KÄÄNNÖS: HATONN: ASKELEET KOHTI VALON JA ELÄMÄN SEKÄ KAIKEN OLEVAISEN SISÄLLÄ OLEVAN JUMALAVOIMAN YMMÄRTÄMISEEN – OSA 4

LUOJA ATON/HATONN

1.5.2015

 

14.3.1996 #1    HATONN

 ERISTYS

Löydämme suuressa seikkailussa kohti Jumalan ja Universumin ymmärtämistä sellaisia upeita vastaamattomia kysymyksiä, jotka ovat aikaisemmista vastaamattomista arvoituksista. Joillakin ihmisillä on pakottava tarve löytää jokainen yksityiskohtainen vastaus, jonka piilottaa omaan tietolaatikoiden aarrekammioonsa. No, te ette voi piilottaa kaikkea pois kätevästi laatikkoon ja laittaa sitä sängyn alle jonnekin, jossa se tulisi osaksi ymmärrystänne ja TIETÄMISTÄ. Teistä täytyy tulla osa Tietämiseen tulemisen elämänkokemusta.

On olemassa useita ja varsin määriteltyjä tasoja tulla arvoiseksi siirtymään pois fyysisyydestä kohti korkeampia tasoja, jotka ovat ylitse sen, mikä nähdään ”kuolevaisena”.

 

ALKUAJAT

”Tulemisen” ajanjaksossa, joka tunnistetaan mahdolliseksi vauvaksi kohdusta, on ihmeellinen ja enkelimäinen esityksen laatu, jota ei tapaa koskaan uudelleen matkalla läpi kuolevaisen esityksen tilan. On suuri ”tietäminen”, mutta kykenemättömyys kommunikoida, paitsi perusolemuksien kautta, jotka menevät ylitse puheen ja kielen. On avuttomuutta ja näin ollen kyseenalaistamatonta luottamista ja rakkautta. On olemassa vain se, mikä ON vauvan kyvyttömyydessä käsittää enempää, kuin mikä on välittömästi esitetty. Hän ei ole keskittynyt mihinkään erityisesti, mutta kun hänellä on nälkä, hän huomauttaa huoltajaansa, ja kun hän on märkä, hän vastaavasti huomauttaa huoltajaansa. Hänen täytyy olla riippuvainen ”muista” tekemään sen, mitä hän ei kykene tekemään itse.

Joka tapauksessa jopa varhaislapsuudessa pakotettu kommunikoimattomuuden hiljaisuus tyrehdyttää jo olennon kyvyn kasvaa, kuten tuo sama ”tietäminen” olisi saatavilla aikuiselle, jolla on hänen opintonsa tukenaan. Joka tapauksessa se ei enää koskaan tapahtuisi ”viattomuudessa”. Ehkäpä kuten elämän sykli vie vauvan kohti iäkästä olentoa, siinä saattaa olla olennon viattomuus. Tämä myöhäisempi tapahtuma on todellakin harvinainen, sillä viattomuus on kieroutunut kokemuksen kautta ja sen kaiken kautta, jonka olento kohtasi kaikilla matkoillaan ilmaistuna kuolevaisina tai kuolemattomina matkoina.

Joka tapauksessa ainoa aika kuolevaisessa muodossa, jolloin sielu JA keho ovat niin massiivisen reagoivia elämän viattomuuteen, on silloin, kun JUMALA koskettaa olentoa ja vetää tuon olennon PALVELUKSEEN. Siitä ei saata olla muistissa kellon lukemaa tai kalenterin pohjaa, mutta luomisen HETKI on poltettu olentoon Jumalan energialla, eikä sitä voida KOSKAAN enää pyyhkiä. Henkilö tietää siitä hetkestä eteenpäin, että hänen liittoumansa ja ego on sysätty kokemisen nurkkiin, jotta tuo kaksiteräinen miekka ei estä palvelua.

Vauva, joko hyvissä olosuhteissa tai huonoissa, hyväksyy tilanteensa täysin. Mutta se, kuinka häntä kohdellaan noina varhaisina hetkinä, taivuttavat alati tapaa, jolla hän vastaa, reagoi ja toimii tunteellisesti kuolevaisen kokemuksensa kaikessa jäljelläolevassa ajassa.

 

TIETOISUUS

Kun kasvaminen tapahtuu, tulee myös ”tietoisuus” mukaan kuvaan. Tätä kutsutaan ”tietoisuudeksi”. Tähän pisteeseen asti on olemassa vain hyväksyntä, mutta nyt olentoon tulee tietoisuus, joka alkaa kiinnittyä välttämättömän tekemisen mielleyhtymiin, joskin ei ”ajattelu”-prosessien kautta. Itse-Sielun ja Universaalin Itse-Sielun Ykseyttä ei ole vielä ilmaistu. Mikä ON, on kaikki mitä ON. Ei ole vielä saatavilla mitään, mikä sallisi uuden toimivan mielen ajatella muilla kuin Totuuden termeillä. Totuus on kaikki, mitä on olemassa pienessä rajoituksen maailmassa – vaikkakin objekti tuottaisi tarkoituksella valheen lapselle. Ei ole olemassa mitään, mitä vastaan mitata mitään. Pienessä olennossa ei ole vastuuvelvollisuutta. Keho itsessään toimii tuona aikana ”automaatilla”.

Olento ei ole koskaan arvokkaammin puhdas ja avoin, mutta on täysin eristetty Lähteestään, koska hän kokee nyt sähköisen kehonsa tunteen. Kaikki nuo aistit alkavat toimia, tökkivät ja tönivät sekä ehdollistavat sähköisesti toimintaan. Se, mitä saatetaan kutsua objektiiviseksi mieleksi, yksinkertaisesti ON, kun nämä sähköiset ja ehdollistavat pulssit ja aallot tulevat aktiivisiksi aistimuksiksi. ”Ajattelua” ei ole sellaisenaan, vaikkakin mieli on varsin kiireinen. Mieli valmistautuu massiivisia oppimisprosesseja varten, jotka ovat tulossa tunnistettaviksi. Tässä vaiheessa automaattiseen toimintaan liittyvät ”muistot” syntyvät ja täten voivat kasvaa jokaisen uuden opitun ilmaisun kera.

