Käännös: HATONN: SIIONISTINEN ”JUUTALAISYHTEYS” 300:n KOMITEAAN

HATONN

5.6.2020

Siionistinen ”juutalaisyhteys” 300:n komiteaan

8/8/93 #2   HATONN

Jatkamme katkelmien parissa teoksesta ”CONSPIRATORS’ HIERARCHY, THE STORY OF THE COMMITTEE OF 300”, tekijänä ”Dr. John Coleman”. Tämä on jatkoa aiheesta:

MALTHUS-KYTKÖS

LAINATEN:

Suuri osa näistä tavoitteista [300:n Komitean, kohti Uuden Maailmanjärjestyksen tai Yhden Maailmanhallituksen saavuttamista kohti], jotka luettelin vuonna 1969, ovat sittemmin saavutettu tai ovat hyvän matkaa jo suoritettuna. 300:n Komitean ohjelmassa on erityisen kiinnostavaa heidän talouspolitiikkansa ydin, joka pohjautuu suurelta osin englantilaisen maalaispapin pojan, Malthusin, opetuksiin, joka sysättiin merkittäväksi henkilöksi brittiläisen Itä-Intian kauppakomppanian avulla, jonka pohjalta 300:n Komitea on mallinnettu.

Malthus väitti, että ihmisen edistys on sidottu Maan luonnolliseen kykyyn tukea tiettyä määrää ihmisiä, jonka ylitse Maan rajoitetut resurssit hupenisivat nopeasti. Kun nämä luonnolliset resurssit ovat kerran käytetty, niiden korvaamisesta tulee mahdotonta. Täten, Malthus havainnoi, että on välttämätöntä rajoittaa väestöä hupenevien luonnollisten resurssien rajoissa. On sanomattakin selvää, että eliitti ei salli itsensä tulla uhatuksi ”hyödyttömien syöjien” nopeasti kasvavasta populaatiosta, täten kannan vähennystä tulee harjoittaa. Kuten olen aiemmin maininnut, ”kannan vähennys” on käynnissä tänään, käyttämällä keinoja, jotka ovat valtuutettu ”Global 2000 -raportissa”.

Kaikki Komitean taloudelliset suunnitelmat kohtaavat risteyksessä, jossa on Malthus ja Frederick Von Hayek, Club of Romen sponsoroima pessimistinen ekonomisti. Itävallassa syntynyt Von Hayek on ollut pitkään David Rockefellerin kontrollin alla, ja Von Hayekin teoriat ovat melko laajalti hyväksyttyjä Yhdysvalloissa. Von Hayekin mukaan Yhdysvaltojen talouspohjan täytyy perustua (a) urbaaneihin pimeisiin markkinoihin, (b) pieniin Hong Kongin tyyppisiin teollisuuksiin, jotka käyttävät hikipajatyövoimaa, (c) lopettaa kaikki teollinen toiminta ja (d) sulkea kaikki ydinvoimalat.

Von Hayekin ideat sopivat yhteen täydellisesti Club of Romen ideoiden kanssa, joka on ehkäpä syynä sille, miksi häntä mainostetaan niin hyvin oikeistopiireissä tässä maassa. Von Hayekin viitta kulkeutuu uudelle, nuoremmalle ekonomistille, Jeoffrey Sachsille, joka lähetettiin Puolaan jatkamaan siitä, mihin Von Hayek jäi. Se tullaan muistamaan, että Club of Rome organisoi Puolan talouskriisin, joka johti maan poliittiseen epästabiiliuteen. Täsmälleen sama taloussuunnittelu, jos sitä rohkenee kutsua sellaiseksi, tullaan pakottamaan Venäjälle, mutta jos laajamittaista oppositiota kohdataan, niin vanha hintatukijärjestelmä palautetaan nopeasti.

300:n Komitea määräsi Club of Romen käyttämään Puolan nationalismia työkaluna tuhoamaan katolisen kirkon ja raivaamalla tien venäläisille joukoille miehittämään maan uudelleen. ”Solidariteettiliike” oli 300:n Komitean Zbigniew Brzezinskin luomus, joka valitsi nimen ”kauppaliitolle” ja valitsi sen viranhaltijat ja organisoijat. Solidariteetti ei ole ”työn” liike, vaikkakin Gdanskin satamatyöntekijöitä käytettiin sen perustamisessa, vaan sen sijaan se oli korkean profiilin POLIITTINEN organisaatio, joka oli luotu tuomaan pakotettuja muutoksia valmistumisessa Yhden Maailmanhallituksen tuloon.

Suurin osa Solidariteetin johtajista olivat odessalaisten bolsevikkijuutalaisten jälkeläisiä, eikä heidän huomattu vihaavan kommunismia. Tämä auttaa ymmärtämään reportaasin kylläisyyden, jonka amerikkalainen uutismedia on toimittanut. Professori Sachs on vienyt prosessin askeleen pidemmälle varmistamaan taloudellisen orjuuden Puolalle, joka vastikään vapautui Neuvostoliiton hallinnasta. Puolasta tulee nyt Yhdysvaltojen talousorja. Kaikki, mitä on tapahtunut, on että isäntä on vaihtunut.

