KÄÄNNÖS: LENTOA EDELTÄVÄT OHJEET PHOENIXIA VARTEN, PHOENIX JOURNAL #47, LUKU 13: KAIKEN NEGATIIVISEN KÄSITYKSEN PERIMMÄISEN SYYN PALJASTAMINEN

ESU ”JEESUS” IMMANUEL SANANDA

Toukokuu 18,  1991

 

KAIKEN NEGATIIVISEN KÄSITYKSEN PERIMMÄISEN SYYN PALJASTAMINEN

Tervehdys, arvoisa Druthea. MINÄ OLEN Sananda. Tulen palveluksessa Pyhälle Jumalalle/Valon Atonille ja teille, veljilleni. Kiitos tasapainosi löytämisestä, Druthea, ja selkeyden pyytämisestä ”negatiivisille” näkemyksille, jonka voimme jakaa veljiemme kanssa. Sillä jokaisen ”ihmisen” sisimmässä olevassa tietoisessa mielessä on monia erilaisia näkemyksiä, ja ihmiset kytkevät itsensä eriasteisiin väärinkäsityksiin, riippuen tunteellisen kiintymyksen kokemuksista, ja näin ollen he reagoivat sen mukaan.

Annetaan esimerkkinä Sanan eteenpäin antaminen: historialliset, taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ja henkiset totuudet. Joka ikinen teistä, joka ensin lukee tasollanne olemassa olevasta tuhoavasta ilmennetystä illuusiosta, reagoi monilla erilaisilla tavoilla, mikä riippuu henkisen tietoisuutenne ja kypsyytenne tasosta. Kun teille esimerkiksi kerrotaan, että Amerikan Yhdysvalloissa olevat ovat menettämässä pikaisesti vapautensa, jotka olivat taattu perustuslaissanne ja kansalaisoikeuksissanne, moni teistä alkaa enimmäkseen, koska olette ottaneet teille annetut vapaudet itsestäänselvyyksinä, ja harvalla teistä on mitään historiallista, poliittista ja/tai sosioekonomista tietoa ja kokemusta. Se, mitä teillä on, kuten tulette havaitsemaan jatkaessanne ”Phoenix Journaleiden” lukemista, on varsin rajoittunutta olosuhteiden totuudessa.

Olette enimmäkseen huolissanne selviytymisestä, onnistumisesta valitsemassanne ammatissa, perheiden kasvatuksesta ja elämästänne nauttimisesta erilaisten viihdytysmuotojen kautta. Kun tavoittelette niin sanottua ”amerikkalaista unelmaa” tai mitä tahansa teillä olevaa ”unelmaa”, joka vaatii vapauden toteutuakseen, sitä uhkaa esimerkiksi sellainen, että talousjärjestelmä romahtaa ja saatatte menettää kerran varman työpaikkanne, niin moni teistä tuntee olevansa äärimmäisen pelästynyt, etenkin, koska tunnette olevanne avuttomia. Vastustaja haluaisi teidän tuntevan itsenne avuttomiksi ja pelokkaiksi, koska usein teistä tulee jähmettyneitä tämän takia ja kieltäydytte tekemästä mitään edes oman turvallisuutenne ja suojeluksenne tähden. Moni yrittää yksinkertaisesti liimata nuo ruusunpunaiset kakkulat tiukemmin silmilleen, jotta heidän maailmansa voisi palata (he toivovat) viattomuuteen, josta he kerran nauttivat. Rohkenen sanoa, oppilaat, että kun kerran sisimmässä olevan Henkenne kuohuttaminen on suoritettu, TE ette ikinä palaa alkuperäiseen tietämättömyytenne tilaan. Omatuntonne ei salli teidän tehdä niin.