Joten Ihmisen elävä keho on vauvana ja itse asiassa koko elämänsä halki vain sähköisesti motivoitu kone, joka simuloi elämää sille laajennetun liikkeen kautta, joka on peräisin sen keskittävästä Minästään ja Minän Sielusta. Tämän ohjelmoidun alitajunnan kautta ohjeet, jotka ”käskyttävät” kehon toimimaan, ovat hiottu ja asetettu ”automaattipilotille”. Tämä heijastetaan aivojen läpi fyysiseksi ilmaisuksi. Jos aivot vahingoittuvat, liitännät eivät kykene täydentämään piiriään ja näin ollen keho lakkaa vastaamasta oikein.

Sähköisesti värähtelevät hermojohdot, jotka käyttävät kehollista mekanismia, toimivat melkein kokonaan automaattisten refleksien ja vaistokontrollin kautta ja hyvin vähän henkisten päätöksien kautta. Jokaisella kehon solulla ja elimellä on sähköinen tietoisuus tarkoituksestaan, ja jokainen täyttää tuon tarkoituksen ilman mitään mielen fokusta tai toimintaa Älykkyyden osalta, joka asustaa tuossa kehossa. Miettikää esimerkiksi sykkivää sydäntä, sillä se on täysin ”automaattinen”, aivan kuten hengittäminen on automaattinen kytkeytyminen hapettumiselle. Kun tapahtuu vamma tai tulehdus, valkosolut nimeltään korpuskelit rientävät korjaamaan vahinkoja yhtä varmasti ja tehokkaasti, kuin jos käännätte päälle lamppuun kytketyn katkaisimen, jolloin valo syttyy.

Kun lapsi kehittyy ajattelevaksi olennoksi, hän pohtii hyvin vähän tätä automaattista prosessointia – ellei jokin mene pieleen järjestelmässä.

En halua väitellä subjektiivisen tai alitajuisen mielen nimityksestä. Haluan joka tapauksessa teidän ymmärtävän, että tuossa alitajunnan mielessä asustaa enemmän kuin ”moottorin” toiminnot, joihin viitataan yllä ”automaattisina”.

Kehon jokaisella solulla ja elimellä on sähköinen tietoisuus tarkoituksestaan, ja jokainen täyttää tuon tarkoituksen ilman mitään henkistä toimintaa kehossa olevan ”Älykkyyden” osalta, ja totta kai tuo organisoidaan sen alitajuisen mielen kautta, joka kontrolloi aina muuttuvia kehon toimintoja ja reaktioita.

Tässä kehossa sähköisten ja tallentavien aivojen kera ihminen ”ajattelee”, että hän ”ajattelee” ja elää, rakastaa, ilmaisee ja kuolee. Hän ajattelee olevansa tietoinen hereillä ja tiedostamaton nukkuessaan, tietämättömänä siitä, että kaikessa Luonnossa ei ole sellaista tilaa kuin tiedostamaton, jopa silloin, kun aistimus lakkaa unen vaiheiden aikana. Te ette voi olla enempää ”tiedostamattomia” nukkuessanne kuin mitä ”kuoleutunut” hermo hammaslääkärissä saa hampaan olemaan tiedostamaton.

Kun lapsi kasvaa normaalisti kehityksen vaiheiden kautta, hän alkaa reagoimaan hänen ajatuskuvioihinsa ja on enemmän kuin ”utelias”, sillä hän alkaa kurotella ja nähdä, mitä reaktioita hän vastaanottaa muilta, kun hän tekee tekojansa. Jotkut teot vastaanottavat paljon enemmän reagointia kuin muut, ja hän viihtyy jännityksessä, kun hän ”painelee kytkimiä”, jotka laukaisevat reaktioita ympäristössään ja huoltajissaan.

 

ITSETIETOISUUS

Lapsi ikääntyy hieman oppimisen jaksossaan ja hyvin itsekkääseen pieneen mekanismiin. Hänen täytyy testata kaikki, mikä tulee hänen TIETOISUUTEENSA. Kyllä todellakin, hän alkaa olla tietoisesti tietoinen itsestään ja tarpeistaan ja haluistaan. Kun tämä kehityksen vaihe tulee oikeassa syklissään, se on kaikkein tärkein ”ajanjaksoista” opettamiselle ja oppimiselle, antamiselle ja uudelleenantamiselle. EGO nostaa rumaa päätään käynnissä olevan esityksen näyttämölle ja tulee huomion keskipisteeksi, ja vaikkakin se ei olisi tietoinen asiasta, alitajunnasta tulee egon orja. Tämä on suuri virhe Ihmisen havainnossa. IHMISEN TULISI KONTROLLOIDA ALITAJUNTAANSA EIKÄ SALLIA TUON RAJOITTAMATTOMAN PALVELIJAN KONTROLLOIDA HÄNTÄ.

Koska tämä ei ole aihe lasten kasvattamisesta, jätämme huomiotta erinäiset oppimisen tasot ja pitäydymme aiheessamme ymmärryksen tasoista, etsiessä samalla tulemaan jälleen YKSEYTEEN Luojan kanssa.

 

EGO

Tuo vanha ego voi olla koko ihmiskunnan tuhoaja. Se on välttämätön kuolevaisessa ihmisessä, sillä Ihmisen täytyy tulla tietoiseksi tosiasian omasta ymmärryksestään, että hän itsessään on ajatteleva olento, ja tulla tietoiseksi tästä AJATUKSEN prosessoinnin yksilöllisestä ja Jumalallisen kaltaisesta laadusta ja kyvystä. Hänen täytyy tulla tietoiseksi siitä, että hän on tietoinen! Te ette voi kovin hyvin tulla tietoisiksi siitä, että nukutte – mutta teidän täytyy herätä ja tulla tietoiseksi tietoisuutenne tilasta. Jos te ette hoida tätä ”tiedostamista”, te pysähdytte tietämättömyyteen, joka pitää teidät rajoituksen pyörässä. Tuo pyörä voi hyvinkin jatkaa pyörimistä, mutta oppilaat, kuinka suuri osa pyörästä on maassa kiinni minä tahansa aikana?

