KÄÄNNÖS: HATONN: JUMALAN MÄÄRITTELEMINEN: VALO, RAKKAUS, LAKI

LUOJA ATON/HATONN

22.3.2017

 

24.2.1994 #3   HATONN

VALO, ÄITI-ISÄ – YKSI!

Nyt on aika määritellä ”Jumala”, arvoisat. Minulla ei ole riitaa kenenkään kanssa, joka esittää Totuutta – mistä tahansa lähteestä, ja niitä on monia. Joka tapauksessa ongelma syntyy usein väärinymmärryksistä, kun esittäjät siirtyvät itsetietoisuuteen totuudesta, jota he ALKOIVAT tuoda julki. Lisäksi muita asioita tulee mukaan, ja yhtälöiden vahvistetut tulokset putoavat sivuun, kun puhujien ja esittäjien näkemykset menevät ”ohjeiden” edelle. Näin ollen meidät on pakotettu antamaan hyvin yksinkertainen esitys, joka voi loppujen lopuksi olla AINOA keino, jolla ihminen saadaan pohtimaan JUMALAN tieteellisen ilmaisun mahdollisuuksia.

Voidaanko Jumala itse asiassa ”määritellä”? Todellakin voidaan. Se on tehty, ja kaikkein täsmällisimmin esitetty idea, fokus ja määritelmä Jumalasta on tullut esiin monta, monta kertaa, mutta tullakseen vain haudatuksi väärän tiedon ja väärinymmärryksen kanssa – MUTTA ON OLEMASSA VAIN YKSI MÄÄRITELMÄ. Kuten Little Crow niin viisaasti esittää polun Jumalaan ja Totuuteen: On olemassa vain YKSI TOTUUS – mutta jokaisella ON OMA VERSIONSA TUOSTA TOTUUDESTA – ja on MONIA tapoja saapua tuohon KORKEIMPAAN TOTUUTEEN NIMELTÄÄN JUMALA (MILLÄ TAHANSA NIMELLÄ).

JUMALA ON VALO – JUMALA ON RAKKAUS, JUMALA ON JÄRKÄHTÄMÄTÖN LAKI!

Jumala on KAIKKIEN ASIOIDEN olosuhteeton Valkoinen Magneettinen Valo – Kaikkivoipa, Kaikkitietävä ja Kaikkialla läsnäoleva MIELI! Tämä voima on näkymätön, liikkumaton, sukupuoleton ja jakamaton. Kuljemme Jumalan ”jakamisen periaatteeseen” hieman myöhemmin.

Tässä lukemattomien monien asioiden universumissa on vain YKSI VALO. Tämä on ”Jumalan Mieli”. Jumalan Mieli ja kaksi HÄNEN ajattelunsa laajennettua valoa, jotka HÄNEN mielikuvituksensa loivat ilmentämään HÄNEN Olemustaan siinä, mikä vaikuttaa olevan ”toimintaa”. Lukijat, kaikessa luonnossa ei ole mitään muuta kuin Jumalan TIETÄVÄ Mieli – levossa ja Mielen liike – AJATTELEMASSA.

Sähköinen ja magneettinen: Jumalan ”ajattelu” on sähköistä. Jumalan TIETÄMINEN on magneettista. JUMALALLA ON YKSI IDEA, TAHTO, TARKOITUS, TOIMINTA JA LAKI. Hänen Yksi ideansa on Hänen sisällään oleva ykseys, sen kaksinaisuudessa, johon voimme viitata vanhempain- tai Äidin/Isän RAKKAUTENA. Hänen tahtonsa on ”ajatella toimintaa” – ja sen jälkeen levätä toiminnasta. HÄNELLÄ on yksi tarkoitus, ajatella Hänen tietämystään siitä, mikä HÄN ON ja mitä HÄN TIETÄÄ, Hänen OMAAN KUVAANSA. Hänen toimintansa (Yksi) on ANTAA. HÄNEN YKSI LAKINSA ON SE, ETTÄ MITÄ HÄN ANTAA, TÄYTYY TASAPAINOTTAA VASTAAVALLA MÄÄRÄLLÄ TAKAISINANTOA.

