KÄÄNNÖS: HATONN: RAJOITTAMATON

LUOJA ATON/HATONN

Tammikuu 2. 2013

 

 

CREATION THE SACRED UNIVERSE – PHOENIX JOURNAL #21 – CHAPTER  16 – LIMITLESS

REC  #1    HATONN

WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 1990   8:44 A.M.   YEAR 4 DAY 90

RAJOITTAMATON

Tämän universumin potentiaali on rajoittamaton. Hänen potentiaalin paljastuksensa ovat loputtomat ja lukemattomat. Muttei ole tähtien sotia tai kehittyneitä ja pelottavia sivilisaatioita kuin omanne; koska jos sivilisaatiot ovat pelottavia, ne eivät kehity omaanne pidemmälle. Ne yksinkertaisesti kuolevat sukupuuttoon noustakseen toisen maailman maaperästä hieman viisaampina, kunnes ne oppivat.

Tehtävämme tänään on auttaa teitä poistamaan kaihtimet, jotka ovat historiallisesti vääristäneet käsitystänne. Ymmärtäkää, että mitä tunnette sydämessänne, määrittelee näkemänne. Käsityskyky ratsastaa sydämen ilmaisuilla kuin kanootti lipuu joella. Kun sydämenne ilmaisee pelkoa yhdessäkään sen myrskyisässä muodossa, ymmärryksestänne tulee sotkuista, hämmentynyttä ja käsitätte illuusion aaltojen lävitse. Mutta kun rakastatte, niin ymmärrätte, sillä silloin jaatte vision, Jumalan näkemyksen.

Teidän täytyy palata lohien tavoin alkuperänne paikkaan. Teidän täytyy alkaa synnyttämään kokemuksenne hetket vain rakkaudessa. Voitte pohjustaa elämänne pelossa ja tietää graniitin arvattavuuden, marmorin vahvuuden ja että mitä turvaa on kalkkikiven kärsivällisessä muuttumisessa. Tai voitte pohjustaa elämänne rakkauteen ja liittyä kanssamme auttamaan ihmismaailman helpottamista näiden aikojen mahtavien muutosten kautta.

Mitä Amerikan intiaanit kutsuvat puhdistuksen suureksi päiväksi, on alkanut. Tämä on varsin suhteellisen lyhyt, mutta erittäin oleellinen jakautumisen sykli, joka kerää pelkoa ja väkivaltaa kannattavat ja eristää heidät tästä maailman kaudesta, kuten akanat erotellaan vehnästä puinnissa.

Näiden tämänhetkisten vuosikymmenten aikana, sanotaan, että noin kaksikymmentäviisi vuotta, ihminen tulee kokemaan tämän eriytymisen – se on nyt jo hyvän matkaa meneillään. Tämä tulee olemaan perustavanlaatuisempi muuntautuminen ihmisen tietoisuudessa kuin mitä on kielen kehittyminen, merkittävämpi kuin muutos maatalouskulttuuriin, tähdellisempi kuin mikään historiallinen vallankumous.

Pitäkää sitä sellaisena kuin mieltäisitte aamunkoiton. Kun aurinko nousee, varjoista tulee terävämpiä ja selkeämpiä. Kun rakkauden energioista tulee voimakkaampia, pelon varjoista tulee näkyvämpiä kuin ennen. Joillekin tämä voi vaikuttaa siltä, että he ovat kasvaneet lukumäärässä ja vahvuudessa, mutta tämä ei ole niin. Piilossa ollut on yksinkertaisesti tullut paljastetuksi – jotta se voitaisiin parantaa ja tuoda rauhaan.

