Käännös: GERMAIN: IHMISEN TIETEEN KORKEAMMAN TIETÄMYKSEN TARKOITUKSEN SELITYS – OSA KAKSI

VIOLINIO GERMAIN

25.3.2020

Tulkoon minut tunnistetuksi osaltanne: Veljeskunnan Dak Noi, Cum Eta, Di Eno, Di Dak, Taivaiden Korkeimman järjestyksen Neuvostosta, joka on tullut Valon ja Kaiken erityisen tarkoituksen kanssa, Isän luota. MINÄ OLEN. MINÄ OLEN AU DAI PA DAI CUM, OM NI – Hän, joka kävelee ykseydessä Hengen kanssa, joka on Henki, joka on Jumala ja Suurempi kuin Universaali. MINÄ OLEN GERMAIN, palveluksessa YHDELLE ELÄVÄLLE JUMALALLE.

Koska tietoiseksi tuleminen Jumalan Läsnäolosta sisimmässänne on korkein tavoite, jonka yksikään ihminen voi saavuttaa, ja kaikki saavuttavat sen siinä mitassa kuin mikä on heidän halunsa syvyys sen saavuttamisesta – pureudutaan OHJEISIIN ja SYIHIN.

Materiaalinen ja objektiivinen opettaminen aistien kautta eivät anna ”tietämystä”, sillä aistit eivät kykene haalimaan tietämystä. Intensiivinen järkeily ei ole intensiivistä ajattelua, sillä kun ihmiset järkeilevät aistitun havainnoinnin kautta, he vain toistavat aivojen muistoja. Mikä tahansa ihmisen tuotos, joka on tulosta aistittujen muistien kokouksesta, ei ole Mielen luomus; se on plagiaattien kerääntyminen, kuten on auton ja suurimman osan maailmassanne olevien tuotteiden kanssa. Nämä ovat monen sukupolven aistivien havainnoitsijoiden keksintöjä ja muuttuvat ikuisesti, kun muut lisäävät niihin. Shakespearen, Beethovenin tai Leonardon mieliluomukset eivät ole tehty sillä tavoin. Mielen keksinnöt kestävät. Niitä ei voida muuttaa tai niihin ei voida lisätä muiden toimesta, ja silti jopa nuo suuret neromielet sanovat, että ”jos he näkivät pidemmälle, se tapahtui, koska he seisoivat heitä edeltäneiden jättiläisten hartioilla.”

Tietämystä ei voi haalia aistittujen havainnointien kautta. Sillä tavalla voidaan tulla vain informoiduksi liikkeen vaikutuksesta. Informaatio ei ole tietämystä, vaikkakin jos se auttaa tekemään paremman television tai suihkukoneen. Järkeily sellaisista aistituista johtopäätöksistä johtaa harhaan muodostamaan katteettomia teorioita ja olettamuksia, joilla ei ole samankaltaisuutta Luonnon kanssa mitenkään. Tuo on se, mikä tieteen kanssa on tänä päivänä. No, se on ”yksi” asioista. Se koostuu sadoista teorioista ja olettamuksista, jotka eivät vain ole sopimatta keskenään yhteen yhtenäiseen kokonaisuuteen, vaan monet niistä ovat ristiriidassa toisten kanssa. Tuo on myös se, mikä sivilisaatiotanne vaivaa kokonaisuutena. Sen opetuksellinen idea on rasittaa fyysistä ja olla huomioimatta moraalia ja henkisyyttä. Koko opetusjärjestelmänne tekee naurunalaiseksi neron, joka on syntynyt korkeamman tietämyksen kera, ja monet nerolasten vanhemmat surevat, koska asia heitä täten koettelee. Tämän takia matematiikan johtopäätökset ovat epäluotettavia.

