KÄÄNNÖS: HATONN: KATSANTO OPETUKSIINNE NÄYTELMÄN KULKIESSA VAKAVAKSI

LUOJA ATON/HATONN

 

1.10.1997 HATONN

Hyvää huomenta, Hatonn tässä Luojan ja Luomakunnan Valossa. Ole rauhassa, poikani.

Kiitän teitä, ryhmäämme, valmistautumisestanne, sillä tehtävän suurempi osa on käsillä. Minun täytyy pyytää, että jatkaisitte taakan kantamista hieman kauemmin, kun sillä välin säätöjä tehdään näytelmän näyttelijäluetteloon. Muistakaa pitää suurempi kuva etummaisena mielessänne, kun planetaarisen evoluution paljastuvat tapahtumat esittäytyvät tietoiselle tietoisuudellenne.

Kaikki paljastuu oikeanlaisessa täydellisyydessä Jumalan Taivaallisen Suunnitelman mukaan. Olkaa avoimia ”uusille” ideoille ja äkkinäiselle keskittymisen muutokselle, sillä jos ja kun tulee tarvetta, laitamme peliin ”valttikorttimme”. Jopa monet tietoisemmista Maaryhmän jäsenistämme ovat rajoitettuja heidän omien henkilökohtaisten näkemystensä ja uskomustensa toimesta, jotka virheellisesti rajoittavat Jumalaa ja heitä itseään. Monet uskovat, että Jumalan tai Hänen viestintuojiensa täytyy olla tai toimia tietyllä tavoin, jotta he olisivat jotenkin päteviä osaansa. Tämä on rajoittava haaste, joka teidän Maaryhmänä täytyy kohdata ja ylittää.

Nämä ”lopun ajat” eivät tule olemaan sellaisia kuin mitä ajattelette niiden olevan. Ne muistuttavat jossain määrin profeettojen ja näkijöiden viestejä. Joka tapauksessa tunneperäinen vaikutus tulee aiheuttamaan monen suuren ihmisen itkevän kauhusta ja epäuskosta. Kunnioitamme niitä joukossanne, jotka yrittävät päivästä päivään kytkeä itsensä Lähteeseen, sillä kun asuinpaikkanne seinät murenevat ja teiltä otetaan pois kaikki fyysiset omaisuutenne, tämä yhteys voi olla kaikki, mitä teillä on, mikä vetää teidät ulos tulevasta vaikutuksen shokista.

Sillä välin kun muu maailma nukkuu, teitä kutsuun heränneitä pyydetään tänä aikana vahvistamaan yhteytenne ja menemään sisimpäänne henkilökohtaisia ohjeitanne varten.

Jos havaitsette itsenne riippuvan muista opastuksestanne ja keskittymisestänne, niin silloin teiltä on varmasti mennyt ohitse tässä olevat opetukset. Menkää eteenpäin ja käyttäkää sitä, mitä teillä on, ja lakatkaa huolehtimasta siitä, mitä teillä ei ole. Kun sydämenne ja päänne on harmoniassa Jumalaitsenne kanssa, ilmennätte kaiken tarvitsemanne. Huomatkaa: sanoin, että mitä tarvitsette; EN sitä, että mitä haluatte! Teillä on melkein aina kaikki tarvitsemanne, riippumatta siitä, mitä haluatte.

Valo loistaa kaikista suunnista tänä aikana. Planeettanne on heräämässä, vaikkakin ulkoiset (fyysiset) merkit saattavat olla puutteellisia tällä hetkellä.

Jos luette tätä lähdettä oivalluksianne ja vihjeitä varten, silloin se tapahtuu sen tähden, että olette tarkoituksella kytköksissä komentoon. Tämä on sanoakseni, että olette osa Maaryhmää. Yleisluontoinen tarkoituksenne on varmistaa, että jäävä osa pääsee läpi (selviää) tulevista planetaarisista muutoksista; osa tuon tehtävän suorittamisesta on auttaa täyttämään Jumalan lupaus maailmalle, että kaikki valheet tullaan paljastamaan ja että Sana tulee kulkemaan JÄLLEEN maapallon neljään nurkkaan.

