KÄÄNNÖS: ‘AVARUUS — PORTTI – VERHO POISTETTUNA’ – PHOENIX JOURNAL #3 – LUKU 4

Luoja Aton / Hatonn

Joulukuu 11, 2009

‘SPACE — GATE – THE VEIL REMOVED’ – PHOENIX JOURNAL #3 – CHAPTER 4

REC #2 HATONN

SAT., AUG. 19, 1989 2:45 P.M. YEAR 3, DAY 003

Kiitos, Dharma, olen läsnä jatkaakseni.

 

ROCKEFELLERIN AVAINROOLI

Puhuimme HUIPPUSALAISESTA rahasta, jota valkoisen talon armeijan virasto käsitteli.

Isoja määriä rahaa oli siirretty tästä HUIPPUSALAISESTA rahoituksesta Floridan Palm Beachiin, jossa on rannikkovartioston sijainti nimeltään Peanut Island. Saari on Joseph Kennedyn omistaman tontin vieressä. Rahat oli raportoitu käytettäväksi ”somistukseen”. Kyllä, Dharma, on myös pahoja uutisia kulkemassa Kennedyistä, joista puhun myöhämmin, mutta tahdon jatkaa tätä ”nokkimisjärjestyksessä” ilman häiriöitä.

Kaiken tämän hämmennyksen aikana Nelson Rockefeller vaihtoi taas virkoja. Hänet oli nimitetty kylmän sodan strategian erikoisavustajaksi. Vanha nimi viralle oli psykologisen strategian erikoisavustaja (teille, jotka tarkistavat kaikki nämä tiedot; sitä virkaa on pitänyt C.D. Jackson). Tämä sama virka kehittyisi vuosien myötä viraksi, jonka Henry Kissinger saisi lopullisesti presidentti Nixonin alaisuudessa. Hänen piti antaa virallisesti ”Neuvoa ja apua kaikkien ihmisten kasvavan ymmärryksen ja yhteistyön kehitykseen”. Virallisesti annettu kuvaus oli peite, sillä salaisesti hän oli presidentillinen koordinoija tiedusteluyhteisölle. Uudessa asemassaan Rockefeller raportoi suoraan ja vain presidentille. Hänet oli nyt sijoitettu osallistumaan valtioneuvoston, ulkomaiden talouspolitiikan neuvoston ja kansallisen turvaneuvoston tapaamisiin, joka oli korkein poliittinen päättävä elin hallituksessa.

Rockefellerille oli annettu lisäksi toinen korkean tason työ salaisen yksikön johdossa nimeltään suunnittelukoordinaatioryhmä, joka oli muodostettu NSC 5412/1:n alaisuudessa v. 1955 keväällä. (Maaliskuussa, teille tutkijoille.) Ryhmä koostui erilaisista ad hoc jäsenistä, riippuen ohjelman aiheesta. Perusjäsenet olivat Rockefeller, puolustusministeriön edustaja, ulkoministeriön edustaja ja keskustiedustelun johtaja. Sitä kutsuttiin pian nimellä ”3412 Komitea” (heidän täytyi loppua hölmöt koodinimet). Hups, ei, sitä kutsuttiin myös nimellä ”Erikoisryhmä”. NSC 5412/1 loi säännön, että PEITEOPERAATIOT OLIVAT JOHTAVAN KOMITEAN HYVÄKSYNNÄN ALAISIA, SIINÄ MISSÄ MENNEISYYDESSÄ NÄMÄ OPERAATIOT PANTIIN ALULLE PELKÄSTÄÄN KESKUSTIEDUSTELUN JOHTAJAN VALTUUDELLA.

Joten eteenpäin me mennään: SALAISEN johtotason muistion, NSC 5410:n, myötä Eisenhower oli edeltänyt NSC 5412/1:tä vuonna 1954, luodakseen pysyvän komitean (ei ad hoc), joka tuli tunnetuksi nimellä Majority Twelve (MJ-12). Nyt, Dharma, olemme tehneet kierteen takaisin eilispäivän kirjoituksiin, joten sieltä voi katsoa halutessaan.

