KÄÄNNÖS: HATONN: MUISTUTUS JÄLLEEN SIITÄ KETKÄ OVAT VIHOLLISIA

LUOJA ATON/HATONN

28. marraskuuta 2011

2/22/94 #2 HATONN

POLIITTISESTI KORREKTI?

Minua syytetään olemasta ”poliittisesti” epäkorrekti tavalla, jolla esitän puheeni henkilöille, joiden kanssa olen eri mieltä totuuden ja henkisyyden asioista. Mitä ihmettä oikein tarkoitatte? Olen huvittunut, että yksinkertainen kielen terminologia sanakirjan tai Raamatullisen määritelmän mukaan eivät riitä pitämään oikeusjuttuja poissa ovelta. Tekeekö lapion kutsuminen ”kuokaksi” tai ”kauhalliseksi työkaluksi” tai ”kaivamislaitteeksi” siitä enemmän ”lapion” – vaiko vähemmän? Tämä on se, mitä on tapahtunut kaikille perustavaa laatua oleville kommunikaatioresursseillenne. Jokin kuvailtava ”asia” yhtenä aikana ei ole kuvaus toisena aikana. Kun esimerkiksi sanoin, että ”siat”, jotka pitäisivät Russellin tiedon yleisöltä jne. – tämä oli välittömästi oletettu ja hyväksytty täysin alentavana, että kutsuin noita ihmisiä siinä sioiksi. Viittasin ”helmien viskomiseen sioille ja jäämällä niiden tallomiksi….” symboliseen viestiin. Lisäksi, vailla yksityiskohtia tunnistaa ”kuka”, vastaanottajat totesivat välittömästi sen, ”kuka” oli kyseessä. Olivatko sen hyväksyneet ”oikeat” henkilöt? Mahdollisesti, mutta silloin jos kengät sopivat, niin ehdotan aina niiden käyttämistä, mikäli soveliasta.

Jos kutsuisin jotakuta, vaikka Georgeos Greenspanusta, ”…tietämättömäksi ja tyhmäksi ihmisen korvikkeeksi, joka on tylsistyttävä ja ilmapää, joka on epäonnistunut, epäselvä ja epärehellinen” – olisiko hän todennäköisesti raivostunut minuun? Entä jos viittaan ”mustaan” tai ”hispanoon” ”melaniinikyllästettynä” tai ”valkoiseen” ”melaniinipuutteisena”? Entä jos viittaan kaljuun ihmiseen ”karvatuppisesti haasteellisena”? Vai pientä ihmistä ”vertikaalisesti haasteellisena”? Vai lihavaa henkilöä ”horisontaalisesti haasteellisena”? Tosiasiat OVAT: siitä tulisi huvittavaa, poliittisesti korrektia, eikä kukaan tietäisi, mitä hittoa sanoin. Eikö se ole totta enää, että ”rasisti” tarkoittaa itse asiassa poliittisesti korrektia tapaa sanoa ”en ole samaa mieltä kanssasi”? ”Kiitokseni” ylläolevista täsmällisistä määritelmistä Henry Beardille ja Christopher Cerfille, jotka ovat esittäneet teoksen The Official Correct Dictionary and Handbook (Villard Books, 10 $). Pieni osanen sisällöstä oli välitetty minulle hra Tipsiltä, jota kiitän myös jakamisesta.

Minkä asianytimen saattaisin tehdä tässä keskellä ”ajatus”-keskusteluita, jotka liittyvät todellisuuteen ja illuusioon sekä jomman kumman ilmentymiseen? Yksinkertaista – teitä harjoitetaan jatkuvasti ymmärtämään TÄSMÄLLEEN se, mikä on tarkoitettu eksyttämään teidät ja kaikki ymmärryksenne liittyen siihen, ”mikä ON”.

