KÄÄNNÖS: ESU IMMANUEL ”JEESUS” SANANDA: MIKÄ ON TODELLA TÄRKEÄÄ ELÄMÄSSÄNNE?

Esu Immanuel Sananda

Helmikuu 7, 2009

ESU ”JEESUS” SANANDA

Hyvää iltaa, kirjurini. Se olen minä, Esu ”Jeesus” Sananda, tullen Luojan, Yhden Valon, loisteessa ja yhtenäisyydessä. Siunauksia ja rauhaa, arvoisat.

Sallikaa näitä aikoja ympäröivien tapahtumien tapahtua luonnollisesti. Äkkinäiset vaiheet keskittymisessä tulevat olemaan tarpeellisia MONILLE tulevina viikkoina, kuukausina ja vuosina. Tämä on sanoakseni, että minne te luulette olevanne menossa, on kaikessa todennäköisyydessään melko erilainen kuin missä tulette lopulta olemaan. Monet teistä kokevat kokemuksia, jotka aiheuttavat äkillisiä ja äkkinäisiä muutoksia tärkeysjärjestyksessä ja keskittymisessä, täten johtaen teidät polulle, jota ette ole ehkä koskaan harkinneet aikaisemmin.

Sallikaa elämän ja elämisen spontaani tapahtuminen. Olkaa aina tunnollisia olemaan joustavia ajattelemisessanne ja järkeilyissänne, salliaksenne nämä yhtäkkiset vaiheet ”todellisuudessa”. Monissa tapauksissa kykynne mukautua uuteen ja nopeasti vaihtuviin tilanteisiin parantavat pidemmälle selviytymiskykyänne, ja näin ne lisäävät tilaisuuksianne kokea ja kasvaa nykyisyydessä, valitussa fyysisessä ympäristössä.

Älkää koskaan aliarvioiko kykyänne mukautua uusiin tilanteisiin. Iästänne, fyysisestä terveydestänne ja ympärillänne tapahtuvan ”kaaoksen” määrästä riippumatta voitte oikeanlaisella henkisellä elämänkatsomuksella ja kyvyllä pysyä keskittyneenä ja tasapainoisena ja myös kytkeytyä sisimpäänne opastusta varten, löytääksenne sopivan toiminnan suunnan, joka parantaa kokemustanne pidemmälti.

Yhtäkkisen muutoksen aikoina (monet kutsuisivat sellaisia tapahtumia ”onnettomuuksiksi”) jotkut tulevat usein muserretuiksi ”todellisuuden” muutoksen äkkinäisyydestä, ja heistä tulee halvaantuneita, kun he painivat sisäisen shokin ja epäuskon tunne-energian sysäysten kanssa. He etsivät sellaisissa halvaantumisen tiloissa vastauksia ja ymmärrystä sekä opastusta siinä, mitä heidän pitäisi tehdä.

Olkaa nopeita pitämään jalkanne maassa suuremman kuvakulman ymmärtämiselle—jossa olette oppilaita luokkahuoneessa, ja vastaan tulevat kokemukset tapahtuvat syystä. Mikä tahansa polullenne tuleekin ei ole sattuma, ja KAIKISTA asioista on mahdollisuus oppia ja kasvaa.

Havainnoistanne näennäisen ”kaaoksen” aikana huolimatta muistakaa, että KAIKILLA kokemuksilla on niihin yhdistetty POSITIIVINEN kasvupotentiaali, kun niitä katsotaan henkiseltä tasolta, josta te kaikki olette kotoisin ja jonne palaatte. Joka päivä teitä kohtaa valintojen ja päätösten sarja, jotka edelleen johtavat uusiin ja ikuisesti muuttuviin tilanteisiin.

Äkkinäinen muutos usein palvelee teitä sellaisella tavalla, että teidät saadaan tarkoituksella keskittämään huomionne tavalla, joka ”nopeuttaa” valintojen ja päätösten teon prosessia. Sellaisina aikoina jotkut ovat saatu keskittymään ”asioihin” elämässä, jotka ovat TODELLA tärkeitä.

Katsotaan esimerkiksi tilannetta, jossa olette lentokoneessa, ja kesken lennon tulee selväksi, että lentokoneessa on vakava ongelma. Yhtäkkiä ilmoitetaan, että on tarve valmistautua hätälaskeutumiseen.

