Käännös: GERMAIN: IHMISEN TIETEEN KORKEAMMAN TIETÄMYKSEN TARKOITUKSEN SELITYS – OSA YKSI

VIOLINIO GERMAIN

25.3.2020

Useampi seuraava opetus omistetaan sille, että teille annettaisiin intensiivisempi ymmärrys Jumalan näkymättömän universumin korkeammasta tietämyksestä ja teidän fyysisestä sekä henkisestä suhteestanne siihen. Nämä opetukset valmistavat tietämykseen siitä, mistä koostuvat elämä, kuolema ja kuolemattomuus, ja myös heräämättömään Valoon ihmisessä, joka kerrassaan muuntaa jokaisen ihmisen, jonka sisällä tuo Valo on herännyt ylivertaiseksi olennoksi.

Se on omituinen tosiasia, mutta kymmenet tuhannet ovat nyt etsimässä korkeampaa tietämystä Valosta, joka viittaa ihmisrodussa olevaan muuntumistilaan viimeisten kolmen sukupolven aikana; se on vain, että te ette näe niitä niin selkeästi, sillä negatiivinen tuottaa haitallisia tekoja. Lisäksi nämä varsinaiset nimitykset annettuina heille antavat näille kuvan julkisesta epäsuosiosta ja pilkasta. Ihminen on tosiasiassa VIIMEINKIN etsimässä todellista KORKEAMPAA TIETÄMYSTÄ – tyhjien hokemien julkisivun takana ja huutamassa ja suorittamassa hölmöjä rituaaleja. Ihminen haluaa löytää Jumalan siinä rauhallisen kontrollin täydellisyydessä ilman typeriä häiriötekijöitä ja hölmöjä vannetansseja tai kummallista pyörintää. ”Korkeammalla tietämyksellä” tarkoitamme Kosmista tietämystä. Te olette yksiä niistä, jotka etsivät tuota korkeampaa tietämystä, joka lepää uinumassa kaikissa ihmisissä, sillä te haluatte näitä kirjoituksia, jotka herättävät tuon tietämyksen sisimmässänne, sillä olette valmiita sille. Korkeamman tietämyksen kirjoituksemme ja opetuksemme ovat merkityksettömiä kokonaiselle yhdeksälle kymmenestä ihmisestä todisteena tuosta faktasta – mutta se muuttuu nopeasti, mikä osoittaa, että ehkäpä alle kymmenellä prosentilla niin sanotuista ”valaistuneista” maan ihmisistä on sisäinen pyrkimys etsiä ja löytää tuo sisäinen Kosminen jokin, jota heidän Sielunsa haluaa. Se tarkoittaa, että täydet 90 % ihmisistä ei ole vielä alkanut herättämään henkisiä ja älyllisiä luontojaan. Ne harvat monien joukossa, jotka todella etsivät, ovat intensiivisiä ja nälkäisiä tuota tuntematonta Valoa kohtaan, joka heissä on heräämässä – mutta jäävät epäselviksi, ja yksi toisensa jälkeen tavoitetaan opetuksia varten, ja ainoa pettymys tulee täyden ymmärryksen puutteesta. He tuntevat halun sisimmässään ja etsivät sitä monista, monista paikoista, monista uskonnoista ja kulteista ja monista erinäisistä opetuksista.

Monet uskovat vilpittömästi, että he ovat täysin löytäneet sen, mitä heidän Sielunsa ovat etsineet ja jopa silloin, kun he ovat tunteneet vain pienen hehkun tuosta heidän oman taivaallisuuden Valostaan. Nämä monet ovat inspiroituja ja kohonneita, sillä seuraavat pienet valaistumiset muuntavat asteittain heidät Kosmisiksi olennoiksi, jotka ovat tulleet tietoisiksi Sisäisestä Minästään.

