Käännös: GERMAIN: USKO EI TEE TYÖTÄNNE

Violinio Germain

28.2.2020

Pahoillani tästä, mutta te tiedätte, että minkä tahansa tahdon täyttymys tulee vain älykkään toiminnan kautta. Te ohjaatte autonne kiireisten katujen läpi älykkäällä toiminnalla, ei uskolla tai uskomuksella, joita ei ole tukemassa tietämys oikeista toimista, jotka ovat välttämättömiä tehdä.

Usko ja uskomus ovat ihmeellisen lohduttavia toiveikkaalle ajattelijalle, joka haluaa uskoa ihmeenomaisiin tapahtumiin tai joka on varsin valmis väistämään vaivaa omalta osaltaan, mutta se tulisi poistaa niiden sanavarastosta, jotka haluavat saavuttaa tai haalia jotain. Tämän takia ne, ketkä kehuvat olevan hyvä vain ”OLLA”, valehtelevat teille ja itselleen, sillä ”vain oleminen” edellyttää, että joku tekee heidän puolestaan sen, joka katsotaan TARPEIKSI. Jos kaikki samassa ryhmässä ”vain olevat” ja istuvat takamuksillaan ”toivoen”, mitään ei tule tehdyksi, paitsi että teistä tulee nälkäisiä ja teidän täytyy mennä käymään vessassa.

Jumala luo sen, minkä Hän TIETÄÄ, ajattelemalla sen jaettuihin muotoihin. Ihmisen tulisi tehdä vastaavasti, mutta ensin hänen täytyy TIETÄÄ se, minkä hän haluaa ajatella muodoksi.

Teillä voi olla uskoa, uskomusta ja myös TOIVOA muihin liittyen, mutta ei Jumalaan. Teidän täytyy TIETÄÄ, että Jumala antaa teille tahtonne, jos te TYÖSKENTELETTE HÄNEN KANSSAAN täyttämään sen, muttei muutoin. Toisten täytyy perustella uskonne ja uskomuksenne heihin, mutta Jumalalla ei tulisi KOSKAAN olla tarvetta todistaa Itseään teille.

Jos te pyydätte rakentajaa rakentamaan teille talon, te TIEDÄTTE hänen kykenevän siihen, ja myös hän tietää kykenevänsä siihen – tai muutoin te valitsette toisen rakentajan. Jos hän vastasi pyyntöönne, mikäli hän voisi rakentaa talon teille, sanomalla: ”Toivon kykeneväni” tai ”No, minulla on uskoa ja uskomusta siitä, että luultavasti osaan”, oma uskonne häneen voisi horjua syvästi, sillä uskomuksenne häneen pohjautuu varmuuteen hänen tietämyksestään, tai te ette olisi ottaneet häneen yhteyttä alkujaankaan.

TEILLÄ TÄYTYY OLLA VARMUUTTA ITSESTÄNNE, pohjautuen TIETÄMYKSEENNE, sillä tietämys on voimanne; ei usko, uskomus tai toivo. Nuo ovat vain askeleita kohti TIETÄMISTÄ TEKEMISEN KAUTTA.

Näin ollen sanon teille, että kun te milloin haluatte tehdä jotain, mitä varten te ette tunne olevanne varustautuneita, niin älkää lähtekö tekemään sitä epäröinti Mielessänne tai sokealla uskomuksella, että Jumala TEKEE SEN PUOLESTANNE, SILLÄ TEIDÄN EI TULE ALOITTAA SILLÄ TAVOIN.

Sen sijaan pysähtykää ja puhukaa Jumalan KANSSA. ”Etsikää Hänet, tuntekaa Hänet, olkaa Hän”, syvässä meditaatiokeskustelussa. Etsikää kaikkivoipaisuutta INSPIRAATION kautta. Se on ainoa tapa rakentaa kaikkivoipaisuutta tahtoonne. Älkää ikinä aloittako mitään vailla inspiroitunutta tietämystä, joka asettaa rakkauden antamisiinne – sillä se, mitä kutsutaan TYÖKSI, tulisi olla vain iloista antamista.

