Käännös: HATONN: UFOT – TOTUUS TOIMINNASTA JA HÖLYNPÖLYSTÄ – KONTAKTIT

18.1.2020

UFOT – TOTUUS TOIMINNASTA JA HÖLYNPÖLYSTÄ – KONTAKTIT

29.4.1991 #1   HATONN

UFOT – TOTUUS TOIMINNASTA JA HÖLYNPÖLYSTÄ

Toivon, että palaisitte mielessänne takaisin näiden kirjoitusten alkuun, kun meitä ryöpytettiin plagioinnista ja sen jälkeen heidän vetämistä johtopäätöksistään nykäistiin totuuden matto esiin. Tarinat olivat yksinkertaisesti törkeitä, maustettuna totuuden palasilla, väärillä johtopäätelmillä, jotka oli vedetty tutkimuslöydöksistä ja tahallisesta hallituksen salailusta ja disinformaatiosta. Jos te ajattelette, että aion tässä kirjoituksessa käsitellä jokaista ”laskeutumista” tai ”putoamista” tai, tai, tai ja antaa teille likaisia yksityiskohtia – unohtakaa se, sillä minulla ei ole taipumusta tai aikaa tehdä niin. Kun tapaukset tapahtuvat omalla ajallaan, käytän joitain esimerkkeinä, mutta vain esimerkkeinä – eräät Koldasianit käyttävät tutkimusaikaa (enimmäkseen Afrikassa) planeettainväliseen tutkimusohjelmaan. Heidät hyväksytään täysin heitä ympäröivien leireillä olevien yhteisöjen toimesta. Muukalaiset viettävät myös paljon aikaa Perussa, jossa heidät vastaavasti hyväksytään täysin. Se on vain ELIITTINNE, joka aiheuttaa sellaista metakkaa ja Totuuden keskenmenoa.

Seuraavaksi, olen sanonut jatkuvasti, että tänä aikana teillä ei ole mitään – MITÄÄN – pelättävää yhdeltäkään pieneltä harmaalta olennolta avaruudesta. Se ei tarkoita sitä, että yhtenä aikana avaruusmuukalaiset eivät olisi tulleet maan piiriinne ja integroituneet ELIITTINNE kuninkaiksi haluavien toimivaan järjestelmään.

MINÄ AION kertoa teille, että he ottivat ensin yhteyttä ja alkoivat toimia ja suunnittelivat ”valloittamisen” suunnitelmat ryhmän kanssa, jonka olemme tunnistaneet kasaareiksi. Näillä oli jo valmiiksi ”ulkoista” planetaarista kokemusta ja olivat planeetallanne monista syistä – suurimmaksi osaksi puhtaasta pahuuden tahdosta valloittaa mukava ja kaunis planeetta.

Itse asiassa Amerikka olisi jätetty koskematta, jos kukaan olisi huomannut, mitä tapahtui Euroopassa, mutta teille soluttautuivat ahneet pankkiirit, jotka aloittivat sodat, rahoittivat sodat ja ”voittivat” sodat. Tämä antoi tilaisuuden integroitua syvemmälle järjestelmiin ja haalia merkittävästi kontrollia. Muukalaiset integroituivat vastustajan yhteisöön ja alkoivat työskennellä tosissaan saavuttaakseen valloituksen.

Nämä eivät ole enää ”avaruuden” muukalaisia – he ovat maahan lukittuja olentoja, jotka ovat hioneet täydelliseksi hyvin luihuja keinoja valloittaa, terrorisoida ja monistaa sekä hyvin epäinhimillistä käyttäytymistä. Heidän ei enää sallita kulkea galaksinne rajojen ulkopuolelle, sillä planeettaanne ympäröi kosmoksesta peräisin olevien veljien täysi suoja, joka estää heidän paluunsa sinne, johon viittaamme yksinkertaisesti sanalla ”avaruus”.

