KÄÄNNÖS: LADY NADA: VALINNAT

Hazelin kautta

Vapaan tahdon lahja maan ihmiselle on taivaallinen lahja ja silti suurimittainen testi. Testissä on kyse siitä, kuinka ihminen valitsee harjoittavansa hänelle annettua vapaata tahtoa. Taivaallisesta näkökulmasta ihminen on tehnyt monia valintoja, jotka kulkevat taivaallista tahtoa vastaan. Vapaa tahto annettiin, että ihminen valitsisi asettaa tahtonsa Jumalan tahdon kanssa ja siten aloittaisi nousemisensa takaisin Lähteeseen. Hyvin harva on tehnyt sen valinnan, ja olette jääneet nyt kivuliaan planeetan ja epävarmuuden tilassa olevilla sieluilla varustettujen ihmisten kanssa.

Valinta on subjektiivinen siihen asti, että on vapaus valita se, minkä tuntee olevan ”oikein” itselleen. Silti näkemys siitä, mikä on oikein itselleen, ei ole välttämättä linjassa sen kanssa, mikä on tasapainoista Jumalan lakien ja tapojen mukaan. Valintoja, jotka teillä ovat vapaan tahdon tuloksena, ei ole tarkoitettu harjoitettavaksi tyhjiössä, vaan taivaallisen lain mittapuun mukaan. Siihen, mikä on oikein ihmiselle, on liian kauan vaikuttanut se, mikä tuntui oikealta aistien näkökulmasta. Subjektiiviset aistit suostuttelevat ihmistä tekemään valintoja, joilla on kauaskantoisia seurauksilla hänen henkiselle kasvulleen. Ihminen ei pysähdy ajattelemaan vaikutusta tulevaisuuteen, mutta vain ohikiitäviä tuloksia, jotka tyydyttävät hänen aistinsa.

Ihmisen valinnat täytyy suunnata täyttämään hänen henkiset tarpeensa. Hänen ymmärryksensä siitä, mitä nuo tarpeet ovat, tulee hänelle silloin, kun hän voi viettää aikaa itsensä kanssa ja voi ryhtyä arvioimaan elämänsä tarkoitusta ja sitä, mitä hänen tarvitsee tietää tai tehdä tämän saavuttamiseksi. Ihmisen täytyy ymmärtää, että hänen elämänsä tarkoitus ei ole pääsääntöisesti ruokkia ja verhota itseään. Nämä ulkoiset ilmentymät ovat välttämättömiä, jotta hän kykenisi keskittymään todelliseen tarkoitukseensa, joka on aina taivaallinen.

Hänen luontaisten henkisten tarpeidensa tulisi olla aina opas valintoja varten, jotka hänen tulisi tehdä. Toisin sanoen ihmisen täytyy ymmärtää, että se, mitä hän tarvitsee sielun kasvulleen, täytyy tulla hänelle tekemiensä valintojen kautta. Kun sellaisia valintoja on tehty, jotka estävät hänen sielunsa kasvua, ei tapahdu todellista edistystä. Hän estää hengelleen epäsuotuisten valintojen kautta kehityksensä. Täytyy olla syvempi ymmärrys siitä, että ulkoiset aistit eivät ole ainoita, jotka kokevat ”tuntemista” tai ”näkemistä”. Sisäiset aistit, jotka ovat sielun verisuonet, myös tuntevat, kuulevat, näkevät ja tietävät, mutta tasolla, joka on ylitse kaiken ulkoisen. Nämä ovat aistit, joiden tyydytystä teidän täytyy hakea tekemienne valintojen kautta.

Jumalan hyväksymästä tietämisen pisteestä tulee aloittaa. Tämä on perusta, jolle henki on rakennettu. Haluan muistuttaa teitä, että lopullinen päämäärä on paluu Lähteeseen. Teidän täytyy pitää silmänne päämäärässä. Jos voitte tehdä näin, niin tulette ymmärtämään, että kaikki valintanne tulevat olemaan yhteensopivia päämäärän saavuttamisen kanssa. Teitä johdattaa Lähde sisimmässänne tekemään valintoja, jotka sopivat henkiselle kasvullenne ja uusiutumisellenne.

Joten onko syntiä tehdä huono valinta? Ei ollenkaan. Ensinnäkin synti ei ole taivaallinen käsite, sillä Jumalan luomisessa ei ole syntiä. Ihminen on luonut synnin käsitteen ilmaisuvälineeksi, jota käytetään opettamaan hänelle opetukset, jotka hänen täytyy oppia, jotta hän tekisi ”oikeat” valinnat. Ihminen on valinnut pitkäpiimäisen tien takaisin Jumalan luo. Sillä Jumala on antanut ihmiselle säännöt tasapainoiseen elämiseen, jotka seurattuna ja noudatettuna sallivat ihmisen nauttia hänen kuolevaisesta kokemuksestaan, ihmisen tehden samalla tietoisesti matkaansa takaisin Lähteeseen. Ihminen kuitenkin pitää kokeiluista. Kuten uppiniskainen lapsi, hän valitsee sysätä sivuun Jumalan lait, tehdä omia asioitansa omaa mielihyväänsä varten, ja kun hän ymmärtää, että se ei toimi, niin lopulta, ehkäpä monien elinaikojen jälkeen toistuvasti Jumalaa vastaan valinneena, hän tekee tasapainoisen valinnan.