Heikkoutenne sijaitsee pyynnössä Jumalaa täyttämään tahtonne sen sijaan, että pyytäisitte Häneltä antamaan teille tietämyksen siitä, kuinka voisitte työskennellä Hänen KANSSAAN tahtonne toteuttamiseksi. Te teette itsestänne heikon pyytämällä niin – ja te tuplaatte heikkoutenne juuri sillä ajatuksella, että teillä on ”uskoa Jumalaan”. Teillä täytyy olla TIETÄMISTÄ Jumalaan. Jotenkin, vain ”uskomalla Jumalaan” antaa ymmärtää epäilystä Hänen lupauksensa varmuutta kohtaan ja saa pyyntönne toteuttamisen Hänen kunnianasiakseen. Hän on jo myöntänyt teille pyyntönne Hänen armonsa kautta – kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on hyväksyä lahja ja antaa takaisin saavuttamisen kautta. Teidän täytyy oppia kohtaamaan mikä tahansa saavutus varmuuden asenteella, sillä kun te olette iskostaneet suoritetun tavoitteen varmuuden, Jumala sisimmässä antaa tiedot ”miten”, inspiroituneen IDEAN kautta – te lisäätte toiminnan.

Älkää kohdatko Jumalaa – tai Itseänne – anelevalla asenteella. Te ette pyydä hyväntahtoisuutta – eikä Jumala toimi tukemisen tähden. Jumala on Luoja – ja te olette apu-Luoja – ette palveluksia anovia.

Teidän täytyy hylätä ideanne erillään olemisesta ja löytää universaliteettinne. Kunnes te TIEDÄTTE kytköksenne universumin kanssa, te olette vain yksi osa sitä. Niin kauan kuin tunnette olevanne erillinen yksilöllinen henkilö vailla kytköstä, te ajattelette Jumalan olevan täysin erillinen ja erillään Minästänne. Kunnes kykenette ajattelemaan Minäänne Henkilönä tai Universaalina Minänä, Jumala tulee olemaan toinen Olento, Ketä te voitte vaalia tai palvoa tai pyytää palveluksia tai josta riippua, JUMALAN TIETÄMYKSENNE mukaan.

Uskoa tai pitää uskomusta Jumalaan vihjaa erillään oloa. Se vihjaa, että Jumala on toinen, Kenestä te ette voi sanoa, ”Minä ja Isäni olemme YHTÄ”. Sen tähden paljon syvää keskustelua Jumalan kanssa on kaikkein tärkein asia elämässänne, sillä mitä enemmän kadotatte itseänne Universaaliin Minään, sitä enemmän ajattelette Jumalan ja Itsenne olevan YKSEYDESSÄ.

Kun te viljelette maissia, te teette sen kokemuksesta tulleen TIETÄMYKSEN kanssa, että maissi kasvaa ja täyttää viljavarastonne. Se ei kasva sen tähden, että teillä on uskoa ja uskomusta sen kasvamiseen; se kasvaa Jumalan Lakien täydellisen toimimisen myötä. Teidän täytyy vastaavasti laittaa siemen maahan älykkäällä toiminnalla – varmistaen ensin, että te aloitatte maissin siemenistä. Te ette istu talossa ja rukoile Jumalaa uskolla ja uskomuksella, että Hän istuttaa ne puolestanne, sillä te TIEDÄTTE, ettei Hän tee niin. Jumala työskentelee KANSSANNE, mutta ei PUOLESTANNE, ja kaikki usko ja uskomus maailmassa ei anna teille satoa ilman, että te teette osanne Jumalan kanssa tahtonne täyttämiseksi.

