KÄÄNNÖS: HATONN: VASTUUNTUNTOISTA TOIMINTAA TIETÄMISEN VALOSSA

VALON LUOJA ATON/HATONN

5.11.2018

22.8.1996 #1   HATONN

JUMALA JA KUKA ON JUMALA?

Eräiden vanhempien opettajien/viestintuojien kanssa vietetyn pitkän ja huikean jakamisen ajan jälkeen vaikuttaisi siltä, että aihe JUMALASTA voisi olla täysin käsitelty teille ”Kyseleville Mielille”. Ah, mutta onko se? Se on TUNNETTU vain TIETOISUUTENNE laajuudessa. Ja jos teillä on VAIN opettajienne näkemykset, joista kerätä OMAT NÄKEMYKSENNE, te selostatte vastauksen yllä olevaan vastaukseen niin kuin teille on KERROTTU! Ei, se ei ole sopivaa TIETÄMISESSÄ. On ”tietoa” ja on ”TIETÄMISTÄ”, ja nämä kaksi EIVÄT ole sama asia tietoisuudessa. Kun molemmat OVAT SAMAA kaikin puolin käsityksessä, silloin teillä ON JUMALA. Joten minkälaiseksi ”Jumalaksi” TE tulisitte? VALON ja apuluonnin Jumalaksi? Epätasapainon aistiva maallisempi Jumala? MINKÄLAINEN ”Jumala” tulette olemaan? Jumala ON SE, joka luo MINÄN. Jumala ON myös SE, joka LUO KAIKEN! Näin ollen kaikki ovat vain YKSI, ilmaisemassa lukuisissa eriävissä tietoisuuksissa TAI kokevat vailla tietoisuutta juurikaan mistään – vain kokemassa!

JUMALA YKSINKERTAISESTI ”ON”, JA TE TAI ”MINÄ” YKSINKERTAISESTI ”OLEMME”. Mutta onko tämä riittävä selitys tiedon TAI tietämisen universaalille saavuttamiselle? EI! Se ei ole niin, koska jos yksilö ei tunnista kykyään hahmottaa ja sitten TULLA SIKSI, hän pysähtyy.

JUMALA ON VALOA! VALO ON TIETÄMISTÄ! VALO ON ITSE ASIASSA KAIKKI, MIKÄ ON, LUKIJAT. IHMINEN ON SAAVUTTANUT SUURIA HARPPAUKSIA ILMENNETYN MATERIAN MAAILMAAN, MUTTA HÄN LÖYTÄÄ, ETTEI HÄN TIEDÄ, MITÄ MATERIA ”ON”. Te ette myöskään tiedä, mitä energia, sähkö, magnetismi, gravitaatio ja säteily OVAT. Ihminen ei todellakaan tiedä tai ymmärrä alkuatomien yksinkertaista rakennetta eikä gyroskooppista periaatetta, joka määrittelee tuon rakenteen.

Ihminen ei yksinkertaisesti ole TODELLA TIETOINEN ihmeellisestä ja kaksisuuntaisesti jatkuvasta tasapainon universumista kaikissa liikkumisen ilmiöissä, eikä se ole yksisuuntainen ja jatkumaton universumi. Te ette itse asiassa kykene vielä käsittämään tilan peilejä ja linssejä, jotka ovat varsinainen SYY ja seuraus kaikkien ”liikkuvien” asioiden ILLUUSIOSSA.

VAIN ”mielellä” on tietoisuus! Kaikki muut asiat yksinkertaisesti OVAT, ja niistä tulee tuon MIELEN TIETOISUUDEN havainnoinnin tuote. Tietoisuus EI KOSKAAN ole OLEMATTA! MIELI ei ole syvimmässäkään unessa ”tajuton” – se on vain ”asiantuntijoiden” ”ajatus” olla tajuttomuuden tilassa. Jossa lisäksi Universaali Mieli ON tietoisuus. Ja Universaali Mieli ON KAIKKI; KAIKKI JA JOKA IKINEN ASIA.