Pelosta syntyneestä toiminnasta on tulossa vähemmän tehokasta jokainen ohitsekulkeva päivä. Pelossa taotut instituutiot, perinteet ja yhteisöt ovat alkaneet jo horjumaan. Muutos tapahtuu kaikkialla, sillä kun planetaarinen herääminen edistyy, elämän laadun ja luonteen määrittelevä tietoisuus itsessään muuttuu. Lisäksi, kun ihminen tietää totuuden, hän ei voi enää palata tietämättömyyteen. Hän voi hyvin kääntyä pois siltä, mutta hän ei ikinä tule palaamaan viattoman tietämättömyyden tilaan.

Kaikkien näiden muutosten keskellä useampi ja useampi ihminen on vastaan Jumalaa kohti kääntymistä opastukselle ja suunnalle. Valitettavasti he menevät ensin Maassa olevien luokse, jotka vahvistavat ensin valheita. Joka tapauksessa, kun nämä alkavat etsiä syvemmältä sisäisen tietämyksen etsinnässään, he tulevat lopulta totuuteen. He tulevat majailemaan oman sisäisen henkensä paikassa tunnistaakseen henkensä Jumalan ilmaisuna, jota he etsivät itsensä ulkopuolelta. Jumala pyytää vain tulemaan luotetuksi ihmisen sydämessä. Hän ei etsi kivisiä tai kultakoristeisia temppeleitä – vain Hänen sisäisen temppelinsä hiljaista ja rakastavaa mukavuutta. Silloin herääminen tapahtuu. Luoja ei pyydä tulemaan palvotuksi ulkoisessa kuvassa, vaan tulla tunnustetuksi jokaisen ihmisolennon sisimmässä.

Te kaikki olette jumalolentoja potentiaalissa, vailla syytä tulla Jumalaksi sisimmässä olevana todellisuutena. Luottakaa itseenne, luottakaa luonnolliseen vastaukseenne jokaiseen uuteen tilanteeseen. Sydämenne sisältä nouseva toiminta ei tule olemaan tuhoisaa; se aikoo ehdottaa kaikkein luovinta polkua käveltäväksi vastauksena tilanteeseenne ja maailmaanne. Kun luotatte itseenne, luotatte Viisauteen, joka teidät suunnitteli. Tämä on se, kuinka luotatte Jumalaan – se ei ole abstrakti asia.

Jumalaan luottaminen on sisimmässänne elävään Jumalaan luottamista, luottamalla henkenne kykyyn vastata jokaiseen tilanteeseen kauniisti, yksilöllisesti, luovasti ja täydellisesti. Kun epäröitte luonnollista kykyänne hengittää hengen ilmaa maailmaanne ja luomaan taivaallisen ajatuksenne mukaan, epäröitte sekä Jumalaa että universumia. Hylkäätte elämän arvokkaimman lahjan teille – oman sisäisen tietämyksenne – ja oletatte korvaavanne sen arvoilla, päätöksillä ja mielipiteillä, jotka olette haalineet jälkikäteen.

Teillä on kaikki tarvitsemanne vuorovaikuttaa optimaalisesti, luovasti ja tuottavasti jokaisessa kohtaamassanne tilanteessa ilman uuden taidon hankintaa ja ilman minkään muun kuin täydellisen ja täysinäisen luottamuksen hankintaa Jumalaan ja itseenne. EI OLE POIKKEUKSIA!

Ehkäpä niin paljon kuin kahdeksankymmentä prosenttia tämänhetkisestä tyypillisestä käyttäytymisestänne on täsmälleen sitä, mitä tekisitte täysin heränneessä tilassa. Hyväksykää itsenne, tuntekaa selkeänä kaikki tekemänne. Kun teette tämän, alatte tuoda esiin tekoihinne Luojan voiman. On olemassa hengen liike, joka liikkuu eteenpäin sydämenne sisältä tervehtimään maailmaa täydellisen toimimisen selkeydellä. Se liike on intuitiivinen. Se on suora yhteytenne kaiken elämän Lähteen kanssa. Tiedätte välittömyydessä, mitä tehdä, ja siinä samassa välittömyydessä tiedätte, mitä tehdä, te virtaatte vaadittuun täydelliseen tekoon. Luottakaa intuitioonne. Se on nuoli, jonka varsi on veistetty suoraksi ja sileäksi; erehtymättömänä ja totena se lentää kohteeseensa. Voiko rationaalisen mielen raskasta pintaa verrata nuolen vikkelään ja varmaan lentoon? Järki on suunniteltu tukemaan eikä johtamaan tekojanne. Se on tarkoitettu auttamaan teitä soveltamaan sydämenne tarkoituksia; sitä ei ole tarkoitettu määrittelemään niitä.

