Käännös: GERMAIN: RUKOUS JA HARHAKÄSITYS – Phoenix Journal #36 ”HUMAN – THE SCIENCE OF MAN”

VIOLINIO GERMAIN

29-10-2022

IHMINEN: IHMISEN TIEDE – PLEIJADIKYTKÖKSET KIRJA VI

RUKOUS JA HARHAKÄSITYS

Melkein jokainen rukous, joka kantaa mukanaan pyynnön, kantaa mukanaan myös päätelmän, että Jumala vahtii jotain hallitessaan universumiaan ja että Hän tarvitsee muistutuksen siitä, että asiat eivät kulje tarpeeksi sulavasti pyytäjän mielestä. Ne myös kantavat päätelmän siitä, että pyynnöt esitetään henkilökohtaisina palveluksina kunnioittavilta ja hartailta uskovilta, jotka uskovat, että sellaisia palveluksia annetaan, jos tarpeeksi hartaat ja kunnioittavat ihmiset liittyvät heidän pyyntöjensä painoksi yhteen tullakseen Jumalan kuulemaksi ja että Hänen mielenkiintoaan heidän henkilökohtaisia pyyntöjä kohtaan on herätetty tarpeeksi. Jumala kuulee hyvin ja Hän on siellä sisimmässä, joten mitä te oikeastaan teette? Sellaiset rukoukset kantavat mukanaan päätelmän välittäjänä toimimisesta jonkun eduksi – aivan kuin välittäjänä oleminen olisi tarpeellista Jumalan kanssa – tai että sillä olisi minkäänlaista vaikutusta Häneen. Ne kantavat mukanaan myös päätelmän, että Jumala on ruumiillinen olento, kuten kuningas valtaistuimella, jolle pyynnöt toimitetaan ja jolta pyydetään henkilökohtaisia palveluksia.

Heille me sanomme, että Jumala tekee Hänen osansa aina eikä tarvitse muistutusta. Hänen osansa Luomakunnasta on Täydellinen. Hänen lakinsa on täydellinen. HÄNEN LAKINSA TOIMII AINA.

Teidän ei tarvitse pyytää Jumalalta, että Hänen painovoiman lakinsa toimisi. Eikä Hän myöskään aseta sitä sivuun, jos te pyydätte Häntä tekemään niin. Jos te putoatte kielekkeeltä, painovoiman laki tulee aiheuttamaan kuolemanne, olitte sitten joko pyhimyksiä tai syntisiä, eikä mikään rukous aseta sitä sivuun. Jumala kertoo teille, että älkää pudotko. Hän on kertonut teille tuon syntymässänne, mutta jos te ette tottele, te tuhoudutte aivan kuin kuka tahansa muukin. VOIKO JUMALA OHITTAA NUO LAIT? KYLLÄ. TEKISIKÖ HÄN NIIN! EI, EI KOVIN USEIN – MUTTA HÄN VOISI HYVINKIN OHITTAA JOITAKIN TEIDÄN TEMPUISTANNE, JA NOISSA TAPAUKSISSA NE VAIKUTTAISIVAT OLEVAN IHMEITÄ.

Koko Jumalan universumi on täydellisessä tasapainossa. Hän pitää se niin. Voitte tukeutua siihen aina. Jos haluatte hyvän sadon, Jumalan laki on olemassa antamaan sen teille, JOS TE TYÖSKENTELETTE HÄNEN LAKINSA KANSSA. Mutta jos pyydätte Jumalaa tekemään teidän osanne työstä sekä Hänen osansa, te ette korjaa mitään satoa, huolimatta uskostanne.

Maanviljelijä ei pyydä Jumalaa parantamaan perunaruttoa. Hän etsii syyn sille, joka saattaa olla hänen tietämyksensä puute kyseisestä maaperästä. Joka tapauksessa, kun rutto iskee ihmisten omiin kehoihin, he pontevasti tuomitsevat kenet tahansa, joka ehdottaa heille tekemään niin kuin sellainen maanviljelijä tekee, joka työskentelee tietävästi Jumalan kanssa ja tekee osansa yhdessä Jumalan osan kanssa.

Mikä oli perunaruton syy? Oliko se liika kosteus?

Mikä oli ihmiskehon ruton aiheuttaja? Oliko se tiukat solmut sukupolvia sitten? Väärä ruokavalio? Epätasapainoiset tunnehäiriöt? Turhautumiset? Tulehdus ruosteisesta naulasta? Esi-isien epätasapainoisista teoista johtunut vääristynyt siemenmalli?

Oli syy mikä tahansa mille tahansa hajottavalle tai depolarisoivalle seuraamukselle, lääke sille on palauttaa tasapaino. Tasapainon palauttaminen mihin tahansa koneeseen voidaan saada aikaan teolla. Ihmisen on aivan yhtä järkevää odottaa Jumalan korjaavan hänen kirjoituskoneensa uskon ja uskomuksen tähden kuin odottaa Hänen korjaavan ihmiskoneen, jota ihminen on vaurioittanut.

Tasapainon palauttaminen minkä tahansa henkisen ja epätasapainoisen tilan kautta on puhtaasti henkinen. Ajatuksen muutos negatiivisesta positiiviseksi parantaa minkä tahansa henkisen vaivan. Fyysisesti epätasapainoinen kehon tila vaatii fyysistä toimintaa, jotta sen tasapaino palautuisi, ja tämä voidaan todella suorittaa vain ensin tasapainottamalla Mieli.