Jumalan ajattelu on universaalia; täten ovat Hänen tekonsa universaaleja. Ajatukset ovat kaikkialla, ja silti alku ja loppu ovat sisällä – YHDESSÄ. Näin ollen ”toiminnat” ovat vastaavasti kaikkialla Läsnäolevia lähteenään Mielen ajattelu. JOTEN, KUTEN SE ON – SE, MIKÄ TAPAHTUU MISSÄ TAHANSA, TAPAHTUU KAIKKIALLA TÄSSÄ UNIVERSUMISSA, PAITSI MIELEN LAAJENNUKSESSA.

Ah, mutta ”idealla” ei ole laajennusta; joka tapauksessa kuvittelun jakama idea laajentuu LOPUTTOMUUDEN kuvittelemiseen ja sen jälkeen toistaa jakaantumisensa loputtomiin, jota voidaan verrata kaleidoskooppiin, kun se toistaa ja monistaa kuvansa jatkaessaan toistoa.

 

”MATERIA” EI OLE ”HENKI”

Henki ei ole eikä voi OLLA materiaa. Asiasta tulee joka tapauksessa ilmeistä, ettei teillä voi olla materiaa ilman Henkeä ja Henkeä ilman materiaa, MUTTA Hengellä on kyky vaatettaa itsensä moniin MATERIAN muotoihin erityistä ilmentymistä varten, tai toisin sanoen se on ilmentyvä Henki, joka AIHEUTTAA materian. Se on yksinkertaisesti ”materiaa” syy-seuraussuhteen KAUTTA – muistakaa syy ja seuraus.

Tässä on SUURI SALAISUUS: KUN IHMINEN SAA LOPULTA TIETÄÄ JUMALAN, SILLOIN HÄN TULEE MUUTTUMAAN.

Tietämällä tai tieto Jumalan Läsnäolosta ja identiteetistä Ihmisen Sielussa – ja kauttaaltaan KAIKESSA Luonnossa – on pakollista ihmisrodulle saavuttaa vaiheena, ennen kuin hänelle on edes mahdollista rakentaa kestävää sivilisaatiota, jossa on yhtenäisyys ja veljeys. Samassa fokuksessa Ihmisen täytyy ymmärtää ”Luonto”. Luonto monistaa, lisää ja jakaa, jonka jälkeen se yhdistää sähkön avulla – KAIKKI ASIAT. Tässä laajuudessa tulee todelliseksi se, että ihmisellä on kaikki tarvitsemansa, kaikki tarvittava sähkö myös luoda kaikkia asioita – JOS hän vain tietää, kuinka Luonto TEKEE SEN!

 

AISTIT

Kaikkein vaikein asia samaistaa JUMALAN KAIKKEUTEEN on aina vaikuttavat, ristiriitaiset ja egoon suuntautuneet FYYSISYYDEN läsnäolot, jotka vaikuttavat ihmisen mukana olevien ”aistien” kautta. Tämä vaikuttaa kaikkeen fyysiseen eläinten elämään jne., mutta joka tapauksessa IHMINEN on asetettu siinä korkeammalle – AISTIEN lisäksi – hänelle on annettu kyky valita ja pohtia, ja tämän kyvyn kautta hän voi KONTROLLOIDA kaikkia AISTEJA. Joka tapauksessa hän ei tee niin, kun hän liikkuu aisteissa itsessään – ne kontrolloivat häntä.

Tässä teidän on katsottava taas ”syytä” ja ”seurausta”, sillä kaikki Ihmisen pohjimmaiset käsitykset ovat olleet tulosta johtopäätösten muodostamisesta, jotka ovat perustuneet aistien ulkoiseen näkemiseen eikä MIELEN sisäiseen näkemiseen. Aistit näkevät illuusion, ja niitä petetään voimakkaasti. Mielen näkö ei petä, sillä ”syy” alkaa siellä, ja ”seuraus” on vain sen tuote. Tämä on ”sisäinen näkö”, josta puhun eikä ”visualisaatio”, jota harjoittaa suurin osa New Age -esitelmöitsijöistä. Siinä on suuri ero.