Pyörä on varsin monimutkainen asia joskus sen kehittyneemmässä sommitelmassa, sanotaan tänä päivän havainnossa vaikkapa polkupyörässä. Sillä on keskiö ja pinnat, ja sitten tulee vanne ja rengas täynnä ilmaa. Vain pieni osa pyörästä koskettaa maata, tuntee sen hetken aikaa ja lähtee sen jälkeen siitä pois, kadotakseen aistimuksien ulottuvilta, jotka kytkevät kaiken, vanteen, pinnat ja maan. Mutta kuten on ilmaisun syklien kanssa, ensin maakontaktin tehneenä todettu pyörän alue ilmaantuu uudelleen. Ovatko aistimukset SAMOJA? Eivät, koska mahdollisesti tiellä on nyt pikkukivi.

 

KAIKKI ELÄMÄ LIIKKUU SÄHKÖISEN JA HAVAINNOIDUN TOIMINNAN PYÖRIVISSÄ SYKLEISSÄ

Kuinka ihmeellistä, että Ihminen ei ole yksin havainnoimassaan universumissa. Hänellä on koko pyörä, josta oppia ja jonka avulla nopeuttaa prosessointia. Valitettavasti EGO tekee Ihmisestä niin keskittyneen HÄNEN PAIKKAANSA pyörässä, että hänestä tulee melkein tiedostamaton koko pyörästä.

Nämä paikat pyörän reunalla voidaan nimetä miksi tahansa haluatte, mutta ne edustavat elämänmatkan kokemuksia. Kuolevaisessa muodossa siitä tulee syntymä, lapsuus, nuoruus, aikuisuus, keski-ikä, kypsä ikä, vanhuus ja sen jälkeen kuolema (kehon, muttei ikuisen mielen). Kutsutaan maata koskettavaa pyörää syntymäksi, ja sitten kun se pyörii ympäri tuohon pisteeseen takaisin, voimme kutsua sitä taas syntymäksi – ei kuolemaksi. Miksi? SPIRAALIN takia, joka ei lopu koskaan, vaan ainoastaan jatkuu. Te SYNNYTTE aina toiseen kokemukseen – sillä vain keho kierrättyy, kun sielu liikkuu aina eteenpäin.

Kuinka voin tehdä tästä yksinkertaistetun esimerkin? Katsotaan omenaa. Teillä on hieno hedelmä, joka on täytetty pienillä tummilla siemenillä. Tuon omenan on täytynyt tulla vanhemmasta puusta. Mutta nyt tuo puu on kasvanut ja tuottaa monia omenia, ja te pidätte nyt yhtä täydellisyydessä kädessänne, valmiina syömään sen. Oletetaan, että jopa ennen kuin syötte sen, puskutraktori tulee ja tappaa puun. Puun osat ovat jätetty mätänemään tai polttopuiksi, mitä niillä valitaankaan tehdä. Mutta onko puu kuollut? EI NIIN KAUAN KUIN ON OLEMASSA YKSITTÄINEN SIEMEN. JOPA PUUKSI KUTSUTTU MATERIA ON VAIN MUUTTUNUT ENERGIAMUODOLTAAN TAI MATERIAMUODOLTAAN. NUO KOMPONENTTIAINEET KÄYTETÄÄN UUDELLEEN JA UUDELLEEN JA UUDELEEN MUIDEN OMENAPUIDEN KEHITYKSESSÄ – EI KOSKAAN APPELSIINI- TAI APRIKOOSIPUIDEN.

Te voitte istuttaa nuo siemenet, ja jos niitä ei peukaloida hybridisoimalla, teillä on uuden hedelmäpuutarhan alku niin monilla puilla kuin teillä on siemeniä. Voitte laskea siemenet omenassa – te ette voi laskea omenoita siemenestä! Mutta pohtikaa nyt: hybridisoimalla uhraatte kyvyn tuottaa uudelleen monia asioita, kuten on LUONNON luonnollisessa tilassa. ETTEKÖ ITSE ASIASSA TEE TÄTÄ SAMAA SIVILISAATIONNE KANSSA? VOITTEKO TE SELVIYTYÄ, JOS TEILLÄ EI OLE MITÄÄN MUUTA KUIN SE, MIKÄ TEILLE TARJOTAAN KULUTETTAVAKSI JA ELETTÄVÄKSI MODERNISSA ”KAIKEN SISÄLTÄVÄSSÄ” MAAILMASSANNE?

Kuinka te kasvatatte omenan, jos siemen on steriili? Jopa pienet omenat ovat ihmeellisiä, jos olette nääntymässä, joten hybridisointi suurien määrien ja isojen kokojen tuottamiseksi voi hyvinkin olla kiva juttu yltäkylläisyyden ajassa, mutta tarpeen ja nälän ajassa – mikä tahansa on hienoa.

Muistakaa tämä, kun heitätte pois ”hätä”-varanne. Te tarvitsette luonnon siemeniä viljelemiseen ja kasvattamiseen, ettei tuotelinjanne olisi hyvin rajoittunut. Hieno asia spelttivehnässä on se, että se ei hybridisoi tai huononna hedelmänsä arvoa. Lisäksi sitä voidaan käsitellä kuivana viljelyskasvina ilman kastelua, jos lisäätte hieman yksinkertaista hohkakiveä ja muita vettä säästäviä asioita. TE MENETÄTTE VESIJOHTONNE MONILLA KASVAVILLA ALUEILLA, LUKIJAT, KUN MAAN MUUTOKSET TAPAHTUVAT.

Muistuttaisin teitä myös siitä, että kun ihmisen EGO saavuttaa kontrollin huippunsa, nuo ovat juuri niitä ihmisiä, jotka kontrolloivat elämäänne heidän kapeiden näkemyksiensä kautta. Ego toimii salliakseen ihmisen olla maailmansa keskipiste, omistaa isoin, rikkain ja suurin, ja lopulta hän on keskittynyt LELUIHINSA, olivat ne rahaa tai muita asioita. Hän ei ole erityisen kiinnostunut siitä, mikäli yhteiskunta selviytyy tai ei – hän on täysin keskittynyt itseensä ja asemaansa vallan pyörässä.

Ihminen oleilee ja puhaltaa kuin tuulet, kun hän yrittää haalia kaikkea sitä, mitä hän voi haalia itselleen ja tuolle EGOLLE.

Sen jälkeen hän katselee ympärilleen, kun hän ei löydä rauhaa eikä täyttymystä ASIOISTAAN. Sitten hän mahdollisesti katsoo itseään ja etsii SIELUAAN.