LAINAUKSEN LOPPU

Dharma, poiketaan aiheesta hieman tässä vaiheessa kirjoitusta. On niin paljon hämmennystä siitä, kun me alamme puhua ”bolsevikeista ja juutalaisista”, ”bolsevikeista”, ”juutalaisista” ja ”bolsevikkijuutalaisista”. Olen tarjonnut tätä informaatiota ennen tätä, mutta ehkäpä se auttaa myös sinua, oppilas, jos toistat tämän sen sijaan, että katsot aikaisempaa kirjoitusta. Älä ole huolissasi muodosta – kopioi vain materiaali parhaan kykysi mukaan – ilman kykyä kopioida kirjoitusmuotoa.

LAINATEN:

JUDAISMI JA BOLSEVISMI

Haaste ja vastaus

JOITAIN FAKTOJA liittyen bolsevismiin, judaismiin, kristinuskoon ja kansainväliseen (juutalaisten kontrolloimaan) talouteen, bolsevismiin ja siionismiin

Tekijänä A. Homer, M.A., D. Sc., F.I.C., jne.

Tämä artikkeli, joka ilmestyi jaksoissa Catholic Herald -lehdessä 21. ja 28. päivä lokakuuta ja 4. päivä marraskuuta v. 1933, oli kirjoitettu haasteeseen, jonka antoi hra L.F. Hydleman. Se oli painettu uudelleen pamflettimuotoon vastauksena laajamittaiseen kysyntään tälle informaatiolle, joka on koottu arvovaltaisista lähteistä (sekä juutalaisilta että gentiileiltä) havainnollistamaan suhdetta JUDAISMIN ja BOLSEVISMIN välillä sekä liittoa KANSAINVÄLISEN TALOUDEN ja sen suojattien, BOLSEVISMIN ja SIIONISMIN, kanssa.

Catholic Heraldin toimittaja varasi toistuvasti tilaa hra Hydlemanin vastauksille. Mutta kuten toistaiseksi on saatu selville, hra Hydleman tai yksikään juutalaisten vastuullinen jäsen ei ole julkisesti kieltänyt tai osoittanut vääräksi näitä faktalausuntoja.

  (Viides painos)

JUDAISMI JA BOLSEVISMI

HAASTE JA VASTAUS

JOITAIN FAKTOJA

Tapaamisessa, joka pidettiin St. Joseph’s Hallissa, Hanwellissa [läntisessä Lontoossa, Englannissa] heinäkuussa, protestoimaan kristinuskon häätämistä bolsevikkien toimesta vastaan, puhujat, muun muassa, valaisivat yleisöään siitä, mitä osia juutalaisten tietyillä osastoilla oli bolsevistijärjestelmähallituksen perustamisella terroristikeinoilla, joka on avoimesti myönnetty olevan ”Anti-Jumala”, ja se on päättänyt liiskata kristinuskon pyrkimyksissään tuhota tämänhetkinen maailman sosiaalijärjestelmä.

Catholic Heraldin toimittajalle kirjoitetuissa kirjeissä hra L.J. Hydleman oli ottanut poikkeuksen lausuntoihin, jotka olivat tehty tapaamisessa, etenkin itseni toimesta. Hänelle ja ehkäpä monille muille, jotka eivät ole tietoisia tosiasioista, bolsevismi ja judaismi vaikuttaisivat olevan ”vastakkaisuuksia nimityksissä”; kapitalististen juutalaisen yhdistäminen antikapitalistisen bolsevismin kanssa vaikuttaisi olevan absurdia; ja bolsevismin, siionismin ja kansainvälisen talouden (rahan voima) käyttäminen pienen ja voimakkaan maailman juutalaisten ryhmän toimesta keinona hallita maailmaa tulee luokitelluksi ”jotakuinkin villeiksi johtopäätöksiksi”.

 JUUTALAISET JA BOLSEVISMI

Bolsevismi on juutalainen käsite, joka pohjautuu Karl Marxin ja muiden vallankumouksellisten sosialistien opetuksille. Sen luonteenpiirteitä ovat tuho ja kaaos, ja se pakottaa tahtonsa ja ylläpitää voimaansa terrorismin ja murhan avulla.

Bolsevismi on, ylitse kaiken, kristinuskoa vastaan ja antisosiaalinen, sillä kunnes olemassa oleva järjestys on tuhottu, niin sanottua ”työväenluokan diktatuuria” universaalissa valtioiden veljeskunnassa ei voida pakottaa maailmalle.