Tämä ei ole yksin suoritettava tehtävä, ja ympäri planeettaa on monia, jotka ovat täyttämässä tätä lupausta tänä aikana. Tietäkää, että teillä Maaryhmästä on veljiä ja sisaria siroteltuna pitkälle ja laajalti. Oppikaa huomaamaan heidät, ja auttakaa siellä, minne tunnette vetoa, sisäisestä opastuksesta ja pyynnöstä. Liian monet ”tuntevat” väärin‚ että heidän roolinsa suoritetaan lähimpänä tätä informaatiolähdettä. Siinä on yhtä paljon järkeä kuin ideassa, että lähes kaikkien planeettanne ruokakauppojen tulisi sijaita jossain tietyssä kaupungissa!

Nämä ovat aikoja oppia pitämään suurempi kuva mielessänne. Ja sieltä, mistä katsomme maapalloanne, näkyy ehdottomasti Valon olentojen avun tarve KAIKKIALLA.

Te toimitte siinä roolissa hyvin arvostettuina käsinämme ja jalkoinamme. Ja te teette sen hyvin tehokkaasti sen kautta, että yritätte ylläpitää jatkuvaa tietoista avoimuutta sisäisille koputuksille, jotka ”tulevat läpi” hyvin selkeästi korkean taajuuden tilasta, mikä on tulos yrityksestä kytkeytyä Korkeampaan Lähteeseen tasapainoisella tavalla. (Kyllä, siinä oli tekstiä pureskeltavaksi. Mutta asetamme usein suuren osan kommunikaatiostamme ”rivien väliin” niiden hyödyksi, jotka todella yrittävät ymmärtää ja jotka kutsuvat Valoa apuun siihen asiaan.)

Kolikon kääntöpuolena oppikaa kunnioittamaan näiden valintoja ja päätöksiä, jotka kääntyvät pois tämän informaatiolähteen luota, sillä se ei ole heitä varten ja aiheuttaa heille suurta epämukavuutta. Sallikaa jokaiselle uniikille yksilölle vapaus löytää oma tiensä takaisin Lähteeseen, kuten he parhaakseen näkevät. Voitte tarjota apua veljillenne, etenkin siellä, missä teitä on pyydetty tekemään niin, mutta älkää koskaan vaatiko tai väitelkö siitä, kuka on oikeassa ja väärässä liittyen HENKILÖKOHTAISIIN uskomuksiin, sillä se on turhaa ja aikanne voi käyttää paremmin.

Antakaa tekonne näyttää maailmalle sen, keitä te olette. Opettakaa esimerkin kautta, miten olette toimineet, sillä sanat kaikuvat vain kuuroille korville.

Monilla teistä näitä viestejä lukevista on rakkaita, jotka ovat eri mieltä sen kanssa, mihin uskotte. Tuloksena tästä löydätte itsenne vaikeasta tilanteesta, missä teidän täytyy yrittää löytää tasapainopiste, jottette loukkaisi rakkaitanne, mutta siltikin yrittäen vakuuttaa heidät, että heidän täytyy valmistautua tai parhaimmillaan sallia teidän käyttää perheen resursseja valmistautumiseen. Nämä haasteet ovat haasteita, jotka luonnostaan kitkevät osan näyttämöltä.

Jokaisen teistä täytyy olla vastuuntuntoinen valinnoistanne ja päätöksistänne. TE olette valinneet perheenne, ja heitä vastaan käymisen paineet ovat sisäisiä paineita, jotka tulevat peloista (hylätyksi tulemisesta), jotka vuorostaan tulevat henkilökohtaisista epävarmuuksista, jotka lopullisesti ulottuvat takaisin poiskytkeytyneisyyteen Luoja Lähteestä.

Pelko ei ole Jumalasta, ja kun planeettanne kulkee siirtymänsä läpi, alempia pelon, suuttumuksen ja vihan taajuuksia ei tulla sietämään. Hyvin paljon kuin liekkiin lentävä koiperhonen (korkeaan taajuuteen suhteessa koiperhosen fyysiseen kehoon), niin myöskään ne teistä, jotka pitäytyvät vanhoihin matalataajuuksisiin ajatuksen ja tunteen tapoihin, eivät kestä suhteellisesti korkeampia tulossa olevia taajuuksia.

