Vanhassa testamentissa sellaisenaan, ei Pentateukki eikä Mooseksen kirja, vaan perusoppi, kuten on säädetty Talmudissa. Juutalaiset väittävät ulkomaailmalle olevansa sidoksissa Vanhaan testamenttiin. Tämä on jälleen osittainen petos ja myös osittainen savuverho heidän todelliselle ohjelmalleen. Kun juutalaiset pojat ja tytöt saavuttavat kolmentoista vuoden iän, he eivät tutki Vanhaa testamenttia, vaan sen sijaan he aloittavat läpikotaisen Talmudin opiskelun.

Juutalaiset väittävät, että siinä, missä Mooses vastaanotti kirjoitetun lain Jumalalta Siinain vuorella kivitauluina, hän myös vastaanotti samaan aikaan suulliset tulkinnat siitä tai ”suullisen lain”. He väittävät tämän olevan syy, miksi Mooses jäi niin pitkäksi aikaa vuorelle, koska Jumala olisi voinut antaa hänelle kirjoitetun lain yhtenä päivänä. Siinä, missä tämä on jälleen niin paljon fiktiota ja juutalaista keksintöä, on joka tapauksessa merkittävää huomata heidän selityksensä oppinsa alkuperästä.

Mooseksen on sanottu vuorostaan lähettäneen tämän suullisen lain Joosualle; Joosua vuorostaan oletetusti lähetti sen seitsemällekymmenelle vanhimmalle; nämä vanhimmat sen jälkeen kuljettivat sen eteenpäin profeetoille, ja profeetat kuljettivat sen suureen synagoogaan. Sitten juutalaiset väittävät, että se lähetettiin myöhemmin peräkkäin tietyille rabbeille, kunnes ei ollut enää mahdollista säilyttää sitä suullisesti, ja he aloittivat kirjoittaa sitä.

Tämä on jälleen heidän myyttinen selityksensä pyhän oppinsa alkuperästä. Totta kai sitä ei ole perustettu millekään faktalle. Kuten ovat loput heidän sepitetystä historiastaan, se on puhdas myytti. On hyvin kyseenalaista, mikäli hahmot, kuten Mooses tai Joosua, olivat koskaan edes olemassa. Joka tapauksessa kulkemalla takaisin historiallisiin lähteisiin tiedetään hyvin, että Palestiinassa oli kouluja ennen kristillisyyden saapumista, joissa ”pyhää” juutalaista kirjallisuutta opetettiin. Lain tohtorien kommentit huomioitiin listoissa ja luetteloissa muistiapuina, ja nämä yhteen kerättyinä muodostivat juutalaisen Talmudin alun.

On olemassa pitkä historia liittyen sen koontiin ja kasvuun tämän päivän Talmudiksi. En halua viedä tilaa menemällä kaikkiin monimutkaisiin masinointeihin, jotka tapahtuivat sen rakentamiseksi tämänhetkisiin valtaviin nidoksiin.

On riittävää sanoa, että Mischnah on perustan ja periaatteen osa koko Talmudille. Juutalaiset kaikkialla hyväksyivät tämän kirjan, ja se tunnistettiin heidän autenttisena lakisäännöstönään. Ajan kulkiessa tämän säännöstön tulkinnat kasvoivat, ja lain tohtoreiden väittelyt ja päätökset Mischnahiin liittyen kirjoitettiin ylös. Nämä kirjoitukset, jotka olivat tulkintoja laista, muodostavat toisen osan Talmudista nimeltään Gemarah. Täten kokonaisuudessaan nämä kaksi osaa, nimittäin Mischnah, joka palvelee juutalaisen lain tekstinä ja jota seurasi Gemarah, mikä palvelee analyysinä ja tulkintana siitä laista, muodostavat juutalaisen Talmudin.

Vuoteen 500 jKr. mennessä Talmud oli enemmän tai vähemmän koostettu nykyiseen muotoonsa. Jopa siihen aikaan oli kaksi pääasiallista juutalaisten käyttämää Talmudia, joista jälkimmäinen, babylonialainen Talmud, oli kattavampi. Sitä ei ollut koostanut yksi henkilö eikä yhtenä aikana, vaan monet merkittävät juutalaiset johtajat työskentelivät sen parissa monien vuosien ajan.