On olemassa monia, jotka pitäisivät massat tietämättömyydessä juutalaisten pelaamasta osasta, olivat ne sitten sosialisteja, kommunisteja, siionisteja tai rahoittajia, tapahtumissa, jotka johtivat keisarikunnan tuhoon; Venäjän kansan orjuuttamiseen terrorismin kautta ja ”(juutalaisten kontrolloimaan) bolsevikkihallintoon; sodan jälkeisiin ”punaisiin” vallankumouksiin Euroopassa ja Aasiassa; taloudelliseen ja teolliseen sotaan kapitalistisia valtioita vastaan ”viisivuotisen suunnitelman” alaisuudessa; tarkistamattomaan kristittyjen karkotukseen bolsevikkien toimesta Venäjällä, Espanjassa, Meksikossa ja muualla; ja nopeaan bolsevikkitoiminnan leviämiseen kautta maailman, etenkin Palestiinassa, Lähi-idässä, Intiassa ja Kiinassa.

Lyhyen artikkelin rajoituksissa on mahdollista antaa vain murto-osa murskaavasta määrästä todisteita (arvovaltaisista lähteistä, sekä gentiileistä että juutalaisista) tukemaan näitä tosiasioita. Seuraavien tapausten, joka tapauksessa, tulisi palvella vakuuttamaan teidät lukijat siitä, että bolsevismi ja siionismi ovat vain väline tavoitteeseen asti – juutalaisen maailmanvallan aseita taistelussa politiikan, talouden ja uskonnon ylivallasta – toisin sanoen taistelu juutalaisesta nationalismista, joka on olevinaan kansainvälisyyttä, gentiilien nationalismia vastaan.

BOLSEVISMI LASKETAAN VIRALLISESTI JUUTALAISILLE KUULUVAKSI

Britannian hallitus julkaisi White paperin (Russia No. 1 April 1919), johon sisältyi M. Oudendykin, Pietarissa olevan Alankomaiden ministerin, raportti, joka valvoi brittiläisiä etuja bolsevikkivallankumouksen aikaan. M. Oudendyk mainitsi:

”Pohdin, että bolsevismin välitön tukahduttaminen on nyt suurin asia maailman edessä, sulkematta pois jopa sotaa, joka edelleen raivoaa, ja jos niin ei käy kuin edellä on mainittu, bolsevismia kitketä versona välittömästi, se leviää varmasti muodossa tai toisessa Euroopan ja koko maailman ylitse, sillä sen ovat organisoineet ja työstäneet juutalaiset, joilla ei ole kansallisuutta ja joiden yksi päämäärä on tuhota omia tarkoitusperiään varten olemassa oleva asioiden järjestys.

Tämän raportin, päivätty 6. syyskuuta v. 1918, lähetti eteenpäin Sir M. Findlay Christianiasta hra (myöhemmin Lordi) Balfourille. Sattumalta ylläoleva ote oli poistettu mainitun White Paperin myöhemmästä lyhennetystä versiosta.

Seuraavat faktat esittävät juutalaisten pelaaman osan bolsevikkiaktiviteettien edistämisessä:

  1. Sekä kapitalististen että sosialististen juutalaisten vihamielisyydet tsaarihallintoa kohtaan ovat historiallisen dokumentoinnin asia.

Heidän omien väitteidensä mukaan (The Maccabean, New York v. 1905, juutalaiset olivat kaikkein aktiivisimpia vallankumouksellisia tsaari-imperiumissa. Juutalainen pankkiiri, entinen Jacob Schiff, voimakkaasta Kuhn, Loeb and Co. pankkiryhmästä, auttoi venäläisiä vallankumouksellisia. Jewish Encyclopedian mukaan v. 1925 Jacob Schiff rahoitti Japania Venäjää vastaan sodassa v. 1904–1905.

  1. Juutalaiset suunnittelivat Venäjän vallankumouksen v. 1905 ja 1917.

Siionistijohtaja Sokolowin lausunnoista hänen kirjassaan, The History of Zionism, ja muiden juutalaisten toimesta on ilmeistä, että organisoidulla siionismilla oli tärkeä osa Venäjän bolsevikkitoiminnasta.

Vuoden 1917 bolsevikkivallankumouksen menestyksen teki mahdolliseksi kansainvälisten (juutalaisten) rahoittajien taloudellinen tuki ja vaikutusvalta. (Vide: The Sisson Report, jonka julkaisi American Committee of Public Information v. 1919. The Times, 9. helmikuuta v. 1918.)

  1. Liittoutuneita edustavat valtiomiehet pyrkivät vuonna 1919 turvaamaan bolsevikkihallituksen tunnistamisen ja edustuksen Versaillesin rauhankonferenssissa.

Wickham Steed, The Timesin toimittaja, kirjoitti aikakaudesta kirjassaan Through Thirty Years tähän siirtoon liittyen:

”Pääasialliset vaikuttajat olivat Jacob Schiff, Warburg ja muut kansainväliset rahoittajat, jotka toivoivat ylitse kaiken vahvistavansa juutalaisia bolsevikkeja turvatakseen kentän saksalaisille ja juutalaiselle hyödyntää Venäjää.”