Moni teistä pitää itseään hyvin henkisesti virittäytyneenä, etenkin, jos olette laajentaneet tietoisuuttanne erinäisten uskonnollisten laitostenne rajoittavien uskonoppien ylitse. Moni teistä on saavuttanut suuren osan henkisestä kehityksestänne sen kautta, mitä kutsutaan usein ”New Age” -liikkeeksi ja ”metafysiikaksi”.

Mitä haluaisin teidän ymmärtävän huolellisesti, on se, että vastustaja on työskennellyt yhtä tunnollisesti ”New Age” -filosofioiden ja uskonoppien ihmisjohtajissa pettääkseen ja johdattaakseen harhaan henkisen ymmärtämisenne sekä myös työskennellyt keskeisten uskonnollisten laitostenne kautta saavuttaakseen harhautuksensa. Koska teillä kaikilla on eri asteista henkistä viattomuutta ja herkkäuskoisuutta, totuuden piirteet ”henkilökohtaisesta vastuusta” ja pahuuden ja hyvyyden luonteesta, Jumalasta ja Vastustajasta, ovat usein kieroutuneita ja ylösalaisin käännettyjä, joten te henkisen vapauden ja Totuuden etsijät jatkatte olla vastustajan sitomina hienovaraisemman petoksen ja tarkoituksenmukaisen kosmisten Henkisten Lakien väärintulkinnan kautta.

Esimerkiksi, mitä termit ”negatiivinen” ja ”positiivinen” tarkoittavat teille? Määritellään ensin negativinen:  ”1. Negaation, torjumisen tai kieltäytymisen sävyttämä tai näiden ilmaisu.  2. Ei positiivinen tai myönteinen: negatiivinen asenne.  3. Puoli, joka kiistää tai kumoaa sen, mitä toinen puoli vakuuttaa, kuten väittelyssä. Nyt määrittelemme positiivisen: 1. Se, mikä on tai voi olla suoraan vakuutettu; tosiasiallinen. 2. Vakuutusta ilmaiseva tai sen luonteinen; positiivinen asenne.  3. Avoimesti ja selkeästi ilmaistu: positiivinen kieltäminen.  4. Olla myöntämättä epäröintiä ja kiistämistä.

Joten termien määritteleminen auttaa usein omien useasti käyttämienne ilmaisujen tarkoituksen ymmärtämisessä. Suurin osa teistä, esimerkiksi kun teille annetaan informaatiota maailmanne tilanteesta, kuten on esitetty ”Phoenix Journaleissa”, tulee reagoimaan jollain tavalla. Jos informaatio on pelästyttävää teille tai saa teidät tuntemaan ”pahoin” tai uhkaa ”uskomusjärjestelmäänne” jollain tapaa, silloin hyvin usein sanotte sen olevan negatiivista.  Kutsumalla sitä negatiiviseksi olette täten ilmaisemassa kiistämistä ja kieltäydytte hyväksymästä informaatiota. Tällä tavoin te myös kieltäydytte vastuusta tutkia lisää ja TEHDÄ jotain muuttaaksenne tilannetta.

Sanon, että ”Phoenix Journaleissa” JAETTU tieto on varsin positiivista siinä, että se on AVOINTA JA SELKEÄSTI ILMAISTUA: POSITIIVISTA TOTUUTTA!  Jotta löytäisitte tasapainon JOKAISESSA olosuhteessa ja JOKAISESSA teille annetussa informaation jyväsessä, teidän täytyy KYSYÄ SISIMMÄSSÄNNE olevalta Hengeltä, mitä tämä tilanne ja/tai informaatio näyttää teille. MIKÄ TÄSSÄ ON OPETUS, JOTA OLETTE PYYTÄNEET? Tulette havaitsemaan, että kun lopulta saatte ja tiedätte Totuuden, kun tunnistatte sen sellaisena, se on itse asiassa varsin vapauttavaa teille henkisesti, koska olette tunnistaneet vihollisen, ja se olette TE. Joten silloin uudelleen löytämänne henkilökohtaisen voiman ja vastuun kanssa vaaditte sisimmässänne olevaa Jumalan Henkeä näyttämään teille TEIDÄN tilaisuutenne palvella Jumalaa ja Luomakuntaa ja näin ollen muuttamaan ne asiat, joiden havaitsette olevan hyväksymättömiä/epätasapainoisia seuraamuksia/olosuhteita. Ja silloin TE tulette TIETÄMÄÄN, että VOITTE luoda tasapainoisemman tilanteen.