Mitä kulkee mielenne läpi? Kannatteko huolta kiinteistölainan maksusta tai että mitä pörssissä tapahtuu? Huolehditteko MISTÄÄN noista ”arvokkaista kultaruukuista” vaikeasti tavoiteltavan sateenkaaren päässä, jota olette jahdanneet suurimman osan elämästänne?

Ette.

Suurin osa sellaisista, jotka kohtaavat tämänlaisen tilanteen, suodattavat pikaisesti sotkun ja tarpeettoman ”roskan” siitä, mikä on TODELLA tärkeää. Pohditte perhettä ja rakkaita ja kadutte menetettyjä tilaisuuksia antaa heille halaus sekä kertoa heille yhden viimeisen kerran, kuinka paljon he ovat suuresti arvostettuja ja rakastettuja. Tämä voi olla hyvin voimakas ja oivaltava kokemus—etenkin niille, jotka selviävät. Näille ”tutkinnon suorittaneille” on usein jäänyt hyvin kestävä arvostus sille, mikä on TODELLA tärkeää elämässä.

Sellaisissa tilanteissa kadutte aina viimeaikaista karkeutta rakasta kohtaan ja rukoilette tilaisuutta ”korjata asiat”. Mutta ette ikinä rukoile tilaisuutta selviytyä, jotta voisitte maksaa seuraavan luottokorttimaksunne. Eivätkä ne ole hienoja autoja, isoja taloja tai pankkitilejä, jotka ovat kerran edustaneet turvallisuutta ja turvaa.

Ei, rakkaat, tärkeät asiat elämässä ovat kiltteyden toimet muita kohtaan ja arvostuksen ilmaisut hienovaraisista rikkauksista, sanotaan vaikka lastenlapsien hymyistä, kun annatte heille halauksen, tai tilaisuudesta kertoa jollekulle, kuinka erityisiä he todella ovat.

Yhtäkkinen ja iskeytyvä muutos tulisi siis nähdä suurena katalyyttinä sisäiselle kasvulle ja ymmärtämiselle. Ikinä eivät sellaiset äkkinäiset muutokset ole oikeastaan ”onnettomuuksia”, jona niitä usein pidetään puhtaasti fyysisestä näkökulmasta.

KAIKKI kokemus tarjoaa teille tilaisuuden ilmaista yksilöllisyyttänne ja arvostaaksenne yksilöllisyyttä muissa. Joskus leikkisästi kysytte toisiltanne: ”mitä jos teille annettaisiin vain 24 tuntia elää? Mitä tekisitte?” Tämä voi vaikuttaa viattomalta leikiltä, mutta kuitenkin siinä on ripaus viisautta miettiä sellaisia kysymyksiä hetken aikaa vakavasti mietiskellen.

Ne, ketkä kulkevat läpi ja selviävät asioista, joita voisi pitää ”rajatilakokemuksina”, usein tulevat takaisin ”muuttuneina” ihmisinä. Näillä on yleensä suurempi arvostus yksinkertaisemmille ja hienovaraisemmille asioille elämässä—etenkin vuorovaikutuksissa rakkaiden kanssa, jotka ovat aiemmin otettu itsestäänselvyyksinä.

Eikö sellainen OPITTU arvostus olisi arvokas opetus saada ilman näennäisesti negatiivisen tapahtuman tarvetta? Usein fyysisyydessä kokevista sieluista tulee liian juuttuneita monenlaisiin häiriötekijöihin ja vakavasti laiminlyövät TODELLISEN syyn, jonka takia he tulivat kokemaan fyysisyyden. Yleensä heidän kohtaamansa ”tragediat” jättävät heihin suuremman tietoisuuden siitä, mitä heillä oli ollut, mutteivät yksinkertaisesti täysin arvostaneet sitä, kunnes oli ”liian myöhäistä”.

Voitte välttää monia näennäisen ”ankaria” opetuksia, jos opitte arvostamaan noita näennäisen pieniä asioita elämässänne, jotka useimmiten otetaan itsestäänselvyytenä. Ottakaa aikaa vetääksenne itsenne pois tarpeeksi kauan noista jatkuvista itsehäiriön päähänpinttymistä, nähdäksenne todella sen, mikä on TODELLA tärkeää. Ei ole tarvetta odottaa, kunnes on ”liian myöhäistä”—ja silti suurin osa tekee juuri niin.

