KÄÄNNÖS: HATONN/ ATON: MIKSI SOTAA, VÄKIVALTAA JA VIHAA TÄNÄ AIKANA?

Gyeorgos Ceres Hatonn / Aton

—– Original Message —–

From: Rocky Montana

To: Patrick H. Bellringer

Sent: Saturday, June 27, 2009 11:14 PM

Subject: HATONN: WHY WAR, VIOLENCE, AND ANGER AT THIS TIME?

****************************

Spectrum lehdestä, Wisdom of the Rays

1/1/02 – Gyeorgos Ceres Hatonn

Hyvää iltaa, kirjurini. Ole tyyni ja salli Valon täyttää sinut sisältäpäin. Olen Gyeorgos Ceres Hatonn, tullen Luojan Lähteen Yhdessä Valossa.

Me Valon maailmoista tulevat tulemme palveluksessa teille tänä aikana ja olemme hyvin kiireisiä, kun olemme jatkuvasti ojentamassa auttavaa ”kättä”. Hyvin usein teille tarjoamamme ”käsi” tulee hienovaraisen ajatuksen, idean tai inspiraation kautta. Teemme suuria ponnistuksia avittaaksemme teitä laittamalla tiedon palasia yhteen, auttaaksemme jokaista teistä yksilöllisesti venyttämään tietoisuuttanne itsestänne ja ympäristöstänne, josta nyt löydätte itsenne.

Se tulee vain itsensä löytämisen ja henkilökohtaisen tietoisuuden kautta, että voitte kasvaa ylitse tarpeesta fyysisten opetuksien toistolle. Jokaisen teistä täytyy yksilöinä omalla ajallanne ja tavallanne hyväksyä se, keitä te olette ja fyysisen koulun todellinen tarkoitus, josta löydätte nyt itsenne.

Te TULETTE löytämään tienne!

Planeetallanne paljastuvat tapahtumat ovat hyvin tärkeitä, ja selviytymisen jatkuvuus fyysisyydessä on kaikkein toivottavinta tänä aikana, jotta olisitte aktiivisia osanottajia hyvin yksilöidyissä haasteissa, jotka ovat tulossa. Nämä haasteet tulevat lopulta tuomaan uudistetun arvostuksen ja rakkauden yksinkertaisiin asioihin elämässä—kuten rento kesäiltapäivä rannalla. Syntyy myös uudistettu arvostus toinen toista kohtaan ja vahva moraalin ja eettisten arvojen taju, kun ymmärrätte, että yhtenäisyys ja rauha ovat kiinteä osa kaikkein voimakkainta voimaa koko Luomakunnassa—RAKKAUTTA!

Nyt paljastuvat tapahtumat [koskien silloin viimeaikaista 9/11 tapahtumaa itsessään ja mitä oli suunniteltu jälkeenpäin sekä Lähi-idässä tapahtuvien sotatoimien että täällä Yhdysvalloissa olevan lainsäädännön toimesta niin sanotun Patriot Actin kautta] tulevat suurena shokkina massoille. MONET valitsevat kieriä kuin lemmikkikoira ja näyttävät vatsansa osoittaakseen tottelevaisuutta ja alistumista—tajuamatta, että he antavat periksi pelon ja tietämättömyyden ”pedolle”.

Sillä välin heistä, jotka alkavat kuulla sisäisten hälytyskellojen soivan heidän alitajunnassaan, tulee levottomia, kun he etsivät tietoa perinteisistä uutislähteistä. He tuntevat, että heille kerrotaan vain puolitotuuksia parhaimmillaan ja tuntevat, että pääpoliitikkojen velhomaiset kädet ovat kiireisesti töissä esiripun takana, kun retorinen kaksinpuhe jatkaa virtaamistaan luodakseen verenhimoisten taisteluhuutojen hypnoottisen mantran.

Tämä levottomuutta aiheuttava intuitiivinen tunne on SE, jota TULISI tutkia HYVIN tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tämä sisimmästä tuleva sisäisen kommunikaation tietoisuus on ehkäpä kaikkein keskeisin, mutta siltikin hienovaraisin opetus, jonka voitte oppia fyysisyydessä.

Me Valon maailmoista olemme laittaneet suuria määriä huomiota tälle aiheelle viesteissämme viime aikoina sen erittäin keskeisen luonteen takia. Henkilökohtaisesta varmuuden näkökulmasta, että SISÄINEN (ei-fyysinen) maailma on suurempi todellisuus, voitte silloin mennä täydellisessä tietämyksessä, että fyysisyydessä ei ole MITÄÄN pelättävää ikinä. Tämä tietoisuus tekee teidät TODELLA vapaaksi, koska pelko on se, mikä sitoo ja kontrolloi teitä tällä hetkellä.