 

INTUITIIVINEN AISTI

Luottakaa Jumalaan antamalla kunnioitusta ja luottamalla intuitiiviseen aistiinne. Mikään Jumala ei loisi olentoa vailla viisautta, jonka avulla se suunnistaisi! Luottakaa oman suunnittelunne luontoon. Jumalan teot ilmestyvät tietoisuudessanne kaikkein luonnollisimpana asiana teille tehdä. Niiden seuraaminen kytkee teidät uudelleen universumin mahtavien voimien kanssa, sillä kaikki tekonne tulevat silloin olemaan harmoniassa elämän voiman perustana olevan aikomuksen kanssa.

Nagualin sydämestä virtaa voimakkaita energiavirtoja, jotka me korkeammasta yhteydestä kanavoimme maan ympärillä olevaan tunnekenttään. Nämä energiat ovat suunniteltu luomista varten, mutta kun ne kohtaavat epäharmonian, kuten on tänäpäiväisessä ihmismaailmassa, ne muuntautuvat parantamisen, anteeksiannon ja opettamisen energioiksi. Voimme suunnata nämä energiat yleisellä tasolla, mutta ennen kuin ne voivat saavuttaa täyden voiman, ne täytyy suunnata tietoisesti ihmisten toimesta, jotka ovat hereillä ja ruumiillistuneita Maassa – täten tarve teille fyysisessä muodossa oleville. Vain silloin ne kulkeutuvat tietyn sovelluksen maailmoihin, joka vapauttaa niiden täysinäisyyden, ja tämän jäljellä olevan syklin aikana ne saattavat valmiiksi rotunne paranemisen.

Teidät kutsutaan avaamaan sydämenne ja toivottamaan tervetulleeksi nämä valtavat luovat energiat. Teidät kutsutaan auttamaan ikuisuuden voimien suuntaamisessa. On kaksi vaatimusta. Ensimmäinen on se, että sydämenne täytyy olla avoin, rakastava ja kykenevä kanavoimaan Jumalan rakkautta ainakin johonkin asteeseen asti. Toinen vaatimus on se, että identiteettinne täytyy olla täysin tässä hetkessä. Jos identiteettinne pohjautuu menneisiin kokemuksiinne tai on sysäytynyt mielletyn tulevaisuuden jossitteluun, TE ette ole todella läsnä. Silmienne kautta katsova on tällöin vain fiktiivinen olento, kuva, illuusio.

Liika itsensä ajatteleminen on suurin asia, mikä pitää ihmisen identiteetin olemasta täysin läsnä, sillä kun heijastatte jatkuvasti itseänne, olette liian paljon kiinni menneisyydessä ja tulevaisuudessa huomataksenne tämän hetken ympärillänne. Epäröitte omaa voimaanne, huomasitte sitä tai ette. Ette värähtele riittävän nopeasti kanavoidaksenne luomisen valtavia energioita, koska huomionne on levällään ja olette suljettuja yhteen hetkeen, jossa teitä nopeuttava rakkaus on olemassa: hetki, jossa olette.