Mielen parantaminen ei tosiasiallisesti liity uskoon ja uskomukseen. Kyseessä on puhtaasti SYY ja SEURAUS, jotka toimivat Jumalan perustaman lain mukaan. Se on halu oikeanlaiselle tilalle, jota seuraa älykäs toiminta tuon oikeanlaisen tilan palauttamiselle. Puhtaasti fyysiset poikkeavuudet, katkennut luu, syöpä, vamma päässä, ampumahaava, halvaus veritukoksista aivoissa, epämuodostuneet kehot tai muut epämuodostumat voidaan ”parantaa” vain fyysisellä toiminnalla. Jumalaa voitaisiin pyytää yhtä hyvin kaikessa uskossa ja uskomuksessa hoitamaan rikkinäinen puola auton vanteesta kuin pyytää Häntä parantamaan epämuodostunut jalka, ilman älykästä toimintaa.

Voiko Jumala tehdä niin? Kyllä! Joka tapauksessa, jos se on jalkanne ja se on epämuodostunut – miksi hän ohittaisi teidän osanne? Jos te haluatte sen parantuvan (jos te tosiasiassa miellätte sen olevan ”parantamisen” tarpeessa), te teette sen itse oikeanlaisen fyysisen huomion kautta (vaikkakin fyysinen toiminta voi hyvinkin olla täysin henkinen luonteeltaan). Esimerkiksi, jos jollain on ruoansulatusongelma martinien juomisesta – eikö olisi viisasta lakata juomasta martineja? Jos teille on niin vähän väliä parantaa itseänne, niin silloin oletetaan, että kärsimyksestä nautitaan jostain tunnistamattomasta syystä, ja kun henkilö on valmis vapauttamaan sairauden – hän tekee niin.

SYY JA SEURAUS

Luomakunta on SYYN ja SEURAUKSEN näytelmä. SYY on jakamaton. SYY on aina tasapainoinen. Se on aina YKSI.

SEURAUS on jaettu. Yhden tasapainoisen tilan sijaan se on jaettu kahteen epätasapainoiseen tilaan.

Elämän näytelmä on pitää kaksi epätasapainoista SEURAUKSEN tilaa tasapainossa toinen toisensa kanssa. Kun SYY ja SEURAUS ovat tasapainossa toisensa kanssa, ihmisen tai luonnon henkiset ja fyysiset ilmentymät ilmentävät harmoniaa, ykseyttä, kasvua ja normaaliutta kaikilta osin. On mahdotonta pitää kehoa aina täydellisessä tasapainossa. Sanoa niin, että Jumala teki ihmisen kehosta sekä ihmisestä täydellisen, ei tarkoita sitä, että ihminen voi estää kehonsa vaurioitumisen. Hänen täytyy mennä hammaslääkäriin, kun hänen hampaansa kuluvat, tai silmälääkäriin, kun hänen silmänsä vanhenevat – tai kestää epämukavuudet näiden välttelemisestä.

On epäjohdonmukaista uskoa, että Jumala korjaa katkenneen luun, ja näin ollen kieltäydytään kirurgin avusta, mutta mennään hammaslääkäriin paikkaamaan hampaat.

Jumalan SYYN ja SEURAUKSEN laki toimii aina. Kun mikä tahansa menee vikaan teissä tai sivilisaatiossa, vika on teissä, ei Jumalassa. Jos ihmiset varastavat toisiltaan kautta aikojen, he niittävät vihaa ja pelkoa, joka kulminoituu sotiin. Pelon, vihan ja ahneuden siemenet eivät tuota rakkauden, menestyksen, onnellisuuden ja rauhan satoja.

Ihmiset rukoilevat pyytääkseen Jumalaa suojelemaan heitä vihollisiltaan sen sijaan, että he rukoilisivat Jumalaa valaisemaan heitä niin, että ihmiset voivat harjoittaa rakkauden periaatetta ihmissuhteissaan ja täten olla tekemättä vihollisia. Niin kauan kuin ihminen jatkaa Jumalan lain rikkomista, hän satuttaa itseään. Mikään usko maailmassa ei tule muuttamaan minkään syyn seurausta. Kokeilkaa sitä. Kokeilkaa laittaa sormenne tulikuumalle liedelle, kun te samalla rukoilette kunnioittavasti täydessä uskossa, että Jumala peruuttaa lain palveluksena teille – ja katsokaa, mitä tapahtuu. Sormenne palaa!

Voitteko ohittaa tuon lopputuloksen? Kyllä, mutta se vaatii kehon vastineiden valmistelemisen suorana seurauksena Mielen käskyistä tehdä nuo muutokset – en näe lähes ketään, joka voisi onnistua tässä. Hiilipedin ylitse kävely, sanotaan vaikka, ei todista paljoakaan, vaan höynäyttää niin ympärillänne olevia ihmisiä kuin itseänne. Mieli voi saada kehon reagoimaan ohjatussa olosuhteuttamisessa, mikäli tämä tehdään henkisesti oikealla tavalla – mutta tämä vaatii paljon huomiota ja työtä.

Näin ollen sanomme teille jälleen, että kun te pyydätte Jumalalta mitä tahansa, älkää koskaan pyytäkö Häntä täyttämään Hänen osaansa, sillä Hän on jo tehnyt sen, vaan pyytäkää Häntä sen sijaan näyttämään teille se, mitä teidän tulisi tehdä täyttääksenne oman osanne. Kaikki, mikä teissä on pielessä, on omaa tekoanne; näin ollen pyytäkää tulla valaistuksi. Ehkäpä se voisi olla niinkin yksinkertainen asia kuin laittaa asbestista tehdyt patakintaat käsiin, ennen kuin koskette kuumaan lieteen! Vastaus tulee olemaan aina varsin yksinkertainen ja aina hyvin järkevä.