On olemassa edelleen monia osanottajia, jotka eivät tule Pleijadeilta ja osallistuvat toimivan tietämyksen haalimisen eri puoliin, esimerkiksi kuinka saada teidät pois planeetalta kokonaisina elinmuotoina. Suuri osa näistä ”pienistä muukalaisista” tulee Reticulumista, Zeta I:ltä ja Zeta II:lta. He työskentelevät erikokoisilla sukkulatyyppisillä aluksilla, mutta enimmäkseen varsin pienillä ja äärimmäisen siirrettävillä. On olemassa myös paljon robottireplikoita, joita johtaa yleensä ”täysi” olento, joka ottaa kontaktin estääkseen kauhun tai epämukavuuden kohdatessa. Nämä ovat niitä, joille annetaan usein tunnustusta olevansa täysin hyväntahtoisia ja ”puhdasta rakkautta”. Nämä ovat myös niitä, jotka kiinni jäädessään tuhotaan välittömästi hallituksienne toimesta.

Kontaktit ovat jo paikassanne, jotka sopimuksen kautta työskentelevät näiden kanssa kontaktia, oppimista, jatkoa ja seurantaa jne. varten. Suurin osa syntyy synnytyskanavaan kulun kautta, jotta kaikki prosessin puolet voidaan tutkia ylläpitääkseen siirtymisessä fyysistä elämää mahdollisimman laajalti.

On olemassa muita olentoja, jotka ovat joko paikassanne eristetyissä tukikohdissa ja/tai ovat ”mukana matkustamassa”, niin sanotusti. Se on hyvin mielenkiintoista aikaa, kun planeetta tekee evolvoivia tai siirtymämuutoksia, joten löytäisitte, jos voisitte löytää, yksilöitä universumin kaukaisista ulottuvuuksista, jotka tulevat puhtaasta mielenkiinnosta, mutta osallistuvat poisnostoon, mikäli siitä tulee tarpeellista. He eivät koske edes hiukseen ihmisen päässä, ellei heitä pyydetä tekemään niin. He eivät nappaa kehoja, mutta jos heitä pyydetään ”tulemaan matkustamaan”, he saattavat hyvinkin kunnioittaa pyyntöä ja te, hyvät, usein pääsette melkoiselle matkalle. Jos heitä kohdataan ja ihminen ei halua osallistua – yksinkertaisesti julistakaa Jumalan nimeen pysyä poissa, ja he eivät edes lähesty – lakeja kunnioitetaan universumissa ja kosmoksessa. Seuraamukset minkä tahansa kosmisen lain rikkomisesta ovat pikaiset ja huomattavan tuhoisat tekijälle. Teillä ei ole ”vihollisia” planeetan siirtymän aikaan. Hulttiot ovat planeettaan sidottuja (maahan sidottuja), ja vaikkakin on olemassa rajoitettua avaruuskapasiteettia, kuten TE asian voitte tulkita, se ei ole mitään, kuin miten ”avaruuden” matkustajat asian tunnistavat. Toisin sanoen te olette eristettyjä, ja sisääntulo ja ulosmeno ovat täysin korkeamman komennon kontrolloimia. Fyysistä pahuutta ei sallita takaisin kosmokseen.

Mutta pahuus on ilmentyneenä planeetalla – se oli ensimmäinen ihmiselinmuoto ilmentyä planeetalla. Fyysisyyteen sidotulle pahalle energialle oli annettu selviytymispuutarha ja maapallolle vankeina olleille tilaisuus kasvaa luovan energian korkeampiin ulottuvuuksiin. Tulette huomaamaan, että ”Valaistun” Jumalan ohjeet julistettiin Jumalan ja Luomakunnan Lakien mukaan, ja olennot rikkoivat ne välittömästi ja jatkoivat pahuuden toimintaansa. Sen jälkeen planeetan muutosten kehittymisten ja kurin ajanjaksojen kautta, jotka sallisivat linjautumisen uudelleen Jumalan kanssa – pahuuden elementti vallitsi jokaisen muutoksen jälkeen. Tämän jälkeen muutosten kautta kehittyivät vanha maailma ja uusi maailma – muistokirjojenne ja suullisten opetusten mukaan. Ihmiselle oli aina annettu mahdollisuus parantaa ja korjata sekä muuttaa esityksiään saadakseen kyvyn uudelleen ja suunnan tulla sallituksi korkeampaan kokemiseen. Uudelleen ja uudelleen ihmisen täytyi pohjimmiltaan ”aloittaa alusta” planeetallanne. Monet kehittyvät korkeampaan tietämykseen ja siirtyvät eteenpäin kohti Jumaluutta ja avautuvat jokaisella evoluution ulottuvuustasolla, jotta he kasvaisivat korkeampaan tietämykseen.