Tämä on juuri se periaate, jonka päälle rakentuu TIETÄMINEN siitä, ettei ”kuolemaa” ole – vaan sen sijaan uudelleen kiertävä, aina spiraalissa kulkeva ELÄMÄN ilmaisu. Ongelmalla, että ihmisen rajoittunut tunnistaminen on staattista fyysistä kokemista, on toinen ongelma ymmärryksen tavoittamisen kanssa siitä, että KEHO on yksinkertaisesti hylsy, joka vain ILMENTÄÄ HENKEÄ. Se, minkä te ajattelette olevan ihmisen hengessä oleva elämä, ilmentää itseään haluamalla kehon toimivan – ja täten tuosta Mieli-minän ”haluavasta” olennosta tulee Minän Jumala.

VIIDAKKO

Ihminen voidaan nähdä kuin elämässä viidakossa – ilmennettyjen asioiden ja näkemysten viidakossa. Mitä enemmän ihminen nousee tapaamaan JUMALUUDEN korkeampaa TIETOISUUTTA, sitä kauemmas tuosta viidakon kokemisesta hän pääsee. Mitä tässä nousevan valaistumisen tasolla tapahtuu, on VALOA etsivän tietoisuuden kehitys. Ihminen etsii ikuisesti Valoa opastamaan häntä tuolla pitkällä ja kiemuraisella tiellä, joka johtaa hänen kehonsa viidakosta kohti hänen heräävän sielunsa vuorenhuippua. Ihminen ETSII TUOTA VALOA ikuisesti ja muuntuu ikuisesti löytäessään sen, ja asteittain hän löytää itsensä Minän, joka ON Valo.

Hänelle, jonka silmät ovat Korkealla taivaissa, Valo tulee ikuisesti ja hän tulee muuntumaan ikuisesti löytäessään sen. Tästä henkilöolennosta (mieli) tulee aina valaistuneempi nousun aikana kehosta hengeksi, ja mitä korkeammalle hän kiipeää, sitä kaukaisemmaksi ”viidakko” tulee.

IHMISEN NOUSU PIMEYDESTÄ VALOON ON IKUISESTI TOISTUVA IHMISEN NÄYTELMÄ AURINKOJEN PLANEETOILLA.

JA – TÄMÄ ON HYVÄ PÄIVÄ!

Mikä näkemyksenne saattaakaan olla – Päivä on HYVÄ. Vain TE muutatte TEIDÄN tilanne sellaiseksi, joka voidaan MIELTÄÄ hyväksi, huonoksi, okeiksi, hieman kieroutuneeksi, hieman reiluksi tai epäreiluksi, kaikille tasavertaiseksi, ”tasavertaisemmaksi” joillekin muille kuin toisille, kamalaksi tai ihmeelliseksi ja niin edelleen. Joten ELÄMÄ FYYSISESSÄ MUODOSSA ON VAIN ILLUUSIO, HAVAINTO JA AISTIMISEN OSALLISTUMINEN LIIKKUMISEN UNIVERSAALEISSA ASENTEISSA – MUTTA AINA AISTIVANA.

Kun joku tervehtii teitä ja kysyy teiltä: ”Mitä kuuluu?”, ajatusmuotojen ryntäys täyttää mielen. Riippuen puhuvan henkilön tunnistamisesta, minän näkemyksen ja ”toisen” olosuhteet, te saatatte hyvinkin tervehtiä kaukaista tuttavaa sanalla ”Ihan hyvää”. Joka tapauksessa, jos kyseessä olisi lääkäri ja teidän tulee selittää ”mielletystä” ongelmasta, niin silloin te suollatte kaiken tietoisuudessanne liittyen siihen, mitä tapahtuu itsessänne – sen kommunikaatiolaitteen kautta, jota kutsutte kieleksi, huuliksi ja ilmajärjestelmäksi. Mutta KUINKA te oikeasti voitte? Se itse asiassa riippuu TEIDÄN TIETOISUUDESTANNE. Joten, nyt teillä on näkemyksiä tietoisuuden kautta.