Se on sen tähden, että koska nämä muutamat etsiväiset eivät koskaan tiedä, mitä he etsivät, niin meidän täytyy tehdä sen merkitys selväksi teille, jotta te voitte ymmärtää paremmin tulevien opetusten tärkeyden. Hyvin harvalla maailman valaistuneista ihmisistä on pienintäkään tietämystä siitä, mitä korkeampi tietämys tarkoittaa. He eivät ymmärtäisi teitä, jos sanoisitte heille, että korkeampi tietämys tulee Kosmisesta ajattelusta, joka on suunnattu omaa sisäistä ja kuolematonta MIELI-MINÄÄ kohtaan, vastoin päätelmiin, joita kutsutaan tietämykseksi, joka tulee ulkoisen aistimisesta kuolevaisen AIVO-MINÄN kautta. Ihmisrotu ei ole vielä kehittynyt sille tasolle, jossa jopa maailman älymystö ymmärtäisi sen tarkoituksen. Se on kummallista, mutta on osoitettavasti totta, sillä ihmisrotu on edelleen sen alkuajoissa.

Katsokaa esimerkiksi monia kouluja ja säätiöitä, jotka ovat muodostettu ”kehittynyttä oppimista” ja ”korkeampaa tietämystä” varten. Kaikki tähän mennessä muodostetut näyttävät opetuksillaan ja opetussuunnitelmallaan, että näiden käsitys korkeammasta tietämyksestä rajoittuu siihen, että löydetään enemmän MATERIAALISESTA universumista aistitun havainnoinnin ja deduktiivisen järkeilyn kautta. He eivät edes ehdota sen tarpeellisuutta, että kurotettaisiin materiaalisen universumin Mieli-Lähteeseen. Varsinaiset tosiasiat asiassa ovat, että TEIDÄN EI HALUTA SAAVUTTAA KORKEAMPAA TIETÄMYSTÄ! He pyytävät vain intensiivisempää ja syvempää havainnoivaa keskittymistä NÄKYVIIN SEURAAMUKSIIN, toisin kuin NÄKYMÄTTÖMÄÄN SYYHYN. Toisin sanoen heidän käsityksensä korkeammasta tietämyksestä tarkoittaa suurempaa voimaa tulla johtopäätöksiin aistituista havainnoinneista, järkeilyn ja deduktoinnin prosessien kautta. Ei ole olemassa pienintäkään merkkiä neron mielenlaadusta, vaikkakin ihmisen suurimmat henkiset ja kulttuuriset edistykset ovat tapahtuneet neron laatuisen sisäisen ajattelun, sisäisen näkemisen ja kuvittelun kautta. Matemaattisen ja tilastollisen tutkijatyypin mielen ulkoaistiva ajattelija on sellainen, jota suositaan ja tuetaan paljon. Hänessä on toivo ihmisen mukavuuden kannalta parempia välineitä ja koneita varten sekä parempia koneita tappamaan ihmisiä suuremmissa määrin. Tämä tarkoittaa, että fyysinen ihminen, joka muodostaa tämänhetkisen sivilisaationne, tunnistaa vain fyysisen ihmisen ylivallan ja tämän voiman järkeillä ja deduktoida sen sijaan, että loisi inspiroituneen opastuksen avulla, kuten kaikki nerot tekevät. Sivilisaationne edistyisi materiaalisesti hyvin paljon nopeammin ja moraalisen luonteenlaadun kera, joka kulkee henkisen kasvun rinnalla, jos ihmisen tärkein tarkoitus olisi auttaa kaikkialla läsnäolevaa Mieltä AJATTELEMAAN ja TIETÄMÄÄN tämänhetkisen tarkoituksen sijaan, jossa fyysistä aivoa autetaan muistamaan ja toistamaan.

Alle kaksituhatta neroa on ilmestynyt ihmisten keskuuteen ihmisen alusta lähtien ja ei enempää kuin kolme tai neljäkymmentä Valaistunutta. Näille te olette velkaa sen, minkä kulttuurin maailma omistaa, mutta siltikin koko opetusjärjestelmänne vastustaa heidän kehitystään, ja yhteiskuntanne kokonaisuudessaan on kallistunut enemmän heidän ristiinnaulitsemiseen kuin ylistämään heitä. On hyvin valitettavaa, että ihmiset eivät ymmärrä tätä surkeaa tosiasiaa, sillä niin kauan kuin ihmiskunta laiminlyö rauhan taitoihin ryhtyneiden nerojensa kunnioittamista ja ylistää sotimisen taidoissa erittäin kyvykkäitä sankareitaan, ihmisrotu jatkaa kärsimistä itse tekemässään tuskassa.