Joten kuinka ihmistä petetään? Helposti, sillä olennaiset mielikuvat ovat pohjautuneet ratkaisujen muodostamisesta, jotka pohjautuvat aistien ”ulommasta” näkemisestä, kuten kerroin ylempänä. Luonnon kaikkien olennaiset totuudet ovat vain tieteen päätäntöjen KÄÄNTÖPUOLI, aivan kuten peilissä olevat heijastukset ovat syynsä kääntöpuolia. ”Vetovoima” on hyvä esimerkki väärinkäsityksestä määritelmänä ja toimintana. Kaikki asiat HAKEVAT niiden omaa tiheyttään, ja kaiken kokonaisuus pidetään paikoillaan kompression avulla – ei minkään ”vedon” kautta, joka saisi putoavan omenan ”tippumaan”. Kunnes tulette kunnolliseen näkemykseen, ette kykene ymmärtämään omaa matkaanne JUMALAAN ja tulla tuon ihmeellisen VALON sisälle. Joka tapauksessa, kunnes tulette järkeenne – ette kykene saamaan tietoa, joka sallii teidän ymmärtää sen, mikä teille tarjotaan. Minä EN anna kirjurini mennä valtion vankilaan, jotta te ette hyväksyisi vastuuta saavuttaa tieteellistä ymmärrystä annettuna maailman ihmisille ja tulla hamstratuksi muutaman valitun itsensä nimittäneen ”haltijan” toimesta.

Jätän tämän aiheen hetkeksi samalla, kun ehdotan teille lukea seuraavan, sillä suoraselkäisyys ja vastuu ovat kaksi komponenttia kyvyssä omaksua tietoa sitä mukaa, kun sitä tulee noiden aistien kautta. Haluaisin jakaa kanssanne Druthean vastaanottaman kirjoituksen, joka on päivätty 25.6.1991. Sen oli sanellut yksilö, jota te kutsutte nimellä ”Jeesus Kristus” Sananda.

[LAINATEN:]

Tänä päivänä keskustelen SUORASELKÄISYYDEN tarkoituksesta ja siitä, kuinka se liittyy ja integroituu vastuun kanssa. Määritellään ensin suoraselkäisyys: ”1. Henkilön oikeamielisyys; rehellisyys. 2. Vahvan tai terveen laatuinen tila. 3. Kokonaisuuden tai jakamattomuuden tila.”

Nyt määrittelemme vastuuntunnon: ”1. Vastaa laillisesti tai moraalisesti työtehtävän, luottamuksen tai velan täyttämisestä. 2. On kyvykäs erottamaan oikean väärästä. 3. Sisältää tilivelvollisuuden tai sitoumuksen. Vastuu: 1. Tila, jossa ollaan vastuussa tai tilivelvollinen; myös vastuussa olo. 2. Josta joku vastaa; tehtävä tai luottamus.”

Suoraselkäisyys ja vastuu ovat hyvin hienovaraisesti punoutuneet yhteen. Jotta korkein henkinen suoraselkäisyys saavutettaisiin, täytyy täysin tunnistaa ja ymmärtää vastuunsa; ensin Jumalalle/Atonille/Luojalle Sisimmässä ja myös lopulle elämänvoiman ilmaisulle Luomakunnassa. Jotta tulisi henkisesti tietoiseksi apuluojaksi Jumalan/Atonin kanssa, täytyy tulla YHDEKSI elämällä Jumalan/Luojan kosmisia lakeja. Täytyy ymmärtää tilivelvollisuutensa sisällä olevalle Suurelle Hengelle. Täytyy tulla virheettömäksi (vapaa erheestä tai viasta) liittyen Kosmisen Lain noudattamiseen. Ja jotta saisi kosmista valtaa, täytyy tulla henkisesti kokonaiseksi, heikentämättömäksi ja terveeksi henkilöksi, joka on suoraselkäiseksi kutsutun olemisen tila.