Babylonialainen Talmud on se, jonka suurin osa juutalaisista hyväksyy, mutta eivät kaikki. Kun viittaamme Talmudiin tässä kappaleessa, puhumme periaatteessa babylonialaisesta Talmudista.

Täten Mischnah, Gemarah, Tosephoth, rabbi Ascherin marginaaliset merkinnät, piske Tosephoth ja Maimonideksen Perusch Hamischnaioth, kaikki kerättynä yhteen, muodostavat suuren teoksen, jota kutsutaan Talmudiksi. Täysi Talmud sisältää kuusikymmentäkolme kirjaa viidelläsadalla ja kahdellakymmenelläneljällä kappaleella.

Se on tämä laaja kirjallisuuden teos, joka sisältää paljon roskaa ja törkyä ja josta on joka tapauksessa koko pituudeltaan punottu juutalainen peruopetus. Se asettaa linjan maailman gentiili-ihmisten tuhoamiselle. Se asettaa historiallisen tavoitteen juutalaisten kontrollille maailmasta kaiken vaurautensa kanssa, kaikkien kansojen orjuuttamisen. Se sisältää periaatteessa kaikki juutalaiset lait suhteessaan toisiinsa ja myös liittyen juutalaisiin suhteessa gentiileihin.

Talmud sisältää myös paljon yksityiskohtaisia neuvoja liittyen hedelmien, siementen, yrttien, puiden, jne. käytöstä. Se kulkee pieniin yksityiskohtiin juutalaisista juhlista, milloin ne alkavat, milloin ne loppuvat ja miten niitä juhlitaan. Siinä on valtava määrä lakitietoa liittyen avioliiton aiheeseen ja vaimojen torjumiseen, heidän tehtäviinsä, suhteisiin, sairauksiin ja moniin muihin tämän aihepiirin asioihin.

Sen kattama aihepiiri on melkein rajoittamaton. Se ottaa huomioon rangaistukset ja hyvitykset liittyen vahinkoihin. Siinä on pitkä lista liittyen uhreihin ja pyhiin riitteihin ja pyhiin päiviin. Se myös kertoo puhdistautumisen aiheesta yksityiskohtaisesti.

Talmud kertoo lisäksi pitkälti laeista itsestään. Siinä on lakien käsittely liittyen maaomaisuuteen ja kaupankäyntiin. Se kertoo tuomioistuinten käsittelyistä, niiden toimenpiteistä ja henkirikosten rangaistuksista. Se myös käsittelee erilaisia valoja ja niiden rikkomisia. Siinä on kokoelma perinteisiä lakeja ja päätöksiä, joita on kerätty oppineiden ja juutalaisten opettajien lausunnoista.

Kirjat jatkavat ja jatkavat. Ei ole juurikaan aihetta, jota ei kateta ja joka liittyy juutalaisen elämään. Suuri osa siitä on tyhjänpäiväistä ja paljon siitä on suunnattoman tylsistyttävää. Joka tapauksessa Talmudiin on kauttaaltaan punottu juutalaisen itsensä perusfilosofia ja oppi, mikä tekee hänestä niin vaarallisen loisen jokaiselle yhteisölle, johon hän porautuu sisälle.

Ei ole tarkoitukseni käyttää liikaa aikaa massiivisiin yksityiskohtiin, jotka ovat sisällytetty Talmudin kirjojen kokoelmaan. On riittävää mainita, että juutalaiset ovat aina pitäneet tätä teosta pyhänä. He ovat pitäneet sitä, ja he vieläkin pitävät sitä tärkeämpänä kuin niin kutsuttuja pyhiä kirjoituksia. Talmud itsessään osoittaa tämän hyvin selkeästi. Yhdessä osassa siinä lukee: ”ne, jotka omistavat itsensä Raamatun lukemiselle, harjoittavat hyvettä, mutta eivät kovin paljoa; ne, jotka opiskelevat Mischnahia, harjoittavat hyvettä, josta he saavat palkinnon; joka tapauksessa nämä, jotka ottavat opiskellakseen Gemarahia, harjoittavat korkeinta hyvettä.”

Toisessa osassa Talmudia on kirjoitettu: ”Pyhät kirjoitukset ovat kun vesi, Mischnah viiniä ja Gemarah aromikasta viiniä.”