Sanotaan esimerkiksi, että haluatte katon kirkollenne, tai ehkäpä kuten Little Crown tapauksessa, kokoontumistoimisto tarvitsee maalia – ja kansanne rukoilee täydessä uskossa, että Jumala antaa ne teille ja sitten te nojaatte ainoastaan rukoukseenne, niin kirkkonne ei saa kattoa eikä seiniä peitä uusi maali. Joka tapauksessa, jos te pyydätte Jumalaa antamaan teille tietämystä opastamaan tekojanne anteliaassa palveluksessa antamalla rahaa kattoa ja/tai maalia varten ja hankkia joku roiskimaan maalia seinille, tietämyksenne tulee löytämään tien saavuttamaan molemmat asiat. Little Crown tapauksessa hän yksinkertaisesti pyytää kokoontuneilta avustuksia. Jos se ei auta, silloin hänen täytyy päättää, kuinka kovasti hän tarvitsee uutta maalia – ja jättää se rauhaan tai tehdä se itse – ymmärrättekö asian ytimen? Tämä on laki, te tahtonne tulee yhtä varmasti täytettyä kuin maanviljelijän tahto täytetään, kun hän tekee osansa maan kyntämisessä ja siementen kylvämisessä.

Tätä minä tarkoitan sellaisten ihmisten rukouksilla, jotka pyytävät Jumalaa tekemään haluamansa ja sen sijaan, että he pyytäisivät Jumalaa kertomaan heille, mitä heidän pitäisi tehdä. Kuinka monta kertaa te ajattelette jotain ja vain laitatte sen sivuun ja sanotte myöhemmin, ”Ajattelin sitä, mutten tehnyt niin.” Teidän täytyy kuunnella, kun Jumala kertoo teille, sillä se tulee aina IDEAN kautta.

Tämä on se suuri väärinkäsitys rukouksen voimasta. Syy tuosta väärinkäsityksestä sijaitsee siinä tosiasiassa, että ihmiset, jotka pyytävät Jumalaa täyttämään tahtonsa, unohtavat, että pyynnöt liittyen materiaalisiin asioihin luodaan vain kaksisuuntaisen toiminnan kautta. Materiaalisia asioita ei luoda hankaamalla Aladdinin lamppua tai toiveikkaan ajattelun kautta. Ne luodaan tasapainoisen toiminnan ja reaktion kautta.

Tehdään tästä kärjistetty esimerkki. Sanotaan nyt, että tietyt aseet ja kiväärit tarvitsevat rekisteröinnin, ja teillä on yksi sellainen, mutta ette ole rekisteröineet sitä. Se makaa asesalkun päällä. Te voitte rukoilla Jumalaa vaikka kuolemaanne asti poistamaan tuon aseen ja laittamaan sen suojaan, ja teidät tullaan pidättämään jossain vaiheessa aseen omistamisesta. Te tiedätte, mitä tuon aseen kanssa pitää tehdä, ja jos te haluatte jotain tehtävän sen kanssa, teidän olisi parempi ryhtyä hommiin. Jumala sallii teidän tulevan karkotetuiksi, jos se on se rangaistus, joka saa teidät tietämään asian merkityksen. Hän varoittaa teitä ajallaan, jos te olette pyytäneet opastusta – MUTTA TE TEETTE SEN. Tämä on hyvä opetus tänä päivälle, sillä tämä ahdinko koskettaa monia teistä, kun aselait tiukentuvat valtiossanne. Jos te olette yksi niistä, joilla on näitä kiellettyjä aseita – tässä on varoituksenne – HOITAKAA ASIA! MENKÄÄ SISIMPÄÄNNE JA PYYTÄKÄÄ OPASTUSTA SITÄ VARTEN, MITÄ TEHDÄ, JA KUUNNELKAA VASTAUSTA – SEN JÄLKEEN TOIMIKAA. JOS TE ETTE HALUA LAITTEISTOSTA EROON, NIIN TEIDÄN OLISI PAREMPI HOITAA ASIA JOLLAIN TAVALLA. YLLÄTYSETSINNÄT JA PIDÄTYKSET ALKAVAT MINÄ HETKENÄ TAHANSA! NÄIN OLLEN, JOS ASIAN HOITAMATTA JÄTTÄMINEN HÄIRITSEE TEITÄ – ÄLKÄÄ PYÖRITELKÖ SITÄ – HOITAKAA SE!

Kun mekaanikko korjaa rikkinäisen autonne TIETÄMÄLLÄ sen sisuskalut tai kun kirurgi korjaa rikkinäisen kehonne TIETÄMÄLLÄ sen toiminnan, nuo operaatiot ovat yhtä paljon mielellä parantamista kuin mitä myrkyllisten aineiden poistaminen kehostanne rakkauden ajatuksilla on mielellä parantamista.

KAIKKI LUOMUKSET OVAT MIELEN LUOMUKSIA.

KAIKILLA MIELEN LUOMUKSILLA ON KEHOT, JOTKA OVAT MUODOSTUNEET MIELEN AJATUKSTEN KUVISSA.