Tämä selitys on tarpeen teille ja muille valaistuneille, jotta teidät muunnettaisiin tapahtumisenne korkeampaan vaiheeseen. Teidän on välttämätöntä ymmärtää, että sivilisaationne on edelleen sen älyllisessä ja henkisessä varhaislapsuudessaan. Se on vieläkin kovasti sidottu perittyihin uskonoppeihin ja barbaarisiin ihmisen riistämisen ja tappamisen tapoihin. Ihminen on edelleen liian lähellä Tietoisuuden aamunkoittoa, joka vapautti hänet universaalin pelon viidakkopäiviltään tekemään paljon edistystä kohti universaalia rakkautta, hänen henkisen ja älyllisen luontonsa tapahtumisen kautta. Ne ovat juuri nämä tavat, uskonopit ja uskomukset, jotka ajavat eteenpäin tuhansia muita kehittyneempiä etsijöitä, kuten te, pakenemaan heidän perinteisistä ja perityistä ortodoksisuuden, taikauskon ja käsittämättömien palvonnan siteistä. Vastaavasti ne ovat ne monet tuhannet kaltaisenne, joista tulee siemen maailman pelastamiseksi.

Voimme tietää tämän niiden satojen oppilaiden takia, jotka sanovat, että he ovat etsineet kultista kulttiin ja johtajasta johtajaan vuosikymmenten ajan, löytämättä etsimäänsä. Moni on jopa johdettu harhaan etsimällä sitä tunteellisesti, ja he ovat kärsineet turhautumisen, joka on ollut tulosta tyhjyydestä, joka seuraa mitä tahansa muuta lähestymistapaa kuin sellaista, joka tulee henkisesti inspiraation myötä. Se on tämä tietämättömyyden tuska siitä, ettei tiedä mitä etsii ja mistä sen löytää sekä olla tietämättä sitä, mitä korkeampi tietämys tarkoittaa, on niin häiritsevää näille monille tuhansille, jotka Jumala on lopultakin herättänyt tietoisuuteen Hänen Läsnäolostaan heidän sisimmässään. Mutta seuraavaksi kuulemme – ”OK tiedän jo sen verran, mutta kuinka pääsen loput matkasta?” Palkitseva asia, oppilaat, on se, että jos etsitte Totuutta – kun te löydätte tämän materiaalin, te TIEDÄTTE ”tämän olevan sen” – te tunnistatte sen heti. Selitys tosiasialle on se, että vain Valaistuneet voivat tuoda tuon korkeamman tietämyksen toiselle, joka heillä yksin on, ja tuon toisen täytyy olla VALMIS sitä varten, ennen kuin hän voi ymmärtää siitä edes vähääkään. Mutta saavumme sinne, sillä MONET ovat nyt VALMIITA.

On vieläkin kummallisempaa, että voimme kertoa sen teille, sillä valaistuneet eivät ole sukupolvien ajan kyenneet kertomaan muille ymmärrettävillä sanoilla sitä, mikä oli niin selkeää heille. Tämän te tiedätte kysymättäkin. Aikakausien ajan suuret johtajamystikot ovat kertoneet ”jaetusta ja jakamattomasta” ilman pienintäkään onnistumista siinä, että näiden sanojen todellinen merkitys annettaisiin ihmiselle. Vuosisadan tieteilijöiden nerokas ajattelu ei ole koskaan ollut edes lähimainkaan kytkeytynyt noihin mystikoiden sanoihin – ”Jaettu ja Jakamaton” – Mielen universaalin nollapisteen tukipisteen ja valonsäteiden kanssa, jotka siitä nousevat.