Seuraava on hyvin tunnettu ja korkeasti ylistetty mielipide rabbien kirjoituksissa: ”Poikani, kuule oppineiden sanoja lain sanojen sijasta.” Toisin sanoen tulevaa rooliaan varten ja osalleen juutalaisessa maailman salaliitossa koulutettavana olevalle nuorelle juutalaiselle kerrotaan uudelleen ja uudelleen, että hänen täytyy kiinnittää tarkasti huomiota Talmudin opetuksiin Vanhan testamentin kirjoitetun lain sijasta. Siinä, missä molemmat ovat osa niiden perustana olevaa uskonnollista oppiaan, Talmudin opetukset vallitsevat ja hallitsevat.

Kauttaaltaan Talmudissa sanaa goi käytetään viitatessa gentiileihin, etenkin valkoisiin gentiileihin ja roomalaisiin. Tämä on heidän halventava terminsä sanalle karja tai villieläin, ja se joskus se kirjoitetaan goyim. Juutalaisille opetetaan varhaisesta lapsuudesta asti, että gentiili, MIKÄ TAHANSA gentiili, on villieläin, ja sitä tulee kohdella samalla tavoin kuin he kohtelisivat karjaa. Yhteen punottuna kauttaaltaan Talmudin opetuksessa on vihamielisyyden ja vihan idea goyimeja kohtaan.

Vaikkakin Talmud ei ollut täysin koottu, kunnes vuonna 500 jKr., suuri osa siitä kirjoitettiin ennen Kristittyä kautta ja aikana, jona Rooma oli kukoistuksessaan. Loismaisen juutalaisen käytäntö ikimuistoisista ajoista lähtien on aina ollut purkaa heidän raivokkainta vihaansa hallitsevaa ja vallitsevaa valkoista hallintorakennetta vastaan. Näin ollen ei ole yllättävää, että suuri osa Talmudissa olevasta vihasta on suunnattu suoraan Roomaa vastaan.

Kun Babylon oli kukoistuksessaan, heidän vihamielisin vihanpitonsa oli suunnattu Babyloniaa vastaan. Sen jälkeen, kun he olivat tuhonneet Babylonin, heidän kiihkein vihansa oli suunnattu roomalaisia vastaan. Kuten aina, juutalaiset tunkeutuvat ja levittäytyvät ympäri tervettä valkoista tuottavaa yhteiskuntaa. Sen jälkeen he huutavat sortoa. He kutsuivat roomalaisia tyranneiksi. He väittivät, että roomalaiset pitivät Israelin lapsia vankeina. Juutalaiset kehottivat raivokkaasti kansaansa sillä, että vain roomalaisten tuhon kautta juutalaiset vapautettaisiin siitä, mitä he kutsuvat neljänneksi vankeudekseen. Näin ollen he vaativat, että jokainen juutalainen olisi sidottu tekemään kaikki voitavansa tuhotakseen tämän epähurskaan edomilaisten valtakunnan (Rooma), joka hallitsi koko maailmaa.

Joka tapauksessa, koska ei ollut aina ja kaikkialla mahdollista saada aikaan tätä goyimin tuhoa, Talmud määrää, että heitä vastaan tulisi hyökätä ainakin epäsuoraan, nimittäin vahingoittamalla heitä kaikin mahdollisin tavoin ja täten vähentäen heidän voimaansa ja auttaen kohti heidän lopullista tuhoaan. Missä ikinä mahdollista, juutalaisen tulisi tappaa goyim ja tehdä niin ilman armoa, sanoo Talmud.

Heidän vihansa Roomaa kohtaan ei tuntenut rajoja. He sanovat, että prinssikunta, jonka pääkaupunki oli Rooma, on juutalaisille kaikkein vihattavin. He kutsuvat sitä Esaun valtakunnaksi, ja edomiitteja ylpeyden valtakunnaksi, pahaksi valtakunnaksi ja epähurskaaksi Roomaksi. Turkin valtakuntaa kutsutaan ismaeliittien valtakunnaksi, jota he eivät halua tuhota. Rooman valtakunta tulee joka tapauksessa tuhota, koska kun korruptoitunut Rooma on tuhottu, pelastus ja vapaus tulevat Jumalan valitulle kansalle. Niin sanoo Talmud.

Kuten me kaikki tiedämme, he tuhosivat Rooman. Oleelliset aseet Rooman tuhoamisessa olivat itsetuhoiset kristilliset opetukset, joista juutalaiset olivat vastuussa valkoiselle roomalaiselle sivilisaatiolle.