KAIKKI KEHOT OVAT LUOTU TÄYDELLISIKSI OLEMALLA SOPUSOINNUSSA LAIN KANSSA, JA NIISTÄ TEHDÄÄN SAIRAITA RIKKOMALLA LAKIA JOSSAIN VÄLISSÄ ELÄMÄNVIRTAANNE.

MITÄ IHMINEN UNOHTAA RUKOILLESSAAN

Kun ihminen pyytää hartaasti Jumalaa toteuttamaan toiveita, hän unohtaa, että hän pyytää Jumalaa tekemään sen, minkä hänen tulisi itse tehdä. Jumalan osa on jo tehty.

Ihminen pyytää Jumalaa pysäyttämään sodat ja unohtaa, että sodat ovat ihmisen tekemiä, ei Jumalan tekemiä. Ne ovat Jumalan lain rikkomus. Sodat ovat seurauksia ihmisen epäyhtenäisyydestä, ahneudesta ja itsekkyydestä. Ihmisellä on vapaa tahto ilmentää henkeä hänessä tai aisteissaan niin kuin hän haluaa. Se kaikki on osa syyn ja seurauksen näytelmää. Näytelmän täytyy jatkua, kunnes ihminen oppii kokemuksensa kautta, että hänen täytyy joku päivä ilmentää rakkauden periaatetta, jolle universumi on perustettu.

USKO EI TEE TYÖTÄNNE

Olen pahoillani tästä, mutta te tiedätte, että minkä tahansa tahdon täyttymys tulee vain älykkään toiminnan kautta. Te ohjaatte autonne kiireisten katujen läpi älykkäällä toiminnalla, ei uskolla tai uskomuksella, jota ei tue tietämys oikeista teoista, joiden tekeminen on välttämätöntä.

Usko ja uskomus ovat ihmeellisen lohduttavia toiveikkaalle ajattelijalle, joka haluaa uskoa ihmeenomaisiin tapahtumiin tai joka on varsin valmis pakenemaan vaivannäöstä omalta osaltaan, mutta tämä tulisi poistaa niiden sanavarastosta, jotka haluavat saavuttaa tai haalia mitään. Tämän takia ne, jotka mainostavat olevan hyvä vain ”OLLA”, valehtelevat teille ja itselleen, sillä ”vain oleminen” edellyttää, että joku tekee jotain sellaista heidän puolestaan, jonka voidaan katsoa olevan TARPEITA. Jos kaikki samassa ryhmässä ”vain ovat” ja istuvat takamuksillaan ”toivomassa”, mitään ei tule tapahtumaan, paitsi että teistä tulee nälkäisiä ja teidän tarvitsee käydä vessassa.

Jumala luo sen, minkä Hän TIETÄÄ, ajattelemalla sen jaettuihin muotoihin. Ihmisen tulisi tehdä vastaavasti, mutta ensin hänen täytyy TIETÄÄ se, minkä hän haluaa ajatella muodoksi.

Teillä voi olla uskoa, uskomusta ja myös TOIVOA muihin liittyen, muttei Jumalaan. Teidän täytyy TIETÄÄ, että Jumala antaa teille tahtonne, jos te TYÖSKENTELETTE HÄNEN kanssaan täyttämään sen, muttei muutoin. Muiden täytyy ehkä perustella uskonne ja uskomuksenne heihin, mutta Jumalan ei tulisi KOSKAAN todistaa Itseään teille.

Jos te pyydätte rakentajaa rakentamaan teille talon, te TIEDÄTTE hänen pystyvän siihen ja että hän tietää kykenevänsä tekemään sen – tai te valitsette toisen rakentajan. Jos hän vastasi kyselyynne asunnon rakentamisesta sanomalla niin, että ”toivon osaavani” tai että ”no, on minulla uskoa ja uskomusta siihen, että luultavasti voin”, oma uskonne häneen kokisi kolauksen syvän epäröinnin kera, sillä uskomuksenne häneen perustuu varmuuteen hänen tietämyksestään, tai muutoin ette olisi ottaneet häneen yhteyttä alkujaankaan.

TEIDÄN TÄYTYY LUOTTAA ITSEENNE TIETÄMYKSENNE kautta, sillä tietämys on voimanne; ei usko, uskomus tai toivo. Ne ovat vain askelia kohti TIETÄMISTÄ TEKEMISEN KAUTTA.

Näin ollen sanon teille, että kun te haluatte tehdä jotain, jota varten ette tunne olevanne valmiita, älkää aloittako tekemään sitä epäröinti Mielessänne tai sokealla uskolla, että Jumala TEKEE SEN PUOLESTANNE, SILLÄ TEIDÄN EI PIDÄ ALOITTAA SILLÄ TAVOIN.

Sen sijaan pysähtykää ja puhukaa Jumalan KANSSA. ”Etsikää Hänet, tietäkää Hänen, olkaa Hän”, syvässä meditaatiokeskustelussa. Etsikää tietämystä INSPIRAATION kautta. Se on ainoa tie rakentaa kaikkivoipaisuutta tahtoonne. Älkää koskaan aloittako mitään ilman inspiroitunutta tietämystä, joka asettaa rakkauden antamiinne asioihin – sillä sen, mitä kutsutaan TYÖKSI, tulisi olla vain iloista antamista.