Etsikää nuo pelot, jotka ovat juuriltaan syvällä sisimmässänne, ja tutkikaa niitä sellaisina kuin ne ovat – matalataajuuksisia värähtelyemanaatioita, jotka ovat olemassa vain niin pitkälle asti kuin olette kytkeytyneitä pois sisimmässänne Luoja Lähteestä. Havaitsemme, että moni teistä haluaisi mieluummin ”upota laivan mukana” kuin loukata tai mennä perhettänne tai rakkaitanne vastaan. Jos tämä on valintanne, olkoon se sitten niin!

Joka tapauksessa tulette olemaan vähemmän kuin tyytyväisiä, kun teette siirtymänne takaisin epäfyysiseen piiriin, sillä suunnitelmanne tälle kokemukselle olivat kohdata ja PÄÄSTÄ YLITSE rajoituksistanne ja peloistanne – EI antaa niille periksi! Nyt olisi hyvä aika pohtia kunnolla kaikkia tekemiänne päätöksiä ja niiden seuraamuksia, jotka eivät saata ”istua” kovin hyvin korkeamman itsenne koputuksien kanssa.

Näytelmän roolitus on AINA joustava, ja on AINA tarpeeksi tilaa laskea mukaan kenet tahansa ja kaikki, jotka haluavat osallistua. Kun nämä tulevat ja menevät valintojen ja päätöksien lävitse jokainen hetki, tehdään säätöjä, jotta tilaisuudet yksilölliselle ja kollektiiviselle kasvulle maksimoitaisiin, käyttämällä samalla myös lahjakkuuksien varantoa täysimääräisesti.

Tätä tiettyä aktiivisen ja omistautuneen Maaryhmän polkua tänä aikana käveleville se on varsin haastavaa, sillä tahti on nopea ja on hyvin vähän aikaa arvostaa hienovaraisuuksia matkan varrella.

Lopetetaan tähän nyt, sillä kirjurini tarvitsee tauon istumisesta tietokoneruudun ääreltä. Hatonn kuittaa.

 

2.10.1997 HATONN

Hatonn tässä jatkaakseen. Tulen Valon Pyhän Jumalan Valossa! Olkaa rauhassa.

Teille fyysisyydessä oleville on suuria paineita tänä aikana. Näiden paineiden mukana tulee kasvanut määrä tilaisuuksia kasvulle ja itseoivallukselle. Monilla on tänä aikana vaikeuksia kaikkien muuttujien kanssa, mitkä vaikuttavat heidän kokemukseensa (niin ihmisen tekemien kuin luonnollisten).

Ehkäpä suurin häiriötekijä tällä hetkellä on ”ajan” elementti, kuten sen hahmotatte. Aika on plastinen, mutta siltikin suhteellinen määrä, joka on olemassa vain fyysisessä todellisuudessa. Plastinen tarkoittaa sitä, että sitä voi helposti turmella ja muotoilla; suhteellinen tarkoittaa sitä, että se liittyy suoraan tämänhetkiseen ympäristöönne ja on sivutuote jokaisen henkilön käsityksestä ja yhteisymmärryksestä liittyen planetaariseen linjaukseenne.

Kun siirrytte pois planeettanne pinnalta, tapahtuu havaittavissa oleva ”ilmiö” muuttuvasta ”ajasta”. Astronauttinne havainnollistavat tämän parhaiten, jotka ovat ottaneet atomikellonsa kiertoradalle Maan ympärille. Niiden on havaittu vain muutaman viikon jälkeen kiertoradalla planeettanne ympärillä olevan useita sekunteja ”väärässä” viitekellostaan siinä, missä näiden kellojen ei tulisi kadottaa tai vaihdella tarkkuudessa enempää kuin sekunnin useamman tuhannen vuoden aikana.