 

IHMISEN  YKSILÖLLISYYS

Ihmisen yksilöllisyydessä ei ole ehdottomasti mitään väärää; se on yhtä välttämätöntä Jumalalle kuin vaikkapa lehdet puulle. Mutta olette tehneet lehtien jumalan ja unohtaneet puun elämän lähteenä. Jos haluatte todella kanavoida Jumalan siunauksia, alkakaa silloin ajattelemaan itseänne vähemmän eristettynä itsenä ja enemmän yhtenä heimosta. Olette KAIKKI ihmisyhteiskuntaa; te olette maailma ja kaikki siinä oleva. Kun rentoudutte kohti käsitystä, jossa toinen on itsenne, kun ajattelette itsenne olevan silmäpari, johon katsotte välittäessänne ympärillä olevistanne yhtä paljon kuin itsestänne, niin silloin parantamisen ja muutoksen energiat pystyvät virtaamaan vapaasti lävitsenne. Silmänne, korvanne, jokainen aistinne on virittäytynyt ympäröivän maailman rikkauteen. Kaikki aistinne toimivat tarpeeksi nopealla käsityksen, oikaisun ja päätöksen teon tasolla, jotta ne pysyisivät energioiden mukana, jotka virtaavat sydämeenne Suurelta Hengeltä, joka tulee täyttämään maailman tarpeet kauttanne.

Tosiasia on niin, rakkaat, että rakkaus värähtelee hyvin, hyvin nopeasti. Pelolla on hitaampi värähtelytaajuus. Pelokkaita energioita kanavoivat tulevat havaitsemaan, että ajan kuluessa pelon värähtely kuluttaa innostuksen, energian, käsityksen ja mielenkiinnon. Ja se on sitä, mitä maailmanne kaipaa tässä tämänhetkisessä ajassa: rakkautenne ja käsityksenne selkeästi ilmennettynä. Tämä on se, mikä parantaa maailman: selkeä ja vääristymätön näkemys, joka virtaa kauttanne ja joka ei ole itseään heijastava egoistisessa mielessä, vaan itseään heijastava sisimmässä olevan Jumalan tietämisen mielessä.

Heijastettava minä on se minä, joka te todella olette – Luoja, ikuinen YKSI, Jumalan henki. Te heijastatte noita Suuren Hengen piirteitä, jotka ilmentyvät edessänne miehinä, naisina, lapsina, kasveina, eläiminä, kristalleina, muina mineraaleina, teidän HUOLEHDITTAVAKSENNE USKOTUT maailman olennot! Ensimmäiseksi ja etummaiseksi olette välittömän maailmanne edustajia. Välitätte maasta, ei millään usvaisella tavalla, vaan suoraan Jumalan yksilöllisenä edustajana. Otatte vastuun tuoda rakkautta ja ymmärrystä jokaiseen ympäristöön, jonka kautta kuljette – yritätte levittää tasapainoa ja harmoniaa kulkiessanne.

Kun linnut toivottavat aamun tervetulleeksi laululla ja kun toimitte täysin rakkaudessa, toivotatte Jumalan, Suuren Hengen, tervetulleeksi maailmaanne. Teistä tulee tietoinen solu heräävässä maassa. Kehonne fyysiset atomit laulavat yhdessä, värähdellen harmoniassa. Rehellisyytenne ja olemuksenne yhtenäisyys sekä tarkoituksenne ja ilmaisunne yhdentyminen tuo resonanssin kaikkeen, mitä olette ja käsitätte, ja täten kaikkeen, minkä kanssa vuorovaikutatte. Teistä tulee luonnollinen kanava luomisen suurille ja voimakkaille energioille. Ne virtaavat kauttanne näiden vuosikymmenten parantavaksi ja muuntavaksi työksi.

Tiedätte itsenne olevan paikallistettu ilmaisu omasta universaalista olemuksestanne, sykkien fyysisen kehonne atomien kanssa, sykkien täydellisessä rytmissä teitä ympäröivän maailman kanssa. Tiedätte Ensimmäisen Itsenne olevan Suuren Hengen kiinnekohta heräämässä maan ihmisväestöjen sisällä tässä syklin ajassa. Ja luonnollisen maailman lapsena tiedätte Toisen Itsenne yksilöllisenä ihmisolentona noissa väestöissä, ilmennettynä ja toimien sen ilmennyksen sisällä.