Heikkoutenne on siinä, että te pyydätte Jumalaa täyttämään tahtonne sen sijaan, että pyytäisitte Häntä antamaan teille tietämyksen, jolla työskennellä Hänen KANSSAAN täyttämään tahtonne. Te teette itsestänne heikkoja pyytämällä niin – ja te tuplaatte heikkoutenne juuri sillä ajatuksella, että te ”luotatte Jumalaan”. Teillä täytyy olla TIETÄMYSTÄ Jumalaan. Jotenkin vain ”uskomalla Jumalaan” olettaa, että on olemassa epäilys Hänen lupauksensa ehdottomuudesta, ja se asettaa sen Jumalan kunniaksi toteuttaa pyyntönne. Hän on jo toteuttanut pyyntönne Hänen armonsa kautta – kaikki, mitä teidän täytyy tehdä, on hyväksyä lahja ja antaa takaisin saavuttamalla. Teidän täytyy oppia lähestymään mitä tahansa saavutusta varmalla asenteella, sillä kun olette iskostaneet suoritetun tavoitteen varmuuden, Jumala sisimmässä antaa ohjeet siihen, että ”kuinka”, inspiroituneen IDEAN muodossa – te lisäätte toiminnan.

Älkää lähestykö Jumalaa – tai Itseänne – sillä asenteella, että te anelette kerjäävästi. Te ette pyydä hyväntahtoisuutta – eikä Jumala harrasta tukemista. Jumala on Luoja – ja te olette avustava Luoja – ette palveluksien pyytäjä.

Teidän täytyy asettaa sivuun ideanne erillään olemisesta ja löytää universaalisuutenne. Kunnes te TIEDÄTTE kiintymyksenne universumiin, te olette vain osa sitä. Niin kauan kuin tunnette olevanne erillinen ja yksilöllinen henkilö vailla kiintymystä, te ajattelette Jumalan täysin erillisenä ja irrallaan Itsestänne. Kunnes te voitte ajatella Itseänne Itse Henkilönä tai Universaalina Itsenä, Jumala tulee olemaan muu Olento, jota te voitte vaalia tai palvoa tai jolta pyytää palveluksia tai josta olla riippuvainen, siinä määrin kuin mikä on TIETÄMYKSENNE JUMALASTA.

Uskoa – tai uskomusta – Jumalaan olettaa erillään oloa. Se olettaa, että Jumala on joku toinen, Josta te ette voi sanoa, ”minä ja Isäni olemme YKSI.” Tämän takia syvä keskustelu Jumalan kanssa on kaikkein tärkein asia elämässänne, sillä mitä enemmän kadotatte itsenne Universaaliin Itseen, sitä enemmän ajattelette Jumalan ja Itsenne olevan YKSEYDESSÄ.

Kun te istutatte maissia, te teette sen TIETÄMYKSEN kera, joka syntyy kokemuksesta, että maissi kasvaa ja täyttää viljasiilonne. Se ei kasva sen takia, että koska teillä on uskoa ja uskomusta sen kasvamiseen; se kasvaa Jumalan Lakien täydellisen työskentelyn takia. Vastaavasti te asetatte siemenet maahan älykkään toiminnan kautta – varmistamalla ensin, että aloitatte maissin siemenistä. Te ette istu talossa ja rukoile Jumalaa uskolla ja uskomuksella, että Hän istuttaa ne teille, sillä te TIEDÄTTE, että Hän ei tee niin. Jumala työskentelee KANSSANNE, muttei teidän PUOLESTANNE, ja mikään usko ja uskomus maailmassa ei anna teille satoa ilman, että te teette osanne Jumalan kanssa tahtonne täyttymyksessä.

Katsotaanpa uskoa ja uskomusta siitä, että ”Jeesuksen” kuolema pelastaa teidät ja että teidät nostetaan taivaisiin vain uskomalla niin. EI. Te ette mene minnekään, ellette te toimi ja tee niitä asioita, joita teidät on ohjeistettu tekemään ja jotta olisitte kelpoisia matkaa varten – MUISTATTEKO? ON AIKA, ETTÄ TE KAIKKI MUISTATTE SUNNUNTAIN OPETUKSENNE – ”VAIN KAUTTANI ASTUTTE ISÄNI VALTAKUNTAAN!” Ja kuka oli tämä rohkea puhuja? Hän oli ”kristitty” opettaja, joka tarkoittaa ”Jumalan täydellisyyttä”, ja näin ollen HÄN ON SE SANA, ELÄMÄ JA TIE. JOS TE ETTE TOIMI JUMALAN LAKIEN MUKAAN, JOISTA HÄN ON, TE ETTE ASTU SISÄÄN. Muistamalla vain puolet opetuksista, joiden kuulemisesta te nautitte ja jotka eivät vaadi mitään fyysiseltä olemukseltanne – teillä vaikuttaa olevan valikoiva kuulo ja paljon valikoivammat teot. Te haluatte harjoittaa kaikkia lihallisia ja fyysisiä ”asioita” ilman vastuuta ja sen jälkeen sysätä taakan pahaa aavistamattomalle syntipukkiparalle. Niin ei tule tapahtumaan! ”Sillä vain LAIN mukaan tehtyjen tekojen kautta astutte sisään!” Lisäksi te ette astu edes hopeiseen alukseen tuolla asenteella ,sillä Kosminen Veljeskunta elää LAKIEN mukaan, ja te, ketkä eivät tee niin ja kiistävät heidät – ette ole tervetulleita joukkoon pilaamaan heidän järjestystään ja tasapainoaan.