 

FATIMAN PROFETIAT VAHVISTETTU

Poikkean jälleen muukalaistekijään. Alkoi tihkua joidenkin ”tiedustelun” mielien kautta, että tapahtui joitain epätavallisia asioita, jotka ovat olleet niin vuosisadan varhaisesta osasta asti. Jotkut näistä tuotiin tutkittavaksi. Käsitellään tapahtumaa Fatimassa. Tiedusteluyhteisön toimesta alkoi perusteellinen pyrkimys löytää syvät ja pimeät salaisuudet, joihin Fatima liittyy, ja he löysivät joitain mielenkiintoisia asioita.

Yhdysvallat käytti salaisia Vatikaanin ”myyriä”, joita värvättiin ja ylläpidettiin toisen maailmansodan aikana, ja he saivat haltuunsa kaikki Vatikaanin tutkielmat, jotka sisälsivät Fatiman profetiat.

Tämä profetia mainitsi, että jos ihminen ei kääntyisi pois pahasta ja asettaisi itsensä Kristuksen jalkoihin, planeetta itsetuhoutuisi ja ilmestyskirjassa kuvatut tapahtumat toteutuisivat. Se mainitsi lisäksi, että lapsi syntyisi, joka maailmanrauhan suunnitelmalla ja väärällä uskonnolla yhdistäisi maailman, alkaen vuodesta 1992. Vuoteen 1995 mennessä ihmiset havaitsisivat, että hän on paha ja todellakin raamatullisen profetian Anti-Kristus. Kolmas maailmansota alkaisi Lähi-idässä v. 1995 Israelin invaasiolla yhdistyneiden arabivaltioiden toimesta, käyttäen tavanomaisia aseita, jotka huipentuisivat ydinaseholokaustiin vuonna 1999. Vuosien 1999–2003 välillä suurin osa elämästä tällä planeetalla kärsisi kammottavasti ja kuolisi sen tuloksena. Kristuksen paluu tapahtuisi vuonna 2011. (Minä, Hatonn, täten pyydän, että ainakin yksi lopun aikoja käsittelevistä kirjoituksistani tai vielä paremmin Esu Jeesuksen opetukset sisällytettäisiin tämän dokumentin liitteeseen.)

 

AIKAMATKUSTUS

Kun muukalaiset kohdattiin tämän löydöksen kera, he vahvistivat sen olevan totta. Muukalaiset selittivät, että ihmisrotu oli luotu hybridisaatiota käyttämällä ja oli manipuloitu uskonnon, satanismin, noituuden, taian ja salatieteen avulla. He lisäksi selittivät, että he pystyivät matkustamaan ajassa, ja tapahtumat tulisivat tosiaan tapahtumaan. Myöhempi muukalaisteknologian hyödyntäminen Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton toimesta käyttäen aikamatkustusta vahvisti profetian. Muukalaiset näyttivät hologrammin, jossa he väittivät olleen Kristuksen oikea ristiinnaulitseminen—hallituksenne kuvasi sen. Minulta kysytään aina seuraavaa, ”käyttivätkö he meidän OIKEITA uskontojamme manipuloidakseen meitä? Tai ehkä he olivat todellakin uskontojenne lähde, jonka avulla he olivat manipuloineet teitä koko ajan? Tai oliko tämä todellinen lopun aikojen alkunäytös ja Kristuksen paluu, joka on ennustettu Raamatussa?” Kukaan ei keksinyt vastausta.

TÄTEN MINÄ PYYDÄN JA EHDOTAN VAHVASTI KAIKKIA HANKKIMAAN TEOKSEN NIMELTÄÄN ”AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL * * * I AM SANANDA”, JONKA VOI SAADA OSOITTEESTA Phoenix Source Distributors, Inc., P.O. Box 27353, Las Vegas, NV 89126, 1-800-800-5565. OLKOON SE NIIN JA SIUNAUKSIA NÄIDEN SANOJEN TOTUUDELLE.