 

ETSIMISTÄ TAI HAKEMISTA

Kun levottomuus ja täyttymyksen puute iskee tuohon olentoon, siihen vanhaan EGOON sattuu yleensä kunnolla. Tämä tapahtuu, koska kukaan ei voi PYSYÄ KUKKULAN KUNINKAANA IKUISESTI. Elämässä tapahtuu asioita, kun hän suunnittelee lisää menestystä, ja lopulta hänen täytyy pysähtyä, katsoa ja pohtia asemaansa. Jotkut EIVÄT KOSKAAN NÄE polkua, joka on pakollinen täydelle ja kalliille elämälle, sillä he eivät voi kasvaa ylitse sen egon tilan, jossa tuo ego kontrolloi, tai toisen vaatimuksien ylitse tyydyttämään ”heidän” egonsa. Tämä jälkimmäinen esiintyy elämänkumppaneiden arvoissa ja rajoitteissa sekä kiintymyksissä. Valitettavasti on pantava merkille, että kun suhde perustuu ASIOIHIN, aviomies ja -vaimo jälkikasvun kera EIVÄT saavuta etsimisen ja hakemisen kokemusvaihetta samaan aikaan. Nyt olette todella luoneet hirviön mielelle ja sielulle. Tämä on silloin, kun pyörään tulee repeämiä ja räjäyttävät renkaan, ellei koko pyörämekanismia. Joka tapauksessa joskus tämä on AINOA asia, joka tarjoaa vapauden, sillä te tulette palvelemaan SIELUA hemmetin paljon kauemmin kuin pidätte niskassanne noita muita olentoja.

Melkein jokaisessa elämänsyklissä tulee aika, jossa olennon täytyy todellakin pysähtyä ja tehdä se katselmus sekä tehdä joitain massiivisen tärkeitä päätöksiä itselleen. Hän yrittää saada etsintänsä päätäntöön ja pysyen vieläkin samalla ”omistaa kaikki” -polun puolikkaalla ja roikkuu hieman ”sielun saavuttamisen” tieosuuden yllä.

Tämä sopii – ELLETTE KUOLE OLLESSANNE VÄÄRÄLLÄ PUOLELLA TIETÄ. Puhumme tuosta myöhemmin, mutta kunnes löydätte Henkistä opastusta ja kiinnitätte itsenne tiukasti siihen TOTUUTENA, teillä tulee olemaan hiukan ongelmia siirtymäaikana.

Siirrytte Hengen astraalimaailmaan samalla kehitystasolla, joka oli saavutettu maallisella matkallanne, ja teillä tulee edelleen olemaan ne rajoitukset tuossa toisen ulottuvuuden olemistilassa. Tämä on hyvä nyrkkisääntö pohdittavaksi, sillä selvästikin on monia syitä, että sielu saattaa tehdä matkan takaisin kuolevaiseen ilmaisuun, ja näin ollen sielun ja Jumalan (Itse-Sielu ja Universaali Itse-Sielu) välillä ei ole ehdottomuuksia. Te ette löydä edes sieltä ehdottomuuksia, PAITSI EHDOTTOMASSA RAKKAUDESSA, KUN JUMALASSA ON ILMAISTU JA JUMALA ILMAISEE. JUMALA EI KOSKAAN ASETA ”EHTOJA” RAKKAUDELLEEN, LUKIJAT, MUTTA TE OLETTE KAUAN AIKAA SITTEN UNOHTANEET, MITÄ ON ”RAKKAUS”. JUMALA ASETTAA MELKEIN RAJOITTAMATTOMAT ”EHDOT” KÄYTTÄYTYMISELLE JA TEOILLE. TE TÄYTÄTTE NUO EHDOT, TAI TE ETTE SIIRRY SUORAAN MIHINKÄÄN VALTAKUNTAAN, JOSSA TÄYDELLISYYS ON OLEMISEN TILA. JUMALA KUTSUU NOITA EHTOJA SUOMEKSI ”KÄSKYIKSI”.

 

LÄHELLÄ KOTIA

Löydämme suoraan etupihaltamme esimerkkejä sellaisista, jotka ovat jo tehneet pelkurimaisia tekoja ryhmällemme ja tulevat nyt sättimään väkeämme siitä, että ”heille on tehty asioita”. On vastalauseita, että ”tuo väki tuolla Hatonnin kera ei elä kultaisen ohjesäännön mukaan”. (?????) Tämä silloin, kun jo vahingoitetut ihmiset lakkaavat ”kestämästä” sitä enempää”. Ensin virheet ja teot suoritetaan, ja sitten kun kohtaaminen tulee noista teoista salaisissa juonissa, valitukset ja kivet alkavat virrata takaisin. Ei, se ei ole oikein. Kääntäkää päätä kerran ollaksenne varmoja, että kivenheittäjä on todellakin siellä – ja sitten kääntykää ja kohdatkaa väärintekijä. Iällä ei ole merkitystä väärin tekojen suorittamisessa. Tietämättömyys on erinomainen selitys Jumalalle, mutta ei MAAN LAILLE.

Mitä sanotulla oikeasti tarkoitetaan, on se, että se on hyväksyttävää, jos ”minä” teen väärin, mutta te olette epäjumalallisia, jos te toimitte tekojani vastaan TOTUUDELLA ja vaaditte oikeutta Lain mukaan. Jälleen, mikä tulee ensin, puun omena? Jos TE viette ensin elämän puulta tai yritätte tehdä niin, luuletteko olevan epäviisasta omenansyöjiltä pyrkiä säilyttämään sitä, mikä puusta on jäljellä? MIKSI OLISI OIKEIN MONIEN NÄÄNTYÄ JA KÖYHTYÄ, JOTTA SE SOPISI TEIDÄN TUNTEELLISIIN TARPEISIINNE TUHOTA PUU VAIN SEN TÄHDEN, ETTÄ KOSKA SEN TEKEMINEN SOPII EGONNE TARPEISIIN? EGONNE TARPEET EIVÄT RIITÄ NIIDEN VÄLITTÄMISEEN, JOIDEN ELÄMÄNOLEMUSTA KOHTAAN HYÖKKÄÄVÄT ”TEIDÄN” HENKILÖKOHTAISET EGON HALUNNE.

Huomioikaa ihmisten kieli, niin näette selkeästi heidän aikeensa. Kun sanat ja pohdinnat ovat niin itsekeskeisiä, että jopa sää on jotenkin heidän HENKILÖKOHTAINEN vihollisensa, niin te tiedätte, että teillä on joku, joka on kiinnostunut vain itsestään, ja kaikki muut voivat kaatua ja kuolla tarpeen tullen heidän miellettyjen tarpeidensa saavuttamiseksi.