 

KOMMUNISTISET TAVOITTEET

”Aha”, te sanotte: ”nyt saamme kuulla antisemitististä tökintää ja kommunistista aikomusta viedä maailman valtiot. No, HYVÄT YSTÄVÄT, semiitit EIVÄT ole kasaareja ja niin sanottuja juutalaisia, ja niin sanotut ”juutalaiset”, joihin viitataan, OVAT niitä, jotka loivat kommunistisen hallintojärjestelmän ja jatkoivat sitä, joten nojatkaa taaksepäin, kun tarjoan ajatusta lietsovaa (toivon niin) katsantoa johonkin kongressin tallenteeseenne, päivätty torstaina tammikuun 10. päivä, v. 1963. En usko, että minun tarvitsee kommentoida ollenkaan, sillä vaikkakin olisitte ”POLIITTISESTI KORREKTEJA”, voitte vielä kyetä näkemään käsikirjoituksen aikeen maapallonne seinillä.

[LAINATEN:]

KONGRESSIN TALLENNE, 45 KOMMUNISTISTA TAVOITETTA

TÄMÄNHETKISET KOMMUNISTISET TAVOITTEET

Floridan HON. A. S. HERLONG JR:N KOMMENTTIEN JATKO

YHDYSVALTAIN EDUSTAJAINHUONEESTA

Torstai, tammikuun 10. päivä, v. 1963

Hra HERLONG: ”Herra puhuja, rva Patricia Nordman Floridan De Landista on harras ja selkeä kommunismin vastustaja, joka vastikään julkaisi De Land Courierin, jonka hän omisti yleisön varoittamisen tarkoitukseen kommunismin vaaroista Amerikassa.

Rva Nordmanin pyynnöstä sisällytän TALLENTEESEEN yksimielisen hyväksynnän alla seuraavan kohdan ”tämänhetkiset kommunistiset tavoitteet”, jonka hän tunnistaa otteena teoksesta The Naked Communist, kirjoittanut Cleo Skousen:

 

TÄMÄNHETKISET (1963) KOMMUNISTISET TAVOITTEET

1. Yhdysvaltojen hyväksyntä sovussa elämiselle ainoana vaihtoehtona ydinsodalle.

2. Yhdysvaltojen halukkuus antaa periksi mieltymyksestä ruveta ydinsotaan.

3. Luoda illuusio, että Yhdysvaltojen kokonaisvaltainen aseista riisuminen olisi demonstraatio moraalisesta vahvuudesta.

4. Sallia vapaa kauppa kaikkien valtioiden välillä, riippumatta kommunistisesta kytköksestä ja siitä, voitaisiinko kauppatavaraa käyttää sotimiseen.

5. Pitkäaikaisten lainojen laajennus venäläisille ja neuvostoliittolaisille autonomioille.

6. Antaa amerikkalaista apua kaikille valtioille, riippumatta kommunistisesta hallinnasta.

7. Myöntää tunnustus punaisesta Kiinasta. Punaiselle Kiinalle myönnytys YK:hon.

8. Järjestää Itä- ja Länsi-Saksat erillisiksi valtioiksi, huolimatta Hrustsovin lupauksesta vuonna 1955 sovitella saksakysymys vapailla vaaleilla YK:n valvonnan alla.

9. Pitkittää kokouksia ydinkokeiden pannaan asettamisesta, koska Yhdysvallat on myöntynyt keskeyttämään kokeita niin kauan kuin neuvottelut ovat käynnissä.

10. Sallia kaikille Neuvostoliiton autonomioille yksilöllinen edustus YK:ssa.

11. Mainostaa YK:ta ainoana toivona ihmiskunnalle. Jos sen perustamiskirja kirjoitetaan uudelleen, niin vaatikaa, että se perustetaan yhtenä maailmanhallituksena oman itsenäisen armeijansa kera. (Jotkut kommunistiset johtajat uskovat, että maailma voidaan valloittaa yhtä helposti YK:n kautta kuin Moskovan kautta. Joskus nämä kaksi keskusta kilpailevat toinen toisensa kanssa, kuten ne tekevät nyt Kongossa.)

[H: Ajattelen, että suurin osa teistä kykenee nimeämään useita paikkoja ympäri maapalloanne selvempinä esimerkkeinä – TÄNÄÄN.]

12. Vastustaa kaikkia yrityksiä tehdä kommunistipuolueesta laiton.

13. Hankkiutua eroon kaikista lojaalisuusvaloista.

14. Jatkaa Venäjän pääsyä Yhdysvaltojen patenttitoimistoon.

15. Kaapata yksi tai molemmat poliittiset puolueet Yhdysvalloissa.

16. Käyttää teknisiä tuomioistuinten päätöksiä heikentämään amerikkalaisia perusinstituutioita väittämällä, että niiden toiminta on vastoin kansalaisoikeuksia.