Konferenssi oli pidetty vuonna 1957, johon osallistui joitain silloin eläneitä suurimpia tieteen mieliä. He päätyivät tulokseen, että vuonna 2000 tai pian sen jälkeen planeetta ITSETUHOUTUISI kasvaneen väkiluvun ja ympäristön riiston myötä ihmisen toimesta ja ILMAN APUA ASIALLE JUMALALTA TAI MUUKALAISILTA. PAREMPI HARKITA HUOLELLISETI TÄTÄ LAUSUNTOA, YSTÄVÄT.

Muuten, en ole ”pieni harmaa mies”. Olen Pleijadeilta, Hatonn-nimiseltä planeetalta—Olen yksi samassa kuin Aton ja olen noin yhdeksän ja puoli jalkaa pitkä. Sori, en kelpaa yhdeksi ”pahoista tyypeistä”. Olen varmasti heidän kaikkein pelätyimpien vastustajien joukossa kuitenkin.

 

JASON-YHTEISÖN VAIHTOEHDOT

Nyt menemme niihin ”vaihtoehtoisiin”, kuten lupasin:

Yhden presidentti Eisenhowein SALAISEN johtotason määräyksen myötä Jasonin oppineet olivat määrätty tutkimaan tätä skenaariota ja tekemään suosituksia, kuinka toimia heidän löydöksiensä perusteella.

Yhteisö vahvisti tieteelliset löydökset, ja he tekivät kolme nerokasta suositusta nimeltään ”vaihtoehdot 1, 2 ja 3”.

Vaihtoehto 1: räjäyttää reikiä stratosfääriin ydinlaitteilla, joista lämpö ja saaste karkaisivat avaruuteen. Vaihtaa ihmiskulttuurit riistokulttuureista ympäristönsuojelukulttuureihin. Huomio: kaikista kolmesta tämän oli päätetty olevan todennäköisimmin kaikkein vähiten hyväksytty ja onnistunut ihmisen synnynnäisen luoteen takia; ja lisäksi ydinräjähdyksistä voisi jo itsestään tulla lisävahinkoa.

Vaihtoehto 2: rakentaa laaja verkosto maanalaisia kaupunkeja ja tunneleita, joissa olisi valittu edustus kaikkia kulttuureita ja ammatteja selviytymään ja jatkamaan ihmisrotua. Loput ihmiskunnasta jätettäisiin selviytymään keskenään planeetan pinnalla. (Teidän tiedoksenne, että Kiina voi majoittaa kansansa maan alle tähän tapaan. Myös Sveitsillä on massiivisia maanalaisia laitoksia ja näin on monella muullakin maalla—teidän maanne käsittelee vain ”isokenkäistä” V.I.P. kansaa—nimittäin poliitikot jne.)

Vaihtoehto 3: hyödyntää muukalaisteknologiaa ja tavanomaista teknologiaa, jotta muutama valittu jättäisi planeetan ja loisi siirtokuntia ulkoavaruuteen poissa sotkusta. Yhdysvallat valitsisi sitten ”vapaaehtoisia” eräryhmissä tai ”lasteissa” tekemään ruumiillista työtä. Näitä ei kutsuttaisi ”orjiksi”, mutta se olisi vaatimus passin saamiseksi. Katsotaanpa nyt sijainteja—ensiksi olisi ”ADAM”, koodi Kuulle, jota seuraisi planeetta Mars, koodinimeltään ”Eve”. (Ja te ajattelitte, että nämä paikat ovat asumiskelvottomia, sic sic.)

Tilapäisenä taktiikkana viivytykseksi nämä kaikki kolme vaihtoehtoa sisälsivät seuraavat asiat: valvotun syntymäkontrollin, valvotun sterilisaation ja KUOLETTAVIEN MIKROBIEN KÄYTTÖÖNOTTO hidastaakseen tai kontrolloidakseen Maan väestöä. (Rakkaani, teidän AIDS:nne on vain YKSI näkyvä ja jo nyt aktiivinen suunnitelma.) On muita asioita, jotka sisältävät matalataajuuksisia joukkomasennusta aiheuttavia säteitä, ja kaikkein pahin ja kuolettavin on pyrkimys saada väestö riippuvaiseksi kaikenlaisista huumeista.