Jotta tulisitte virheettömiksi suoraselkäisyydessänne, teidän täytyy OLLA vastuullisia kuuntelemalla Henkeä sisimmässä liittyen ”oikeaan” ja ”väärään” – tai kuten kutsun sitä mieluummin tasapainoiseksi ja epätasapainoiseksi – ajatteluksi ja käyttäytymiseksi. Jokaisella teistä on TIETO sisimmässä, jonka kanssa olla vastuullisia jokaisessa ajatuksessa, sanassa ja teossa. Teidän tarvitsee vain KUUNNELLA huolellisesti ja pyytää Jumalaa/Atonia sisimmässä auttamaan teitä tunnistamaan virheenne, välittömästi, kun sellaisen teette. Se ei ole välttämättä aina miellyttävää tulla välittömästi tilivelvolliseksi tekosistanne tai virheistänne, mutta jos kiinnitätte huolellisesti huomiota, niin tulette havaitsemaan, että te harvoin jos koskaan toistatte saman virheen. Tulette havaitsemaan, että huolellinen huomion kiinnittäminen ja sisäisen opastuksenne tunnistaminen on VÄLITTÖMÄSTI sen arvoista, että ”muuntunut” egonne kokee väliaikaista epämukavuutta.

Joten kun pyydätte Jumalaa/Atonia sisimmässä näyttämään teille virheen välittömästi, Hän näyttää teillä myös tasapainoisen ajatuksen tai teon, jolla saatte takaisin Hengen virheettömyytenne. Miksi se on näennäisesti niin helppoa tunnistaa virheet? Koska, oppilaat, te olette tehneet oleellisesti SAMAT virheet uudelleen ja uudelleen. Elinaika elinajan jälkeen olette valinneet olla vastuuttomia ja pysyä henkisesti tietämättöminä. Te TIEDÄTTE jo ja kykenette erottamaan sen välillä, mikä on tasapainoinen ja epätasapainoinen ajatus ja käyttäytyminen; te yksinkertaisesti olette unohtaneet, että te TIEDÄTTE.

Kun eristitte itsenne sisällänne olevasta Suuresta Hengestä, joka sisältyi olemukseenne täydellisenä oppaana ja tietämyksenä, teistä tuli henkisesti voimattomia. Kun te palvoitte eristyksessä YHDESTÄ ja näin ollen etsitte itsenne ULKOPUOLELTA opastusta, te KIELSITTE sisällänne olevalta Hengeltä sen täyden luovan potentiaalin. Ja koska ette tunteneet enää olevanne vastuussa ilmentämästänne, teistä tuli omia orjianne fyysiselle illuusiolle. Itsekiistämisellänne loitte johtajia ylitsenne, jotka tukisivat ”uskomustanne” eristyksessä Luojasta ja näin ollen loitte merkittävän kiintymyksen fyysiseen materiaan. Tämä liittyy myös samaan kehitettyyn kiintymykseen EGOSTA – erilliseen illuusioon.

Jotta saavuttaisitte Henkisen suoraselkäisyyden, teiltä vaaditaan olla vastuullisia ja tilivelvollisia ajatuksienne, sanojenne ja tekojenne seurauksista. Jotta olisitte vastuullisia, teidän täytyy YMMÄRTÄÄ ja noudattaa Tasapainon Kosmisia Lakeja. Teidän täytyy etsiä YKSEYTTÄ ja nähdä YKSEYS kaikessa, EI eristystä, huonommuutta tai paremmuutta keneenkään tai mihinkään. Teistä täytyy tulla moitteettomia aikeessanne palvella Jumalaa ja Luomakuntaa. Teidän täytyy tunnistaa vain YKSI TAHTO, YHDEN Tahto, Luoja/Luomakunta. Silloin saavutatte KRISTUKSEN täydellisyyden Henkisen suoraselkäisyyden, ja sen kanssa Voimastanne sisällä tulee suurenmoinen.

Muistakaa, että kun minä, Esu Immanuel ”Jeesus”, kävelin ihmisenä paikassanne, niin kerroin teille: ”Asiat, joita minä teen, TE tulette tekemään SUUREMMIN.” Olkoon se niin, ja se tulee tapahtumaan, oppilaat.