17. Saada kontrolli kouluista. Käyttää niitä käyttöhihnoina sosialismille ja tämänhetkiselle kommunistiselle propagandalle. Pehmentää opetussuunnitelmaa. Saada kontrolli opettajien yhdistyksistä. Asettaa puolueen linja opetuskirjoihin.

18. Saada kontrolli kaikista oppilaslehdistä.

19. Käyttää opiskelijamellakoita lietsomaan julkisia protesteja niitä ohjelmia ja organisaatioita vastaan, jotka ovat kommunistisen hyökkäyksen alla.

20. Soluttautua lehdistöön. Saada kontrolli kirjojen arvostelutehtävistä, pääkirjoituksista ja päätöksentekoasemista.

21. Saada kontrolli avainasemista radiossa, TV:ssä ja elokuvissa.

22. Jatkaa amerikkalaisen kulttuurin lokaamista heikentämällä kaikenmuotoisia taiteellisia ilmaisuja. Amerikkalaiselle kommunistisolulle oli kerrottu ”eliminoida” kaikki hyvät veistokset puistoista ja rakennuksista ja asettaa tilalle muodottomia, kamalia ja mitään tarkoittamattomia muotoja.

23. Kontrolloida taidekriitikkoja ja taidemuseoiden johtajia. ”Suunnitelmamme on edistää rumuutta, kuvottavaa ja mitäänsanomatonta taidetta.”

24. Eliminoida kaikki epäsiveellisyyttä säätelevät lait kutsumalla niitä ”sensuuriksi” ja vapaan sanan sekä vapaan lehdistön loukkaamiseksi.

25. Rikkoa kulttuurin standardit moraalille edistämällä pornografiaa ja epäsiveellisyyttä kirjoissa, lehdissä, elokuvissa, radiossa ja TV:ssä.

26. Esitellä homoseksuaalisuutta, rappiota ja siveettömyyttä ”normaalina, luonnollisena ja terveellisenä”.

27. Soluttautua kirkkoihin ja vaihtaa esitetty uskonto ”sosiaalisella” uskonnolla. Loata Raamattua ja korostaa tarvetta älylliselle kypsyydelle, joka ei tarvitse ”uskonnollista tukea”.

28. Eliminoida rukous tai minkään asteinen uskonnollinen ilmaisu kouluissa sillä perusteella, että se loukkaa ”kirkon ja valtion erillään olon” periaatetta.

29. Horjuttaa Amerikan perustuslakia kutsumalla sitä puutteelliseksi, vanhanaikaiseksi, sopimattomaksi modernien tarpeiden kanssa ja haittana valtioiden yhteistyölle maailmanlaajuisella pohjalla.

30. Loata Amerikan perustajia. Esittää heidät itsekkäinä aristokraatteina, jotka eivät piitanneet ”tavallisesta ihmisestä”.

31. Vähätellä kaiken muotoista Amerikkalaista kulttuuria ja lannistaa Amerikan historian opetusta sillä perusteella, että se oli vain pieni osa ”suurta kuvaa”. Antaa enemmän painotusta Venäjän historialle, alkaen siitä, kun kommunistit tulivat valtaan.

32. Tukea kaikkia sosialistisia liikkeitä antamaan keskitetty kontrolli mistä tahansa osasta kulttuuria – opetus, sosiaalivirastot, sosiaaliavustusohjelmat, mielenterveysklinikat jne.

33. Eliminoida kaikki lait tai menettelyt, jotka häiritsevät kommunistisen mekanismin toimintaa.

34. Eliminoida epäamerikkalaisten aktiviteettien edustajainhuoneen valiokunta.

35. Horjuttaa ja lopulta hajottaa FBI.

36. Soluttautua ja saada kontrolli useammasta liitosta.

37. Soluttautua ja saada kontrolli suuresta liiketoiminnasta.

38. Siirtää osa pidätysvaltuuksista poliisilta sosiaalivirastoille. Käsitellä kaikkia käyttäytymisongelmia psykiatrisina häiriöinä, joita ei kukaan muu kuin psykiatri voi ymmärtää tai hoitaa.