Yksikään näistä korkeamman tietämyksen laitoksista ei anna mitään viittausta siitä, että korkeampi tietämys tarkoittaisi Jumalan etsimistä Luoja-SYYNÄ liikkeen seuraamuksille, joista he uskovat tietämyksen koostuvan.

Korkeampi tietämys tarkoittaa sitä, että pyritään löytämään se, jota mahtavin koskaan elänyt Mieli tarkoitti sanomalla: ”Taivaan valtakunta on sisimmässä” tai ”Minä ja Isäni olemme YKSI” tai ”Isä asustaa Minun sisimmässäni” tai ”Jumala on Valo” ja ”Jumala on Rakkaus” ja kaikki muut sellaiset tuon suuren Mielen opetukset. Se tosiasia, että sellaiset opetukset eivät ole ensisijaisen tärkeitä jokaisessa maailman kulttuurisessa laitoksessa, on TODISTE tosiasiasta, että sivilisaationne on vieläkin liian nuori ollakseen valmiita niille. Ihmisrodun suuri massa on edelleen niin matalalla intellektuellilla tasolla, että se jopa paheksuu ideaa, että ihmisessä on taivaallisuutta, vaikkakin Kristus opetti sen hyvin selkeästi, kun Hän sanoi, ”Minä ja Isäni olemme YKSI”, ”Mikä minä olen, myös te olette” ja ”Mitä minä teen, te voitte myös tehdä.” Kaiken lisäksi viestiä on toistettu jokaisella kielellä ihmisen alusta alkaen.

Kristityn Olennon, Kalpean Profeetan, Immanuelin, Buddhan, Krishnan ja Muhammedin Pyhä Ympyrä – olivat he keitä ovatkaan – kaikki puhuivat tästä hyvin selkeästi ja kertoivat ihmiskunnalle, erillisinä aikoinaan, täsmälleen sen, mistä löytää Jumala ja Hänen Taivaansa, mutta lukemattomat miljoonat ihmiset edelleen pitävät käsitteen taivaasta olevan ”jossain tuolla maan yläpuolella” sen sijaan, että olisi Minän sisällä. Monet ihmiset edelleen ajattelevat Jumalan olevan objektiivinen Olento ”jossain tuolla”, joka istuu tuomitsemassa Hänen lukemattomia miljardeja ihmisiään, jotka tulevat ja menevät miljardeilla ja triljoonilla maapalloilla, kuten omanne on – tai uskovat, että teillä on ainoa ”maapallo”. Tänä päivän ihmisistä yli yhdeksän kymmenestä pitää kiinni tästä käsitteestä, joka on peräisin ihmisen alun kaukaisista ajoista.

Kun ihmisessä oleva henkisyys avautuu, niin avautuvat myös ihmisen tieteen, opetuksen ja uskonnon laitokset. Nämä kolme suurinta ihmisrodun välttämättömyyttä silloin yhdistyvät ja tulevat YHDEKSI. Sitä päivää odotellessa tiede paljastaa asteittain sen henkisen tietoisuutensa Jumalan näkymättömästä Valon universumista ja tietävät Jumalan olevan SYY seuraamuksille, joita se käyttää. Opetus asettaa IHMISEN tutkimuksen sen korkeimmaksi kohteeksi, sillä myös se avautuu materiaalisen ihmiskehon tuotteen sijaan, ja uskonto jonain päivänä korvaa pelon ja vihan Jumalansa Rakkauden Jumalalla.

Ihmisten laitokset edistyvät hitaasti, mutta ne edistyvät, ja kuten kaikki ihmiset, ne edistyvät enemmän virheidensä kuin perinteidensä kautta. Uskonto on tehnyt suurempaa edistystä viime vuosisadalla kuin aikaisemmilla viidellä vuosisadalla. Sadat tuhannet ovat eliminoineet vihan, pelon ja koston Jumalan, joka syöksi kristityn maailman pimeän keskiajan kahdeksaan vuosisataan ja on korvannut Rakkauden Jumalan opetukset.