On paljon, mitä ”tiedemiehenne” eivät ymmärrä ”fyysisestä” universumistanne. Taajuusvaihto siirryttäessä pois planeettanne tällä hetkellä pimentyneestä energiakentästä aiheuttaa nopeutuksen näiden ”suhteellisessa” ympäristössään, ja täten ”aika” siirtyy. Ydinmateriaalin hajontaan vaikuttaa myös sen suhteellisen ympäristönsä taajuus. Vankina oleva pimeys (matalataajuinen energia) voimistuvien planeettaanne täyttävien korkeataajuisten energioiden kanssa aiheuttaa paikallisia ja hetkellisiä vääristymiä, jotka voivat olla varsin hämmentäviä ja jopa eksyttäviä niille teistä, jotka ihmettelevät, mihin kaikki ”aikanne ” on kulunut.

Lisäksi on olemassa suuria ulkoisia tekijöitä, mitkä vaikuttavat tämänhetkiseen ympäristöönne (suhteellinen ympäristö). Planetaarinen pallonne (avaruusalus) on astumassa suhteellisen korkeataajuiseen energiakenttään avaruudessa. Tämä on niin sanottu ”fotonivyöhyke”-alue, josta olemme puhuneet aikaisemmin (ja minkä CONTACT painaa uudelleen vuoden 1992 luennostani heti tilan salliessa). Tämä on planeettanne luonnollinen kehittymisen kulku hänen matkustaessaan avaruudessa. Tämä on uudistamisen ja vanhasta puhdistautumisen aika – uudelleensynnytys ja uusi alku. Kuin perhosen toukka, joka on valmis tulemaan ulos kotelostaan ja syntymään uudelleen seuraavaan olemassaolon vaiheeseen, niin myös on planeettanne valmistautumassa muutokseen kohti seuraavaa olemassaolon vaihettaan.

Jokainen teistä tietää, että kasvun polulla ja oivalluksissa on suuria palkintoja, jotka saa kulkemalla tämän prosessin läpi planeettanne kanssa. Teidät saadaan kohtaamaan matalataajuuksiset tunnekivut. Teidän täytyy päästää irti näistä asioista, jotka saavat teidät jäämään matalampiin taajuuksiin. On aika kohdata pelkonne ja katsoa tarkasti sitä, mihin keskitätte energianne. Pelon, vihan, välinpitämättömyyden, ahneuden ja sellaisten matalammat taajuudet tulevat aiheuttamaan teille aina kasvavaa epämukavuutta tulevina aikoina.

Tämän tulisi palvella opastusjärjestelmänä teille (”biopalautejärjestelmä”), jotta voisitte oppia tunnistamaan ajatustavat, joihin olette kiintyneet ja jotka saavat värähtelytaajuutenne madaltumaan. Nämä ovat kuin tietokoneohjelmia, jotka yhtenä aikana ehkäpä auttoivat teitä käsittelemään vaikean tilanteen. Tai osalle teistä, te pidätte kiinni menneisyyden kivuista, jotka hyökkäsivät ”todellisuuden” käsitystänne vastaan. Rakkaan fyysinen menetys, jota ette ollut valmistautunut hyväksymään, on ehkäpä kaikkein yleisin ajatuslaji, joka aiheuttaa taajuutenne alentumisen.

Ei ole kuolemaa, eikä suuremmassa kuvassa asioista ole aikaa, eikä ole eristystä – joka tarkoittaa, että suremanne ovat vieläkin ”olemassa”, vaikkakin he eivät saata olla tällä hetkellä keskittyneinä fyysisyyteen. Jokainen teistä luo oman pahimman helvettinsä.

Näiden yksinäiset sydämet, jotka mieltävät itsensä olevan jotenkin yksinään tai vailla kumppania, ovat ehkäpä seuraava suurin kärsimys, johon me havaitsemme monien teistä Maaryhmästä olevan keskittyneenä, mikä alentaa taajuuttanne. Ihmissuhteenne eivät toimi suurimmalle osalle teistä, koska se ei ollut aikeenne tänä aikana keskittyä siihen suuntaan. Siltikin yhteiskunnan ”sosiaaliset” paineet yhdistettynä luonnollisten biologisten viettien kanssa tekevät tästä vaikean haasteen. Havaitsemme monien Maaryhmämme jäsenien olevan sotkeutuneena hyvin vaikeisiin henkilökohtaisiin tilanteisiin, jotka jälleen saavat nämä kitkemään itsensä pois kaikesta suuremmasta osallistumisen tasosta perhetilanteiden paineiden takia.