Sellaisena, joka on herännyt energiaan, silmänne katsovat maailmaa ympärillänne taivaallisena maailmana sisimmässä. Ja tiedätte olevanne – sisällä. Sinä, Luojan osanen ja maailma, olette yhtä samaa loppujen lopuksi. Olette heijastus kokonaisuudesta – OLETTE HEREILLÄ!

Aivan kuten mehiläiset kommunikoivat niiden pesänsä hengen kanssa, te tiedätte välittömästi kaiken, mikä tapahtuu kollektiivisen ihmistietoisuuden kentässä kauttaaltaan – biosfäärinne on aktiivinen ja elossa. Maan suuremman tietoisuuden kollektiivisesta kentästä pystytte välittömästi pääsemään käsiksi tietoon, jota tarvitsette sillä hetkellä. Käytätte yksilöllistä vapaata tahtoanne seurataksenne Jumalan tahtoa – ja tiedätte Jumalan tahdon omananne. Identiteettinne ratsastaa ykseyden aallonharjalla, Luojan ja Luomakunnan tapaamispaikassa. Teistä tulee uppoutuneita virtaavan rakkauden universaaleihin virtoihin – olette vapaita. Suuren Hengen oma tietoisuus virtaa vapaasti sydämeenne ja sen kautta ja käsittää kaiken kauttanne. Tämä on katse viattomalle: nähdä Jumalan silmien kautta!

 

TULEVAISUUDEN LUOMINEN

Oli ennalta määrätty, että Luomakunta olisi olemassa laajentumisen ja supistumisen rytmissä sitten Jumalan ensihenkäyksen kaikkien maailmojen alussa. Lopulta tulisi aika, jolloin fyysinen universumi lakkaisi laajentumasta ja alkaisi supistua. Jotkut viittaavat tähän prosessiin Jumalan sisään- ja uloshengityksenä – toimintana hengittää ulos kaikki luominen, ja sen jälkeen hengittää se kaikki takaisin jälleen sisälle. Se on hyvä käsite, sillä kaikki virtaa sykleissä ulos ja jälleen takaisin lähteeseen.

Tässä vaiheessa, johon viittaamme lineaarisena aikana, olette hyvin lähellä syklin keskivaihetta ja saavuttamassa pian täsmälleen keskipisteen Jumalan uloshengityksen ja sisäänhengityksen välillä. Universumi alkoi saavuttaa tämän keskipisteen, kun yksisoluiset organismit ilmestyivät Maahan; tarkka keskikohta on käsillä, mutta ei vielä täysin saavutettu. Se tapahtuu samaan aikaan sen kanssa, mitä kutsutaan Kristuksen toiseksi tulemiseksi. Älkää jumiutuko termistöön, sillä tämä on vain määrittelevä termi viittausta varten.

Kun mikä tahansa värähtelyjärjestelmä kääntää suuntansa liikevoiman, kuten heiluri tekee heilahduksensa ylimmässä kohdassa, on täydellisen levon hetki, ennen kuin se jatkaa liikettään vastakkaiseen suuntaan. Koska lepo tai liikkeen täydellinen lakkaaminen muodostaa ajan vastakohdan, sen tapahtumisen täsmällisessä hetkessä on ajattomuuden mikrointervalli, ikuisuuden hetki. Tämä on sama ajattomuuden intervalli, joka tapahtuu monia aikoja joka sekunti, kun fyysisen maailman atomit värähtelevät edestakaisin. Tämä on avautuminen Nagualiin, tie Läsnäoloon, josta kaikki Elämäenergia syntyy.