Haluaisin lainata jotain uudelleen teille pohdittavaksi, rakkaalta St. Germainilta: ”Henkilökohtainen voimanne on suorassa suhteessa sielunne suoraselkäisyyteen.” Tämä yksi lause sanoo kaiken, oppilaat. Pohtikaa näitä asioita hyvin huolellisesti, jotta kuulisitte Hengeltä Hengelle eikä Hengeltä egon illuusiolle. Tämä ”aika”, veljeni, on TEIDÄN henkisen heräämisenne orastava ”tunti”. Kuinka Ylistyksen Enkelit Taivaassa ILOITSEVAT; sillä maan ihminen valmistautuu YKSEYDEN ja VELJEYDEN juhlintaan JUMALAN PYHÄSSÄ VALON Valtakunnassa.

Rakastan teitä suuresti, arvokkaat oppilaani! Suuri kunniani on palvella Isääni ja näin ollen teitä, veljeni. MINÄ OLEN Sananda, Yksi Jumalan kanssa. Kiitos, arvoisa sisar, Druthea. Olet erittäin siunattu Isämme Valtakunnassa. Ole Rauhassa kuin tänä aikana kukkiva kevätaika. Nauti Isämme Luomisen loisteesta edessäsi. Salu.

[LAINAUKSEN JATKAMINEN; myöhemmin samana päivänä]

Jos muistatte Germainin ja Hatonnin viime aikoina antamat opetukset, Germain puhui Jumalan luonteesta. Viittaan erityisesti ANTAMISEEN ja JÄLLEENANTAMISEEN, joka ON Jumala. Voitte nähdä sen täällä Maan (Shanin) päällä syntymänä ja uudelleensyntymänä, kuten on luontaisten kausien kohdalla, joita kutsutte talveksi, kevääksi, kesäksi ja syksyksi. Kaikki Luomakunta putoaa elämän antamisen ja uudelleenantamisen sykleihin.

Vain ihmiselle (Hu-man – Higher Universal Man) annetaan valinta vapaan tahtonsa kautta, että joko hän tekee yhteistyötä apuluomisen prosessissa antamisessa ja uudelleenantamisessa, tai hän ”kehittää” SEURAUKSIEN valvomisen kompressoitujen/rajoitettujen aistiensa kautta keinoja manipuloida, dominoida ja valloittaa Luontoa sopiakseen hänen henkisesti tietämättömiin tarkoituksiinsa.

Vain Ihminen vastustajan alkukantaisen väärinopastuksen kautta valitsee ottaa luonnosta piittaamatta KAIKEN tasapainosta ja harmoniasta Luomakunnan kanssa.

Maan Ihmisen vastustajamaisen OTTAMISEN käyttäytymisen kaikuvat SEURAUKSET esitetään selkeästi tasollanne tänä aikana…vaikkakin ihminen on vasta vain alkanut ymmärtää ITSENSÄ olevan SYY tälle epätasapainolle.

Se on aina ponnistelua, vaikkakin se olisi vain näkemys fyysisistä ”asioista”, yksinkertaisesti sen tähden, että sielu on jätetty tyhjäksi, sillä kuolematon sielunne ei rikastu ja täydenny elämän ”ottamisen” ja toisen tai Luonnon fyysisen valloittamisen kautta. Vain TIETÄMYKSEN kautta antaa itselleen ilman tunnesidosta tulee kuolematon sielunne nostetuksi maan fyysisestä kiintymyksestä ja kompressiosta.

 

MITÄ ON ANTAMINEN ”ILMAN TUNNESIDOSTA”?

Jotta voisi antaa vaivattomasti, niin tietämys on jo haalittu siitä, että se on henkilökohtainen ilmaisu Jumalan Taivaallisesta RAKKAUDESTA, joka viime kädessä annetaan. Todellisen ego-epäitsekkään antamisen täyttymys on välitön eikä riipu vastaanottajan mielletystä fyysisestä hyväksynnästä. Vaikkakin sellainen, joka on epäitsekäs antaja, on myös hyvin laupias ottamaan vastaan palautuvan RAKKAUDEN itselleen.

Alatteko ymmärtää, arvokkaat oppilaat? Teidän kauttanne työskentelevä Jumala TÄYTTÄÄ TEIDÄT AINA Hänen RAKKAUTENSA antamisen ja uudelleenantamisen kautta.