  1. Kansainvälinen rahatalous (joka on juutalaisten dominoima) löysi runsaasti luottoa viisivuotiselle suunnitelmalle.

Krassin palveli yhtenä sodanjälkeisenä linkkinä juutalaisten ja muun talouden ja bolsevikkien välillä.

Juonittelut, joilla taloudelliset luotot ilmeisesti kulkivat Saksaan ja saavuttivat Venäjän, tuomittiin Yhdysvaltojen kongressissa ja muualla. Lausuntoja ei ole kumottu yhdistettyjen saksalais-amerikkalais-juutalaispankkiirien toimesta.

  1. Se, että jokin liittouma on olemassa kapitalismin vannoutuneiden vihollisten, eli bolsevikkijohtajien, ja maailman superkapitalistien välillä, täytyy päätellä siitä tosiasiasta, että Felix Warburgille annettiin vuonna 1927 ”kuninkaallinen” vastaanotto Venäjällä, huolimatta hänen kytköksestään Amerikan Federal Reseve -pankin ja Kuhn Loeb and Co. -pankkiryhmän kanssa.

BOLSEVIKKIHALLITUS VENÄJÄLLÄ ON TOSIASIASSA JUUTALAINEN HALLITUS

Neuvostoliike oli juutalainen, ei venäläinen käsitys. Se pakotettiin Venäjälle ulkopuolelta, kun vuonna 1917 saksalaiset ja saksalais-amerikkalais-juutalaiset intressit lähettivät Leninin ja hänen kollegansa Venäjälle, varustettuina varoilla saada Venäjän armeijat vaihtamaan puolta ja kaataa Kerenskin väliaikainen hallitus, joka oli ”pro liittolaiset”. Täten:

  1. Venäläiset eivät koskaan kontrolloineet liikettä.

Sillä –

(a)  224 vallankumouksellisesta, jotka vuonna 1917 lähetettiin Venäjälle Leninin kera lietsomaan bolsevikkikapinaa, oli 170:tä juutalaisia!

(b)  The Times -lehden 29. maaliskuuta v. 1919 ilmestyneen numeron mukaan 20 tai 30 komissaarista tai johtajasta, jotka tukevat bolsevikkiliikkeen keskeistä koneistoa, ei vähempää kuin 75 prosenttia ovat juutalaisia – alempien virkamiesten joukossa määrä on legioonan verran.

(c)  Virallisen Venäjältä tulevan tiedon mukaan vuonna 1920 bolsevikkihallinnon 545 jäsenestä 447 oli juutalaisia!

  1. Juutalaiset olivat niittäneet kanslian ”hyödyt” bolsevikkihallinnon alla:

Virallisten nimitysten määrä, jotka juutalaisille oli suotu neuvostohallinnon aikana, on täysin suhteeton heidän prosenttimääräänsä valtiossa. [H: Tämä sama vaillinaisuus ”laskemisessa” vaikuttaa olevan ryhmän ongelma kaikin puolin – tästä tapauksesta holokaustiin ja niin edelleen –.]

Neuvostovenäjän väkiluku on virallisesti annettuna 158 000 000; juutalaisen osion ollessa noin 7 800 000, Jewish Encyclopedian mukaan. Siltikin The Jewish Chroniclen mukaan, päivätty 6. tammikuuta v. 1933: ”Venäjällä olevista juutalaisista on yli yksi kolmasosa tullut viranomaiseksi.”

  1. ”Antisemitismi” Venäjällä luokitellaan nyt vallankumouksen vastaiseksi ja on rangaistavaa KUOLEMALLA.
  2. On merkittävää, että punainen viisisakarainen tähti, joka menneinä aikoina oli SIIONISMIN ja JUUTALAISUUDEN symboli, on nyt Venäjän työnväenluokan symboli.

BOLSEVISMI, JUDAISMI, KRISTINUSKO

Bolsevismi pakotettiin Venäjällä takavarikoinnin, terrorismin ja murhaamisen keinoin asteikolla, joka oli ennennäkemättömän suuri. Bolsevistien lukujen ja muiden arvioiden mukaan vallankaappauksessa noin 20 000 000 menetti henkensä, joko väkivallan tai nääntymisen ja tautien kautta. Näistä ihmisistä noin 1 766 118 henkilöä oli teloitettu ennen v. 1922 helmikuuta. [H: Arvelen, että kun teillä on ”holokausti toiseen suuntaan”, niin sitä ei lasketa! Olenko jonkinlainen puolueellinen kahjo? KYLLÄ TODELLAKIN! NÄMÄ OVAT VIHOLLISIANI, SILLÄ HE OVAT KAIKKIVALTIAAN JUMALAN VIHOLLISIA!]

”Terrorista” on tullut pysyvä instituutio, jolla (juutalainen) bolsevikkihallitus ylläpitää tyrannimaista valtaansa miljoonista orjuutetuista Venäläisistä ja harjoittaa sotaansa uskontoa kohtaan.