Sanotaan, että teillä on lääkäri, ja henkilö menee tuon lääkärin puheille liiallisen partakarvojen kasvun takia. Eikö sillä ole eroa KAIKKIEN mukana olevien tietoisuudessa, mikäli massiivinen määrä partakarvoja ovat naisella, murrosikäisellä pojalla, nuorella aikuismiehellä tai vanhalla miehellä vastaan viiriili ja nuorekas mies? Yhdessä tapauksessa taputetaan selkään, ja lääkäri saattaa hyvinkin sanoa: ”Ah, veikkonen, olet kasvanut aikuiseksi! Niin sitä pitää.” En ajattelisi, että sama lääkäri sanoisi tai suhtautuisi SAMALLA asenteella joko naisen tai lapsen kanssa, jolla on suuri parta. Joka tapauksessa, jos normi olisi niin, että KAIKILLA lapsilla ja naisilla olisi partakarvoja – näkemys olisi erilainen – MUTTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ OIKEIN NIIN.

LUOMAKUNTA JA LUOJA

(Kumpi tuli ensin, kana vaiko muna?)

Jumala, Luoja, on kaikki, mikä ON, kaikki OLEMASSA OLEVA. Jumalan liikkeessä olevan materian luova universumi vaikuttaa olevan olemassa aisteillenne; se katoaa aina jatkuvasti, vaiheittaisesti nähdyissä osissa – vain ilmaantuakseen uudelleen. Sillä EI ole TODELLISUUTTA – mutta se varmasti, kiistattomasti ja yksiselitteisesti ILMAANTUU UUDELLEEN. Kuinka tämä tapahtuu? Se ”syntyy” kaksisuuntaisen ja heijastetun LIIKKEESSÄ olevan VALON illuusion kautta.

Jumala, Luoja, ON Yksi Olento, Yksi Henkilö, Yksi Mieli, Yksi Ajattelija, Yksi Minä, Yksi Elämä, Yksi Sielu, Yksi Voima, Yksi Todellisuus. Joten mitä tapahtuu? No, ja pitäkää tämä selkeästi MIELESSÄ – Jumalan Luomakunta on kuviteltu ja kuvioitu muoto Jumalan mielikuvituksesta, rakennettu Hänen kuvansa mukaan. Se on Jumalan keho, HÄNEN ajattelunsa tallenne, Hänen luomana ilmaisemaan Elämän, Rakkauden, Mielen, Sielun ja Voiman Ykseyttä, joka on yksin Hänessä. JUMALA ON VALO. JUMALA ON UNIVERSAALI MIELI. MIELI ON VALOA. MIELI TIETÄÄ.

AJATTELU…

Ah, ja nyt tulee ikävä osuus – paikallisten ”mielten” AJATTELUN lakkaaminen! Mielen täytyy – ja niin se tekee – ajatella sitä, minkä se TIETÄÄ. Mieli ajattelee kahdessa vastakkaisessa valossa, jotka heijastetaan nämä valot keskittävästä valkoisesta Valolähteestä, ja tämä toistuu SYKLEISSÄ jaksoittain.

Joten takaisin JUMALAAN. Jumalan ajattelu ja kuvittelut ovat Jumalan TIETÄMISEN laatuja. Jumalan tietävä Mieli on ajaton ja PAIKOILLAAN. Niin on myös Jumalan ajattelu ja kuvittelut ajattomia ja paikoillaan. Joten vastaavasti ihmisen ajattelu ja kuvittelut ovat yhtä ajattomia ja paikoillaan kuin on hänen tietämisensäkin.

Paikoillaan olo ei KOSKAAN voi OLLA liikettä. MUTTA SE VOI VAIKUTTAA OLEVAN SITÄ. LIIKE VAIN VAIKUTTAA OLEVAN, MUTTA PAIKOILLAAN OLO ON AINA.

ON VAIN ”YKSI” IDEA

Lisäksi Yksi Mieli TIETÄÄ sen YHDEN IDEANSA. Se TIETÄÄ sen Yhden Luomakunnan Ideansa YHTENÄ KOKONAISUUTENA.

Mieli ajattelee sen Yhden Kokonaisen ideansa näennäisiin osiin, ja täten tulee liikkeen illuusio, jolle olette antaneet nimeksi ”Luomakunta”, ja täten ”aineen” illuusio, jota te kutsutte ”materiaksi”.