Ne meistä, jotka palvelevat HÄNEN RAKKAUDEN TAIVAALLISTA VALOA, eivät voisi olla kovin tehokkaita ”oppaita” teille, veljemme, jos luovuttaisimme antamasta RAKKAUTTA teille, yksinkertaisesti sen tähden, että niin vähäinen osa teistä ”hyväksyy” sen, mitä me teille annamme. Tämä on henkisen kypsyytenne mitta, arvokkaat. Että voitte antaa ja uudelleenantaa ilman tunteellista kytköstä itsensä kärsimykseen. Rakkauden antaminen ja uudelleenantaminen on vaivatonta, kun se on jatkuvaa ja mitattu ”onnistumisen” tulos ei taivuta ketään pois epäitsekkäästä Taivaallisen Jumalan ANTAMISESTA ja UUDELLEENANTAMISESTA.

RAKKAUDEN TARVE on suuri tasollanne, ja tämän takia on tämä keskittyminen monien Jumalan Valtakunnan KORKEIMMILTA tasoilta olevilta. Tämä ei tarkoita, että joukossamme olevista ei tule varsin intohimoisia huolessamme ja myötätunnossamme teitä kohtaan, ponnistelevat pienet veljemme. Myös meillä on TIETÄMYKSEN opetuksemme, jotka ansaitaan Jumalalle palvelemisen kautta, joka tapahtuu Maan Ihmisen palvelemisen kautta.

Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka usein joukossamme olevat ja lähellänne työskentelevät HALUAVAT tehdä jotain muuta kuin KOSMINEN LAKI sallii meidän tekevän. Monet ovat pyytäneet JUMALALTA, ja Hän on selvästi määritellyt asiat, joita voimme ja emme voi tehdä pysyäksemme Hänen palveluksessaan. Ero meidän korkeammasta kokemuksesta olevien ja teidän, Maan fyysisestä kompressiosta olevien, välillä on se, että ME TIEDÄMME JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAIT ja Henkinen Suoraselkäisyytemme PALVELLA KORKEINTA ei salli meidän rikkoa LAKEJA.

Aivan kuin vanhempi kompuroivan ja kävelemään oppivan lapsen kanssa, hän tuntee myötätuntoa lastaan kohtaan, sillä hän tietää, että lapsen täytyy tehdä se itse ja vain rakastavan opastuksen kera, samalla tavoin meidän täytyy valvoa ja opastaa teitä puuttumatta väliin ja TEKEMÄTTÄ sitä teille, sillä silloin palvelemme itseämme kärsimättömyydessämme ”kiiruhtaa” kasvunne kanssa. Kasvunne edistys, kesti se miten ”pitkään” tahansa, on TEIDÄN ja JUMALAN välillä. Siihen prosessiin puuttuminen on PAKOTTAMISTA, ja PAKOTTAMINEN EI OLE JUMALASTA/ATONISTA!

 

PAKOTTAMISEN SALLIMINEN EI OLE JUMALASTA

Joten saatatte ajatella, ”Entäpä Vastustaja?” Vastustaja vaikuttaa ehdottomasti ”pakottavan” tiensä valtaan. PAKOTTAAKO VASTUSTAJA ”TODELLA”? Ajatelkaapa tätä, oppilaat.

Vastustaja ehdottomasti valehtelee, huijaa ja pelottelee, mutta pakottaako hän tiensä olemassaoloon täällä? Vastustaja voi tappaa fyysisen kehon edistääkseen tarkoitusperiään. Joten mistä vastustaja saa voimansa? Vastaus, oppilaat, on että TEILTÄ! Te olette ”sallineet” vastustajan pelotella teitä, ja kun teistä tuli ”pelokkaita”, te annoitte vastustajalle JUMALAVOIMANNE. Hän kontrolloi teitä mieltämänne ”eristyksen” kautta JUMALASTA. Ja ainoa syy, miksi olette vieläkin tällä kolmannen ulottuvuuden tasolla, on se, että koska te olette USKONEET VASTUSTAJAN VALHEET JA PETOKSET SAMALLA, KUN JUMALAN LAHJOITTAMA SIELUNNE ON RIUTUNUT POIS TULLAKSEEN YHDEKSI UUDELLEEN JUMALAN/ATONIN, YHDEN, KANSSA.