Tässä teille pieni testi. Kuvitelkaa mielestänne perusteellisen ”negatiivinen” tilanne. Mitä tunteita tunnette, jos esimerkiksi menetitte työnne tai talonne paloi poroksi. Pelkoa? Menetystä? Vihaa? Avuttomuutta? Onko ”menetys” ulkopuolellanne?  Kysyttekö itseltänne, MIKSI MINÄ? Ja tunnetteko itsenne UHRIKSI jonkin ULKOPUOLELLANNE olevan asian takia? Nyt ajatelkaa mielestänne perusteellisen ”positiivinen” tilanne, kuten uuden lapsen syntyminen tai naimisiinmeno. Mitä tämän tilanteen ajatteleminen saa teidät tuntemaan? Rakkautta, iloa, täyttymystä, rauhaa? Tiedättekö, että TE valitsette, miten vastaatte jokaiseen tilanteeseen ja olosuhteeseen, mikä edessänne on? Sisäinen rauha ja ilo ovat teidän, ja te tulette kokemaan niitä enemmän ja enemmän, kun otatte henkilökohtaista vastuuta ja työskentelette vilpittömästi luodaksenne TASAPAINOISET olosuhteet ja korjataksenne EPÄTASAPAINOISET olosuhteet HENKENNE SISÄISEN OPASTUKSEN avulla.

Kun vastaanotatte tietoa, kuten mitä on tuotettu ”Phoenix Journaleissa” ja reagoitte PELOLLA sydämessänne, niin minkä toiminnan tämä reagointi vaatii teiltä? Mitä haluatte tehdä? Arvostella tietoa? Arvostella sen esittävää puhujaa? Sammuttaa kaikki lisätutkinnan virtaus liittyen tietoon?

Ehdotan, että kun milloin reagoitte esitettyyn informaatioon PELOLLA, niin Henki sisimmässänne näyttää teille jotain, joka TEIDÄN täytyy selvittää. Totuus näyttää itsensä teille, ja sisimmässä oleva Henki rekisteröi sen, ja ”muuttunut” ego valitsee tulla pelokkaaksi, koska sen uskomus- tai turvallisuusrakenne tuntee itsensä uhatuksi. Jos yksinkertaisesti näette pelon tunteen varoituksena todellisesta tai kuvitellusta vaarasta ja/tai harhaesteestä Totuuden tietämyksenne laajentamisen tilaisuudelle, arvostelukykynne ja sisäisen ymmärryksenne tilaisuudelle, niin pystytte nousemaan pelon ylitse ja suorittamaan vaadittavan toimenpiteen TIETÄÄ TOTUUS JA VASTATA SISÄISEEN KUTSUUN TOIMIA VASTUUNTUNTOISESTI..

Nyt teille, ketkä kutsuvat itseään skeptikoiksi, määriteltynä:  1. Epäilevä, ei usko tai on eri mieltä yleisesti hyväksyttyjen ideoiden kanssa. 2. Kyseenalaistaa uskonnon uskonopit. Skeptinen:  epäilevä, kyseenalaistava; epäuskova. Skeptismi: 1. Epäilevä tai epäuskova asenne. 2. Filosof. uskonoppi, että absoluuttinen tietämys on saavuttamaton.”