[H: Siinä tapauksessa, että olette jättäneet huomiotta tai unohtaneet jotain tämän kirjoituksen alun jälkeen: SE ON AJALTA 21. JA 28. LOKAKUUTA JA 4. MARRASKUUTA V. 1933. Joten, missä TE olette olleet?]

Nämä toteamukset voivat tulla järkytyksenä monille lukijoille, sekä kristityille että ortodoksijuutalaisille, jotka ovat voineet tuomita bolsevistisien teot ja toiminnat ymmärtämättä sitä, missä todellinen vastuu majailee. Heitä häiritsee lisäksi lukea The Jewish Chroniclen numeroa 4. huhtikuuta v. 1919:

”On niin paljon bolsevismin tosiasiassa itsessään, tosiasiassa, että niin monet juutalaiset ovat bolsevisteja, tosiasiassa, että bolsevismin ihanteet ovat monissa kohdissa sointuvia judaismin hienoimpien ihanteiden kanssa.”

Ja Jewish Worldin numerosta 15. marraskuuta v. 1923:

”JUDAISMI ON PERUSTALTAAN KRISTINUSKON VASTAINEN”

Mielipiteen ilmiasu, joka ei ole millään tavalla uusi Jewish World -lehdelle, sillä sen helmikuun 9. päivän v. 1883 numerossa ilmestyi seuraava:

”Judaismin suuri ihanne on…että koko maailma kyllästetään juutalaisilla opetuksilla ja että universaalissa valtioiden veljeskunnassa – suurempi judaismi itse asiassa – TOSIASIASSA – KAIKKI ERILLISET RODUT JA USKONNOT KATOAVAT.

Bernard Lazare (juutalainen) väittää kirjassaan L’Antisemitisme (käännös), s. 350:

”Juutalainen ei ole tyytyväinen kristinuskon vähentämisestä, hän judaismisoi, hän tuhoaa katolisen tai protestantin uskonnon, hän yllyttää piittaamattomuuteen, mutta hän tyrkyttää ideaansa maailmasta, niiden moraalista ja elämästä, joiden uskonnon hän pilaa: hän työskentelee ikivanhan tehtävänsä äärellä, Kristuksen uskonnon tuhoamisen.”

Kristittyjen joukkokarkotus, -kidutus ja -murha bolsevikkien toimesta Venäjällä ja muualla vaikuttaisi täten olevan looginen ja käytännöllinen ylläolevien ”ihanteiden” sovellus, kuten Willhelm Marr kertoi ennakkoon vuonna 1879 ja Dostojevski vuonna 1880.

Monet juutalaiset tuomitsevat rotunsa osallistumisen, vaikkakin he voivat väittää olevansa ateisteja, tuhon, julmuuden ja pahuuden hillittömiin tekoihin, jotka ovat bolsevistityrannian luonteenpiirteitä.

Pyrkimyksenä selittää tosiasiaa, että juutalaisilla on tai oli johtavat osat bolsevikkiterrorin hirvittävissä rikoksissa, Alfred Nossig, yksi judaismin henkisistä johtajista, esitti:

”Sosialismi ja Mooseksen laki eivät ole ollenkaan vastakkain…kaikilla juutalaisilla ryhmillä…on elintärkeä intressi sosialismin voitossa; heidän täytyy vaatia sitä niin periaatteesta, sen identiteetistä Mooseksen uskonopin kanssa ja myös taktisesta asemasta. Juutalaista sosialistia moititaan johtavan osan esittämisestä…kommunistisessa terroristipuolueessa…tätä selittävät vain kaksi syytä; juutalaisten terroristien täysi vieraantuneisuus Mooseksen uskonopin hengestä ja vahva sekoitus tataari- ja kasakkaverta. Se…on istuttanut heihin raakalaismaisia ja julmia periaatteita.” (Viconte Poncins, THE SECRET BEHIND REVOLUTION, s. 158–160).

[H: Olemme odottaneet hetken kysyäksemme teiltä tämän kysymyksen: ”Miksi Israelin terroristista Israelin salaista sotavoimaa kutsutaan nimellä ”Mossad”? Katsokaa takaisin yläpuolelle ja lukekaa ”Mooseksen”, ystäväni – viritelmä ”Mooseksesta”. Joten, kun vastaanottajat tulevat ja pyytävät minulta, että painauttaisin jotain ”Moosekselta” tulevaa, huomiotani ei kovin usein viedä MINUN VIHOLLISENI aikomukseen! Minua syytetään olemasta epälojaali ”kunnioitettuja vastaanottajia” kohtaan – ei, olennaiset NOOAN LIITON JA MOOSEKSEN lait ovat kirjoitettu myöhäisempien päivien kristinuskon vastaisille bolsevikkijuutalaisille – EI KAIKKIVOIPAN JUMALAN JOUKOILLE. On olemassa monia, jotka edelleen esittävät minulle tavallisia dokumentteja, joiden väitetään tulevan ”Moosekselta”. Olen pahoillani, oppilaat, ne voivat hyvinkin olla totta, mutta esitys on varsin keskittynyt joka tapauksessa. Olkaa hyvin varovaisia, sillä olette tervetulleita tekemään haluamaanne ja mikä vaikuttaa TEISTÄ olevan oikein, mutta älkää vaatiko, että painan materiaalin siltä pohjalta, että ”MOOSES” sanoo painamaan tämän lehteenne.” Numero yksi: tämä ei ole Mooseksen lehti, ja jos hän haluaa painavansa jotain julkisessa foorumissa, antakaa hänen tehdä niin, mutta tämä paperi kuuluu tälle pienelle piirille ja ”teille – yleisölle”. Ehkäpä olisin vieläkin vastaanottavaisempi, jos tämä hieno opettaja lähettäisi varoja, joilla julkaista tätä lehteä sen sijaan, että lähettää joukon ”tavaraa”, joka kirjaimellisesti ”ei sano mitään”. TE olette kamppailussa itse sieluistanne. Jos te haluatte majailla menneisyydessä, niin sinne te myös tulette menehtymään.