Metsät nousevat, maissi kasvaa majesteettisuudessaan, höyryt nousevat ja myrskyt repivät ilman uskoa ja uskomusta tai jopa edes tietämystä – ne noudattavat universumin luonnollisia lakeja. Jumalan Laki täyttyy niissä. Jumalan Laki täyttyy myös teissä. Te voitte rikkoa jalkanne, ja Jumalan Laki parantaa sen, aivan kuin Jumalan laki kasvattaa maissin. Mutta jos te pyydätte Jumalaa tekemään enemmän puolestanne kuin täyttämään Hänen lakinsa – toisin sanoen jos te pyydätte Häntä tekemään jotain sellaista, joka on TEIDÄN osanne – Hän ei tee sitä, rukoilitte sitten kuinka paljon tahansa ja pistitte rukouksiinne kuinka paljon uskoa ja uskomusta tahansa.

Syvempää esimerkkiä varten oletetaan, että rikkoutunut jalkanne on vääntynyt pahasti vinoon, tai että luut risteävät toisiinsa nähden, ja te pyydätte Jumalaa asettamaan paikoilleen luut, jotka teidän tulisi itse asettaa tai antaa TIETÄVÄN kirurgin tehdä. Tulette havaitsemaan, että Jumala tekee Hänen osansa tekemällä Hänen universaalin Lakinsa toimimaan teille, mutta vääntynyt jalkanne tulee olemaan todiste omasta laiminlyönnistänne tehdä osanne työstä, jonka Jumala tekee kanssanne, ja te tulette olemaan rampa elämänne ajan, itse tekemänne rampa, joka on matkalla kärsimykseen Jumalan täydellisen Lain noudattamattomuudesta.

Ja siinä sijaitsee suurin osa hämmennyksestä, joka liittyy uskolla parantamiseen. Jumalan kasvun Lait ovat absoluuttiset. Ne toimivat automaattisesti ja ne toimivat riippumatta siitä, rukoilette te tai ette. Käänteisesti, Jumalan kuoleman ja hajoamisen Lait ovat yhtä absoluuttiset kuin Hänen rakentumisen Lait, ja kaikki rukoukset, jotka pyytävät Jumalaa asettamaan sivuun Hänen Lakinsa erityisenä palveluksena, ovat aivan hukkaan heitettyjä.

Jälleen uusi esimerkki. Tuhoisa sieni kehittyy maanviljelijän maissipellolle. Viljelijä ei mene kammioonsa rukoilemaan täyden uskon ja uskomuksen kera, että Jumala parantaa vitsauksen, kun hän samalla istuu takkansa vieressä eikä tee osaansa Jumalan kanssa työskentelystä tuhoisan ilmiön peruuttamiseksi. Eikä hän puhu järkeviä Jumalalle tekemällä sellaisia turhia väitteitä, kuten: ”Jumala teki maissista täydellistä. Näin ollen siinä ei ole mitään vikaa, koska Jumalassa ei ole mitään vikaa.”

Maanviljelijä tietää, että hänen täytyy tehdä OMA osansa siinä, että hän tarkistaa tuhoisan kasvun Jumalan avun KERA – joka tarkoittaa, että TIETYLLÄ TIETÄMYKSELLÄ, jolla Jumalan muuttamattomat Lait aina toimivat, hän korjaa viallisen, kostean ja aliravitun maaperän, joka oli SYY sienelle, niin Jumalan rakentavat Lait palauttavat normaaliuden. Lisäksi, jos maissiruttoon olisi olemassa parannuskeino, ja maanviljelijä kieltäytyisi käyttämästä sitä ja samalla vain rukoilisi – te kutsuisitte häntä hölmöksi ja sanoisitte, että hän ehdottomasti ansaitsi menettää satonsa.

Maanviljelijä tietää, että hänen täytyy tehdä osansa ja tarkistaa tuhoisa kasvusto, tai hänellä ei yksinkertaisesti ole satoa.

Jos te ette odottaisi maanviljelijän parantavan maissitautia vain rukoilemalla Jumalaa uskon ja uskomuksen kera, niin miksi odottaisitte sitä ihmisiltä? Silti rutto kehittyy ihmisessä uskolla ja uskomuksella – sellainen rutto kuin syöpä, kasvaimet, kehnot keuhkot tai mikä tahansa monista asioista, joita voi tulla mihin tahansa kasvavaan aineelliseen kehoon, joka syntyi maasta Luonnon rakentavien voimien kautta, jotka ovat aina odottamassa tekemään osansa Luonnon työssä juuri sinä hetkenä, kun niitä kutsutaan tekemään osansa. Moni ihminen ei pyytäisi Jumalaa parantamaan maissiruttoa tai tuomitsemaan maanviljelijää tekemästä sen itse, mutta kun he havaitsevat, että rutto on iskenyt heidän omaan kehoonsa, he rukoilevat, että Jumala asettaisi sivuun Hänen järkähtämättömät Lakinsa heidän Häneen kohdistuvan suuren uskonsa tähden sen sijaan, että he tekisivät sen, minkä maanviljelijä tekee työskentelemällä Jumalan KANSSA.

Tähän tapaan uskovat tekevät tietynlaisia vakuutuksia, joihin he pohjaavat uskomuksensa siitä, miten ihmiset ovat varsin erilaisia verrattuna maissia tai perunoita sääteleviin lakeihin. Nuo uskovat sanovat suurella kunnioituksella: ”Jumala teki ihmisestä täydellisen. Näin ollen epätäydellisyyttä ei voi olla. Jos vain näet itsesi täydellisenä, silloin olet täydellinen.”