Olkaa nopeita antamaan arvostusta muille ja olkaa hitaita arvostelemaan. Älkää syyttäkö toisia TEIDÄN tunnetilastanne ja tietäkää, että TE olette vastuussa omista sekä ”huonoista” että myös ”hyvistä” päivistänne.

Elämässä ei ole uhreja; kaikki kokemukset, jotka suoraan tai epäsuoraan vaikuttavat teihin, ovat olemassa yhdestä erittäin hyvästä syystä—auttaakseen teitä huomaamaan ja arvostamaan Valon Jumalan voimapotentiaali itsessänne. Tekemällä niin olette silloin kykeneväisiä tunnistamaan saman KAIKISSA muissa. Suuresta ja vaivattomasta arvostuksesta KAIKILLE ja KAIKELLE elämälle tulee silloin osa kokemustanne, ja alatte tietämään, mitä TODELLINEN onnellisuus on.

Opetelkaa elämään elämäänne ilman katumusta. Jos teillä on nyt katumuksia, niin tehkää parhaanne lievittääksenne niitä. Ei ole tarvetta jäädä kiinni menneisiin ”virheisiin”. Tosiasia on se, että kun voitte tunnistaa menneen valinnan tai päätöksen ”virheenä”, se sanoo, että olette oppineet arvokkaan opetuksen siitä. Ottakaa hyöty kokemuksesta ja kulkekaa eteenpäin suuremman ymmärryksen kanssa sekä käyttäkää sitä auttaaksenne muita.

Usein paras opetuksen keino on käyttää itseänne esimerkkinä, sillä se esittää ymmärrystä ja myötätuntoa, ja siispä vaikutus on paljon suurempi. Tietäkää, että ette ole koskaan liian vanhoja, sairaita tai heikkoja joko opettaa toista tai oppia jotain uutta itse.

Yksi kaikkein arvokkaimmista taidoista, joita voi oppia kun on fyysisyydessä, on huomata monet hienovaraiset asiat elämässänne, joista tulee olla kiitollinen. Jokainen tätä viestiä lukeva henkilö voi löytää paljon enemmän kuin yhden asian elämässään, josta olla kiitollinen, että se on osa elämänsä kokemusta.

Katsokaa näennäisen pieniä asioita ja tutkikaa niitä lähemmin: mitä yhteistä on kussakin? Kuinka pienet oivallukset auttavat teitä huomaamaan enemmän asioita elämässänne, joista olla kiitollinen? Aika, jonka viettää tutkimassa näitä pieniä ja hienovaraisia asioita, voi johtaa ja tulee johtamaan suuriin oivalluksiin, ymmärrykseen ja viisauteen.

Tieto ilman viisautta johtaa hyvin usein korruptioon ja lopulta tuhoon. Etsikää todellista ymmärtämistä ja viisautta, niin kaikki taivaan rikkaudet satavat yllenne ja tiedätte todellisen onnellisuuden. Etsikää fyysisen maailman ”rikkauksia” keinona löytää onnellisuutta, ja tulette epäonnistumatta luomaan kylmän ja yksinäisen ”vankilan”, josta lopulta etsitte pakoa.

Katsokaa sisimpäänne opastusta varten kaikkina aikoina ja oppikaa luottamaan intuitioonne. Sisäinen opastuksenne (omatunto) on se, mikä sallii teidän mukautua mihin tilanteeseen tahansa ja nähdä hyvää kaikissa kokemuksissa, riippumatta fyysisestä lopputuloksesta.

Olen Esu ”Jeesus” Sananda, matkustajatoveri loputtomalla elämän matkalla. Olen vain yksi, joka on matkustanut hieman kauemmas ymmärryksen ”tiellä”, ja olen arvostanut tilaisuuksia, kuten tätä, auttaa ketä tahansa ja kaikkia, jotka etsivät apuani.

Olkoon Isä-Äiti Luojan Lähteen Valo—Yksi Valo—ikuisesti tunnistettu sydämissänne, mielissänne ja sieluissanne, jotta ette koskaan tuntisi olevanne millään lailla jätettyjä tai hylättyjä, sillä niin ei tule koskaan olemaan. Olette suuresti rakastettuja ja arvostettuja ilman ehtoja.

Valossa, rakkaudessa ja arvostuksessa—Salu.

The Spectrum Newspaper, April 10, 2001

http://fourwinds10.com/siterun_data/spectrum/volume2/html/041001/041001.HTM