Olen huvittunut arvostelusta, jota viskotaan yhtiökirjojen viemisestä ”miellettyjen” ystäviemme viimeaikaisten jäsenien toimesta lähiaikoina. KAIKKI, MITÄ TÄYTYY TEHDÄ KAIKEN OIKAISEMISEKSI, ON TUODA KIRJAT TAKAISIN NIIDEN OIKEAAN PAIKKAANSA AGENTIN TOIMISTOSSA. Miksi tämä ei tapahdu, kun samalla eräät julistavat viattomuutta ja heille aiheutettuja loukattuja tunteitaan? Se ei tapahdu, koska TE TIEDÄTTE tuossa piirissä, että kirjoja ja varastoja on peukaloitu saamaan pitävä paikka Greenille, Hortonille ja Abbottille oikeussalissa. TE ETTE VOI PALAUTTAA NIITÄ KUNNOLLA, VAI MITÄ?

Todelliset syylliset jatkavat AJAN OSTAMISTA, kunnes he keksivät keinon loihtia yllenne. Luuletteko TE todellakin, että te aiotte SAAVUTTAA mitään? MITÄ TE MAHDOLLISESTI VOISITTE SAAVUTTAA? Tavalla, jolla se on rakennettu, TE HÄVIÄTTE JA SAATTE MUUT MYÖS HÄVIÄMÄÄN. Nuo asianajajat ja Green jatkavat VALHEIDEN virtaa suoraan oikeussalin tuomarille.

Juuri eilen Horton VALEHTELI tuomarille Georgen puolesta väittämällä, että ”he olivat jättäneet hakemuksen” liiketoimintasuunnitelmalle ja raporteille jne. Hauska asia on, että ennen oikeusistuntoa ja sen jälkeen – ASIASTA EI OLTU TALLENNETTU MITÄÄN TIETOJA. Joten missä Horton JÄTTI HAKEMUKSET noille dokumenteille? Jos hän ei tehnyt niin, hän jatkaa väärän valan tekemistä pyrkimyksessään OSTAA AIKAA. MITÄ VARTEN? Voi, rahaa, asemaa – mitä hyvänsä. Heidän toiveensa on tuhota teidät, ennen kuin he tuhoavat itsensä! Oikeuden Universaali Laki sanoo joka tapauksessa, että väärät teot pyörähtävät lopulta ympäri pyörässä, kunnes ne paljastuvat uudelleen.

Mikseivät nämä asiaan vähemmän kuuluvat henkilöt NÄE tätä? Koska pimeä näkö näkee vain kapean ja itsekeskeisen maailman. On olemassa vain VÄITE oikeuden tai oikeudenmukaisuuden haluamisesta, kun viimeiseksi haluttu asia on sitä oikeutta tai oikeudenmukaisuutta. EGO kontrolloi edelleen, ja PELKO väijyy aina majesteettisemmin, kun lisää virheitä tehdään!

Miksi on niin, että selitykset ja Totuus merkitsevät parjaamista niille, jotka heittäytyvät epäviisaisiin ja laittomiin tekoihin? Miksi protestoidaan jopa silloin, kun jos nimiä ei esitetä? Koska sisäinen minä TIETÄÄ vähintäänkin, että JOTKUT TEOT eivät olleet oikein ja sisälsivät pahaa aikomusta niiden pohjana. Jos TOTUUS ”parjaa”, niin ehdotan, että tekijä katsoo sisimpään ja katsoo, mikä on pielessä. Jos tekonne vaativat toista toimimaan, NIIN EHKÄPÄ ALKUPERÄISET TEKONNE JA YMMÄRTÄMISENNE EIVÄT OLLEET HYVIN TASAPAINOSSA TOTUUDEN KANSSA. MIKÄ TAHANSA TEKO TOIMIA TOISTEN KANSSA SALAISISSA KAUPANTEOISSA ON ”SALALIITTO”. TÄMÄN VOI MIELTÄÄ HYVÄKSI TAI PAHAKSI. SILLÄ YLEENSÄ PEITETÄÄN JOTAIN TOISEN OIKEUDELTA TIETÄÄ!

On olemassa laillisia, lainmukaisia ja oikeita tapoja käsitellä JOKAISTA tilannetta, ja kun valinnasta tulee sellainen, jossa on salaista manipulointia ja salaliittoja toisen vahingoittamiseksi – sitä ei voida hyväksyä, riippumatta siitä, mitä TEKOSYITÄ myöhemmin tarjotaan. Jos asiat tehdään alun perin kunnolla ja kunnioittavasti – silloin ei ole syytä väittää ”tekivät minulle”. Huomaan, että se on aina se klaani, joka tekee vääryyttä yhdellä tai toisella tapaa ja joka liittyy Suuren väärintekijän piireihin, aivan kuin jotenkin kaikki vääryydet saisivat heidät näyttämään siltä, että he olisivat tehneet oikein. EI! En välitä siitä, kuinka monta vääryyttä on katettu ja esitetty – ne eivät saa yhtäkään asiaa OIKEIN! Kun aikomus on piilottaa ja peitellä salaisissa operaatioissa sitä, joka on moraalisia, eettisiä ja laillisia säädöksiä vastaan – SE ON VÄÄRIN. On varsin mahdollista, että yksi ryhmittymä saattaa hyvinkin toimia oikeassa aikeessa – MUTTA JOS MAHDOLLISUUS ON SE, ETTÄ TEKOA KÄYTETÄÄN MUIDEN TOIMESTA VÄÄRÄSSÄ AIKEESSA – MINÄN AIKOMUKSESTA KYSEENALAINEN JA ETENKIN, JOS MUUT TEOT OVAT VASTAAVASTI VÄÄRIN.