Sellaisen uskomuksen suuri harhaluulo on tosiasiassa, että ihmisen keho ei ole ihminen. Ihminen on Mieli – Mielen idea, henkisellä olennolla varustettu idea. Se on se, jonka Jumala teki täydelliseksi – ja on varsin totta, ettei epätäydellisyyttä voi olla henkisessä ja ikuisessa ihmisessä.

Mutta se ei ole se täydellinen henkinen ihminen, jolla on syöpä tai kasvain. Se on ihmisen keho, JOLLA ON SYÖPÄ TAI KASVAIN. JA SE ON IHMISEN KEHO, JOKA NOUDATTAA SYYN JA SEURAUKSEN JÄRKÄHTÄMÄTTÖMIÄ LAKEJA, JOTKA RAKENTAVAT JA TUHOAVAT KAIKKI KEHOT VUORONPERÄÄN. Joten Mielen täytyy sallia luoda omassa TIETÄMISESSÄÄN ja TASAPAINOSSAAN sen tasapainon, joka sallii KEHON TULLA PARANNETUKSI. Se ei ole ”uskolla” parantamista – SE ON ITSETIETOISTA UUDELLEENTASAPAINOTTAMISTA.

JUMALAN LAIN TÄYDELLISYYS

Jumala teki Hänen Laistaan täydellisen. Jumalan Lain täydellisyys tarkoittaa tasapainon täydellisyyttä kahden vastakkaisen voiman välillä, voiman, joka rakentaa ja tuhoaa kehot. Jumala teki nämä MOLEMMAT voimat, ja ne ovat järkähtämättömät ja muuntamattomat toiminnassaan. Jumala teki jakautuneen universumin, ja sitä hallitsevat lait ovat täydellisiä.

Mutta Jumala antoi ihmisellä TIETÄMYKSEN siitä, kuinka kontrolloida näitä voimia asettamalla tietämyksensä toimintaan. Luonnon voimia ja kehojen rakentumista ei voida kontrolloida toiveikkaalla ajattelulla. Luuletteko olevan viisasta istua vastaantulevan junan edessä ja toivoa sen pysähtyvän, kun kaikki mitä teidän tarvitsee tehdä, on nousta ja mennä pois tieltä? Kehojen jakautunut universumi, joka tulee maasta ja menee takaisin maahan, koostuu toiminnasta – ei tekemättömyydestä ja toiveikkaasta ajattelusta.

Seuraavan kerran, kun joku pilkkaa teitä näin: ”Miksi et anna Jumalan parantaa sitä?”, jos olette satuttaneet sormenne ja pyydätte puhdistusainetta haavan puhdistamiseen – kysykää häneltä, miksi hän ei anna Jumalan syödä, peseytyä ja käydä vessassa puolestaan? Miksi pyytäisitte oppaitanne, opettajianne ja/tai Jumalaa tekemään sitä, minkä te osaatte varsin hyvin hoitaa?

Jännä juttu – kaiken aikaa TE olette auttaneet Jumalaa tekemään kehonne. Jumala teki osansa täydellisesti, sillä Jumalalla on kaikki tietämys, ja Hän työskentelee harmoniassa Lakinsa kanssa, kun te samalla teette osanne epätäydellisesti, koska teillä on havaitusti rajoittunut tietämys ja noudattaminen laista, kuten hyvän ruoan syöminen sekä puhtauden ja liikunnan lakien valvominen. Jos te syötte myrkyllistä ruokaa, te myrkytätte kehonne – miksi syyttää Jumalaa?

KEHOT KUULUVAT JAETUN TASAPAINON JAETTUUN UNIVERSUMIIN

Jos te laitatte mätänevää tai myrkyllistä ruokaa kasvavaan kehoonne ja sitten pyydätte Jumalaa täydessä uskossa ja uskomuksessa asettamaan Hänen Lakinsa sivuun teitä varten, te vain ilmaisette tietämättömyyttänne siitä, miten Jumala työskentelee kanssanne, toisin kuin että tietäisitte yhteisestä Luomisestanne Jumalan kanssa. Te ette ymmärrä, että te pyydätte Jumalaa peruuttamaan Lakinsa ja tekemään kehoonne laittamistanne tuhoisista voimista rakentavia voimia. Mitä teidän tulisi tehdä, on TIETÄÄ, että te olette hädässä ja että teidän olisi parasta pyytää inspiraatiota ja IDEAA siitä, miten hoitaa asia, ja sen jälkeen te saatte opastuksenne joko saada myrkky ulos, ottaa vastamyrkkyä, lähettää kehonne omia resursseja tai jotain hyödyllistä, ja teidän tosiaan tulisi tehdä niin heti paikalla.

TÄYDELLISYYS ON KAIKKIALLA

Epätäydellisyyttä ei ole olemassa. Jos te ette pidä jostain, niin silloin teillä on jäljellä vain yksi tapa toimia – tehdä jotain sen muuttamiseksi. Ainoa asia, jonka te voitte tehdä, on työskennellä Jumalan kanssa älykkäästi toiminnan kautta, aivan kuten Jumala työskentelee Luonnon kanssa älykkään toiminnan kautta.

Joka tapauksessa Laki on aina täydellinen, ja epätäydelliset kehot ovat Lain rikkomus.