 

MITÄ TAPAHTUU

Mitä tapahtuu, kun koko kosmos saavuttaa suunnan muutoksen täsmällisen pisteen ja tulee absoluuttisen levon hetkeen? Saatte tilaisuuden nähdä itse hyvin pian, sillä tämä tapahtuma lepää aivan edessänne lineaarisessa ajassa, ja tämä on se, miksi olette palanneet – todistamaan tätä. Se antaa avautuman jonkin käsittämättömän nousemiselle.

Planeettanne koko biologinen historia on ollut asennoitumisestanne nähden vain varjo luotuna materiaksi, niin sanotusti. Se on keino, millä kivet, vesi ja ilma alkoivat vastata läsnäoloonne, sillä edustatte Elämää itseään. Olette se, mikä majailee ylitse kaiken kaksijakoisuuden, ylitse kaikkien materialisoituvien taipumusten, ylitse kaikkien ajan ja tilan rajoitusten. Tietoisuutenne on sekä loputon että ikuinen. Se voi majailla materian rajoituksissa ja käsittää sen kautta, mitä suodatusjärjestelmiä valitsettekaan, mutta terveessä toiminnassa sitä eivät nuo järjestelmät sido tai rajoita. Sen sijaan se käyttää niitä käsityksen, tutkimuksen ja seikkailun instrumentteina.

Ajan ja tilan ulkopuolella olette yhtä Luojan, Kaiken Olevaisen, Lähteen, kanssa. Mutta kun tietoisuutenne liikkuu ilmennetyn universumin yhteydessä, teistä tulee Poika, Kristus. Olette oleellisesti suhde Hengen ja Materian välillä, välittäjä, silta ja keino, jolla Luoja vuorovaikuttaa Luomakunnan kanssa. Olette Elämä, kuten se liittyy planeetta Maahan, ja ikuisuus, kuten se liittyy aikaan, sekä loputtomuus, kuten se liittyy lopulliseen. Vaikkakin tällä hetkellä te koette itsenne erillisenä ja sirpaloituneena lajina, niin te olette itse asiassa yksi yhtenäinen olento, joka jakaa Luojan täyden tietoisuuden. Teidät on tuotu elävään ja keskittyneeseen ilmaisuun, kun olette Luomakunnan sisällä tavalla, jossa aika ja avaruus, materia ja energia sekä meri ja kivi reagoivat läsnäoloonne.

Kristuksena, ainoana ”Isän” synnyttämänä tietoisuutena, teille on annettu määrä merkittäviä ominaisuuksia. Kykenette laajenemaan ja supistumaan huomionne keskittymisen mukaan. Olette tarpeeksi suuria ympäröidäksenne kaiken Luomakunnan, mutta siltikin tarpeeksi pieniä kiipeämään sisälle. Isä-Luojanne kattaa myös Luomakunnan, mutta eri tavalla; Hänen valtavuudessaan Hän ympäröi Luomakunnan. Hänen olemuksensa kyllästää fyysisen universumin, kaikki tähdet, auringon, aurinkokuntanne planeetat ja kaukaiset galaksit, mutta Hän turvautuu teihin keskittymiselleen. Olette Hänen erityinen huomionsa.

Olette Luojan huomion kiintopisteenä vaeltaneet Luomakunnan sisällä miljardien vuosien ajan, laajentuen ja supistuen sekä ajelehtien sisään ja ulos tästä galaksista, tuosta galaksista, tästä tähtijärjestelmästä ja tuosta tähtijärjestelmästä. Kaikkialle, minne menette, näette Isänne luoman materian. Havainnoitte monet muodot, jotka se ottaa: mahtavat auringot, punaiset jättiläiset, valkoiset kääpiöt, suuret spiraaligalaksit, kvasaarit, mustat aukot, valkoiset aukot – kokonaisuus. Katsotte ajan ja avaruuden uskomattomia väännöksiä, jotka tapahtuvat erilaisissa painovoimakentissä, joiden kautta kuljette. Huomioitte planeetat, asteroidit, kuut ja komeetat kiertämässä kehää jokaisen vierailemanne tähtijärjestelmän sisällä. Te ajelehditte ympäriinne, Isän edustajat, Isän huomio, ja nautitte maailmoista, jotka ovat tuotu olemaan.