Niin kaukana menneisyydessä kuin oli Bhagavad-Gita, on teille selvästi informoitu siitä Valosta, joka on Jumala, ilman että ihmiselle olisi koskaan ilmaistu mitään tarkoitusta näiden kaikkien iäisyyksien aikana. Teille kerrottiin myös, ”Jumala on Valo” ja ”Jumala on Rakkaus”. Ihminen on tulkinnut Hänen sanojaan, että ne tarkoittaisivat aurinkojen hehkua, ja on rakentanut rajoitetun muodon esineellisen Jumalan, kun samalla opettaa kaikkialla läsnäolevasta. Aika on nyt joka tapauksessa lähellä, kun ihminen löytää ja ymmärtää, että ihmisen Minä on yhtä muodoton ja esineetön kuin on Jumala. Ettekö olekin hyvillänne, että pysyitte kanssamme? Ah, meillä on niin suuri ja ihmeellinen kokemus jaettavaksi, kun kävelemme juurikin Jumalan salissa. Pikku-kirjuri, kiitos – sillä kuten Atonin ensimmäisen tunnistamisen kanssa – olet työskennellyt tuomaan SANAN, ja siltikin ihminen vain kääntää valaistuneet pois ja ristiinnaulitsee heidät, vailla selitystä SANAN takana olevasta ymmärryksestä. Pikku-kirjuri – vanha ja muinainen ystävä – kiitos.

Kaikki tämä, jonka me olemme tässä tähän kirjoittaneet, on tarkoitettu kertomaan teille, että ihminen vapauttaa ensin fyysisen luontonsa iäisyyksien kehonmuodostuksen aikana. Hänen henkinen, psyykkinen ja inspiroiva luonteensa aloitti vapautumisensa Tietoisuuden aamunkoitossa, joka oli alle kymmenentuhatta vuotta sitten, jos te hyväksytte viranomaisten löydökset aiheesta – sillä ei ole väliä – jotkut asettavat sen kahdeksantuhatta vuotta sitten. Tuosta näkökulmasta on varsin ihmeellistä, että ihmisrotu on kehittynyt jopa niin pitkälle kuin se on psyykkisessä avautumisessa, vaikkakin se on varsin barbaarinen harjoituksissaan ja uskomuksissaan, sillä ihminen edelleen tappaa ja vaanii naapuriaan enemmän kuin koskaan historiassa, ja hän edelleen uskoo brutaaliin koston Jumalaan Rakkauden ja Oikeuden Jumalan sijaan. Niin kauan kuin ihminen tappaa miljoonia omia veljiään sen sijaan, että rakastaisi ja palvelisi veljeään itsenään, ihminen tulee olemaan täten näin. Lisäksi, ihminen säilyttää edelleen alemman statuksensa niin kauan kuin hän uskoo olevan mahdollista, että hän voi ”tehdä syntiä Jumalaa vastaan” ja tulla Jumalan rankaisemaksi tästä synnin teosta omaa itseään kohtaan. JUMALAN EI TARVITSE RANGAISTA TEITÄ – TE TEETTE SEN HIENOSTI ITSELLENNE.

Nämä ovat niitä asioita, joita korkeampien opetuksellisten ja uskonnollisten laitosten tulisi pohtia, sillä OIKEANLAISTEN OPETUSTEN ja OIKEANLAISTEN USKONNOLLISTEN USKOMUSTEN puute on se, joka pidättelee ihmiskuntaa tietämättömyyden pimeässä ajassa. Ei ole koskaan ollut helppoa tulla Totuuteen – havainnosta, että Maa EI ole aurinkokuntanne keskus, kohti ilmaista sähköä. Massoja kontrolloivat varmistavat, että tieto pidetään poissa teiltä.

Emersoninne ilmaisi sen varsin hyvin, tämänpäiväisen sivilisaation alkukantaisen tilanteen: ”Luulemme sivilisaatiomme olevan lähellä sen korkeinta astetta, mutta me olemme vielä vain kukonlaulussa ja aamutähdessä. Barbaarisessa yhteiskunnassamme luonteen ilmaantuminen on lapsenkengissä.” Tätä ei tule ihmetellä sivilisaatiossa, joka ei tee luonteen kasvusta osaa sen opetusohjelmassa ja joka itse asiassa ohjelmoi oppilaille huonompaa ja vielä huonompaa luonnetta.