Katsokaamme uskoa ja uskomusta siihen, että vain ”Jeesuksen” kuolemaan uskominen pelastaa teidät ja että teidät tempaistaan taivaisiin vain uskomalla tuon. EI. Te ette kulje minnekään, ellette te ryhdy toimimaan ja tekemään asioita, jotka teille oli ohjeistettu tehtäväksi, jotta kelpaisitte kulkuun – MUISTATTEKO? ON AIKA TEIDÄN KAIKKIEN MUISTAA SUNNUNTAIOPETUKSENNE – ”VAIN KAUTTANI TE KULJETTE ISÄNI VALTAKUNTAAN”! Ja kuka oli tämä rohkea puhuja? Hän oli ”Kristitty” opettaja, joka tarkoittaa ”Jumalan täydellisyyttä” ja näin ollen HÄN ON SANA, ELÄMÄ JA TIE. JOS TE ETTE TOIMI JUMALAN LAKIEN SISÄLLÄ, JOKA HÄN ON, TE ETTE PÄÄSE SISÄÄN. Muistamalla vain puolet opetuksista, joista nautitte kuulla ja jotka eivät vaadi mitään fyysiseltä olemukseltanne – teillä vaikuttaa olevan valikoiva kuulo ja paljon valikoivammat teot. Te haluatte harjoittaa kaikkia lihallisia fyysisiä ”asioita” vailla vastuuta ja sen jälkeen sysätä taakan pahaa aavistamattomalle syntipukille. Niin ei tule käymään! ”Vain LAIN sisällä tapahtuvien tekojen myötä te kuljette sisään”! Lisäksi te ette edes pääse hopeisen aluksen sisälle tuolla asenteella, sillä Kosminen Veljeskunta elää LAKIEN sisällä, ja he, ketkä eivät tee niin ja kieltävät ne – eivät ole tervetulleita sisälle tahraamaan heidän järjestystään ja tasapainoaan.

Metsät nousevat, maissi kasvaa majesteettisuudessaan, höyryt nousevat ja myrskyt repeytyvät ilman uskoa ja uskomusta, tai että jopa ilman tietämystä ne noudattavat universumin luonnollisia lakeja. Jumalan Laki tulee niissä täytäntöön. Jumalan Laki tulee täytäntöön myös teissä. Te voitte rikkoa jalkanne, ja Jumalan Laki parantaa sen, aivan kuten Jumalan Laki kasvattaa maissin. Mutta jos te pyydätte Jumalaa tekemään teille enemmän kuin täyttämään Hänen lakinsa – toisin sanoen, jos te pyydätte Häntä tekemään jotain puolestanne, joka on TEIDÄN osanne – Hän ei tee sitä, riippumatta siitä, kuinka paljon te rukoilette ja kuinka paljon uskoa ja uskomusta te laitatte rukouksiinne.

Jotta antaisimme selityksestämme laajemman esimerkin, oletetaan, että rikkoutunut jalkanne on pahasti vääntynyt sijoiltaan, tai että luut ohittavat toisensa, ja te pyydätte Jumalaa nollaamaan luunne, jonka teidän pitäisi itse tehdä tai teettää kirurgilla, joka TIETÄÄ. Tulette havaitsemaan, että Jumala tekee Hänen osansa tekemällä Hänen universaalin lakinsa toimimaan teille, mutta vääntynyt jalkanne tulee olemaan todiste omasta laiminlyönnistänne tehdä osanne siitä työstä, jota Jumala tekee kanssanne, ja te tulette olemaan rampa koko elämänne ajan, itse tekemänne rampa, joka on kohtaloittanut itsensä kärsimään omasta tottelemattomuudestaan Jumalan täydellistä Lakia kohtaan.

Ja siinä sijaitsee suurin osa hämmennyksestä, joka liittyy uskolla parantamiseen. Jumalan kasvun Lait ovat absoluuttiset. Ne toimivat automaattisesti ja riippumatta siitä, rukoiletteko te tai ette. Käänteisesti Jumalan maatumisen ja hajoamisen Lait ovat aivan yhtä absoluuttiset kuin Hänen rakentamisen Lakinsa, ja kaikki rukoukset, joissa pyydetään Jumalaa asettamaan Hänen Lakinsa sivuun erityisenä palveluksena teille, ovat vähintään hukkaan heitettyjä.

Jälleen toinen esimerkki. Tuhoisa sieni kehittyy maanviljelijän maissipellossa. Maanviljelijä ei mene kammioonsa rukoilemaan täyden uskon ja uskomuksen kera, että Jumala parantaa tuon vitsauksen, kun samalla hän istuu takkansa edessä ja on tekemättä osaansa Jumalan kanssa työskentelyssä oikaisemaan tuhoisaa seuraamusta. Eikä hän perustele Jumalan kanssa tekemällä sellaisia hyödyttömiä julistuksia, kuten: ”Jumala teki maissista täydellisen. Näin ollen siinä ei ole epätäydellisyyttä, koska Jumalassa ei ole epätäydellisyyttä”.