Kaikki muu valitus ja huutaminen ei muuta siitä hitustakaan. Ja jos te luulette, että MINÄ PYSYN HILJAA RIKKOMUKSISTANNE, KUN SE TUO MENETYSTÄ JA KIPUA TOISILLE, MUKAAN LUKIEN OMAN USKOTTAVUUTENI – HÄVITTÄKÄÄ AJATUS, SILLÄ MINÄ JULKAISEN NE, KUNNES TEOT OIKAISTAAN. ”Puuttuvien yhtiöiden” tapauksessa suunnan korjaus ja paluu olisi erinomainen alku. En armahda teitä mitenkään rikkomukistanne; jätän sen epävanhurskaille paperille ja tuomareille. Minulla ei ole oikeutta tai taipumusta tuomita ketään henkilöä – mutta voin varmasti tuomita tekoja, etenkin minua kohtaan henkilökohtaisesti suunnattuja. Menetänkö ystäviä? En, koska ne, ketkä käyttäisivät VÄÄRYYTTÄ minua vastaan – EIVÄT OLLEET, EIVÄT OLE JA EIVÄT TULE OLEMAAN TODENNÄKÖISESTI KOSKAAN YSTÄVIÄNI. Hurskaan hyvyyden ylistäminen ei saa hyvää aikaan!

Tarkoittaako tämä, että Hyvä tulee voittamaan? Lopulta! Miksi? Pahuus syö itsensä omissa valheissaan ja teoissaan. Mikä pahempaa, se vie mukanaan – KAIKKI, KETKÄ OVAT SEN PUOLELLA.

 

TIETOISUUS ISKEE

Tietoisuus iskee lopulta olentoon tässä hakuprosessissa. Ihminen etsii ikuisesti Valoa johdattamaan häntä tuolla pitkällä ja kiemuraisella tiellä, joka vie tästä kehon viidakosta heräävän sielunsa vuorenhuipulle. Hän pysähtyy matkan varrella ja jopa LÖYTÄÄ etsimänsä. Mutta hän kääntyy pois, sillä se ei VAIKUTA sopivan hänen opetuksiinsa ja muihin vaikuttaviin syötteisiin. Hän siirtyy eteenpäin ”löytämisen” jälkeen ja sitten iskee juuri tätä LÖYTÄMÄÄNSÄ totuutta vastaan. Hän menee ”alamäkeen” siitä eteenpäin, jos hän epäonnistuu tunnistamaan virheensä. Tosiasia on niin, että Ihminen löytää ikuisesti etsimänsä Valon, ja kun hän löytää sen, hän muuttuu. Joka tapauksessa, mitä enemmän vaikutusta on ”asioilla”, jotka kontrolloivat elämistä tähän pisteeseen asti, hän ei saata koskaan tunnistaa löydöstä – mutta SIELU TIETÄÄ. Jos hyväksyntä tehdään avoimessa hyväksynnässä mahdollisuudesta löytää tuo Valon Lähde, niin hän voi silloin herätä ihmeelliseen muuntumiseen.

On olemassa lannistuneita valoa etsiviä, koska näennäisesti he eivät löydä sitä, kaiken tietävät odottavat löytävänsä kaiken kerralla, kaiken voiman, kaiken tiedon ja kaiken läsnäolon sokaisevassa väläyksessä, muttei KOSKAAN törmäten heidän ennakkoon muodostettujen ja itsekeskeisten tarkoitusperien, toiveiden tai ymmärrysten kanssa, vaikka ne olisivat viallisia. Ystävät, se ei tule sillä tavalla, ennen kuin joku on lähellä vuorenhuippuaan. Ihminen ei voi kantaa paljoa Valoa kerrallaan, kun hänen kehonsa on vieläkin niin uusi ja liian lähellä omaa viidakkoaan. Kaikki ne, jotka ovat pitkällä ulkona viidakosta, ovat jo löytäneet riittävästi Valoa valaistakseen tiensä ulos sen pimeistä syvyyksistä. Mutta tuolle valaistumiselle täytyy olla olemassa mahdollisuus. Oivallusta ei voi olla, ellei aikaa ja energiaa keskitetä POIS ITSESTÄ tarpeeksi kauan nähdäkseen ja kuullakseen Totuuden. KULTA (RIKKAUDET) ON KAIKKEIN SOKAISEVIN TAVARA KUOLEVAISESSA MAAILMASSA! Ah, mutta nyt kun lapsi on sysätty sivuun ja EGO alkaa tulla valtaan ja kontrolliin, silloin olento voi katsoa näin ollen ikuisesti ylöspäin inspiraation korkeisiin taivaisiin, jossa ylistys odottaa pelottomia ja kaiken tietäviä kauneuden etsijöitä, universaalin Valon puhtaudessa. Hänelle, kenen silmät ovat korkeissa taivaissa, Valo tulee ikuisesti, ja hän TULEE muuttumaan ikuisesti löytäessään sen.

Pimeästä tiestä, joka vie hänen viidakostaan kohti hänen ylistyksen vuorenhuippuaan, tulee aina valaistumpi hänen nousussaan kehosta Hengeksi. Se on vaikea, mutta loistokas tie kiivetä. Kaikkien täytyy tehdä tuo kiipeäminen. Ihmisen nousu pimeydestä Valoon on Ihmisen ikuisesti toistuva näytelmä aurinkojen planeetoilla. Kun kaikki ihmiskunta on löytänyt Valon, näytelmä saatetaan loppuun, niin kuin on järjestetty tätä tämän ulottuvuuden kokemusta varten. Vastaavasti planeettanne päättyy Ihmisen savitiilitalona. Näin ollen teidän olisi parempi katsoa jälleen ”vihjeitänne”. On varsin luultavaa, että KAIKKI Ihmiset eivät näe Totuutta, ja näin ollen seuraa se, että joko tämä teidän planeettanne tarvitsee lunastuksen tai korvikkeen tai Ihminen tulee sijoittaa muualle. Se, minkä kohtaamme tässä pähkinässä, on se, ”joka” tulee olemaan se vaatimus. Se on ehdottoman ilmeistä, että KAIKKI Ihmiset EIVÄT ole todellakaan löytäneet Valoa, mutta on olemassa vahva viittaus siihen, että tämä skenaario saattaisi hyvinkin päättyä planeetan tuhoon jollain tapaa. Joka tapauksessa näin ollen on ”järjen” mukaista, että se ei luultavasti tule olemaan siten – KOSKA KAIKKI IHMISET EIVÄT OLE LÖYTÄNEET TOTUUTTA VALOSSA.

On täten niin, että teidän näytelmässä olevien näyttelijöiden täytyy näin ollen olla tyytyväisiä näytelmän kulkuun, kuten se paljastuu JOKAISELLE teistä VALOSSA. Teidän täytyy myös vastata iloisuudessa jatkuvaan muuntumiseenne sen tullessa. Jos aiotte jatkaa näytelmän roolissa, teidän täytyy oppia vuorosananne ja näytellä vuorosananne ja roolinne, jos aiotte olla arvoisia valmistujaispalkitsemiselle.