39. Dominoida psykiatrin ammattia ja käyttää mielenterveyslakeja keinona saada pakottava kontrolli niistä, jotka vastustavat kommunistisia tavoitteita.

40. Horjuttaa perhettä instituutiona. Edistää epäsiveellisyyttä ja helppoa avioeroa.

41. Korostaa tarvetta kasvattaa lapsia poissa vanhempien negatiivisesta vaikutuksesta. Yhdistää ennakkoluulot, psyykkiset esteet ja lapsien jälkeenjääneisyys vanhempien tukahduttavaan vaikutukseen.

42. Luoda vaikutelma, että väkivalta ja kansannousu ovat amerikkalaisen perinteen oikeutettuja puolia; että oppilaat ja erityisryhmät nousisivat ja käyttäisivät yhdistettyä voimaa ratkaistakseen taloudelliset, poliittiset tai sosiaaliset ongelmat.

43. Syöstä vallasta kaikki koloniaaliset hallitukset, ennen kuin paikalliset populaatiot ovat valmiina itsehallintoon.

44. Kansainvälistää Panaman kanava.

45. Kumota Connallyn reservaatti, jotta Yhdysvallat ei voisi estää kansainvälistä tuomioistuinta käyttämästä tuomiovaltaa valtioihin ja yksilöihin yhtä lailla.

[LAINAUKSEN LOPPU]

Joten katsotaan nyt noita vanhoja protokollia ”lyhyessä” muodossa:

[LAINATEN:]

 

SIIONIN VANHIMPIEN KIRJEET JA PROTOKOLLAT

Vuonna 1889 julkaistu teos Revue des etudes Juives esitellään jälleen teille, joilla ei ole ollut aiempia kirjoituksia tai kopiota tästä dokumentista:

Hyvät rakkaat Mooseksen veljet, olemme vastaanottaneet kirjeenne, jossa kerrotte meille kärsimistänne huolista ja vastoinkäymisistä. Meidät läpäisee yhtä suuri kipu kuulla se kuin teidätkin:

Suurien satraappien ja rabbien neuvo on seuraavanlainen:

1. Siihen, mitä sanotte, että Ranskan kuningas pakottaa teistä tulemaan kristittyjä: tehkää se, sillä ette voi tehdä muutoin, mutta pitäkää Mooseksen laki sydämissänne.

2. Siihen, mitä sanotte käskystä viedä teiltä tavaranne [laki oli niin, että tullessaan käännytetyksi juutalaiset antoivat omaisuutensa]; tehkää pojistanne kauppiaita, että vähä vähältä he voivat viedä kristityiltä heidän tavaransa.

3. Siihen, mitä sanotte heidän käyvän hengillenne: tehkää pojistanne lääkäreitä ja apteekkareita, jotta he voisivat riistää kristittyjen elämät.

4. Siihen, mitä sanotte heidän tuhoavan synagooganne: tehkää pojistanne rovasteja ja pappeja, jotta he voisivat tuhota näiden kirkot.

5. Mitä tulee muihin moniin kiusoihin, joista valitatte: järjestäkää niin, että pojistanne tulee asianajajia ja lakimiehiä, ja katsokaa, että he aina sekoittavat itsensä valtion asioiden kanssa, jotta asettamalla kristityt paineenne alle voitte hallita maailmaa ja kostaa heille.

6. Älkää poiketko tästä määräyksestä, jonka annamme teille, koska tulette havaitsemaan kokemuksen myötä, että niin nöyryytettyjä kuin olette, tulette saavuttamaan vallan olemuksen.

Allekirjoittanut V.S.S.V.F.F., juutalaisten prinssi, 21:nen Caslue (marraskuu), v. 1489.

Vuonna 1844 juutalaisen v. 1848 tapahtuneen vallankumouksen aattona Benjamin Disraeli, jonka oikea nimi oli ”israel” ja joka oli ”nihkeä” tai kastettu juutalainen, julkaisi novellinsa nimeltään Coningsby, jossa on tämä uhkaava jakso:

”Maailmaa hallitsevat hyvin erilaiset henkilöhahmot, kuin mitä he kuvittelevat, jotka eivät ole esirippujen takana.”