Kaikilla maailman rukouksilla ei voida pysäyttää Isorokkoa tai lavantautiepidemiaa niin kauan, kuin ihminen jatkaa isorokon tai lavantaudin rakentamista omaan kehoonsa tietämättömyytensä kera Laista, jota hän rikkoo. Sen sijaan, että hän rukoilisi Jumalaa pysäyttämään epidemian, ihmisen tulisi rukoilla TIETÄMYSTÄ siitä, kuinka työskennellä Jumalan kanssa sen eliminoimiseksi, aivan kuten hän työskenteli ja rukoili eliminoidakseen isorokon. Ne eivät olleet usko ja uskomus, jotka kukistivat isorokon – eikä se pysäytä uusia viruskantoja, joita muut ihmiset tarkoituksella kehittävät tartuttamaan teidät helpommin tarttuvalla isorokolla.

AJATTELEMATTOMIEN IHMISTEN EPÄJOHDONMUKAISUUDET

Moni, joka uskoo parantamiseen pelkästään rukouksella ja työskentelemättä Jumalan kanssa älykkään toiminnan kautta, tuomitsee kiivaasti lääkärin tai kirurgin kutsumisen tapauksissa, joissa puhtaasti mekaanista toimintaa tarvitaan pelastamaan elämä, esimerkiksi synnytyksessä, jossa sekä lapsi että äiti kuolevat syntyvän lapsen puhtaasti mekaanisen asennon muutoksen puutteesta, eikä tämä muutoin voisi syntyä.

Kieltäytyä käyttämästä sellaisen tietämystä, jolle Jumala on antanut sellaisen tietämyksen, on yhtä paljon tilattu murha kieltäytyjän toimesta kuin hän olisi ampunut äidin ja lapsen revolverilla.

Sama koskee kytkemättömiä turvavöitä. Jos te ette käytä IDEOITA, joita Jumala antaa turvaksenne – niin miksi syyttää Jumalaa siitä, jos autonne romuttuu ja te rampaudutte? On olemassa joitain asioita, jotka voivat tulla vain korkeammista resursseista, mutta enimmäkseen ihmiset yksinkertaisesti eivät huomioi niitä asioita, jotka syntyvät heidän kieltäytymisestään toimia Jumalan KANSSA.

Jos te törmäätte sellaisiin, jotka kieltäytyvät leikkauksesta ja verensiirrosta, koska Jumala parantaa tai ottaa Hänen valintansa mukaan – minulla on kysymys teille. ”Suosittelisitko, että sata kirurgia ja lääkäriä vetäytyisi taistelukentiltä, ja että heidät korvattaisiin uskonne ihmisillä pelastamaan niiden ihmisten elämät, joiden jalat ovat ammuttu, kallot murskattu ja luut ovat näkyvissä, ihmisten, jotka vuotavat kuiviin hirvittävistä vammoista tai palohaavoista, joissa puolet lihasta puuttuu kehosta? (Kysykää suositeltavasti sellaiselta, joka on MATKALLA TAISTELUKENTÄLLE!) Miksi ette käyttäisi ihmeellistä TIETÄMYSTÄ, jonka Jumala on jakanut ihmisen kanssa antamaan taitoja lääkinnällisessä hoidossa? Se on kuin taivaanastumisen kanssa, kuin että työskentelisi ja toimisi tuhon polun muuttamiseksi – KUINKA MONEN IHMISEN OLETTE NÄHNEET ASTUVAN TAIVAISIIN?????

Jos teillä on tunne, että kaikki tulisi sivuuttaa ja jättää jollekkin Jumalalle tuolla jossain – niin silloin te ette tiedä mitään Luomakunnan perustavasta periaatteesta ja teillä ei ole aavistustakaan siitä, kuka ja mikä Jumala on.

JUMALA TEKEE KAIKEN TARKOITUKSELLA. NIIDEN TÄYTYY TÄYTTÄÄ TARKOITUKSENSA. KUN NE OVAT TÄYTTÄNEET SEN TAI TEHNEET KEHOISTAAN KYKENEMÄTTÖMIÄ TÄYTTÄMÄÄN SITÄ, JUMALAN LAKI PALAUTTAA KEHON SIIHEN TYYNEYTEEN, JOSTA SE TULI.

NE, KETKÄ VAKUUTTAVAT JUMALAN TEHNEEN IHMISEN TÄYDELLISEKSI – TARKOITTAVAT IHMISEN KEHOA – EIVÄT YMMÄRRÄ, ETTÄ IHMISEN KEHON TEKEMINEN KATTAA MILJOONIEN VUOSIEN AJANJAKSON. Viidakon ihminen kivikaudella, neandertali-ihminen tai hiilikauden ihminen ovat yhtä erilaisia kuin vastaavasti metsä tänä päivänä.

Jos Jumala teki tänä päivän ihmisestä täydellisen, emmekö voisi sanoa myös, että neandertali-ihminen oli täydellinen – tai että tulevaisuuden kosmisesti valaistunut ihminen on myös täydellinen – kun kumpikaan ei muistuta toistaan sekä henkisesti että fyysisesti?

Dharma, kirjoitus on ollut pitkä tänään, ja me emme voi saattaa tätä aihetta loppuun tekemättä kappaleesta liian pitkää, joten salli meidän sulkea tämä, niin olen valmis, ennen kuin muutamme materiaalin aihetta. Minun täytyy käsitellä kanssanne sitä tosiasiaa, että kehot ovat kemiallisia koneita, enkä halua kiirehtiä keskustelun läpi.

Kiitos huomiostanne. Tietäkää, että te olette rakkaita meille, veljillenne, ja meille on kunnia palvella.

MINÄ OLEN – GERMAIN

http://fourwinds10.com/journals/pdf/J036.pdf

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=1303845162