ON VAIN YKSI MIELI JA YKSI AJATTELIJA

TIETÄVÄN Mielen Yksi Valo on Jumalan Minä. Se on Universaali Minä, joka keskittää kaikki Jumala-Minien kaikkialla läsnä olevat ja itseluovat kehot. Tämä itsensä luova universumi on Mielen kuvittelema Jumalan keho, ja se TALLENTAA JUMALAN AJATTELUN.

Te ja minä (ME) voimme TIETÄÄ Jumalan. Me emme voi TIETÄÄ Hänen kehoaan, mutta me VOIMME ”nähdä” sen. Vastaavasti me voimme TIETÄÄ ihmisen. Me emme voi TIETÄÄ ihmisen kehoa, mutta me voimme ehdottomasti NÄHDÄ sen.

MIKÄ JUMALA ON, IHMINEN ON. JUMALA JA IHMINEN OVAT YHTÄ. KAKSINAISUUS VAIN ”VAIKUTTAA” OLEVAN. TE OLETTE JUMALAN HEIJASTETTU JA ILMENNETTY AJATUS.

Joten, lukijat, aika on saapunut ihmisen matkan historiassa hänen MATERIAALISESTA viidakostaan kohti hänen HENKISTÄ vuorenhuippuaan, kun on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, että hänen täytyy elää enemmän ja enemmän kosmisessa TIETÄMISEN ja VALON universumissa ja vähemmän aistimisen sähköisessä aaltouniversumissa. IHMISEN täytyy nyt tulla TIETÄMÄÄN, että hänen voimansa lepää hänen keskittävän MINÄNSÄ liikkumattomuudessa eikä LIIKKEESSÄ, jonka kautta hän ilmentää tuota liikkumattomuutta. Ristiriita? EI! Hänen täytyy myös TIETÄÄ tietoisuus (ja tämä on asteittainen prosessi, yleensä) JUMALAN KOSMISESTA VALOSTA ITSESSÄÄN.

Ihmisen täytyy nyt TIETÄÄ JUMALAN UNIVERSUMI, että mikä se ON, sen sijaan, mitä hänen aistinsa ovat saaneet hänet uskomaan sen olevan.

Se tapahtuu TÄSTÄ SYYSTÄ, että kaikkia ilmennettyjä asioita käytetään tekemään sellainen lajin siirtymä TIETÄMISEEN, ettei sivilisaatio sivilisaation jälkeen katoaisi VALHEELLISTEN IDEOIDEN NÄKEMYKSEN aikojen pimeyteen.

Kaikkialla maailmassa ihmisen sijainneissa tulevat Ajattelijat ja ne, ketkä tekevät yksinkertaisia (tai mahtavia) teitä kohti näkemystä ja TIETÄMISTÄ tästä ELÄMÄN, JUMALAN, LUOMAKUNNAN JA LUOJAN periaatteesta. Suurin osa ei koskaan ymmärrä elinaikanaan täyttymystä tuoda tuo totuus kantamaan HEDELMÄÄNSÄ TOTUUDESSA JA ARVOSSA. Sitten, kun tilaisuus tulee koputtamaan, jälkikasvua seuraava sukupolvi on jo unohtanut, kuinka olla rohkeita ja täyttää AJATUKSESSA OLEVAN TOTUUDEN ihme. Tämä ei ole mikään TEKOPYHÄ ilmaisu yhdestä tai toisesta asiasta – se on TOTUUS. Mikä pahempaa, valaistuneelle AJATTELIJALLE ei ihmisen aistivassa muodossa ole usein aikaa LUODA aina säilyvää keskusta TOTUUDEN opettamiselle, jakamiselle ja ymmärtämiselle.

”Yksi” ihminen kulkee matkallaan ja ymmärtää IDEAN sellaisesta mahtavuudesta, mutta siltikin yksinkertaisuudesta, ja jopa perustaa Keskuksia Totuudelle. Harmillista ja liian myöhään seuraavat sukupolvet eivät ole ymmärtäneet näiden Totuuskoulujen täyttä merkitystä, sillä siitä tulee luokkien pirstoutunut kurssi, joka tuottaa joitain välittäjiä, mutta muutamia, joilla on täysi oivallus liittyen VALOON, JUMALAAN JA LUOMAKUNTAAN. Tämä sitoo SIELUN edistyksen sen tietämättömyydestä kohti sen KORKEAMPAA ilmentynyttä kokemisen muotoa.