Nämä asiat ja enemmän teidän täytyy nyt tietää, jotta voisitte ymmärtää tänäpäivän kaoottisen tilanteen, joka on suunnannut kohti uutta pimeän ajan jaksoa noin kolme neljännesosa vuosisataa. Tämä tämänhetkinen ihmisen turmio on sato, jonka hän niittää seitsemän tuhannen vuoden rosvouksen ajalta, kansallisen ja henkilökohtaisen valtakunnan ja omaisuuden rakentamisesta. Koko maailma on kamalassa niittämisessä siitä, mikä on istutettu ahneudessa ja Jumalan poissaolossa.

Ah, ja niin me olemme varoittaneet tästä ihmisen taantumisesta monien, monien vuosien ajan ja olemme selittäneet sen Jumalan lain toimimisena, joka ei anna ihmisen pitää sitä, minkä hän on ottanut toiselta ja ei salli onnellisuuden ja menestyksen tulevan kenellekään ihmiselle – tai valtiolle – joka on ottanut onnellisuuden ja menestyksen toiselta itselleen.

Monien vuosisatojen ajan yksi osa maailmaa on pyrkinyt orjuuttamaan siitä muut osat. Vahvat ovat nujertaneet heikot, ja heikosta orjasta on kasvanut tarpeeksi vahva surmaamaan isännän. Se on se, mitä natsismi on. Se on se, mitä kommunismi on. Maan voimakkaat valtiot ovat luoneet natsismin ja kommunismin ja sosialismin ja siionismin täyttämään lain vastaavanlaisesta reaktiosta jokaiseen tekoon. Köyhtyneet ja velkojen riivaamat valtiot eivät ymmärrä, että esimerkiksi kommunismi on vain peilin heijastus rosvoamisesta ja sen luonnollisesta seuraamuksesta.

Olemme tässä aiheessa vain tarpeeksi kauan sanoaksemme, että nämä tämänhetkiset vuosikymmenet ovat kiintopiste, jossa seuraukset ihmisen vuosisatojen tietämättömyydestä liittyen omaan henkiseen luontoonsa kulminoituvat. Nämä ovat vuodet, kun ihmisen täytyy päättää, mitä tietä pitkin hän kulkee tulevaisuudessa, ilman mahdollista suuremman osan tuhoa rodusta atomisodan myötä tai suuren osan taantumista pimeyteen ja pienen osan renessanssi korkeaan Kosmiseen sivilisaation tasoon ylitse kaiken, minkä ihminen on koskaan tietänyt. Muutamat, jotka saattavat mahdollisesti selvitä sellaisesta Harmageddonista, synnyttävät rodun uudelleen pitääkseen Rakkauden Valon aina valaistuna – jopa kun menneiden aikojen pyhimykset ja munkit säilyttivät menneiden aikojen viisauden piilottamalla sen luostareihin ja luoliin, kunnes maailman uudelleensyntyminen toi ne vuosisatojen piileskelystä.

Historia toistaa itseään aina, mutta jokainen toisto tuo ihmisen aina lähemmäs Jumalaa. Olemme kasvokkain sellaisen siirtymän kanssa juuri nyt, ja viestimme ihmiselle on pyrkiä herättämään riittävästi koko intellektuelli maailma korkeampaan henkiseen tietämykseen, joka paljastaa neron Valon ihmisessä. Universumin korkeampi tietämys, joka luo kosmisia ajattelijoita, on ainoa parannuskeino muuntaa tämä kokemanne onnettoman luonteinen maailma sellaiseksi, joka perustuu yhtenäisyyteen ihmisen veljeskunnassa. Nämä vaikuttavat olevan hyvin kovia sanoja. Joten, vastaavasti kirurgin sanat vaikuttavat olevan kovia sanoja, kun hän kertoo ihmiselle, että hänen veitsensä täytyy leikata koko syöpä pois, ettei ihminen menehdy. Koko sivilisaationne on syöpäisä, ja teidät on komennettu olemaan kirurgi, jonka ensimmäinen tehtävä on kertoa potilaalle hänen sairauksistaan ja parannuskeinosta niihin, jotta kuolema vältettäisiin.