Ei ole mitään väärää kyseenalaistaa teille annettua tietoa Totuuden löytämiseksi. Mutta nämä, jotka kutsuvat itseään skeptisiksi tai skeptikoiksi, hyvin usein piiloutuvat tämän termin taakse, jotta he voivat pysyä istumassa päättämättömyyden aidalla jostain tietystä asiasta ja näin ollen olla tekemättä mitään tai ottamatta vastuuta. Skeptismin varsinaisen määritelmän myötä näillä on uskonoppi/uskomus, että absoluuttinen tietämys on saavuttamatonta HEILLE (tai kenellekään muullekaan), ja niin kauan kuin he jatkavat skeptisyyden aidalla istumista, he ehdottomasti tulevat havaitsemaan itsensä olevan absoluuttisesti kykenemättömiä löytämään totuutta. Hän, joka pitäytyy tiukasti kiinni spektisyyteensä, on hyvin usein pelokas ja täten ilmenee olevansa hyvin omahyväinen ja ylimielinen uskomuksistaan, että jos HÄN ei tiedä Totuutta, niin silloin ei voi kukaan muukaan.

Joten teille oppilaille, jotka vilpittömästi etsivät elämän henkisiä Totuuksia, te jatkatte kaiken huomioonne esitetyn informaation punnitsemisen oppimista. Usein tunnette skeptisyyttä ja näin ollen epäröitte ja kyseenalaistatte uuden idean, ajatuksen tai tiedon jyväsen, joka teille annetaan. Tämä on täydellisen tervettä, mutta älkää PYSÄHTYKÖ siihen. Pyytäkää Isältä SISIMMÄSSÄNNE näyttää teille Totuus ja opastaa teidät siihen, mikä sallii Totuuden paljastua teille. Sen jälkeen odottakaa Henkeä paljastamaan Totuus teille PARHAALLA tavalla, jotta ymmärtäisitte sen selkeästi. Tämä tarkoittaa LUOTTAMISTA sisäiseen opastukseenne paljastamaan kaiken tarvitsemanne teille sopivalla ajan jaksolla. Joten silloin vaaditaan myös KÄRSIVÄLLISYYTTÄ. Yksinkertaisesti sen tähden, että tunnette olevanne vähemmän stressaantuneita, jos voitte luottaa sisimmässänne olevaan JUMALAAN ANTAMAAN TEILLE KAIKKI TARVITSEMANNE, JOTTA VOISITTE JATKAA HENKISEN VIISAUDEN JA TÄYDELLISYYDEN HAALIMISTA.

Jokainen tilanne, johon annatte huomionne, on opetus, ehkäpä Totuuden punnitsemisesta tai jähmettävän pelon voittamisesta tai ehkäpä skeptisen päättämättömyyden ylitse nousemisesta. Ja sen lisäksi, että se on opetus, jokainen tilanne, jolle annatte huomion, on myös TILAISUUS parantaa tai ”teroittaa” henkistä viisauttanne ja täydellisyyttä.