Oli päätetty, kun väestöä täytyi vähentää ja kontrolloida, että se olisi ihmisrodun paras etu päästä eroon yhteiskuntienne ”epämieluisista osasista”. (Hei, älkää syyttäkö Hatonnia—minä en sanonut sitä!) YHDISTYNYT Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton johto hylkäsi vaihtoehto 1:n, mutta määräsi työt aloitettavaksi välittömästi ja yhtäaikaisesti vaihtoehdoille 2 ja 3.

Vuoteen 1959 mennessä Rand Corporation järjesti ”syvän maanalaisen rakentamisen konferenssin”. Siinä raportissa oli esitelty koneita, jotka pystyisivät poraamaan noin neljäkymmentäviisi jalkaa läpimitaltaan olevan tunnelin—vauhdilla viisi jalkaa per tunti. Se teetti myös kuvia valtavista tunneleista ja maanalaisista holveista, jotka sisälsivät monimutkaisia laitoksia ja jopa mitä voisi kutsua kaupungeiksi. Viisi vuotta salaista täysillä kulkevaa maanalaista rakentamista oli tuottanut huomattavaa edistystä. Ehkä se todistaa, että salaiset työntekijät työskentelevät paremmin kuin näkyvät julkisuuden työntekijät—tai ehkäpä työntekijöille on vakuutettu paikka, johon he voivat laskea väsyneet päänsä ydinkatastrofin aikana???

 

RAHOITUS LAITTOMIEN HUUMEIDEN KAUTTA

Niin ja tässä tulee yksi juttu, joka tuottaa jokusen kirpaisun: hallitsevat voimat päättivät, että yksi keino rahoittaa muukalaisyhteys ja muut ”MUSTAT PROJEKTIT” (En sanonut sitäkään, mutta rakkaat ystävät, saatanallisia voimiin planeettanne ulkopuolella kutsutaan ”Mustiksi Voimiksi” tai ”Pimeäksi Veljeskunnaksi” tai ”Pimeiksi Kaavuiksi”—olkoon se niin.), oli AJAA NURKKAAN LAITON HUUMEKAUPPA.

JOTEN—NUORTA KUNNIANHIMOISTA ULKOMAISTEN SUHTEIDEN NEUVOSTON JÄSENTÄ OLI LÄHESTYTTY—HÄNEN NIMENSÄ—GEORGE BUSH! Hän oli siihen aikaan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Zapata Oil Co.:ssa, Teksasissa. Zapata Oil oli kokeilemassa uutta teknologiaa rannikon ulkopuolisessa porauksessa. Oli oikein ajateltu, että huumeet voisi lastata Etelä-Amerikasta öljynporauslautoille kalastusveneillä, jossa se vietäisiin sitten rannikolle normaalin varusteiden ja henkilöstön kuljetukseen tarkoitetussa kuljetuksessa. Tällä keinolla tulli tai viranomaiset eivät pitäneet lastia kohteena etsinnöille.

George Bush myöntyi auttamaan ja organisoi operaation yhdessä CIA:n kanssa—hälyttääkö kenenkään kelloja?

Suunnitelma toimi jopa paremmin kuin kukaan oli toivonut ja on siitä lähtien laajentunut maailmanlaajuisesti, ja nyt on hyväksytty monia muita keinoja tuoda laittomia huumeita maahan. Joka tapauksessa Taivas auttakoon teitä, jos työskentelette kartellin ulkopuolella.

CIA KONTROLLOI NYT KAIKKIA MAAILMAN LAITTOMIA HUUMEKAUPPOJA.

Muistakaa vain, kun menette herra Bushin lauman mukaan taistelemaan ”sotaa huumeita vastaan” ja ”sotaa köyhyyttä vastaan”—HERRA GEORGE BUSH ALOITTI HUUMEIDEN MYYNNIN LAPSILLENNE. EI OLE VAIN MITÄÄN KAUNISTA TAPAA KERTOA SITÄ, JOTEN ANTAKAA MEIDÄN KERTOA SE NIIN KUIN SE ON.