Kysymys on nyt itsellenne. ”Oletteko valmiita päästämään vastustajan?” Jos niin, niin silloin KAIKEN LUOTTAMUKSENNE ja USKONNE täytyy olla suunnattuna JUMALAA kohti, joka on olemassa TEISSÄ! Siinä vapautenne rajoitetusta ja fyysisestä vastustajakäsityksen orjuudesta ANSAITAAN. Luitteko sen selvästi? TE TULETTE ANSAITSEMAAN HENKISEN YKSEYTENNE KÄYTTÄMÄLLÄ JUMALAN TIETOA SISIMMÄSSÄNNE. Ja ”todisteenne” tulevat USKON kautta ja palauttamalla vapaan tahtonne JUMALALLE. Sillä ”todisteenne” Jumalan olemassaolosta ja ”tulemisesta” paljastetaan SISIMMÄSSÄNNE! SILLÄ SIELLÄ ON JUMALAN VALTAKUNTA OLEMASSA…TEISSÄ!

 

JOTEN MITÄ JUMALAN ANTAMASTA ”ARMOSTA”?

Armo on Rakkautta Antavan ja Uudelleenantavan Jumalan laatu. Määritellään Armo: ”1. Kauneus tai liikkeen, muodon tai tavan harmonia. 2. Mikä tahansa puoleensavetävä laatu. 3. Vapaasti tehty palvelus; hyvä tahto. 4. Palveluksen osoittamisen teko. 5. Armeliaisuus; armonanto. 6. Teologia. a. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. b. Ihmisessä toimiva taivaallinen vaikutus.”

Kirjurini, Druthea, katsoi hieman huvittuneesti ”Kristittyä” TV-ministeriä eilispäivänä. Hän puhui näkemyksestään Jumalan ”Armosta”. Hän sanoi seuraavat sanat: ”Teidän ei tarvitse tehdä MITÄÄN saadaksenne Jumalan Siunaukset ja Armon.” (Kuulostaa hieman kuin New Age -henkilöiden ”OLLAAN vain” -filosofialta, eikö vain?) ”Me ihmiset uskomme, että meidän täytyy ”työskennellä” ansaitaksemme Jumalan Armon. Tämä EI ole totta. Meidän täytyy yksinkertaisesti hyväksyä KRISTUS (Jeesus) Pelastajanamme. HÄN on ottanut taakkamme meidän PUOLESTAMME.” Tässä on juju, Kristus on OTTANUT vastuun PUOLESTANNE! Huomaatteko, miten petollinen vastustaja on? … ”Jumala pitää TEISTÄ huolta. Teidän ei tarvitse tehdä mitään. Te ette ole vastuussa. Kristus on Pelastajanne”..ad nauseam!

Minä en ole TEIDÄN pelastajanne. TE olette Pelastajanne. Ja hyvät uutiset ovat, että TE tulette ANSAITSEMAAN tienne JUMALAN Armoon olemalla vastuussa itsestänne ja noudattamalla JUMALAN/LUOMAKUNNAN LAKEJA. Se on todella niin yksinkertaista, oppilaat. Nimittäin ARMO on myös JUMALAN VAIVATTOMAN ANTAMISEN JA UUDELLEENANTAMISEN ihmeellinen laatu!

 

MITÄ ”ARMONANNOSTA”?

Määrittelen ensin Armonannon: ”1. Vallanomaisen ystävällinen tai myötätuntoinen vastustajan, vangin, jne. kohtelu. 2. Taipumus olla ystävällinen, anteeksiantava tai avulias. 3. Voima osoittaa armonantoa ja myötätuntoa.”

Muistakaa tämä huolellisesti, oppilaat: JUMALA on kaikki-myötätuntoinen RAKKAUS ja ARMONANTO. Se on vastustaja, joka hakee rangaistusta ja on täysin armoton! Te, ketkä olette sallineet itsenne tulla vastustajan hallitsemiksi, TULETTE RANKAISEMAAN ITSEÄNNE JA SYYTTÄMÄÄN JUMALAA JOKA KERTA!