Maanviljelijä tietää, että hänen täytyy tehdä OMA osansa tarkistamalla tuhoisan kasvun Jumalan avun KANSSA – joka tarkoittaa, että TIETYN TIETÄMYKSEN kautta, että Jumalan muuttamattomat Lait toimivat aina, joten hän korjaa viallisen, kostean ja aliravitun maaperän, joka oli SYY sienelle, ja Jumalan rakentavat Lait palauttavat normaalitilan. Lisäksi, jos maissin vitsaukseen olisi parannuskeino ja maanviljelijä kieltäytyisi käyttämästä sitä ja vain rukoilisi – sanoisitte häntä hölmöksi ja että hän ehdottomasti ansaitsi satonsa menetyksen.

Maanviljelijä tietää, että hänen täytyy tehdä osansa tarkistamalla tuhoisa kasvu, tai hänellä ei yksinkertaisesti tule olemaan satoa.

Jos te ette odottaisi maanviljelijän parantavan maissitaudin uskolla ja uskomuksella rukoilemalla Jumalaa, niin miksi odottaa sitä ihmisiltä? Siltikin tauti kehittyy ihmisessä – tauti, kuten syöpä, kasvaimet, pilalle menneet keuhkot tai mikä tahansa monista asioista, jotka voivat tapahtua mille tahansa materiaaliselle kasvavalle keholle, joka tuli maasta Luonnon rakentavien voimien kautta ja jonka täytyy palata maahan tuhoisten voimien kautta, jotka odottavat aina tekemään osansa Luonnon työssä sillä hetkellä, kun niitä kutsutaan tekemään osansa. Monet ihmiset eivät pyytäisi Jumalaa parantamaan maissin tautia tai tuomitsemaan maanviljelijää parantaessaan sen itse, mutta kun he havaitsevat taudin iskeneen omaan kehoonsa, he rukoilevat, että Jumala laittaisi sivuun järkähtämättömät Lakinsa, koska heillä on suurta uskoa Häneen sen sijaan, että he tekisivät sen, minkä maanviljelijä tekee työskentelemällä Jumalan KANSSA.

Tällä tavoin uskovat tekevät tiettyjä julistuksia, joiden pohjalta he perustavat uskomuksensa, jotka liittyvät siihen, että ihmiset ovat varsin erilaisia kuin lait, jotka ohjaavat maissia tai perunoita. Nuo uskovaiset sanovat suurella kunnianosoituksella: ”Jumala teki ihmisestä täydellisen. Näin ollen epätäydellisyyttä ei voi olla. Jos vain näette itsenne täydellisenä, tulet silloin olemaan täydellinen”.

Sellaisen uskomuksen suuri harha sijaitsee siinä tosiasiassa, että ihmisen keho ei ole ihminen. Ihminen on Mieli – Mielen idea, idea henkisen olennon kera. Se on se, jonka Jumala teki täydelliseksi – ja se on varsin totta, ettei henkisessä, ikuisessa ihmisessä, voi olla epätäydellisyyttä.

Mutta se ei ole täydellinen henkinen ihminen, jolla on syöpä tai kasvain. Se on ihmisen keho, JOLLA ON SYÖPÄ TAI KASVAIN. JA SE ON IHMISEN KEHO, JOKA NOUDATTAA SYYN JA SEURAUKSEN JÄRKÄHTÄMÄTTÖMIÄ LAKEJA, JOTKA RAKENTAVAT JA TUHOAVAT KAIKKI KEHOT JAKSOITTAIN. Joten Mielen täytyy sallia sen omassa TIETÄMISESSÄÄN ja TASAPAINOSSAAN luoda tuo tasapaino, joka sallii KEHON PARANTUA. Se ei ole ”uskon” parannusta – SE ON ITSETIETÄVÄÄ UUDELLEENTASAPAINOTTAMISTA.

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J036.pdf

S. 176–181