Ikivanhojen väittämien, kuten ”tunne itsesi” ja ”tunne vihollisesti”, perimmäiset tarkoitukset ovat yksinkertaisia tapoja rohkaisemaan teitä etsimään sisältänne vastauksia, jotka antavat ymmärrystä ja tarkoituksen fyysiselle matkallenne. Kun te todella vastaatte jompaan kumpaan kysymykseen, saatte automaattisesti vastauksen toiseen.

Nopeat vaihdokset aistittavassa todellisuudessa aiheuttavat aina sisäistä levottomuutta, kun ihmiset yrittävät saada tolkun tuotetusta sekasorrosta. Mielletyt arvot suodattuvat pikaisesti oikeisiin arvoihin. Heidät saadaan menemään sisimpäänsä ja kytkeytymään tähän ”hämärään” intuitiiviseen aistiin ja näin oppimaan kuuntelemaan ”hiljaista ääntä” sisällään. Tämä sisäinen ääni on aina kanssanne. Se on aina ollut kanssanne ja tulee aina olemaan kanssanne.

Maailmanne kulkee kohti kohtaloaan. Tarkka lopputulos on vielä kirjoittamatta. Joka tapauksessa yleinen lopputulos on tiedossa. Muistakaa, että planeettanne on koululuokka, ja Äiti Maanne on tehnyt suuria uhrauksia ja on kestänyt suuria kipuja, jotta te voisitte oppia hyvin perustavan laatuisia opetuksia, kuten mitä te kutsutte kultaiseksi säännöksi.

Fyysisen kokemuksen luonnollinen kierto on kiinni kokonaan epäfyysisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat teihin jokaiseen. Epäfyysiset tekijät ovat asioita, kuten minkä te havaitsette kasvaneena ”kosmisena” säteilynä ja elektromagneettisina säteilynä, joissa planeettanne kylpee.

Mitä nämä asiat tarkalleen ottaen ovat? Ne ovat ali-avaruuden eetterissä olevien aktiviteettien fyysisten vaikutusten sivutuotteita, jotka antavat muodon muodottomalle ja antavat massan massattomille. Eetterimaailma on perusolemukseltaan perustus, joka tekee koko fyysisen illuusion mahdolliseksi ensi tilassa.

Avaruus (kuten ulkoavaruus) ei ole homogeeninen olemattomuus. Siinä on vaihtelevia ja värähteleviä tiheyksiä, pyörteitä ja virtauksia—etenkin, kun katsotaan eetterisen energiadynamiikan näkökulmasta. Te vastaatte näihin epäfyysisiin eetterisiin energioihin yksilöinä, ja samalla lailla tekevät KAIKKI fyysisen ja materiaalisen maailman muodot.

Nämä eetteriset energiasiirtymät ovat jokseenkin suhteellisia fyysisellä tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa fyysisestä materiaalista siirtyy suhteellisessa määrässä kaikkeen muuhun materiaan ja näin ollen fyysisen aineen aistimuksessa tulee olemaan yhtenäisyys ja ennustettavuus.

Teillä on kuitenkin sielullisina olentoina havainnollisia kykyjä, jotka ulottuvat hyvin pitkälle fyysisen ulkopuolelle, ja näin ollen te tulette henkilökohtaisesti aistimaan eetterissä tapahtuvat siirtymät. Mitä enemmän luotatte intuitioon ja hienompiin aisteihin, sitä korostetuimmiksi tulevat huomatut siirtymien vaikutukset, kun ne tapahtuvat.

Kuten olemme maininneet monissa aikaisemmissa viesteissä, kaikkein yleisin havainnoiva tietoisuus, joka teillä ja ympäröivillä massoilla on tapana huomata, on ajan ”nopeutuminen”. Ajan havainnointi on suhteellinen (korreloiden) tilan ”tiheyteen”, jossa te olette. Kun tilan tiheys muuttuu, muuttuu myös atomien ja sen kaltaisten värähtelynopeus suhteellisessa määrässä. Te olentoina olette olemassa KOKO värähtelyspektrissä ja voitte havaita nämä tiheyden siirtymät, joten te huomaatte, että ”aika nopeutuu”. Eetterin ”tiheys” siirtyy varsinaisesti sellaisella tavalla, että kokemuksenne fyysisen näkökulman täytyy nopeuttaa sen värähtelytaajuuttansa ylläpitääkseen ”yhtenäisyyttä ja rauhaa” vakaan tasapainon tilassa.

Joten miksi kaikki sodat, tappelut ja näkyvä kaaos, mikäli planeetan taajuus nousee?