On aika katsoa sisimpään ja löytää sisäiset vakaumuksenne liittyen siihen, kuka ”todella” olette, ja mitä se on, mitä haluatte saavuttaa tässä elämänkokemuksessa. TE olette vastuussa siitä, mikäli te evolvoitte planeettanne mukana tai ette, tai tulette puhdistetuksi fyysisestä kokemuksesta. Puhdistettuja tulee olemaan paljon enemmän kuin puhdistamattomia, ja valintanne, ajatuksenne ja tekonne määrittelevät seuraavan keskittyneen olemassaolon ympäristönne.

Menkää sisimpäänne opastusta varten. Etsikää sisemmän olemuksenne syvyyksiä. Löytäkää ensin tasapainon piste Valon sisällä, ja sieltä nähkää se, mikä nykii teitä ja yrittää siirtää huomionne muualle. Melkein poikkeuksetta tämä on pelko tai epäröinti, joka saa teidät huolestuneiksi tai pohtimaan. Tämä on se, missä teidän täytyy löytää pelkonne tai epäröintinne syy ja voittaa haaste, jos aiotte pysyä taajuusvaihtojen mukana, jotka ovat tulossa.

Pelko ja epäröinti ovat johdannaisia kytkemättömyydestä Lähteeseen. Yrittäkää vahvistaa kytköstänne, niin pelot tulevat näyttäytymään teille, sillä vastustaja ei halua kadottaa otettaan sisimmästänne, ja sisimmässänne tulee tapahtumaan kuohahdus. Saavuttakaa jälleen tasapainon pisteenne Valossa ja nähkää pelko sellaisena kuin se on! Kytkeytykää uudelleen ja tietäkää, että tämä on haaste, joka teidän on kohdattava.

Pelko hylätyksi tulemisesta rakkailtaan, jotka ”eivät vain ymmärrä”, tai pelko häpeästä, joka teidän täytyy kohdata tekemällä ”vainoharhainen” päätös varastoida kuuden kuukauden edestä ruokaa perheelle, valmistautuen vaikeisiin tuleviin aikoihin, ovat yleisiä haasteita, joihin teidät pakotetaan. Monet yksinkertaisesti alistuvat näille peloille.

Tiennäyttäjän tehtävä on harvoin suosittu, mutta siltikin se on varsin palkitseva tapahtuneen jälkeen, kun katsotaan ajassa taaksepäin. Monet vauraat henkilöt toivovat, että he olisivat olleet tarpeeksi hereillä nähdäkseen vihjeet, jotka tuijottivat heitä kasvoihin. Katumus on raskas kyseisille henkilöille, jotka vain myöhemmin näkevät, kuinka he olisivat voineet muuttaa asioita.

Päästäkää peloista irti! Ette tulleet tähän kokemukseen voittamaan suosiokilpailua; tiesitte, että tulisitte kohtaamaan näitä haasteita ja että teidän tulisi tehdä epäsuosittuja päätöksiä ja valintoja. ”Modernin” maailmanne kulku on hulluuden kulkua – jossa mustaa kutsutaan valkoiseksi, ylös on alas ja väärin on oikein. Hämmennys hallitsee ylivertaisena, ja ihmisiä ohjelmoidaan, mitä ajatella, kuinka puhua, käyttäytyä, puhua, pukeutua ja reagoida, jotta ”sopisi muottiin” ja olisi ”normaali”.

Kuten aina, valintanne ovat teidän, ja me kunnioitamme niitä. Lupauksemme teillä tätä lukeville on se, että lähettäisimme välttämättömän opastuksen ja ohjeet, jotta teillä olisi työkalut voittaa haasteenne. Emme ikinä sanoneet, että pakottaisimme teidät tunnistamaan tai käyttämään näitä lahjoja! Avustamme teitä jokaista, kun pyyntö on vilpitön – tehty sydämellä eikä kielellä.

Olen Gyeorgos Ceres Hatonn, tämän tehtävän komentaja. Tulen Jumalan joukkojen kanssa Pleijadien suunnasta. Tulen Luoja Lähteen Valossa ja Valosta. Salu!

Lähde: CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, October 7, 1997, Volume 18, Number 7, sivut 13–14.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1997/1097/100797.pdf