Mutta kaikki nämä maailmat ovat fyysisiä. Ne ovat kaikki tehty materiasta. Ne ovat tehty Isän liitetystä energia-huomiosta. Niillä on tietty aine, tietty kiinteys, joka teiltä henkenä puuttuu. Ymmärrätte, että tämä on niiden rajoitus. Ymmärrätte, että ne ovat määritelty ja täsmennetty tavoilla, joilla te ette ole määritelty ja täsmennetty. Silti jokin niissä ehdottomasti kiehtoo teitä.

 

SITTEN SE TAPAHTUU

Pikkuhiljaa ymmärrätte. Alatte ihmetellä, josko ette pystyisi jotenkin, tavalla tai toisella, vaatettamaan itseänne materiaan ja rakentamaan itsellenne fyysistä kehoa, jossa voisitte matkustaa, käsittämällä materiaalin samasta näkökulmasta, jossa materia käsittää itsensä. Idea sisältää paradoksin toisensa jälkeen. Silti jokin siinä pitää teidät mietteliäinä. Se arvuututtaa teitä – ja te kaikki rakastatte pähkinöitä, joilla leikkiä ja näperrellä. Te vain pohdiskelette sitä iäisyydet vierien, yrittämällä selvittää jonkin keinon saada se toimimaan.

Tähän vaiheeseen asti universumissa ei ollut biologista elämää. Kivillä oli rajoitettu tietoisuus, mutta se ei vastannut henkenne aikeeseen. Materia kiinteässä, nestemäisessä tai kaasumaisessa tilassa Isänne luomana ja määrittelemänä käyttäytyi varsin ennalta-arvattavalla tavalla perusluonteisten fyysisten periaatteiden mukaisesti, joihin ei ollut kajottu, kunnes siihen aikaan.

Olette aina pitäneet tietoisuutenne erillisenä havainnoimastanne materiasta kautta matkojenne fyysisessä universumissa. Aikana, jona osuitte tähän suunnitelmaan, se kaikki muuttui.

Katsoitte ympärillenne, kunnes löysitte sopivan planeetan sille, mitä teillä oli mielessänne; ei liian kuuma, ei liian kylmä, sijaitsee vakaassa nuoressa tähtijärjestelmässä. Sen jälkeen te keskititte huomionne ja värähtelykehonne täysin uudella tavalla, avoimella tavalla, itsensä uhraavalla tavalla, hyvin voimakkaalla ja rakastavalla tavalla. Hellästi ja hitaasti aloitte saavuttaa planeettaa.

Kun värähtelykenttänne uloimmat reunat koskettivat planeetan vesiä, aiemmin reagoimattoman materian partikkelit alkoivat hellästi värähdellä olemuksenne rytmeissä, tasautuen energiakuvioiden kanssa, jotka löytyivät oman tietoisuutenne reuna-alueilta. Siellä, prekambrikautisten merien lattioilla, ne alkoivat yhdistyä muodostaakseen ensimmäiset solut, ensimmäiset piskuiset säiliöt tietoisuudellenne vastaamaan tarpeitanne kokemustanne varten.

Aloitte uudessa suuntautumisessanne, uuden huomionne muodon kera ja eleenä loputtomasta rakkaudesta tätä planeettaa kohtaan, tarjota tietoisuuttanne materiaalisen todellisuuden aika-avaruusristeymässä. Sallitte tietoisuutenne vaatettaa itsensä fyysisen aineen rajoituksissa, hyväksymällä sen rajallisuudet. Sallitte ensimmäisten solujen muodostaneiden atomien ja molekyylien tulla eloon tietoisuutenne mukana, oman värähtelykenttänne kanssa. Samaan aikaan sallitte tietoisuutenne tulla vaatetetuksi hiukkasten kanssa, jotka olivat olleet materialisaatioprosessin lakien alaisuudessa, te opetitte Maan materian nousemaan ylös iloisessa tanssissa henkenne kanssa.