Nämä ”koulut” ponnahtavat ylös, ja niistä tulee vesa IHMISELLE, joka alkoi NÄHDÄ. Sen jälkeen tulevat mukana oivaltavat ja lahjakkaat ihmiset, kuten Etelä-Afrikan Tom Ashtley, joka voi itse asiassa ottaa tämän käsitteen SELLAISEN TIETÄMISEN kera, että hän kykenee ilmaisemaan sen kaavioina ja esimerkkeinä. TIETÄÄKÖ hän TÄYSIN AIHEENSA? Ei, tai hän ei jakaisi eikä tunnokkaasti kamppailisi esittääkseen sitä TEILLE. Sisimmässään KAIKKI TIETÄVÄT! Joten tietoisuus tietämisessä on kaikki, mikä puuttuu. Sanon vain, että Tom esimerkiksi ei tiedä kaikkea – sillä olen varma, että jos hän TIETÄISI KAIKEN – hän EI OLISI SIELLÄ – HÄN OLISI ”TÄÄLLÄ”. Hän, kuten monet muut, Jumalan korkeammassa tietoisuudessa tietää, että hänen runsain tietämyksensä ja tunnistaminen TÄYTYY JAKAA IHMISEN KANSSA, TAI HÄN EI OLE TÄYTTÄNYT TARKOITUSTAAN. Me emme ole täyttäneet MEIDÄN tarkoitustamme, jos epäonnistumme helpottamaan HÄNEN KYKYÄÄN ELÄÄ JA OPETTAA JA NÄYTTÄÄ TÄTÄ OIVALLUSTA.

Maailmassa on myös paikkoja, muutoin, jotka ovat myös alkaneet jakaa ja kertoa ja opettaa, ja ne ovat ajautuneet New Age -spekulaatioihin PYRKIMYKSISSÄ KOSKETTAA JA PIDELLÄ JA TULLA TÄKSI VALAISTUN TIETOISUUDEN KIPINÄKSI. Tämä ei toimi, koska TIETÄMÄTTÖMÄT päätyvät yleensä pyörittämään kouluja, ja he eivät täysin tunnista tarkoitustaan, matkaansa – TAI TOTUUTTA, kuten on ilmaistu aikaisemman sukupolven kautta.

Niiden sielut, ketkä siirtyvät eteenpäin, ennen kuin ovat täysin tutkineet tai sisällyttäneet nuoremman sukupolven henkilöhahmoihin tätä verratonta TOTUUTTA, ilmaisevat tuskassa olevan sielun monia ilmaisuja. Vaikkakin suuria määriä vaurautta on läsnä, se haaskataan suurimmaksi osaksi siihen, mikä on arkipäiväistä ja jopa haitallista yksilön ilmennetylle keholle, kun taas selväpiirteistä VAHVUUTTA puuttuu sekä päätöksen teossa että USKALTAVISSA JA TOIMINNASSA OLEVISSA AJATUKSISSA. Toisin sanoen sielu on varsin tunkeileva, jopa joissain tilanteissa, suoraan sanoen – hemmetin tunkeileva saada toimintaa ja positiivista luonnetta johtamaan VALON ja JUMALAN prosessointia ja TIETOA – mutta ilmennetty henkilöhahmo on varsin heikko kyvyssään seisoa vahvana ja TEHDÄ SE, MIKÄ ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. Muistakaa, että kun KERRAN ON VALAISTUSSA tiedon TAI JUMALAN TIETÄMISESSÄ, siitä ei ole paluuta TIETÄMÄTTÖMYYTEEN – kävi miten kävi. Joten Jumala TARJOAA usein TIEN palvella ilman, että täytyisi esittää täyttä näkemystä, ja liikkuu AINA kohti niitä, ketkä KYKENEVÄT VAIKUTTAMAAN ”LIIKKUMISEN” JOHTAMISEEN KOHTI TOTUUTTA JA VALAISTUNUTTA ILMAISUA TOIMINNASSA. Joka tapauksessa on olemassa myös niitä, joilla on suurimpia vaikeuksia – koska he OVAT kaikkein EPÄVARMIMPIA itsestään ja tuntevat tarvetta tyydyttää kaikki tarpeet takuusta, tai jos jokin menee pieleen, he tarvitsevat suojan piiloutuakseen, ettei heitä löydettäisi tekemästä jotain uskaltavaa HYVÄÄN tarkoitukseen.