Nämä siirtymässä olevat, kuten osa tieteilijöistänne, jotka tunnistaisitte historiastanne – ovat valmiina avustamaan ja laittamaan tarvittavan teknologian kasaan niin palauttamista kuin jaottelemisen ja eristämisen uudessa evoluutiossa kokemista varten. Sitten on olentoja, jotka pysyvät vanhoissa paikoissa (siirretty pinnalle tai pelastettu vuorenhuipuilta jne.) ja jotka elvyttävät uuden elämänkokemuksen, kun se asetetaan maapallolle, joka on parantumissyklissään – jos ihminen ei onnistu pyrkimyksissään tuhota maapalloa itseään täysin ja että kyky ylläpitää elinmuotoja säilyy.

Nyt te, ketkä kannatatte ”illuusiota” ja ”taivaaseentempausta”, säästäkää minut – sillä te voitte harjoittaa mitä tahansa, minkä valitsettekaan, mutta Totuus tullaan esittelemään ja minulla ei ole aikomusta kiistellä tai edes väitellä asiasta. Olen tullut Joukkona ja Totuudentuojana ja olen poikkeuksellisen pätevä tuohon tehtävään, ja minä tulen tekemään sen parhaan kykyni mukaan, joka on varsin riittävästi. Voitte haaskata aikaa, jos niin valitsette tehdä, yrittämällä löytää vahvistusta tai kumoamista Hatonnille, mutta muistutan teitä, että minut on lähetetty suoraan Atonin kartanoista, kuten Keskitetyn Elämän Jumala tunnettiin egyptiläisellä aikakaudellanne ja entiteetti oli tunnistettu kaikissa muissa kulttuureissa, vaikkakin kieli sai aikaan eri nimiä. Tarkoitukseni on näyttää Totuus – hyväksyitte te sen tai ette, sillä ei ole mitään tekemistä minun kanssani ja ei ole asiani – mutta ehdotan todellakin, että kuuntelisitte viestejä, ettette tuhoutuisi misinformaation jälkipyykissä.

Kerron teille nyt, että pahuudessa oleva vastustaja aikoo tuhota fyysiset olemuksenne ajoissa, jotta se vangitsisi kultaiset ja pikkuiset sielunne pidempää kokemusta varten hänen pelissään, ja jos te menetätte fyysisen muotonne hänen kourissaan, matkanne vie teidät paikkoihin, jotka ovat yhtä hämmentäviä tai vielä hämmentävämpiä, eristyksessä Luomakunnan Jumalasta ja jatkuvassa pimeää huippua kohti kulkevien unohdettujen spiraaleiden kokemuksessa. Se on valintanne, eikä kukaan tule väliin, mutta suosittelen, että katsotte mahdollisuuksia hyvin varovaisesti.