Ja hän meni osoittamaan, että nämä henkilöhahmot olivat kaikki juutalaisia.

Nyt kun sallimus on tuonut päivän valoon nämä salaiset protokollat, niin kaikki ihmiset voivat selkeästi nähdä piilossa olevat henkilöhahmot, jotka Disraeli on määritellyt työssään kaikkien hallituksien ”esirippujen takana”….

 

 HAUTAJAISPUHE: RABBI REICHHORN RE: SUURI RABBI SIMEON-ben-IHUDA

Praha v. 1869

1. Joka sadas vuosi me, Israelin tietäjät, olemme tottuneet tapaamaan Sanhedrinissä tutkiaksemme edistystämme maailman hallitsemista kohti, jonka Jehova oli luvannut meille, ja valloituksia vihollisestamme – kristinuskosta.

2. Tänä vuonna, kerääntyneenä pastori Simeon-ben-Ihudan haudan yllä, voimme sanoa ylpeydellä, että viimeinen vuosisata on tuonut meidät hyvin lähelle tavoitettamme, ja tämä tavoite tullaan saavuttamaan hyvin pian.

3. Kulta on ollut aina ja tulee aina olemaan vastustamaton voima. Asiantuntijoiden käsittelemänä se tulee aina olemaan kaikkein hyödyllisin vipuvoima niille, jotka sitä omistavat, ja kateuden kohde niille, jotka sitä eivät omista. Kullan kanssa voimme ostaa kaikkein kapinoivimmat mielet, korjata kaikkien arvojen kurssit ja kaikkien tuotteiden tämänhetkiset hinnan, tukea kaikkia valtion lainoja ja sen jälkeen pitää valtioita armoillamme.

4. Jo nyt pääpankit, koko maailman pörssit ja kaikkien hallituksien luotot ovat käsissämme.

5. Toinen suuri voima on LEHDISTÖ. Tiettyjä ideoita lakkaamatta toistamalla lehdistö onnistuu lopussa saamaan ne hyväksytyksi todellisina. Joka paikassa lehdistö ja teatteri noudattavat käskyjämme. (Tähän aikaan ei ollut ”radiota” tai ”TV:tä”.)

6. DEMOKRAATTISEN HALLINNON lakkaamattoman ylistyksen myötä jaamme kristityt poliittisiin puolueisiin; me tuhoamme heidän kansakuntiensa yhtenäisyyden; tulemme kylvämään eripuraa kaikkialle. Heikennettynä voimattomuuteen he tulevat kumartamaan PANKKIMME LAIN edessä, aina yhdistettynä ja aina omistautuneena asiallemme.

7. Pakotamme kristityt sotiin käyttämällä hyväksi heidän ylpeyttään ja typeryyttään. He teurastavat toinen toisensa ja tyhjentävät maan meille asettaaksemme omat kansalaisemme sinne.

8. Maan omistus on aina tuonut vaikutusta ja valtaa. Sosiaalisen oikeuden ja tasapuolisuuden nimissä tulemme jakamaan suurimmat kiinteistöt; annamme osaset maanviljelijöille, jotka niitä kaikilla voimillaan himoitsevat ja tulevat olemaan pian velkaa meille kehityskuluistaan. Pääomamme tekee meistä heidän herransa. Meistä vuorostamme tulee suuria omistajia, ja maan omistaminen varmistaa meille vallan.

9. Yritetään korvata kullan kiertokulku paperirahalla; arkkumme imee kullan, ja tulemme säännöstelemään paperin arvoa, joka tekee meidät kaikkien asemien herroiksi.

10. Laskemme joukossamme olevan runsaasti puhujia, jotka pystyvät teeskentelemään innokkuutta ja vakuuttelemaan väkijoukkoja. Levitämme heidät ihmisten joukkoon julistamaan muutoksia, joiden tulisi varmistaa ihmisrodun iloisuus. Kullalla ja imartelulla saavutamme työväenluokan, joka lataa itsensä kristillisen kapitalismin tuhoamisella. Lupaamme työmiehille palkkoja, joista he eivät ole koskaan kehdanneet uneksiakaan, mutta nostamme myös välttämättömyyksien hintoja, jotta voittomme tulisivat olemaan entistä suurempia.