Nimittäin, arvoisat oppilaat, kun teroitatte ja täydellistätte henkistä tietämystänne, perustastanne tulee vankempi kuin mistään ihmisen tekemästä rakennelmasta tai materiaalista, koska perustanne on linjassa TOTUUDEN tiedon viisauden kanssa KUOLEMATTOMASTA JUMALALLISUUDESTANNE, KOSMISISTA LAEISTA JA YKSEYDESTÄ JUMALAN JA LUOMAKUNNAN KANSSA. MIKÄÄN fyysisestä illuusiosta ei kykene hajottamaan perustaanne, joka on rakennettu Totuudelle ja henkiselle viisaudelle. Tämä oli valitettavasti viimeinen johdatukseni tasollanne alle n. 2 000 vuotta sitten. Minun, Sanandan, täytyi läpäistä ihmisenä henkisen lujuuden viimeinen testi paikassanne. Tiesin, että minun täytyi kokea ITSENI JA SISIMMÄSSÄNI OLEVAN ISÄNI torjuminen teidän, veljieni, toimesta ja silti nousta ihmisen ”muutetun egon” pelon, turhautumisen ja kivun rajoitusten ylitse. Ristiinnaulitsemiseni oli viimeinen TESTI minulle Henkisestä sitoutumisesta ISÄLLENI SISIMMÄSSÄNI, SEN JÄLKEEN MINÄ SAAVUTIN korkeamman henkisen mestaruuden tason, jonka kehittämistä ja viimeistelyä jatkoin fyysisen Shanilta poistumiseni jälkeen, joka EI tapahtunut ristiinnaulitsemisen aikaan, vaan monia vuosia myöhemmin, kuten olette lukeneet teoksesta ”And They Called His Name Immanuel:  I Am Sananda”. Ja totta kai, ristiinnaulitsemiseni tarjosi MONIA opetuksia teille veljilleni, jotka joko todistivat fyysisesti tai muutoin opetusta, joka ei ollut vähäisin ja oli täysin tarkoituksella tulkittu väärin, ja se on SISIMMÄSSÄ OLEVAN HENGEN TAI SIELUN KUOLEMATTOMUUS. Sen jälkeen jatkoin henkisen mestaruuden harjoittamista JUMALAN/ATONIN korkeammissa maailmoissa ja olen saavuttanut perityn SANANDAN, YKSI JUMALAN KANSSA, viimeistellyn henkisen tilan. Olen avustamassa ja seuraamassa teitä veljiäni ja sisariani, jotka vastaanottavat ja antavat eteenpäin ISÄNI SANAN. Olen saatavilla ja käytettävissä, vaikkakin en vielä fyysisessä muodossa, jotta voisin tuoda henkisen perustan ja tasapainon muiden Jumalan taivaallisten joukkojen kanssa, jotta te veljeni, ketkä niin valitsevat, voitte herätä ja muistaa TOTUUDEN ja vastaanottaa ansaitun valmistumisen ”korkeampiin” maailmoihin Jumalan Valtakunnissa. Olen tullut ISÄ JUMALANI/ATONIN edustajana, jotta lunastaisin teidät Hänen Uskollisistaan ja Todellisista Valon lapsista…ja tuoda teidät KOTIIN.

Selvennetään nyt lisää ”negatiivisista” näkemyksistä. Kun George ja Desiree Green puhuvat teille ja kuvailevat historiallisia, poliittisia, sosioekonomisia ja henkisiä olosuhteita Totuudessa, nähkää tämä POSITIIVISENA, että teille annetaan nyt mahdollisuus sisimmässänne olevan Hengen kautta TIETÄÄ TOTUUS JA TOIMIA TUODAKSENNE TARPEELLISEN MUUTOKSEN TASAPAINON TUOMISEKSI TAKAISIN. Oppilaat, informaatio on informaatiota. Sen hyöty on sen Totuus, millä tavoin se liittyy maailmanlaajuiseen ja henkiseen kasvuunne ja harkintakykyynne. Sisimmässänne oleva Henki etsii TASAPAINOA ja tulee jatkuvasti näyttämään EPÄTASAPAINON, jotta voisitte valita PARANTAA sen SISÄLTÄ ja ULKOA. Tämä on vastuuntuntoisen henkisen kypsyytenne mitta…kykynne omaksua Totuutta ja tietämystä ja tulla kelpuutetuksi ja vastuulliseksi TASAPAINOISEN linjauksen luomisesta JUMALAN ja Luomakunnan kanssa.

Muistakaa, oppilaat, TE kaikki jaatte massatietoisuuden altaan tällä tasolla ja olette osallisena niin TAUTIIN kuin myös VALOON…se on valintanne. Voitte pysyä TIETÄMÄTTÖMINÄ ja VASTUUTTOMINA, mutta tulette kärsimään huonosta ajattelustanne ja käyttäytymisestänne. Nimittäin te osallistutte epätasapainoon joko suoraan ja tietäen, jos suuntaatte itsenne tuhoavan vastustajan kanssa tai osallistutte tasapainoon epäsuorasti tietämättömyydellä henkisestä ja maailmanlaajuisesta Totuudesta. Se tapahtuu etenkin tietämättömyytenne epätasapainoisen ajattelunne seurauksista ja Kosmisista Laeista, jotka ovat lähes tuhonneet planeettanne ja lajinne.