 

PAHIN KOHTAAMINEN MINÄN KANSSA

Nyt tulee mörkö! Kohtaaminen Minän kanssa. Mitkä ovat vuorosananne ja mikä täsmälleen ottaen on TEIDÄN osanne? Lakatkaa kysymästä Minulta on ensimmäinen nyrkkisääntö koskien TEIDÄN osaanne. Pyytäkää JUMALALTA auttamaan teitä suorittamaan osanne ja tunnistamaan sen HÄNEN TAHDOSSAAN. Kun voitte kohdata itsenne samalla, kun asetatte minänne SIVUUN, te saatte vastauksenne, ja jos hyväksytte sen, mikä tapahtuu ollen osa HÄNEN TAHTOAAN tulkinnassa, niin te tulette puhumaan HÄNEN tarjoamaansa kieltä tulkintaan, jonka oma kuolevainen ja SIELUN olentonne tunnistaa. Kun luovutatte ja SALLITTE JUMALAN, te tulette havaitsemaan, että ”taistelussa” ei ole kyse sen voittamisesta, vaan että kaikki Jumalan resurssit ovat käytettävissänne. TIETÄKÄÄ, että jokainen kokemus on osa HÄNEN matkaansa, ja tuon tunnustuksen sisällä siitä tulee matka pimeydestä Valoon – joka kerta. Kaikki kokemukset ovat vain askelia tuossa ihmeellisessä matkassa HÄNEN ylistyksensä vuorenhuipulle, ylistyksessä. Kaikki kokemukset ovat näin ollen hyviä kokemuksia. Jos ne nähdään negatiivisina, katsokaa se, MIKSI pidätte niitä negatiivisina.

Jos teillä on heltymätöntä kipua, joka vaikuttaa olevan osa jotain tunnistettua diagnoosia, kuten syöpää, niin katsokaa sitä, mitä se edustaa; älkää vihatko sitä, sillä se kertoo teille, että teidän täytyy tehdä jotain eri lailla ja SITTEN sen jälkeen, kun tarve on tunnistettu seuraaville toimille ”syyn” lievittämiseksi, hankkiutua eroon kivusta, joka jatkaa saamaan teidät keskittymään mahdollisuuksiin. PELKO itsessään luo kipua, joten olkaa varovaisia siinä, ettette salli kivun hallita olemassaoloanne, sillä teette typeriä valintoja paetaksenne epämukavuutta.

Todellisuudessa ei ole mitään, paitsi hyvää, sillä jokainen negatiivinen teko on vain kokemus muuntamassa sen hyväksi. Pahuus on vain käsitys negatiivisesta ilmaisusta. Joka tapauksessa pahuus on olemassa enteenä ja aikeena, vaikkakin sillä ei ole todellista pohjaa TOSIASIASSA. Pahuus, kuten pimeys tai tietämättömyys, on jotain, jonka ylitse tulee VAIN kulkea.

Kaikkein mahtavin totuus on se, että EI OLE MITÄÄN MUUTA KUIN ELÄMÄ. KUOLEMAA EI OLE! Kun tietävä sielu on läsnä – kuolemaa EI VOI olla, ja kun keho väsyy ja ei voi enää palvella sielun tarpeita, siirtymä on vain siirtyminen eteenpäin elämän ilmaisuun, jossa esiintyy uusi elämä.

Kun siirrymme seuraavan askeleen täytäntöön kohti HENKEÄ, se hyötyy sen omista keskusteluistaan tämän ylipitkän kirjoituksen ulkopuolella. Kirjoituksen lopettamisen aikana teen muistutuksen teille aiemmista tarjonnoistani teille, ja ne ovat todellakin yhtä henkilökohtaisia kuin hengitys ja sydämenlyönti sisällä. Sillä jokainen, minä mukaan lukien, pitää tuota läsnäoloa, jota kutsutaan kevyesti sanoilla MINÄ OLEN, ollen olemassa Valossa olevan Lähteemme Ykseydessä.

 

MINÄ OLEN

Juuri tämä termi, ”MINÄ OLEN”, ilmaisee ymmärrystä sävyssä ja ilmaisussa, Ykseyttä, kuten ”Luojan sisällä”. Tämä on se täysin merkityksellinen ilmaisu, joka on hyvin vaikea ymmärtää, mutta ymmärryksen puute ei saa aikaan tarkoituksen negatiivista puolta – vailla tarkoitusta.

Olen ilmaissut nämä Jumalan sanat ennen tätä hetkeä, ja tulen jatkamaan niiden ilmaisua uudelleen ja uudelleen, kunnes Ihmisellä on ymmärrys TIETÄMISEN kautta.

”Olen Yksi Kokonaisuus, Kaikki. Ylistäkää Minua, sitä yhtä joka MINÄ OLEN, sillä minä olen Kaikki, eikä kukaan muu OLE. Minä, sukupuoleton YKSI, olen totaalinen Yhtenäisyys. Mikä minä olen, te olette, sillä te olette MINÄ; te olette Kokonaisuus – Minun kanssani. Joten ylistäkää Itseänne, sillä tekemällä niin te ylistätte Minua. En sanonut ylistää EGOA, sillä EGO ei ole JUMALAN HENGESTÄ, vaan ainoastaan kuolevaisesta Ihmisestä. ÄLKÄÄ halventako itseänne, sillä halventaessanne itseänne te halvennatte Minua – vain Itseänne. Joka tapauksessa koska me olemme Yhtä, te vedätte Minut piilotettujen teeskentelyjenne paikkoihin.

”Minä, Yksi Kokonaisuus, olen TIETÄVÄ Mieli. Olen olemassa ajatellakseni. Kaikki ajatteleminen on Minun Tietämiseni Valoa, mutta Minun ajatteluni EI OLE MINÄ. MINÄ OLEN LUOJA, LUOMASSA AJATTELULLANI.

”Minun Tietämiseni Valosta tulevat Minun kaksi ajatteluni valoa, jotka ovat syntyneet sukupuolitettuina ja vastakkaisina pareina toistumista varten vastakkaisina sukupuolitettuina pareina, ja tämä on syy sille, MIKSI kokonaisuutta ei voida tuoda kahdesta ”vastaavasta”. Vastakkaisuuksissa täytyy olla parin tekeminen. Yritämme selkeyttää tätä tulevissa opetuksissa.