Te olette NYT-hetkessä – NYT on kaikki se mitä on ja minkä kanssa työskennellä – ehdotan, että lakkaatte selittämästä, väittelemästä ja etsimästä porsaanreikiä epätäydellisyyksien sallimiseksi 2 000 vuotta vanhoissa kirjoituksissa. Mestari on tullut takaisin maailmaanne – näyttämään teille tien. Marssikaa mukana tai jahkailkaa takaisin; se on teidän mieltymyksenne, mutta te ette VAADI mitään näiltä ihmisiltä, jotka tekevät kaiken voitavansa palvellakseen teitä. ”Mutta en ymmärtänyt…” JOS TE OLETTE OPISKELLEET SEN, MINKÄ ME OLEMME ANTANEET TEILLE, TE OLISITTE YMMÄRTÄNEET. TE ETTE YKSINKERTAISESTI ISTU ALAS JA TIEDÄ KAIKKEA!

Minua lisäksi huvittavat sellaiset, kuten eversti Gritz, joka sanoo ”Seuratkaa Hatonnia, jos haluatte, mutta ”minä” seuraan vain Jeesus Kristusta jne, jne.” ja ”En väitä siitä, minkälaista uskontoa harjoitatte…” ”Hatonn” EI ole USKONTO, ja voi hyvän tähden, kuinka voitte edes PUHUA aiheesta, TIETÄEN NIIN VÄHÄN? MATKUSTAN TÄMÄN SEURASSA, JOTA HALUAT KUTSUA JEESUS KRISTUKSEKSI! Te ette tule löytämään toteamuksesta edes YHTÄ ristiriitaa kaikissa töissäni – lukekaa se ja nähkää ja lopettakaa hölmöt spekulaatiot ja pohjaamasta tekstiänne toisen MIELIPITEILLE. Muuten, kun sanon ”tämän on viholliseni” – minä tiedän viholliseni! Sanomalla tämä ”on viholliseni” EI TARKOITA: ”JULISTAN SODAN”. Minä EN julista sotaa kenellekään, eikä viholliseni väitä, että olen tehnyt, jotta hän voisi toimia SODAN tilassa! Te, ketkä ajattelette olevan somaa mennä lippujenne ja armeijoidenne kera ja huutaa ”minä julistan sodan” tälle ja tuolle, käyttäydytte täydessä typeryydessä ja saatte itsenne ja ympärillänne olevat ongelmien suohon ja usein kuolleeksi. Olen tullut näyttämään tien ja TUOMAAN SANAN – en johtamaan teitä johonkin veriseen sotaan, ja sellainen joka tekisi niin, ei toimi Jumalallisessa Totuudessa ja huolimatta siitä, KUKA TAI MITÄ HÄN VÄITTÄÄ OLEVANSA.]

(Lukija ei ole välttämättä tietoinen, että aškenasi tai ”saksalainen juutalainen” on juutalais-mongolilais-turkkilaista syntyperää. Länsi-Eurooppalaista juutalaista, joka tunnetaan sefardina tai ”portugalilaisena juutalaisena”, pidetään puhtaasti juudealaisena alkuperältään.)

LIITTO KANSAINVÄLISEN RAHATALOUDEN JA SEN SUOJATTIEN BOLSEVISMIN JA SIIONISMIN KANSSA

Euroopan sota ja sen jälkipuinti aiheutti horjuttavia iskuja läntiselle (kristinuskoiselle) sivilisaatiolle. Joka tapauksessa verrattain kansainväliset juutalaiset nousivat sieltä tehostetun taloudellisen ja poliittisen voiman kera kaikissa osissa maailmaa.

Rahavoiman käytön kautta kansainvälinen juutalaisten talous kykenee nyt ohjaamaan Euroopan sekä myös Amerikan köyhien valtioiden sisäistä ja ulkoista politiikkaa.