Ihmisen täytyy ymmärtää, että jokainen hänen tekemänsä tasapainoton valinta vaikuttaa massatietoisuuteen. Ihmisen täytyy olla esimerkkinä valintojensa kautta. Jos hän epäonnistuu tekemään valinnan, joka kaikuu taivaallisen tahdon kanssa, hänestä tulee seuraaja niiden monien tapaan, jotka kävelevät tasollanne sen sijaan, että olisivat johtajia, joita he olivat syntyneet olemaan. Hän tulee olemaan johtaja siinä määrin, että muut seuraavat häntä mielleyhtymän kautta valintojen teoissa, jotka eivät ole tasapainossa luomakunnan kanssa.

Missä tahansa tekemässänne valinnassa täytyy harkita kaikkien parasta. Valinnoillanne on voima muuttaa värähtelyitänne. Monet yrittävät oppia, kuinka nostaa värähtelyitään ulkoisten keinojen kautta, vaikka siltikin avain siihen on jokaisen sisimmässä. Teidän on valinta olla iloinen tai surullinen; nähdä kokemuksenne positiivisessa tai negatiivisessa valossa; ymmärtää kokemukset sisäisen keskustelun kautta kaiken tiedon Lähteen kanssa, tai hätäisten aistienne kautta syytätte kokemusta. Voitte valita rakkauden tai vihan; voitte valita rauhan tai sodan, valon tai pimeyden, tasapainon tasapainottomasta. Nämä ovat vain muutama esimerkki valinnoista, joita voitte tehdä ja jotka voivat vaikuttaa ja tulevat vahvasti vaikuttamaan elämänne kulkuun.

Iäisyyksien ajan olemme yrittäneet opettaa teille, että muutokset ilmentyvät tekemienne valintojen kautta, mutta vain muutamat kiinnittävät huomiota sanoihimme.

Kun te rakkaat valitsette, niin älkää valitko aisteillanne, vaan valitkaa hengellänne, ja tehkää sitoumus siihen valintaan. Sillä vain te voitte rikkoa aistienne rajat, jotta voisitte elää hengessä, joka sallii teidän siten tehdä oikeanlaiset valinnat. Sillä ”oikea” valinta tulee aina olemaan ”tasapainoinen, joka luo sisäistä harmoniaa ja liikettä eteenpäin”. Tulette tietämään sen, milloin tekemänne valinta on ”oikea” teille, sillä koette tunteen sisäisestä tietämisestä ja rauhasta.

Yhteenvetona haluan teidän muistavan, että on olemassa valintoja, joita voitte tehdä, jotka estävät, ehkäisevät tai aiheuttavat taantumista kasvussanne. On valintoja, joita voitte tehdä, jotka sallivat teidän liikkuvan eteenpäin henkisesti, tuoden teidät lähemmäs Jumala-tietoisuutta, ja ne sallivat teidän tehdä todellisen panoksen massatietoisuuden harmoniseen nousuun. Saatatte tuntea, että valintanne vaikuttavat teihin yksinään tai vain muutamaa lähellä olevaa. Tämä ei ole niin, sillä kaikkia liikuttaa energia, ja yhden energia vaikuttaa kaikkeen.

Kehoitan teitä pohtimaan huolellisesti tekemiänne valintoja etenkin näinä viimeisinä päivinä, sillä ne tulevat hyvin merkittävällä tavalla vaikuttamaan sielunne tulevaisuuteen – huomatkaa, että sanoin sielunne enkä lihanne. Kaikki tekemänne, lapset, täytyy tapahtua kuolemattoman osanne hyvinvoinnin tähden, sillä vain se selviää ja se on se, millä on todella merkitystä.

Kun pystytte näkemään kaiken Yhtenä, havaitsette myös, että valintojenne kautta olette vastuussa jokaisesta elämänvoimasta luomakunnassa mukaanlukien teidän erittäin hyväntahtoinen planeettanne.

Kuinka se sitten tulee olemaan? Valitsetteko valintanne kautta egonne ja aistinne tyydytyksen, vai valitsetteko sielunne ja kaiken energian edistämisen? Olkaa rohkeita, hyvät lapset, ja valitkaa polku, joka tarjoaa teille henkisen kasvun rikkauden, sillä kaikki muut matkallanne tekemät valinnat sovittuvat valitsemanne polun kanssa. Olkaa johtajia valinnoissanne, vaikkakin se tarkoittaisi kulkea ihmisen tekemiä ja hyväksyttyjä sääntöjä ja tapoja vastaan. Ette syntyneet seuraajiksi, vaan johtajiksi Jumalan valossa/valolle. Antakaa Jumalan valon soihdun, juurikin sen sisimmässänne kantamanne valon, johdattaa teitä tekemissänne valinnoissanne, jotta voisitte kokea todellisen täyttymyksen.

Minä olen Nada, pyydän teitä muistamaan, mikä on päämäärä. Mikä tulee olemaan valintanne?

Rakkautta ja siunaukset teille, hyvät Jumalan lapset.

Nada.

Hazel

www.pathtofreedomistruth.com

Elokuu 19, 2010

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/general_channelings/news.php?q=1282584159