Tämä pitkä johdanto IHMISTÄ VARTEN OLEVALLE KORKEAMMALLE TIETÄMYKSELLE on ollut välttämätöntä, sillä mitä te tulette lukemaan seuraavaksi, on hyvin uudenlaista ajattelua, johon vain yksi monesta on virittäytynyt. Kaikki, jotka lukevat seuraavan, ymmärtävät paremmin syyn kauhistuttavaan tilaan, jossa ihmiskunta nyt piehtaroi.

Voiko kukaan, jolla on rohkeutta katsoa tätä teidän sivilisaatiotanne suoraan naamaan, sanoa, että maailma on yhtynyt yhdeksi ihmisten veljeskunnaksi, joka rakastaa ja palvelee toinen toistaan? Voitteko oikeasti sanoa, että tämä on sama tavoite, kuten on tarjottu ”uuden maailman/yhden maailmanjärjestyksen” kautta, joka suunnittelee orjuuttavansa massat, tuhoamaan miljoonia ja hallitsemaan eliittien kauhujen kautta? Lisäksi, voidaanko oikeamielisesti sanoa, että ihmisen rakkaus kulttuuriin ja eettisiin tapoihin osoittaa, että hän on saapunut korkeaan älykkyyden tasoon? Osoittavatko homoseksuaalisen raiskaamisen ja insestin esittäminen taidegallerioissanne ja Saatanaa ja pahuutta ylistävä hard-metal-rockmusiikki täyttymyksen ansaitsemista Kosmoksen ja Universumin korkeammissa kulttuureissa?

Seuraamalla tätä ajatusta hieman pidemmälle, kuka rehellisesti uskaltaa myöntää, että vahvimman oikeudesta, kelpoisimman eloonjäämisen viidakon periaatteesta on tullut vanhentunut tänä päivän Jumalan kaltaisten ihmisten korkeamman opetuksen ja henkisen avautumisen takia? Ennen tähän kysymykseen vastaamista katsokaa kunnolla itään ja lähteen maapallonne ympäri. Katsokaa kunnolla massaorjuuttamisen ja hengen alistamisen harjoittamista sotaa haluavissa valtioissa. Katsokaa vielä tarkemmin rauhaa haluavia valtioita, jotka käyttävät lukemattomia miljardeja suojeluun vihollisvaltioita vastaan – vain havaitakseen, että vihollinen on syönyt sielunne sisältä! Katsokaa vieläkin syvemmälle rauhaa rakastavien valtioiden sydämiin ja selvittäkää, etteivät he itse luoneet vihollisiaan olemalla heidän vihollisia. Kysykää myös kuolettavilta vihollisilta, miksi heistä tuli ystäviä kuolettavien vihollistensa kanssa, kun muut kuolettavat viholliset uhkaavat molempia. Menkää katsomaan itseänne kasvoihin peilistä ja nähkää, mikä TODELLA tuijottaa teitä takaisin. Tuoko näkemänne iloa vaiko kipua omatunnollenne?

Maalaamme sanakuvaa sellaisesta maailmasta, jonka ihmiskunta on luonut teoksi sysätyn ajattelunsa kautta. Kun ihmisestä tulee se, mitä hän ajattelee, niin vastaavasti ihmisten maailmasta tulee se, mitä maailma ajattelee. Onko tämä todellinen kuva vai eikö? Jos se on todellinen kuva, niin mikä oikeus teillä on tuntea olevanne korkeasti sivistynyt, korkeasti kehittynyt ja hienostunut kansa? Ja mikä oikeus teillä on olettaa, että sivistyneen maailmanne opetukset ovat oikeita opetuksia?