Tiedän yhden, itse asiassa jälleen Etelä-Afrikasta, joka on kutsuttu palvelemaan. Ei pakollinen ”tuomio” ”palvelemaan”, mutta tarjottuna suurempaa VAURAUTTA, suurempaa yltäkylläisyyttä – JA tilaisuus palvella oman sukunsa edellistä sukupolvea. Tekeekö hän sen? VAIN HÄN TIETÄÄ! Hän voi kerätä ystäviä ja saavuttaa hiljaisesti, äänettömästi ja vailla huomiota – sellaisen tehtävän ja ilmaisun – mutta PELKO esittää aina EPÄRÖINNIN ilkeän päänsä. Ja silti, veljet, KUINKA SUURISTA ASIOISTA TULEE SUORITETTUJA TOSIASIOITA? Se vaatii JUMALA-MINÄN tunnistamisen SISIMMÄSSÄ, palvelemassa JUMALA-AJATUSTA VALAISTUSSA ILMENNYKSESSÄ, SUORITTAMAAN JUMALAN HEIJASTUKSEN KOKO IDEAN.

Se EI ole sääntöjen noudattaminen, joka TEKEE Ihmisen, edes Jumalan vaatimuksissa – sillä IHMINEN on aistiva luomus. Se vaatii vain TIETÄMYKSEN siitä, mikä ON, ja tahdon kiivetä vuori ITSETAJUAMISEEN. Ihminen esittää lain kirjoitetut käskyt ja lakisäännöt – JUMALA SYNNYTTÄÄ HÄNEN IDEANSA TOTUUDEN YHDEN IDEAN SISÄLLÄ SIINÄ OSASSA IHMISTÄ, JOTA KUTSUTAAN HENGEKSI TAI SIELUKSI. IHMINEN TIETÄÄ, ETTÄ IHMINEN EI HALUA VAIVAUTUA ”ILMAISEMAAN” SITÄ, MINKÄ HÄN ”TIETÄÄ”. Tiedättehän, ”Antaa jonkun MUUN tehdä se!”

Maapallollanne on useita KELPOISIA paikkoja mainittavaksi, jotka KANTAVAT totuutta, mutta ne eivät vaikuta pysyvän raiteillaan. Yksi sellainen koulu oli perustettu Afrikkaan tohtori Nicol Campbellin toimesta, The School of Truth, ”minun” puolelleni verhosta. Hän olisi juuri kokenut syntymäpäivänsä 19. päivä elokuuta, mutta voi, poimiiko kukaan maljaa ja todella PALVELEE? Ei ole myöskään mielenkiintoista huomioida, että kun suuret ihmiset siirtyvät tuonpuoleiseen, heidän sisällään on suru siitä, etteivät he suorittaneet kaikkein tärkeintä tehtävää – TIETÄVÄÄ saapuvaista työntymään sen läpi, joka täytyy saada suoritetuksi. Nicolilla oli nykypäivän sanonta, jonka hän sanoi usein tietäessään olevan kasvokkain TOTAALISEN näkemyksensä täyttymättömyyden kanssa: ”Rukoilkaa sitä, jota olen suuresti pelännyt – sillä se on ottanut minut valtaansa.” Jos kykenette ymmärtämään, mitä tuo TARKOITTAA – olette saapuneet TIETÄMISEEN! Tiedätte myös sen, että ”Minä ja ISÄNI olemme YHTÄ.” JA TUOSSA TUNNISTAMISESSA TULEE LUOMAKUNNAN RAJOITTAMATON VOIMA, KUN JUMALA KUTSUU AJATUKSELLA ILMENNETTYJÄ IDEOITAAN TULLA LUODUKSI – APULUODUKSI. HÄN OSOITTAA TIEN – TEIDÄN TÄYTYY KULKEA.