Talmud kertoo lisäksi: ”Välittömästi Rooman tuhoutumisen jälkeen meidät vapautetaan.” Tämä tarkoittaa käännettynä juutalaisesta jargonista sitä, että pian Rooman tuhoamisen jälkeen heistä tulee ylivertaisia. Historia osoittaa, että sen jälkeen, kun juutalaiset tuhosivat ja hävittivät Rooman itsetuhoisilla opetuksillaan, valkoinen ihminen ei ole enää koskaan saavuttanut kontrollia omasta kohtalostaan.

Totta kai Rooman tuho ei ollut juutalaisen ohjelman loppu millään tavoin. Juutalainen sen tosiasian myötä, että hän kuuluu valittuun kansaan ja on ympärileikattu, omistaa niin suuren arvokkuuden, ettei kukaan, ei edes enkeli, voi jakaa vastaavuutta hänen kanssaan, sanoo Talmud. Itse asiassa häntä pidetään melkein Jumalaa vastaavana. ”Hän, joka lyö israeliittia”, sanoo rabbi Chanina, ”toimii kuin hän löisi Jumalan taivaallisen majesteettiuden kasvoja”. Juutalaista pidetään aina hyvänä, riippumatta rajoittamattomista synneistä, joita hän saattaisi tehdä; eivätkä hänen syntinsä saastuta häntä yhtään enempää kuin mitä maaperä saastuttaa pähkinän siementä, vaan pelkästään sotkee sen kuoren. Juutalainen nähdään aina ihmisenä; koko maailma on hänen, ja kaikkien asioiden tulisi palvella häntä, etenkin ”eläinten, joilla on ihmisen muoto”.

Lakiasioissa ”goi tai palvelija ei ole kyvykäs toimimaan todistajana”. Lisäksi juutalainen voi valehdella ja vannoa väärän valan tuomitakseen goyimin. Tästä Talmud kertoo enemmän: ”Opetuksemme on seuraava: kun juutalainen ja goi tulevat oikeussaliin, vapauttakaa juutalainen, jos voitte, Israelin lakien mukaan. Jos goi voittaa, kertokaa hänelle, että se on sitä, mitä lakimme vaativat. Jos kuitenkin juutalaista ei voida vapauttaa gentiilien lain mukaan, vapauttakaa hänet ja kertokaa sen johtuvan laeistamme. Jos tätä ei voida tehdä, jatkakaa tunteettomasti goita vastaan, kuten rabbi Ischmael neuvoo.”

Joka tapauksessa heidän sotansa goyimia vastaan on hellittämätöntä. He lainaavat Sananlaskua 24:6: ”Neuvokkuudella on näet sinun käytävä sotaa”, ja Talmud kysyy kysymyksen pidemmälti – minkälaista sotaa? ”Sellaista sotaa, että jokaisen ihmisen pojan täytyy taistella vihollisiaan vastaan, joita Jaakob käytti Esauta vastaan – petoksella ja hämäyksellä aina, kun mahdollista. Heitä vastaan täytyy taistella lakkaamatta, kunnes kunnollinen järjestys saadaan aikaan. (Järjestyksen palauttaminen juutalaisille tarkoittaa lopullista juutalaista tyranniaa koko maailmassa.) Täten tyytyväisyyden kera sanon, että meidän tulisi vapauttaa itsemme heistä ja hallita heitä.”

Se Talmudin lainaamisesta. Se piilottaa pelkällä pituudellaan suurimman osan häijystä ja salakavalasta materiaalista goyimin silmiltä. Vain tiiviin ja pitkän opiskelun myötä, jota seuraa juutalainen opetus, voi koko kuolettavan ohjelman merkityksellisyys paljastua. Ei ole aikeeni edes osittain selostaa niin pitkää kirjojen teosta.

On riittävää sanoa, että se on yksityiskohtainen ohjelma juutalaisten yhteensitomiselle lakisäännöstöön ja pitkäaikainen ohjelma valkoisen rodun tuhoamiselle. Lopullinen tavoite on gentiilien täydellinen tuho ja gentiilimaailman hallitseminen, josta valkoinen rotu on heidän vihatuin vihollisensa.