Se on niin väärinymmärretty – Kristuksen visiitin tarkoitus. Kristus lähetettiin IHMISENÄ pelastamaan ihmiset SYNNIN sijaan SYNNIN USKOMUKSESTA – mitä se tarkoittaakaan. Synti on vain sitä, ettei saavuttanut täydellisyyttä – tai erehtyä. Kun Älykkyyden Valo paljastuu ihmisessä, hän tulee asteittain tietämään universumimme ja Jumalan tavat. JUMALA TYÖSKENTELEE KANSSANNE, MUTTEI PUOLESTANNE selittää selkeästi sen, ettei synti voi olla olemassa Luonnossa ja että se on puhtaasti ihmisen kehittämä käsite.

Kun ihmiskunta tietää Jumalan tavat ja Luomakunnan prosessit, hän tietää, ettei Jumalaa vastaan voi tehdä syntiä. Ihminen voi tehdä syntiä vain itseään kohtaan satuttamalla itseään tai naapuriaan. Kuvitelkaa esimerkiksi ihminen tekemässä syntiä painovoimaa vastaan uhmaamalla sitä tai rikkomalla sen lakia. Hän satuttaisi vain itseään, sillä hän ei pystyisi satuttamaan painovoimaa ja painovoimalla ei olisi syytä olla siitä vihainen. Sellaiset ihmisen varhaiset käsitykset häviävät asteittain, kun korkeampi henkinen tietämys ja Jumalatietoisuus tulevat ihmisen ymmärrykseen, kun ihminen hitaasti alkaa ymmärtämään, että Jumala on RIKKOMATON LAKI, jota yksikään ihminen ei voi satuttaa tai jota vastaan tehdä syntiä.

Sama periaatetta voi käyttää vihaisen Jumalan ideaan. Tuo käsite on tieteellisesti mahdoton. Viha on ihmisen tunne. Se on yksi monista muuttuvista fyysisistä ilmaisuista. Jumala ei ole fyysinen, ja Hän ei muutu. Hänen yksi henkinen, muuttumaton tunteensa on Hänen Valostaan annettu Rakkauden huuma. Tuon Rakkauden virran keskeytyminen perustunteiden tähden on yhtä luonnotonta tieteellisesti kuin auringosta tulevan valon virran keskeytyminen pimeyden virran tähden. Raivo ja kosto ovat rumia tunteita, jotka ovat peräisin vihasta ja tuottavat pelkoa. Mitä enemmän ihmisrotu edistyy kohti tietämystä universumistamme ja Jumalan Luomakunnan prosesseista, sitä enemmän tämä ymmärtää, että viha, raivo, pelko ja kosto eivät voi virrata ulos RAKKAUDESTA, joka JUMALA ON.

On palkitsevaa ja antaa paljon toivoa, että sadat tuhannet Kosmiset ajattelijat ovat nyt tulossa maailmaan nostattamaan sitä. Nämä, kuten te, ovat rodun todellisia pelastajia, jos se voidaan vieläkin pelastaa, sillä he ovat sen Rakkauden siemen.

Henkisesti valaistunut sivilisaatio asettaa korkeimmat norminsa IHMISEN tekemiseen, TUNTEMATTOMAN tulevan IHMISEKSI, TIEDETYKSI tämänhetkisen normin sijaan, jossa ihmisestä tehdään parempi materiaalia tuottava kone. Silloin se ymmärtää suuren runoilijan varoitukset, joka sanoi, ”Rakennamme kaupungin turhaan, jos emme ensin rakenna ihmistä.”