11. Tähän tapaan valmistelemme vallankumouksia, jotka kristityt itse tekevät ja joista me keräämme hedelmät.

12. Ivallamme ja hyökkäyksillämme heitä vastaan teemme heidän papeistaan naurettavia – sen jälkeen inhottavia, ja heidän uskonnostaan yhtä naurettavaa ja inhottavaa kuin heidän pappinsa. Tämän jälkeen olemme heidän SIELUJENSA herroja. Sillä hurskas kiintymyksemme omaan uskontoomme, omaan palvontaamme, tulee todistamaan uskontomme ja sielujemme paremmuuden.

13. Olemme jo vakiinnuttaneet omat miehemme kaikkiin tärkeisiin asemiin. Meidän täytyy pyrkiä antamaan Goyimeille lakimiehiä ja lääkäreitä; lakimiehet ovat au courant intressiemme kanssa; lääkäreistä tulee kerran taloon astuessaan mielien rippi-isiä ja ohjaajia.

14. Mutta ennen kaikkea monopolisoidaan opetus. Tällä tavoin levitämme meille hyödyllisiä ideoita ja muokkaamme lapsien aivot meille sopiviksi.

15. Jos yksi meistä putoaisi onnettomasti oikeuden käsiin kristittyjen joukkoon, meidän täytyy kiirehtiä auttamaan häntä; etsiä niin monia todistajia kuin hänen tuomareilta pelastamiseen tarvitaan, kunnes meistä itsestämme tulee tuomareita.

16. Kristittyjen maailman monarkit turvonneina kunnianhimosta ja turhamaisuudesta ympäröivät itsensä luksuksella ja lukuisilla armeijoilla. Varustamme heidät kaikella sillä rahalla, minkä heidän typeryytensä vaatii, ja näin pidämme heidät talutusnuorassa.

17. Pidetään huoli siitä, ettei miehiemme naimisiinmenoa kristittyjen tyttöjen kanssa ole vaikeutettu, sillä heidän kauttaan saamme jalkamme piireihin, jotka ovat hyvin tarkasti lukittu. Jos tyttäremme menevät naimisiin GOYIMEIDEN kanssa, he eivät ole yhtään vähemmän hyödyllisiä, sillä juutalaisen äidin lapset ovat meidän lapsiamme. Edistäkäämme vapaan rakkauden ideaa, jotta voimme tuhota kristittyjen naisten joukosta kiintymyksen heidän uskontonsa periaatteisiin ja käytäntöihin.

18. Kautta aikojen Israelin pojat, jotka ovat halveksuttuja ja karkotettuja, ovat työskennelleet avatakseen tien valtaan. He ovat jo perillä. He kontrolloivat kirottujen kristittyjen talouselämää; heidän vaikutusvaltansa menee politiikan ja tapojen yli.

19. Ennakkoon sovittuna toivottuna tuntina päästämme irti vallankumouksen, joka kristillisyyden kaikki luokat tuhoamalla tulee ehdottomasti orjuuttamaan kristityt MEILLE. Täten tulee tehdyksi Jumalan lupaus hänen kansalleen.

[LAINAUKSEN LOPPU]

Uskon, että olette varsin kyvykkäitä arvioimaan sitä, ”missä olette”, mittaamalla edellä kulkenutta. Olette tulleet pitkän matkaa!

Millä tavalla tämä tulee päivittäiseen elämäänne tilanteina, jotka voitte nähdä ja puntaroida? Yksi asia on se, että voitte saada tarjoamamme informaation ja OPISKELLA sitä. Tai voitte jatkaa esitettyjen palasien ja otteiden kahlaamista, kuten on esitetty siellä ja tuolla, ja toivottavasti saatte tarpeeksi niitä saadaksenne ”kuvan” siitä, mikä on tulossa ja on jo tullut yllenne.

Lähde: CONTACT, THE PHOENIX PROJECT, June 28, 1994, Volume 6, Number 1.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1994/0694/062894.pdf