KONTAKTIT

Planeetan kokemuksen alusta alkaen on ollut jatkuvia kontakteja kosmoksesta olevien ”vanginvartijoiden”, jos sallinette, ja ”kuntoutuksessa” olevien kasvavien lasten kanssa, ja tietämykseen tulleille annettiin huolenpitoa ja opastusta. Kaikentasoisilla kokemuksilla olevia opettajia oli lähetetty – suurimmaksi osaksi tullakseen tapetuiksi tai kadonneiksi massoihin. Tämä voitaisiin sallia, sillä annettu kasvun prosessi on hyvin pitkä sykli ja lukemattomia kokemuksia. Sitten joka tapauksessa tulee fyysisessä ilmentymässä – vahinkoja, joista ei selviytyä, ja pelkän ”luonnollisen” fyysisessä tilassa tapahtuvan evoluution kautta – elpyminen on pakollista ja palauttaminen ennalleen sekä parannus on välttämätöntä. Sitten, kuten on kaikkien elinmuotojen kanssa, kokevan osasen korkeampi kehittyminen haalii oman kehittymisen tilansa – koska planeetta on täysin kyvykäs elinmuoto itsessään, se lakkaa olemasta yksinkertainen elämää ”ylläpitävä” ”alus” ja suorittaa oman siirtymänsä korkeamman ulottuvuuden elinmuodoksi, ja tässä vaiheessa loiset häädetään ja se, mikä jää jäljelle, laitetaan elpymään, kun samalla Uusi jatkaa korkeampaan kehittymiseensä. Tämä ei tarkoita sitä, että maasta tulee ihminen – kuinka kehtaatte olla niin itseriittoisia ihmislajina – se tarkoittaa, että tämä mahtava, tasapainoinen, täysin täydellistynyt planetaarinen järjestelmä kehittyy korkeampaan taajuuteen ja tulee korkeammaksi navaksi ja sijainniksi Universaalin Luomakunnan korkeammassa järjestyksessä. Hän kehittyy kirjaimellisesti yhdeksi Jumalan täydellisyyden kartanoista, jotta hänen korkeammilla olennoillaan olisi jatkossa paikka – suurin osa teistä Jumalan palveluksessa olevista tulee kokemaan siellä itse valitsemanne ajanjakson loisteessa, jossa pahuuden paineet eivät yksinkertaisesti ole olemassa. Se on kaikkein ihmeellisimmin loistelias kaikista niin sanotuista fyysisistä kokemuksista, sillä se tulee täydessä tasapainossa rakkauden ja Jumaluuden sisällä, jossa kaikki haasteet ovat puhdasta kasvua ja korkeamman tietoisuuden kehittymistä varten tutkiessa fyysistä universumia ja tunnistamassa ja osallistumassa teknologioihin, hioen yksilöllisen tietoisuuden täyttä ymmärrystä ylitse lajien, jotka ovat sidottu planeettaan.

Niille, ketkä ovat lähetetty paikkaanne oppaina (miehistönä) avustamaan ja tarjoamaan fyysisen ilmentymän, tullaan sallimaan paikan valinta, sillä ”opettajat” ovat tulleet uudelleen korkeimmista ulottuvuuksista palvelemaan tänä aikana, eivätkä he tarvitse väliaikaista kasvun ajanjaksoa. Mutta monet ovat jo valmiiksi oppaita siinä, joita te, fyysisinä, pidätte henkioppainanne jne. Jos nuo oppaat ovat saaneet teidät korkeampaan paikkaan, niin silloin myös he ovat päteviä siirtymään korkeammalle omalla matkallaan ”luokkien” halki, palvelemaan aina korkeampaa tarkoitusta. Kun pääsette korkeammalle ja korkeammalle kasvun ulottuvuustasoilla, tulette havaitsemaan vähemmän ja vähemmän tunnistettavaa erottelua olentojen välillä, kun energian osasista tulee enemmän ja enemmän ”kokonaisuutta”, kun yksilöllisyyden puolet sulautuvat YKSEYDESSÄ – kun huomion keskittymisestä tulee integroitua.