JOTEN, KUKA ON HATONN?

Sillä ei todellakaan ole väliä, ”kuka on Hatonn”! Älkää antako ”Hatonnin” olevan HÄIRIÖTEKIJÄ. Olen yksinkertaisesti palvelija tuolle VALON JUMALALLE. Olen viestintuoja, opettaja, mikä saattaisikaan olla tuo ihmeellinen Jumalan ajatus, minulle on annettu näkemys ja TIETÄMINEN, JOUKKO jakamaan ja kertomaan ja osoittamaan tietä. Se, mitä muuta mahdan olla, ei ole tärkeää – olen yksinkertaisesti Minän korkeampi versio kaikissa olosuhteissa. Matkustan ja olen olemassa korkeammassa taajuudessa ja TIETÄMISESSÄ, ja minusta tulee se Jumalan käden jatke, jonka täytyy saavuttaa fyysiseksi aistimiseksi kutsumanne illuusion epätodellisuuden ja KAIKISSA ASIOISSA TOTUUTEEN TULEMISEN MIELEN YMMÄRRYKSEN yhdistäminen. Te tarvitsette minua, sillä voin tarjota TIEN, TYÖKALUT ja vastustajan armeijoiden kohtaamisen.

Ei ole tarpeen ihmetellä liikaa sitä, mitä tapahtuu, jos MYÖHÄSTYTTE tilaisuuksista palvella sellaisissa rooleissa kuin nyt tarjoamme kaikille, joilla on kyky tehdä niin – KUIN OLETTE PERIAATTEESSA JO KOKEMASSA. Suorittaminen, kurottaminen ja ”askeleen ottaminen” takaavat tunteen sisimmässä, joka ylittää kaikki mahdolliset tunteet, joita ei ole vielä koettu Armossa ja täysinäisessä omanarvontunnossa – vain ”tekemällä sen” ja suorittamalla teon.

Miksi Jumala tarjoaa sellaisia houkutuksia niille, jotka ottavat nämä nyt ympäri maailmaa tarjolla olevat sopimukset, NIILLE, JOTKA KYKENEVÄT TÄYTTÄMÄÄN RAHOITUKSEN TEHTÄVÄN? Koska on välttämätöntä sallia KEINO palauttaa se, jota voisi muutoin pitää epäonnistuneena. JUMALA ON YLTÄKYLLÄISYYS – JOTEN MIKSI HÄN EI TARJOAISI MAHTAVAA PALKINTOA MAHTAVASTA PALVELUKSESTA?

Teille on tullut pankkipainajaisten ja tuhoisten toimintatapojen maailmassanne VÄHIMMÄISVARANTOJÄRJESTELMÄ, joka muuttaa NELJÄ MILJARDIA dollaria arvoon KAKSIKYMMENTÄ KERTAA NELJÄ, ja se ei ole pikkujuttu. Maan päällä oleville järkyttäville monimutkaisuuksillenne ei tule olemaan välitöntä ratkaisua ilman romahdusta – ja romahdus on se, mitä haetaan – mutta kasvu SEN LÄVITSE, MIKÄ ON, KOHTI MAHTAVAA. TARJOAMME TIEN SAAVUTTAA PÄÄMÄÄRÄ VAILLA TARVETTA POHTIA MENETYSTÄ – KENELLEKÄÄN – VAIN SAATAVAA.

IKKUNA ON KAPEA

Joka tapauksessa minun täytyy ilmaista Totuutta, sillä tilaisuuden aikaikkuna ei ole vain kapea – mutta myös sulkeutumassa. TE voitte muuttaa maailmaa saatavilla olevien tekojen kautta, paljon haastavammaksi ja muuttuvaksi maailmaksi ja ilman minkään suuren tuhon aiheuttamista Maalle – vain edistystä ja kykyä ottaa talteen muutama huikea idea ja hyvänen aika, myös palkinto niin tekemällä. Jumala lupaa palkintoja sadan suhteessa yhteen – joten menkää laskemaan itse.