”AJATELLA on LUODA. Minä luon VALOLLA. Ei OLE mitään, mikä ei olisi Valoa. Minä ajattelen IDEAN. Valo rekisteröi MINUN IDEANI ajatteluni kahdessa sukupuolitetussa valossa, ja muoto syntyy Minun ajatteluni kuvassa. TE, MINÄ, KAIKKI ASIAT OVAT VAIN AJATTELEVAN JUMALAN MIELEN ILMENNETTYÄ AJATUSTAT.

”Muodolla ei ole olemassaoloa eikä Minun kuvitteluillani. Nämä EIVÄT ole olemassa, sillä ne eivät ole Minä, ne ovat vain MINUSTA. Minä yksinään olen olemassa; Minä, Kaikki – MINÄ OLEN!

”Luon kuvitellun kehoni Minusta olevan sykkivän universumini sisäänhengityksellä. Universumini on MINUN kuvani; mutta MINUN kuvani EI ole Minä, vaan vain MINUSTA. Kaikki asiat ovat Minun kuvani, mutta ne myöskään eivät ole Minä, vaikkakin olen niissä ja ne ovat Minussa. Ne ovat MINUSTA. Olkoon se niin ja Selah.”

Tämä, lukijat, ON PALJASTETUN ELÄMÄN MYSTEERI!

 

JOTEN TULKOON VALO

Lukijat jatkavat pyytämistä, että antaisin teille suuria ”salaisuuksia”, ja olen tehnyt niin – mysteeri on PALJASTETTU. Se ei ole paljastus, joka huuhtoo ylitsenne kuin hyökyaalto. Se on mysteerien paljastumisessa olevan TOTUUDEN esityksen Valossa olevan tarkoituksen tosiasiallinen toteutuminen. Olemme kirjoittaneet pitkälti aikaisemmissa kirjoituksissamme Sähköisestä/Magneettisesta Universumista. Kirjoitimme Teslasta ja hänen ihmeellisistä jaetuista asioista, puhuimme Newtonista ja muista, kun ilmaistut ideat ovat muuttuneet fantasiasta todellisuudeksi. Annoimme teille tarkkoja kuvia ja kaavoja, mutta lopussa te haluatte ne VÄÄRISTÄ syistä Itselle, pois oikeanlaisen paljastamisen jaksosta. Teidän täytyy kysyä Itseltänne: ”Miksi Jumala antaisi MINULLE nämä Elämän mysteerien suuret ratkaisut?” Kysykää: ”Mitä minä teen näiden suurten löydöksien ja oivalluksien kanssa, jos minulle annetaan ne?” Onko se EGO, joka esittäytyy MINÄN kunnioituksessa? On hyvin tärkeää tietää vastaus tuohon kysymykseen. Jos haluatte, että JUMALAN TAHTOA palvellaan, niin kuinka EGONNE voi mahtua tähän tilanteeseen? Jos aikeenne on väärä, teidän oma Jumaluutenne estää teitä vastaanottamasta ratkaisun avaimia niihin asioihin, jotka te miellätte ongelmiksi.

Tässä kohtaa minun täytyy keskeyttää ja puhua epämiellyttävistä asioista:

RIIPPUVUUDET

Älkää huolehtiko siitä, MIKÄ riippuvuus on kyseessä, oli se sitten alkoholi, huumeet, ruoka jne. Teistä tulee riippuvaisia välttääksenne kohtaamasta sitä, joka tulee kohdata. Sillä ei ole väliä, miten kauan pysytte riippuvuudessa ja kieltäydytte kohtaamaan ongelmaa, te ette ratkaise mitään vaan sen sijaan pahennatte alkuperäistä ymmärryksen puutetta. Kaikki riippuvuudet ovat minän pakenemista tai rankaisua. Jos kieltäydytte hyväksymästä toisen riippuvuutta aiheuttavaa riippuvuuden taakkaa, niin silloin toinen voi alkaa kasvaa, koska riippuvuudessa ei ole todellista järkeä. Toisin sanoen kiukutteleva lapsi lopettaa kiukuttelun, jos kukaan ei ole läsnä hyväksymään pommitusta. Nimittäin Minän tuho ei ole ydin asian perustassa, vaan toisen satuttaminen Minän satuttamiseksi. Jos se on todellakin Minä asialla, että Minä toivoo MURHATA, Minä murhaa (tappaa itsensä) Minän. Riippuvuudet tuovat valtavaa kipua toiselle tai monille muille tuon Minän lisäksi, ja täten syy jatkaa riippuvuudessa. TE ETTE VOI PIILOUTUA ITSELTÄNNE, TE VOITTE VAIN VALEHDELLA ITSELLENNE. TE ETTE VOI JUOSTA KARKUUN ITSELTÄNNE, SILLÄ TE YKSINKERTAISESTI OTATTE ITSENNE MUKAAN.

Te olette ansassa, veljet, ja vapauden saavuttamiseksi te tulette VALON TIETÄMISEEN, lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna. Lisäksi te pysytte pyörässä, kunnes sellainen aika tulee, jona tulette ymmärrykseen. Minulla ei ole huolta siitä, kuinka kauan se voi viedä tai mitä rooleja haluatte näytellä matkan varrella. Jumalalla on ikuisuus, ja niin myös teilläkin, muodossa tai toisessa. Minä tiedän, että MINÄ OLEN loputon ja että te tulette liittymään kanssani pikemmin tai myöhemmin, tai me jatkamme ”treenaamista” hieman pidempään harjoituksissa.

Ajattelenko ”Minä” olevani ”tarpeeksi iso” suorittaakseni tämän? Totta kai! EN VAIN ”AJATTELE NIIN”, MINÄ HYVIN EHDOTTOMASTI JA LOPUTTOMASTI TIEDÄN SEN.

MINÄ TIEDÄN TÄSMÄLLEEN, KUKA MINÄ OLEN. KUKA TE MAHDATTE OLLA?

Kiitos pitkästä lukemisesta, ystävät. Hyvää huomenta.

MINÄ OLEN JA NIIN MYÖS TEKIN OLETTE!

 

[Jatkuu…]

Lähteet:

http://www.phoenixarchives.com/contact/1996/0396/031996.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1343919499