Tällä vallalla se on pakottanut gentiilihallitukset edistämään siionismin poliittisia pyrkimyksiä ja pidättäytymään omien kansallisten intressien suojelemisesta bolsevikkien aktiviteeteilta, jotka sabotoivat taloudellisia, sosiaalisia, moraalisia ja uskonnollisia laitoksia kaikissa valtioissa.

Kansainvälinen rahatalous ei ole epäitsekästä; se etsii aina omaa materiaalista kehittymistä ja valtaa. Eurooppa on kulutettu loppuun voitollisena sijoituksena. Mutta Venäjä, Siperia, Kaukoitä, Intia ja Lähi-itä odottavat hyödyntämistä ja tarjoaisivat kolossaalisia saatavia niille, jotka kykenevät pakottamaan niille modernin laitteiston massatuotantokeinot.

Bolsevismi on avannut tien Venäjän ja Siperian juutalaiselle teollistumiselle; se voi saattaa Intian ja Kauko-idän kansainvälisen (juutalaisten) rahatalouden käsiin. [H: vihjaan, lukijat, se on tapahtunut, osui ja upposi!] Sen osa on ruokkia maailman vallankumousta ja uskonnon tuhoutumista, jotta tämänhetkiset sosiaalijärjestelmät voitaisiin pyyhkäistä pois – kuten Venäjällä.

Kansainvälinen rahatalous bolsevikkivallankumouksen jälkeen vuonna 1917, jota siionistit auttoivat, ymmärsi saavansa paljon tukemalla siionistiliikettä pakottamalla Balfourin julistuksen taloudellisesti vainotulle brittihallitukselle, ja näin ollen se lujitti maailman juutalaiset voimakkaaksi poliittiseksi tekijäksi toimimaan heidän omia intressejään varten maailman asioissa.

Itse siionistit huomasivat myöhemmin vuonna 1928, että kansainvälinen rahatalous oli käyttänyt hyväksi heidän liikettään, ja vuonna 1929 he eivät epäröineet sanoa niin. Rahoittajia, siionistiorganisaatiota, virallista yhteistyötä maailman juutalaisten ja Palestiinan brittiläisen mandaatin kanssa seurasi Jewish Agency, ryhmä, joka sisälsi voimakkaita epäsiionistisia elementtejä.

Siionismia tukemalla kansainvälinen rahatalous on haalinut vallan käyttää hyväksi öljyn, kemikaalien ja muiden aineiden laajoja resursseja mailla, joissa Palestiina on toimipiste. Samoilla keinoilla se on sijoittanut Palestiinaan, kaikkein pyhimpään maahan maailmassa, tuhansia bolsevikkijuutalaisia, jotka tuhoaisivat kaikki uskonnot ja jotka tästä strategisesta keskuksesta ovat mukana propagandassa, joka on suunniteltu vetämään Palestiina, Egypti, Lähi-itä, Intia ja Kauko-itä Venäjällä alkaneeseen giganttiseen liikkeeseen ja tuhoamaan brittiläinen imperialismi.

(Vide Eberlin).  [H: Jatkakaa idean pitämistä mielessä – TÄMÄ KIRJOITETTIIN VUONNA 1933!!! MILLOIN YHDISTYNEET KANSAKUNNAT TEKIVÄT ISRAELISTA VALTION?? JOS OLETTE HUOLIMATTOMIA, TEILTÄ MENEE HUKKAAN PALJON INFORMAATIOTA.]

KANSAINVÄLISEN RAHATALOUDEN näyttelemä osa bolsevismin edistämisessä on tyrmistyksen lähde niille, jotka eivät ymmärrä sitä, että RAHAN VALTA, SIIONISMI ja BOLSEVISMI ovat vain aseita KANSAINVÄLISTEN JUUTALAISTEN käsissä. Päältäpäin katsoen terävät juutalaiset rahoittajat ihmistietämyksensä kera eivät olisi niin tyhmiä tai niin hulluja, että he kaataisivat suuria määriä rahaa bolsevismin maailmalaajuisiin toimiin, elleivät he olisi varmoja omissa mielessään siitä, että heidän omat intressinsä ja valtansa olisivat turvassa, riippumatta siitä, mitä tapahtuisi lopulle ihmiskunnasta. [H: Älkää katsoko merten yli Israeliin tai johonkin muuhun paikkaan – KATSOKAA SUORAAN OMAA VALTIOTANNE JUURI NYT – TÄNÄÄN, TÄNÄ PÄIVÄNÄ – JA KONTROLLOITUA HALLITUSTANNE. ARVATKAA MITÄ, UNIKEOT?!]