Tämän takia Totuus voi saada teidät lajina – vapaaksi. Kun lakkaatte antamasta hoitoa, huomiota ja tahtoa pedolle, hän ei kykene ylläpitämään itseään, sillä kaikki se, mitä hän kykenee käyttämään, on se, joka on jo ilmennetty fyysisyydessä. Kun vetäydytte ja käännytte kohti Jumaluutta, hänen koko infrastruktuurinsa murenee raunioiksi, sillä hänellä ei ole henkistä polttoainetta, josta saada elämää. Pahuus voi tulla ruokituksi vain pahuudesta; hyvyys antaa hänelle kamalia ruoansulatushäiriöitä, eikä hän kykene kukoistamaan hyvyyden keskellä. Jos te löydätte, eristätte ja poistatte hänen elämänravintonsa lähteen, pahuus alkaa yksinkertaisesti syödä itseään ja lopulta tappaa itsensä, kun Jumaluuden armeijat kääntyvät pois hänen joukoiltaan. Ja muistakaa, hänen ainoat työkalunsa ovat ihmiset! Vain IHMISILLÄ on kyky valita pahuus tai hyvyys, ja mikä pahempaa, se, mitä te pidätte monena, on vain muutama, jotka pidättäytyvät houkutuksista, joista kasvaa. Hänen joukkonsa ovat suurimmaksi osaksi aivopestyjä olentoja, robotteja ja synteettisiä olentoja, jotka ovat ovelasti asetettu syöksemään ihmiskunta avuttomuuden kuiluihin.

MURHA

Eräät ovat kysyneet minulta, että onko se murha vaiko ei tappaa robotoidi tai synteettinen olento. Totta kai se on, sillä kyseessä oleva on se, joka suorittaa murhan, ei murhattu. Jos te tapatte ja kyseessä on robotoidi, mutta teidän ei ole annettu tietää sitä, kuka sellainen on ja kuka ei, niin silloin te olette omassa sydämessänne suorittaneet murhan, ja ”älä tapa!” Teidän ei tarvitse tappaa niitä, joiden miellätte olevan vallassa ja tiedätte, että he ovat robotoideja, esimerkkinä, sillä ilmeisestikään he EIVÄT ole vihollisenne – he ovat vain työkaluja, ja te ette tiedä, kuka vetelee nuken naruista – joten te olette vain vahingoittaneet asiaanne ja ette voi tietää seuraavaa korviketta – on parempi käsitellä sitä, minkä voitte tunnistaa.

Kun johtorooleissa olevat epäonnistuvat, vastustaja poistaa heidät ja tekee heistä hyödyttömiä – joko yksinkertaisesti poistamalla heidät tai asettamalla heidät täysin tehottomiin olosuhteisiin – kuten Ronald Reaganin tapauksessa, jota ei enää koskaan konsultoida, ja nyt jopa hänen vaimonsa vähättely on käynnissä. Nixon on toinen, joka on täysin arvoton heille ja jota vieläkin käytetään imbesillinä ”työkaluna” horjuttamaan vanhoja seuraajiaan. Oli ilmeistä, että aikomus Watergaten aikaan oli tuhota Nixon. Fordia ja Carteria pidetään maisemissa, sillä he olivat hyödyllisiä ja pysyvät ajoittain jonkin verran hyödyllisinä diplomaattisissa piireissä; he ovat korvikkeita joka tapauksessa ja emme käsittele sitä nyt. Pyytäisin teitä kiinnittämään huomiota; kuinka te tiedätte, kuka on ja kuka ei ole vastustajan puolella?