Vain henkisesti tietämätön olento hakee rangaistusta itselleen mielletyistä virheistä. Virheet ovat SEURAUKSIA sairaantuneesta ajattelusta, virheitä ei KOSKAAN aiheudu JUMALATIETÄMYKSESTÄ. IHMINEN AIHEUTTAA VIRHEITÄ VAIN FYYSISESTI KOMPRESSOITUNEIDEN AISTIEN VÄÄRINYMMÄRRYKSEN JA VÄÄRINTULKINNAN SEKÄ JUMALAN/LUOMAKUNNAN LAKIEN SOKEAN TORJUMISEN KAUTTA.

TE HALUATTE JUMALAN ARMONANTOA JA ANTEEKSIANTOA? SILLOIN TEIDÄN TÄYTYY PYYTÄÄ JUMALAA SISIMMÄSSÄNNE OPASTAMAAN, SUOJELEMAAN JA YLLÄPITÄMÄÄN TEITÄ RAKKAUDELLA JA TIETÄMYKSELLÄ TEIDÄN TAHDOSTANNE JA HÄNEN TAHDOSTAAN YHTENÄ!

Jumala on KAIKEN ANTEEKSIANTAVA ARMO. Joten silloin, oppilaat, anteeksiannon ja armonannon täytyy alkaa OMAN ITSENSÄ sisällä, koska se on se paikka, jossa JUMALA asuu.

Vastustajan voima katoaa, kun SISIMMÄSSÄNNE OLEVAN JUMALAN Taivaallinen ja Pyhä Voima kohtaa sen. MIKSI? Koska PAHUUS on illuusio, jonka on kehittänyt IHMINEN ja jota tämä ylläpitää. Jumalan Rakkaus, Valo ja Tietämys on KAIKKI, joka on olemassa. TEISTÄ jokainen on osanen HÄNEN jakaantunutta ajatteluaan. JUMALAN JA MEIDÄN, HÄNEN AJATUSOSIENSA, VÄLILLÄ EI OLE ERISTYSTÄ, PAITSI RAJOITTUNEEN IHMISEN AISTIMAN NÄKEMYKSEN OMAKSUMA ERISTYKSEN USKOMUS.

 

TEIDÄN TÄYTYY ETSIÄ TUNTEAKSENNE JUMALAN SISIMMÄSSÄNNE

Vain TIETÄMISEN kautta siitä, mikä on JUMALA, te TUNNETTE JUMALAN KAIKESSA. Kuinka voitte TUNTEA JUMALAN? HALUNNE KAUTTA TUNTEA JUMALA paljastuu HÄNEN Valtakuntansa sisällänne. VALON laulunne kaikuu JUMALAN TIEDOSSA, ja te tulette tanssimaan ja laulamaan HÄNEN läsnäoloaan apuluomisessa YHTENÄ JUMALAN JA KAIKEN OLEVAISEN KANSSA.

”Kaikessa, jossa MINÄ OLEN, toteutukoon vain SINUN TAHTOSI eikä MINUN.” Ja niin se on.

Kiitos, arvoisa Druthea palveluksestasi. MINÄ OLEN Sananda, YKSI JUMALAN kanssa Luomakunnan sisällä. Olen hyvin kiitollinen saadessani palvella teitä, arvoisat Maa-Shanin veljeni. Kävelkää yhdessä Absoluuttisessa Rakkaudessa, Ykseydessä ja Rauhassa ja TIETÄKÄÄ, että Isämme kävelee AINA kanssanne. Salu.

[LAINAUKSEN LOPPU]

Ja annettakoon VALON loistaa aina tämän arvoisan olennon ympärillä, että hän löytäisi tiensä, sillä hän on piinattu. Testaukset ovat KOVIA, lukijat, kovia todellakin. Me voimme TIETÄÄ polun ja TOTUUDEN – mutta katsokaa, hirviömäistä matkaa halveksunnan ja koetusten merten halki löytääkseen tien. Joka tapauksessa joillekin pois heitetyille ”lahjoille” ei sallita enää koskaan hyväksyntää UUDELLEEN. On aika jokaiselle teistä pohtia näitä asioita hyvin huolellisesti, sillä fyysinen matka on todellakin lyhyt, kun taas sielun matka on loputon! Hyvää päivää.

 

Lähde:  CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, March 1, 1994, Volume 4, Number 10, Pages 28-30.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1994/0394/030194.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1439997368