Joten termit ”negatiivinen” ja ”positiivinen” ovat ”new age” -termejä, ja vastustaja on kannustanut teitä suuntaamaan kaikki tilanteet jompaan kumpaan kategoriaan. Muistakaa ylläolevat määritelmät, nämä termit eivät sovi ja saavat teidät kääntymään annetun tilanteen vastuusta, koska te tunnistatte sen ”negatiivisena”.  TE LUOTTE KAIKKI TILANTEET, HENKENNE NÄYTTÄÄ TEILLE AINA JOTAIN, mitä teidän tarvitsee tietää. TE PÄÄTÄTTE, KUINKA VASTAATTE JOKAISEEN ETEENNE ASETETTUUN TILANTEESEEN. Ensin teidän täytyy tunnistaa epätasapaino, kun se esitetään teille. Sen jälkeen teidän täytyy tutkia lisää itse sisimmässä olevan Henkenne avulla, kunnes olette tyytyväisiä Totuuteen. Sen jälkeen pyydätte sisimmässä olevalta Jumalalta näyttämään teille, kuinka tuoda takaisin tasapaino teidän osaanne massatietoisuuden ”piiraasta”. Sen jälkeen te teette sen, mitä Jumala sisimmässä opastaa teidät tekemään.

Tässä on teille jotain ajateltavaa. Mikä on vastustajalle ”positivista”…esimerkkinä: sekasorron ja harhauttamisen aiheuttamista, jota Valon lapsi pitää varsin ”negatiivisena”. Mikä on vastustajalle ”negatiivista”, esimerkkinä: tulla paljastetuksi valehtelijana ja pettäjänä, jota Valon lapsi pitää varsin ”positiivisena”. Joten näette, että nuo termit ovat varsin suhteellisia kohdattuun tilanteeseen ja vastustavien persoonallisuuksien pitämiin näkemyksiin.

Absoluuttisesti varmin tapa, oppilaat, kasvattaa kohtaamianne ongelmia ja näin ollen luoda aina pahempia seuraamuksia itsellenne ja planeetallenne, on tulla johdetuksi (sisimmässänne olevan Henkenne toimesta) ja paljastetuksi TOTUUDELLE jo luomistanne olosuhteista ja SEN JÄLKEEN olla edelleenkin tekemättä absoluuttisesti YHTÄÄN MITÄÄN muuttaaksenne niitä ja tuomaan takaisin tasapainoa. Joten on viisaampaa KUULLA HENGEN kutsu ja oppia KUUNTELEMAAN ja ymmärtää teille annettu opastus kunnolla. Kaikki, mitä se tarvitsee, on SITOUTUMISENNE PALVELLA JUMALAN TAHTOA, niin teille tullaan antamaan kaikki tarvitsemanne ihmeellisellä matkallanne. Olkoon se niin.

Kiitos huomiostanne. Olkoon selkeys ja ymmärrys teidän, jotta henkisestä perustastanne tulisi vankka TOTUUDESSA JA VIISAUDESSA. MINÄ OLEN Sananda. Kiitos pieni sisar, Druthea. Kulje ja löydä vahvistuksesi, jotta ne toisivat sinulle rauhan ja tasapainon palveluksessasi JUMALALLE/ATONILLE. Tietäkää, että RAKASTAN TEITÄ KAIKKIA NIIN SUURESTI, sillä jokainen teistä on osa MINUA, kuten MINÄ OLEN osa TEITÄ. Kulkekaa Jumalan Totuuden Valossa ja TIETÄKÄÄ, että siinä tulette aina löytämään Rauhan. Salu.

http://www.fourwinds10.net/journals/pdf/J047.pdf