Henkisesti valaistunut tiede, joka on kasvanut senhetkiselle tasolle saavuttamalla tietämystä siitä, minkä se voi nähdä, tuntea ja mitata, asettaa norminsa Jumalan näkymättömän universumin TIETÄMISEEN, jota se ei voi nähdä, tuntea tai mitata. Silloin se on löytänyt Mielen kaikkitietävyyden, Mielen ajattelun kaikkivoipaisuuden ja Mielen tuotteen omnipresenssin toiminta-vastatoiminnassa. Kun tuo päivä koittaa, tiede voi silloin vahvistaa Jumalan, sillä ihmiset tulevat silloin juhlimaan TIETÄMISEN huumassa sen sijaan, että vain tunne ja abstraktio olisivat perusta heidän omistautumiselleen.

Kun se täten tapahtuu, niin asteittain tullaan ymmärtämään, että Tiede tietää monia asioita, mutta sen vähiten tietämä asia näistä sen tietämistä monista asioista on IHMINEN. IHMISEN TIEDE on vähiten tunnettu ja kaikkein tärkein kaikista tieteistä.

Aloimme antaa tuota korkeampaa tietämystä siitä, KUKA ja MIKÄ Jumala on – ja MISTÄ Hänet löytää – ja MIKÄ on taivas ja MISTÄ myös sen löytää – aikaisemmissa kirjoituksissa, ja me jatkamme Jumalan ja Hänen nollauniversuminsa paljastamista kauttaaltaan jäljelläolevissa kirjoituksissa – tulkoon SANA siunatuksi.

Olemme antaneet teille useita ”Kytköksiä” korkeamman tietämyksen perustana, joita te täten vastaanotatte ja jotka ovat universumin tiede, ja JUMALA TYÖSKENTELEE KANSSANNE, MUTTEI PUOLESTANNE, jos te pyydätte ja opiskelette tunnollisesti, kun olette tuossa kytköksessä. Veljenne, jotka jakavat kanssanne nyt maallisessa siirtymässänne – ovat tulleet Totuuden myötä juuri tällä tavalla ja voivat nostaa teidät heidän ymmärryksensä tasolle hyvin nopeasti, jos te vain sallitte sen, ja antavat turvan heidän reitilleen keskuuteenne.

Selkeästi minä, Germain, en tarvitse enempää opetuksia – joten ne ovat käyttöänne varten. Ne ovat yksinomaan sitä tarkoitusta varten, että ne auttavat teitä avaamaan omaa henkistä luontoanne valaistumisen pisteeseen, kun te joko asteittain tai yhtäkkiä tulette tietoisesti Jumalan Läsnäolosta sisimmässänne. Tämä on korkein tavoite, jonka yksikään ihminen voi saavuttaa, ja kaikki kykenevät saavuttamaan sen sillä mitalla, joka on heidän tahtonsa syvyys sen saavuttamiselle. Heille annetaan olemukseni Rakkauden täysinäisyydessä, jotta voisitte tulla TIETÄMÄÄN, sillä en voi antaa ja jakaa suurempaa lahjaa koko universumissa. Tarjoan Totuutta teille, mutten pakota mitään, ja te voitte tehdä sen kanssa mitä teettekään. Mutta pohtikaa huolellisesti, ennen kuin sysäätte tämän sivuun ja haukutte kirjurin ja julkaisijat – TE ETTE OLE PÄRJÄNNEET KOVIN HYVIN TÄHÄN PÄIVÄÄN ASTI MAAILMASSANNE – KATSOKAA YMPÄRILLENNE JA SPEKULOIKAA, KUINKA PALJON KAUEMMIN KULJETTE NIIN KUIN OLETTE MENOSSA! OLKOON SE NIIN. Laittaessamme opetuksia eteenpäin pyydän Jumalan sinetin (Beleis) asetetuksi annetulle lupaukselle. Minä Cohanina – te Oppilaana (sellaisena, joka esittää itselleen sellaisia paljastuksia), voimme astua Valoon, muuttaa valheen Totuuteen ja tulla suuremmaksi (OM NI) kuin mitä on Universumi – TULKAA MINÄ OLEN -LÄSNÄOLON MAHTAVAAN LÄSNÄOLOON!

PHOENIX JOURNAL 35:  ”THE SACRED SPIRIT WITHIN – MITAKUYE OYASIN”

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J035.pdf   s. 7–12

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/germain/news.php?q=1584808556