Aloitatte haalimalla Trilateraalisen komission, Council on Foreign Relationsin, Skull and Bonesin, Club of Romen, Bilderbergersien jne. jäsenlistat. Perspektiivityökalut ovat listoilla, etenkin CFR:n listalla. Tulette esimerkiksi huomaamaan, että Los Angelesin Tom Bradley on jäsen, kuten on myös Jesse Jackson, mutta Nixon ei ole jäsen ja ei myöskään Reagan. ”Johtava haukka” ei välttämättä näy jäsenenä, ja kun jäsenet saavat julkista mustamaalausta, heidät yleensä poistetaan kätevästi jäsenyydestä, kunnes kohu on ohi; katsokaa vain ja nähkää, ja jos voitte, haalikaa listat menneistä jäsenistä, jotka eivät ole enää elossa tai aktiivisia ja verratkaa. Tulette havaitsemaan, että kaikki hallituksen neuvonantajat ovat joko CFR:n tai Trilateraalisen komission jäseniä tai molempien. Jotkut tuodaan sisään hienojen klubien kautta, kuten Skull and Bones. Quayle on esimerkiksi hyvin tärkeän Bush-kytköksen poika. Tulette havaitsemaan, että teitä kontrolloi täysin – 100-prosenttisesti – ne, jotka ovat näiden tarkkaan valikoitujen ryhmien jäseniä tai täysissä yhteyksissä niiden kanssa, jotka ovat jäseniä. CFR on Yhdysvaltain jäsenyys, ja jokaisella suurella pelaajavaltiolla on oma vastaava kerhonsa, ja sitten suurempi kontrolli kulkee Trilateralistien jne. kautta, joka on kansainvälinen. Se pyörii aina sen ympärillä, joka on Illuminati, joka on ruumiillistuma siitä, mikä alkoi pahuuden nukkemestarin klubina. Vuosien halki peli ja nimet muuttuvat, mutta EI KOSKAAN HUOMIO AIKOMUKSESTA – lait/säännöt annetaan suoraan alkuperäisestä perustuksesta, joka kehittyi siionistien protokolliksi, saatanallisen raamatun tekojen säännöiksi jne. Kaikki suoraan sitä vastaan, mikä oli annettu lakina Jumalalta hänen kansalleen.

Se on vaatinut kasvua sukupolvi sukupolven jälkeen tulla siihen pisteeseen näkemyksessä ja teknologiassa, jossa pahuus voisi saavuttaa jalansijaa sellaisella tavalla, että sillä olisi täysi kontrolli, mutta te olette juuri kynnyksen kohdalla, Maan veljet. Teot ovat jo meneillään – säännöt ovat kaikki, mitä on jäljellä tosiasialliselle muutokselle – toisin sanoen painetut Lait täytyy muodostaa niin, ettei kukaan voi vastustaa niitä millään tavoin – sitä kutsutaan perustuslaiksenne. Tekoja tehdään ”aivan kuin” se olisi jo muutettu. Kaikki mitä on jäljellä, on riisua teidät aseista, ja tämä vaihe tullaan saattamaan loppuun.

KUINKA SE TAPAHTUI JA MIKÄ OLI ”AVARUUSYHTEYS”?

Opastusta on aina ollut saatavana itse mestaripetkuttajalta – planetaarisen elinmuodon alusta lähtien, sillä ensimmäiset olennot olivat hylkiöitä ”taivaallisista maailmoista” (toimivista kosmisista maailmoista). Ennen Maata, esimerkkinä, Marsiksi kutsumanne paikka oli täysin sotiva planeetta, ja lopulta se tuhottiin siinä määrin, että elämä ei voinut enää olla olemassa planeetalla, joten teidät siirrettiin Maahan. Katsokaa aurinkokunnassanne olevia planeettoja – yksi toisensa jälkeen osoittaa merkkejä joenuomista ja muista ilmentymistä, jotka viittaavat kerran olemassa olleeseen kykyyn ylläpitää elämää. Teknologia on joko olemassa siihen pisteeseen asti, jossa populaatio voi kehittyä, tai kehittyville elinmuodoille annetaan paikka muilta planeetoilta. Se riippuu aina yhden tai toisen tyyppisistä IHMISmuodoista (viitaten määritelmään ”ajattelevana/järkeilevänä” olentona). Ihminen ei kehittynyt siten kuin opetetaan evoluutiossa, eikä Ihminen ole apinalajeista peräisin – Jumala loi Ihmisen korkeimpana luomuksenaan – IHMISENÄ. Jos ihmisen vaadittaisiin oman typeryytensä kautta palaamaan primitiivisen, tyhmän luolamieslajin elämänkehitykseen, se oli hänen oma epäonnistumisensa ymmärtää, harjoittaa ja pitäytyä Jumalan ja Luomakunnan Laeissa.