Muutos kohtaa usein vastustusta, etenkin niiden osalta, jotka ponnistelevat kovasti kieltääkseen heidän rikkomattoman yhteytensä Luojaan. Nämä tietävät, että planetaarinen puhdistus on meneillään, ja kuten he tekevät ajasta aikaan, he ponnistelevat löytääkseen tien pitääkseen haluamansa alemman taajuuden ”todellisuuden” eheänä.

Nämä ”synkät” tekevät kaikkensa, jonka he voivat kuvitella, luodakseen tarpeeksi vihaa, pelkoa, epäröintiä ja epävarmuutta—kaikenlaisia matalataajuuksisia eetterisiä energiavärähtelyjä—joten käyttämällä ihmismassoja luodakseen energiavääristymän eetterissä joka väliaikaisesti ostaa heille ”aikaa” löytääkseen tien välttää väistämätön.

(”Väistämätän” sisältää muuten kasvavan aistitietoisuuden massoille, jotka kasvavat näkemään materiaalisen maailman illuusion ylitse, ja näin kyky heidän kontrolloimiseen tai manipuloimiseen katoaa.)

Tietävätkö nämä henkisesti ”synkät”, mitä he tekevät? Kyllä ja ei.

Suurimmaksi osaksi nämä, jotka voitte nähdä ”armottomina ihmistovereina”, toimivat sätkynukkeina vaistonkaltaiseen tapaan, jossa he menestyvät egotasolla, ahnehtimalla, manipuloimalla, valehtelemalla, huijaamalla jne., tyydyttääkseen halunsa vallalle ja kontrolloimiselle.

Tämä mielenlaatu johtuu usein vahvasta negatiivisesta varjostuksesta hyvin pimeiden epäfyysisten energioiden takia, jotka tietävät TÄSMÄLLEEN, mitä NE tekevät. Nämä kontrolloivat olennot tuntevat olevansa erittäin ”elossa”, kun ne aiheuttavat muille vahvoja negatiivisia tunteita.

Usein fyysiset sätkynuket kulkevat yksinkertaisesti virran mukana ja ovat jatkuvassa taistelussa tukahduttaakseen kaiken omantunnon (Valon) tunteen, joka voisi olla jäänyt heihin, kun he ovat ”myyneet sielunsa” näille pimeille saatanallisille olennoille. Tämän yhdistelmän petollisen hiuksenhieno materiamaailman voima on se, miksi niin monet eivät voi edes käsittää tänä aikana planeetallanne toimivan pahuuden syvyyttä.

Jos katsotte planetaarista puhdistusprosessia kuin oltaisiin tekemisissä infektion kanssa, jossa usein kehon täytyy nostaa lämpötilaansa tappaakseen tunkeutujan, silloin näette sotien, väkivallan ja vihan jne. olevan oikeastaan merkkejä siitä, että parantumisprosessi on alkanut ja on jo hyvällä matkalla.

Spekuloitte usein, kuinka asiat tulevat olemaan ja kuinka tapahtumat tapahtuvat. Mutta yhtä usein te asetatte rajoituksia itsellenne sekä Luojalle ja Hänen monille enkeleilleen ja henkioppaille. Suurin syy sille, miksi me korostamme sisäisen tunnistuksen ja intuitiivisten havaintojen ymmärryksen tärkeyttä, on se, että voisitte paljon paremmin tunnistaa paljastuvan täydellisyyden—kuten myös synnynnäisen täydellisen tasapainon KAIKISSA Luojan luomuksissa sisältäen teidät ja fyysisen luokkahuoneen, jossa havaitsette itseänne nyt testattavan.

Ei ole vahinkoja eikä sattumalta tapahtuvia—vain sarja tapahtumia, jotka tapahtuvat täydellisyydessä. Vaikka ette näkisi tätä nyt, te tulette lopulta näkemään ja ymmärtämään.

Katsokaa SISIMMÄSTÄ vastauksia kysymyksiin, jotka rasittavat sydäntänne. Katsokaa SISIMPÄÄN ymmärtääksenne, keitä te olette ja elämänne tarkoitusta. (Oletteko koskaan ajatelleet sitä, että ehkäpä yksi tarkoitus teille tässä elämässä voisi olla oppia tulkitsemaan ”aavistuksia” ja intuitioita? Vain jotain ajateltavaksi!)

Olen Gyeorgos Ceres Hatonn, tulen opettajana, viestintuojana ja tiennäyttäjänä, vastauksena sydämen kutsuun teiltä, jotka luette ja sovellatte näitä sanoja. Tulen Isä-Äiti Lähteen Yhdessä Valossa—Luojan. Auttakoon nämä sanat teitä löytämään tienne sielunne suurenmoisen ja loputtoman matkan tämänhetkisessä osassa.

Siunauksia ja rauhaa. Salu.

www.wisdomoftherays.com/02-1-1.html

http://fourwinds10.com/siterun_data/spectrum/volume3/S0308.PDF