Jumala eikä kukaan muu anna pois ”rahaa” TYHJÄSTÄ. Jumala antaa palkkioita SUORITETUISTA PALVELUKSISTA! Pohtikaa sitä.

Se siitä KÄSITTEESTÄ; emme ole tuossa mukana muutoin kuin sivussa. Pyrkimyksemme on yksinkertaisesti saavuttaa hieman hyvää elinkeinoa, saada joitain ihmisiä töihin ja asettaa perusta ”selviytymistä” varten suurten koettelemusten ajan halki, kun maailma alkaa hajoamaan palasiksi poliittisesti, ja kun lohikäärmeet kohtaavat, ihmisellä täytyy olla jokin keino palautua – TAPAHTUNEEN JÄLKEEN. Emme aio ”tuhota” mitään, mukaan lukien hallitukset; luomme vain ja rakennamme, ja kaikki muu kulkee oikeanlaisen kehittymisen radallaan. MYÖS JUMALALLA ON SUUNNITELMA 2000. Jumala EI tuhoa – JUMALA luo. Pahuus ei voi LUODA, vain käyttää sitä, mikä on jo ilmennetty, ja lopputulos on lopulta tuho. Näin ollen Ihminen on lukittu rajoituksen näkemykseen eikä voi LUODA tosiasiassa; hän voi vain leikkiä ja näperrellä sen kanssa, joka on jo LUOTU.

Joka tapauksessa me VOIMME LUODA ARVOA, ja se on meidän IHANTEELLINEN KÄSITTEEMME kasvuun liittyen. Olenko jaaritellut liikaa? Ehkäpä, mutta osan teistä tarvitsee kuulustella itseänne. Rukoilkaa, kuunnelkaa joitain vanhempien jakamia ideoita, etenkin tuonpuoleiseen siirtyneiden, koska viisautta saavutetaan vain huikean tärkeille ja tapahtumistaan odottaville asioille annetun ajatuksen kautta. JUMALA ANTAA AINA, MUTTA ANTAMISESSA ON VALINTA JOKO TEIDÄN ANTAA TAKAISIN, JOTTA HÄN VOI SEN JÄLKEEN ANTAA TAKAISIN, TAI HEDELMÄN ANTAVAN VIINIKÖYNNÖKSEN KUOLEMA. TEIDÄN TÄYTYY ANTAA, ENNEN KUIN VOITTE VASTAANOTTAA SATAKERTAISESTI, KUTEN LUOJA ON LUVANNUT – TYÖSKENNELLEN KANSSANNE APULUOJANA, JA TUOSSA TIETÄMYKSESSÄ TULEE KYKY LUODA SITÄ, MIKÄ VAIKUTTAA OLEVAN KAUKAA HAETTU.

Joten teille tyypeille, jotka odottavat kuulla näitä mahtavia ja yksinkertaisia puheita, saatan tämän päätäntöön. Olkaa varovaisia siitä, mistä kieltäydytte tai ette käytä, sillä se saattaa olla hyvinkin viimeinen asia, jonka Jumala TARJOAA teille vuorikiipeilyssänne kohti SUURUUTTA. Kuka tahansa voi olla rikas ja kenestä tahansa voi tulla kuuluisa – HARVASTA TULEE ”SUURI”!

SUUREN OIVALTAMISEN JA MUUTOKSEN AIKA JA MUUTOS ON MAAPALLON YLLÄ. TEETTEKÖ TE TYÖNNE VAI OHITETAANKO TEIDÄT? VALINTANNE OVAT TEIDÄN, EI KENENKÄÄN MUUN!

Hyvää huomenta ja olkootten täysin levottomia, kunnes saavutatte vastuuntuntoiset ideanne ja asetatte ne välittömään toimintaan. Tiimalasi on tyhjä! Salu.


Lähteet:

CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, August 27, 1996, Volume 14, Number 3, sivut 14–16.

http://phoenixarchives.com/contact/1996/0896/082796.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1541264825

HTML-muoto: R. Montana.