Korkeasti kehittynyt älykäs sivilisaatio olisi rauhanomainen ja iloinen, jossa jokaisen ihmisen ensimmäinen huomio olisi jokaisen hyvinvointi. Onko maailmanne sellainen maailma? Se olisi maailma, jossa ihmisarvot olisivat ensimmäisenä jokaisen ihmisen sydämessä, ja materiaaliset arvot olisivat heille vain oheiskuluja. Rakkaus olisi sen hallitseva sävy ahneuden sijaan. Ystävällisyys olisi universaalia vihanpidon sijaan. Yhtenäisyys sitoisi kaikki ihmiset yhteen universaalin hajanaisuuden sijaan jokaisessa ihmisen olennaisessa instituutiossa. Onko tämä nykyhetken maailma sellainen maailma?

Jokainen, joka lukee ja/tai kuulee nämä sanat, tietää oikein hyvin, että jokaisen vaalimanne korkean ihanteen toivona rauhanomaiselle rakkauden maailmalle on rikkonut ihminen itse, kunnes ei ole kuin yksi keino pelastaa koko ihmisrotu toiselta sysäykseltä pimeään, ja tuo yksi tie on ihmiselle tulla tietoiseksi omasta taivaallisuudestaan löytämällä Rakkauden Jumala istumassa Hänen valtaistuimellaan jokaisessa ihmisessä ja hylätä ikuisesti kostonhaluinen vihan Jumala, jonka suuret massat odottavat näkevänsä tulevan vaunuissa pilvistä.

JUMALA TYÖSKENTELEE KANSSANNE, MUTTEI PUOLESTANNE! Kristus tulee jälleen maahan Kristustietoisuudessa jokaisen ihmisen sisimmässä, ja tuo tuleminen tulee tapahtumaan ihmisessä olevasta taivaan valtakunnasta – jonka kaikki ihmiset tulevat jokin päivä tunnistamaan ja ymmärtämään. Kristus ei tule liekehtivässä pilvessä, kuten teille on kerrottu tapahtuvan – tempaisemaan pois lukemattomat määrät niitä, jotka pesevät itsensä ihmisen veressä, jonka murhasitte 2 000 vuotta sitten. Kristus ei tule liekehtivissä vaunuissa, joka voisi laskeutua vain yhdelle pienelle kohdalle tässä koko maailmassa, jossa on kymmeniä tuhansia kaupunkeja ja kyliä, ja kymmenissä miljardeissa muiden maailmojen kaupungeissa ja kylissä, joiden kansat eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta, mutta joilla on epäilemättä ollut vastaavia taivaallisia ”Kristustietoisuuden” viestintuojaopettajia.

On aika kysyä itseltänne omassa sydämessänne, josta ihminen voi todella löytää kaikkialla läsnäolevan, kaikkivoipan ja kaikkitietävän Jumalan. Ja se on ensimmäinen velvollisuus jokaiselle oppineelle ihmiselle ja oppilaitokselle auttaa ihmistä löytämään tuo Rakkauden Jumala, mistä maailman suurimmat opettajat ovat opettaneet ihmistä löytämään hänet.

MUTTA ARVATKAA, KUINKA JOUKOT SUUNNITTELEVAT LÄHESTYVÄNSÄ KUUMAA PIKKU PLANEETTAANNE? Ah niin! Kuinka miellyttävä kokemus odotettavaksi.

Joten, jätetään tämä, Dharma, sillä on ollut todellakin hyvin pitkä päivä. Jatkamme keskustelulla ”mikä on korkeampi tietämys”, kun istumme kirjoittamaan jälleen.

MINÄ OLEN GERMAIN

PHOENIX JOURNAL 35:  “THE SACRED SPIRIT WITHIN- MITAKUYE OYASIN”

Lähteet:

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J035.pdf

s. 13–21

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/germain/news.php?q=1585072456