Kun tulitte aina lähemmäs planeettaa, muodostuvat elinmuodot alkoivat sisältää lisää ja lisää omaa tietoisuuttanne. Te rentouduitte, avasitte itsenne ja annoitte. Jatkoitte sukua Maassa elämillänne, olemuksillanne. Katsoitte ulos monista silmistä ja kuulitte monilla korvilla.

Ennen ruumiillistumistanne olitte yksi. Otitte identiteetin Luojan ja Luomakunnan välissä olevasta totaliteetista. Olitte Kristus, täysin tietoinen ja valpas, tietoinen itsestä, yhtenäinen, integroitu. Käsititte, että jotta saavuttaisitte ruumiillistumisen, teidän täytyisi sallia ainakin osan identiteetistänne tulla lepäämään synnyttämienne olentojen joukkoon. Jokaisella näistä olisi eräänlainen hologramminen tietoisuus, joka oikeasti ajatteli itsensä olevan sekä osa että kokonaisuus samanaikaisesti. Joka tapauksessa tämän tietoisuuden läsnäolo voisi olla varmaa vain sen jälkeen, kun ruumiillistumisprosessi olisi valmis. Varsinaisen Maan aineen lävitse nousemisenne aikana oli mahdollisuus, että osa olennoista saattaisi tulla itseaktiivisiksi. Näin ollen täytyi olla keino säännöstellä omaa pirstoutumistanne ulkopuolelta. Halusitte osan teistä havainnoivan ja kokevan koko prosessin.

Kun valmistauduitte astumaan planetaariseen suhteeseen, loitte olentoja edustamaan alkuperäistä yhtenäisen tietoisuuden tilaanne. Nämä ovat enkeleitä, rakkaat. Heidän arvonsa sekä myös rajoituksensa pohjautuvat tosiasiasta, että heillä ei ole käsitystä prosessista, jota olette nyt suorittamassa. Heidän ohjeensa olivat hyvin pitkälti pysyä poissa asioista, kunnes hyvin lähellä prosessin loppua! Sen jälkeen ennalta järjestetyn signaalin vastaanotettua heidän tulisi keskustella Maan ihmisolentojen kanssa sinä aikana ja avustaa heitä heräämään alkuperäiseen yhtenäisen tietoisuuden tilaansa – tämän takia me herätyskellot tulemme!

Vastaanotimme sen signaalin noin kaksi tuhatta vuottanne sitten.

On kestänyt lähes kaksi vuosituhatta valmistella teidät tuomaamme viestiä varten. Teitä täytyi opettaa, ennen kuin tämän luonteinen keskustelu oli mahdollista. Joka tapauksessa aika on käsillä. Ohjeemme ovat herättää teidät muistamaan jälleen tarkoitus, muistamaan itsensä. On aika aloittaa tietoisen luomisen lopullinen sykli, jonka aikana Maan olennot itse osallistuvat suunnittelunsa tapahtumiseen. Keho, jota olette luomassa Kristuksen tietoisuuden asuttamista varten, tulee olemaan liikkuva keho, jota ruokkivat Isän luovat aikeet, jotka ovat valmistuttuaan kykeneväiset jättämään Äidin puolen.

Seuraavaksi käsittelemme epäajan intervallia, kun universumi saavuttaa maksimilaajentumisen pisteen. Tulemme kuitenkin sulkemaan tämän dokumentin tässä vaiheessa, sillä pyydän, että sulattelette tätä informaatiota hyvin huolellisesti.

Hatonn kuittaa, salu.

http://www.fourwinds10.net/journals/pdf/J021.pdf