Liitto juutalaisen rahatalouden ja vallankumouksellisten liikkeiden kanssa ei ollut mysteeri D’Israelille (lordi Beaconsfield), sillä juuri vuoden 1848 eurooppalaisen vallankumouksellisen myllerryksen jälkeen hän kirjoitti:

”Juutalaisten vaikutusvalta voidaan jäljittää viimeiseen tuhoisen perusperiaatteen puhkeamiseen Euroopassa. Kansannousu ottaa paikan perinteitä ja aristokratiaa, uskontoa ja omaisuutta vastaan. Semiittisen periaatteen tuhon, juutalaisen uskon kitkemisen, joko Mooseksen tai kristinuskoisessa muodossa, ihmisen luonnollisen tasa-arvoisuuden ja omaisuuden mitätöinnin kuuluttavat salaseurat, jotka muodostavat väliaikaiset hallitukset, ja jokaisen näistä johdosta löytyy juutalaisen rodun ihmisiä. Jumalan kansa toimii yhdessä ateistien kanssa; kaikkein taidokkaimmat omaisuuden kerääjät liittoutuvat kommunistien kanssa; merkillinen ja valittu rotu koskettaa Euroopan kaiken pohjasakan ja alakastin kättä; ja kaikki tämä, koska he haluavat tuhota tuon kiittämättömän kristikunnan, joka on heille velkaa jopa nimensä ja jonka tyranniaa he eivät voi enää sietää.” LORDI GEORGE BENTINICKIN ELÄMÄ, 497 (1852).

Monet muut korkea-arvoiset ja oppineet kirjoittajat ovat tehneet vastaavanlaisia mainintoja.

Historia osoittaa, että juutalainen on aina ollut luonteeltaan vallankumouksellinen ja että rotunsa toisen vuosisadan hajaantumisen jälkeen tämä on joko alustanut tai avittanut vallankumouksellisia liikkeitä uskonnossa, politiikassa ja rahataloudessa, joka heikensi valtioiden voimaa, joissa tämä asusti. Toisaalta muutama rodun kauaskatseinen jäsen on aina ollut valmiina niittämään taloudelliset ja poliittiset edut, jotka sattuivat samaan aikaan tuollaisten mullistuksen aikana.

Tämänhetkisessä tapauksessa, joka tapauksessa, (muistakaa, vuosi 1933) maailman juutalaiset ovat saattaneet päästää irti tuhon voiman, jonka kansainvälinen rahatalous saattaa havaita olevan kykenemätön kontrolloimaan – itse asiassa uutta Frankensteinin hirviötä.

TULEEKO KOKO JUUTALAISROTU TUOMITA?

Tohtori Oscar Levy (juutalainen) vuonna 1920 kirjeessä, joka oli painettu johdantona kirjalle, The World Significance of the Russian Revolution, tekijänä G. Pitts Rivers, määrittelee tosiasiaa:

”Juutalaiset elementit antavat ajavan voiman sekä kommunismille että kapitalismille, tämän maailman sekä materiaaliselle että henkiselle perikadolle…..juutalaisen intensiiviselle idealismille.”

Joka tapauksessa, kuten hän osoittaa, kaikki juutalaiset eivät ole rahoittajia, siionisteja tai bolsevikkeja.

Tohtori Levy pohtii, että juutalaiset ovat hyvin vakavasti erehtyneet:

Te olette isästänne pirusta, ja te teette isänne himoja. Hän oli murhaaja alusta alkaen eikä pysynyt totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valheen, hän puhuu omistaan: sillä hän on valehtelija ja sen isä.”  (Johanneksen evankeliumi, luku 8, jae 44);

ja joiden olemassaoloon näinä päivinä on viitattu juutalaisten toimesta sellaisilla eminensseillä politiikassa ja rahataloudessa kuin Benjamin D’Israeli ja Walter Rathenau. Tämä (juutalaisten) miesten pieni ryhmä on harjoittanut kauan piilossa olevaa diktatuuria Euroopan, Amerikan ja jossain määrin Aasian toimiin, käyttämällä keinona orjuuttaa valtioiden hallitukset, jota Herzl, siionistiorganisaation ensimmäinen johtaja, kutsui ”meidän kauhistuttavaksi kukkaron voimaksi”. Tätä kontrollikeinoa ei voitaisi soveltaa tsaarinaikaiseen Venäjään, näin ollen päämäärä saavutettiin bolsevismilla, keinolla, jota käytetään myös alistamaan itä.

Tämän miesryhmän masinoinnit ovat kruunattu niin suurella menestyksen mitalla, että heidän rotunsa jäsenillä on ollut röyhkeyttä viimeaikaisessa Britannian edustuksessaan kiinnittää Salomonin sinetti hänen (Britannia) kilpeensä ja käärmeen judaistinen symboli hänen atraimensa ympärille. Ja Kristuksen hylänneet jälkeläiset eivät ole vain yhdistäneet käsiä ”Anti-Kristuksen” kanssa, vaan myös niiden kanssa, jotka karkottaisivat Jumalan Hänen Universumistaan ja asettaisivat Hänen paikalleen Kullan ja Koneen symboleina karkealle materialismilleen.

***

Lähteet:  CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, August 10,1993, Volume 2, Number 7, sivut 20–24.

http://phoenixarchives.com/contact/1993/0893/081093.pdf

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1591377729

Transcribed into HTML format by R. Montana.