Täytyykö veljienne Kosmoksesta tulla ja auttaa teitä? EI! Mutta jokaisessa tapauksessa tulee olemaan korkeammalle kehittyneitä veljiä samoista ”roduista” muissa paikoissa ja suuremman kokemuksen kera, jotka pyrkivät edistämään omaa kehittymistään tekemällä palveluksen teon pienemmille nukkuville/tietämättömille nuorukaisille kasvun mielessä. Rajoittaa Jumalaa ja Äiti-Luomakunnan kehittymistä on surullinen virhe, sillä Jumala on täysin vailla rajoituksia, ja kaikilla asioilla, olennoilla ja energiamuodoilla on tasapainoinen paikka Luomakunnassa, jossa Jumala on suuri komponentti, eriävien olentojen kera erinäisissä keskuksissa, galakseissa ja komennoissa. Kestää hyvin kauan ”aikaa” jaksojen saavuttamisessa täydellisyyttä kohti ja sen sisälle ja tulla yhdeksi (Sananda) Jumaluudessa, ja se on melkoinen saavutus, joka vaatii paljon kokemusta, josta suurin osa on kamalan epämukavaa, sillä se vaatii työskentelyä vähemmän kehittyneiden olentojen kanssa, jotka raiskaavat, tuhoavat ja hävittävät ja rosvoavat kaikenlaisilla kauheilla keksinnöillä yllä olevien aktiviteettien mukana.

Suuren ja Kristityn opettajan ihmisolentoasumuksen katalan tuhoamisen tarkoitus on saada Jumalan energiamuodot pysymään poissa vastustajan valtaamalta fyysiseltä alueelta. Sen jälkeen, kun keho on kokenut ristiinnaulitsemisen, silpomisen, polttamisen elävältä ja muutamia muita mainioita kuoletuksia, korkeamman olennon osalta ei ole suurta halua kokea uudelleen fyysisellä tasolla petojen joukossa, sillä te olette hyvin epämiellyttävä naapuri. Aivan kuten voisitte sanoa: ”Kuinka alkujaan juutuin tähän työhön?”, joten Emmanuel ”Jeesuksen” tapainen Kristitty opettaja voisi sanoa ”Kuinka jäin jumiin saavuttamaan Kristityn ja Sanandan valmistumisoikeuksia planeetta Maahan?” Joka tapauksessa sillä tavalla täydellisyys saavutetaan, ja tämä on se, MIKSI pakko ei ole osa Jumalan toimintatapoja – se ei tarkoita sitä, että Jumala pysyy passiivisena, kun ihminen on tuhoamassa – sillä kaiken aikaa ihmisen tuhotessa; niin hän tuhoaa itsensä, ja viikatemies niittää kaiken sen, minkä itse sato ilmentää. Olkoon se niin.

Dharma, sallithan meille tauon tässä kohdassa. Kello on jo ylitse keskipäivän, ja minua kutsutaan muihin tehtäviin. Voimme jatkaa hieman myöhemmin. Haluan sukeltaa suoraan ”kehittyneiden” olentojen tuotantoon, joita on tuotu esiin (valmistettu) tasollanne, ja että kuinka niitä on käytetty soluttautumaan koko ihmislajin sekaan. Kiitos palveluksestasi. Salu.

Hatonn kuittaa, mutta jää taajuudelle; suljethan kommunikaatiotaajuuden, mutta salli valmius. Kiitos – kuittaan.


Lähde:  PHOENIX JOURNAL EXPRESS, April 1991, Volume 12, Number 7, sivut 2–6.

HTML-muoto: R. Montana.

http://phoenixarchives.com/express/1991/0491/12-07.pdf

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1579364862