Paljastan lisää Talmudin sisällöstä menemällä lisää yksityiskohtiin kappaleessa ”Siionin vanhimpien protokollat”. Koska protokollat tavaavat Talmudin opetukset selkeämmin ja ytimekkäässä olemuksessaan, niille varataan enemmän tilaa.

Yhteenvetona; sen ulkopuolella, mitä olen jo lainannut Talmudista, protokollat ja kommunistinen manifesti kattavat varsin hyvin kentän juutalaiselle ohjelmalle maailman orjuuttamisesta. Protokollat ja kommunistinen manifesti itsessään eivät ole mitään muuta kuin Talmudin opetukset tislattuna. Talmud tuli ensin ja on itsessään korkein juutalainen pääsuunnitelma, joka luo varjon kaikille muille juutalaisille kirjoille.

[H: Seuraava kohta tulee olemaan ”SIIONIN VANHIMPIEN PROTOKOLLAT”. Olen kyllä hyvin ehdottoman tietoinen siitä, että olemme julkaisseet tämän tiedon ennen tätä useita kertoja, mukaan lukien vain päätäntö LIBERATOR:ssa. Joka tapauksessa tämä uusi kirjoitus on täysin toisesta lähteestä kuin mitä olemme käyttäneet, ja se tulee historiallisista muistelmista ja arkistoista. Teidän TÄYTYY tulla tietoisuuteen siitä, mikä on teitä vastaan, ettei valhe sido teitä. Tulette kohtaamaan vihollisenne suoraan ja nokakkain – OLETTE ANTI-KRISTUSTA VASTAAN, JOKA AIKOO ORJUUTTAA JA OTTAA MAAILMANNE. TE, JOTKA VALITSETTE OLLA EPÄUSKOSSA – OLKOON SE NIIN – MUTTA SE TAPAHTUU PIAN TEILLE, JA TE TULETTE NÄKEMÄÄN TOTUUDEN, JA TULEE OLEMAAN LIIAN MYÖHÄISTÄ!]

LAINAUKSEN LOPETUS TÄLLE OSIOLLE.

Dharma, salli meidän pysähtyä, sillä sinua tarvitaan toisaalla. Tämä on vaikea ja kivulias aihe, ja olemme työskennelleet kauan koskettaen ainoastaan kokonaisia faktoja. Tehtäväni on tuoda totuus, mutta kuten on kaikkien Jumalan asioiden kanssa, kaikki osallistuvat voivat tehdä sen kanssa, mitä tahtovat. Kiistäminen ei muuta hitustakaan faktoista. Lisäksi ensimmäiset eliminoitavaksi tulevat ovat niitä, joilta nämä valehtelijat ensin varastivat nimet ja perinnön ja joita yritettiin täysin tuhota siinä, mitä kutsuttiin holokaustiksi – samojen käsien toimesta, jotka kutsuivat itseään ”veljiksi” perinnöltään ja nimeltään!

Jaan kivun tämän totuuden kohtaamisesta, sillä olette koulutettuja antamaan hellävaraisesti KAIKILLE. En vieläkään väitä, että kenenkään tulisi olla karkea – kohdatkaa vain totuus, ja sen tunnistamisen kautta pahoilla kyykäärmeillä ei ole valtaa olemuksistanne – kunnes tunnistatte vihollisenne, ette voi toimia selkeästi eikä teidän sallita hankkia niitä paikkoja, jotka saattavat takaisin vapautenne, kansakuntanne ja veljeyden. Lisäksi teidän täytyy ”OLETTAA” tällä hetkellä, että KAIKKI harjoittavat siionisti-talmudistit TIETÄVÄT sen, mihin he tähtäävät hinnalla millä tahansa. ”Yksinkertaiset” judaistit tulevat tuhotuksi ensin!

Sallikoon Jumalan Valon loistaa olemuksillenne, kun heräätte siihen, mikä on TOTUUS, ja täyttyköön sydämenne myötätunnolla ja rakkaudella, kun siirrymme lunastamaan ja palauttamaan sen, mikä on Jumalan antama lapsilleen.

Salu ja Adonai – Hatonn

Lähde: THE PHOENIX LIBERATOR, November 1991, Volume 17, Number 4, 11/6/91 #1 HATONN, sivut 22–24.

http://www.phoenixarchives.com/liberator/1991/1191/17-04.pdf