MINÄ, KOMENTAJA GYEORGOS HATONN, TÄTEN HALUAN TEHDÄ TIEDOKSI JOKAISELLE TÄTÄ DOKUMENTTIA LUKEVALLE—SE TULEE SEITSEMÄSTÄ ERI LÄHTEESTÄ MELKEIN IDENTTISESSÄ MUODOSSA—ON HYÖDYTÖNTÄ OTTAA YHTEYTTÄ TÄHÄN KIRJOITTAJAAN, SILLÄ HÄNELLÄ EI OLE MUUTA TIETOA KUIN SEN MINKÄ ANNAN HÄNELLE RADIOSIGNAALIN KAUTTA. MINÄ SANELEN; HÄN KIRJOITTAA—SITTEN HÄN SIIRTYY SIVUUN JA OKSENTAA. MARTTYYREJÄ EI SALLITA ENEMPÄÄ ESU JEESUS SANANDAN PALVELUKSEEN, JOKA TEKEE PALUUN HYVIN LÄHELLÄ TULEVAISUUDESSA LUNASTAAKSEEN TAKAISIN TÄMÄN PLANEETAN LUOJANNE LÄHTEELLE. VOITTE KUTSUA SITÄ MIKSI TAHDOTTE—HARMAGEDDON ON VARSIN SOPIVA.

 

KENNEDYN UHKAVAATIMUS

Sisään astuu presidentti John F. Kennedy. ”Virallista” avaruusohjelmaa oli todella tehostettu presidentti Kennedyn toimesta hänen virkaanastujaisadressissaan, kun hän toimeksiantoi, että Yhdysvallat laittaisi ihmisen Kuuhun ennen vuosikymmenen loppua. Vaikkakin se oli näennäisen viaton syntyjään, tämä toimeksianto salli johdossa olevien syöttää suuria määriä rahaa ”mustiin projekteihin” ja peittää TODELLINEN avaruusohjelma amerikkalaisilta.

Hyvin samankaltainen ohjelma oli aktiivisesti tekeillään Neuvostoliitossa ja palveli samaa tarkoitusta. Itse asiassa yhdistynyt muukalais-, Yhdysvallat- ja Neuvostoliittotukikohta oli jo olemassa Kuussa sillä hetkellä, kun Kennedy puhui adressin sanat.

Toukokuun 22. päivä vuonna 1962 avaruusluotain laskeutui Marsiin ja vahvisti ympäristön olemassaolon, joka voisi tukea elämää. Se ei ollut kovin kauan sen jälkeen, kun siirtokunnan rakentaminen planeetta Marsille oli alkanut tosissaan.

Tänään, ystävät, Marsissa on kaupunkeja, joita asuttavat erityisesti valitut ihmiset erilaista kulttuureista ja ammateista, joita on otettu kaikkialta ympäri Maapalloa (kuulostaako tutulta?).

JULKISTA VASTAKKAISUUDEN TEESKENTELYÄ NEUVOSTOLIITON JA YHDYSVALTOJEN VÄLILLÄ ON PIDETTY YLLÄ NÄIDEN KAIKKIEN VUOSIEN AJAN RAHOITTAAKSEEN PROJEKTIT KANSALLISEN PUOLUSTUKSEN NIMISSÄ, KUN ITSE ASIASSA OLETTE LÄHEISIMMÄT LIITTOLAISET. KUINKA MUUTEN VOISITTE OHJATA SALAISESTI SELLAISIA SUUNNATTOMIA RAHAMÄÄRIÄ?

Hups, juuri tässä presidentti Kennedy löysi osia totuudesta liittyen huumeisiin ja muukalaisiin. Hän määräsi uhkavaatimuksen vuonna 1963 MJ-12:lle. Hän vakuutti heille, että jos he eivät siivonneet huumeongelmaa, hän todellakin tekisi sen heidän puolestaan, ja päät alkaisivat putoilemaan. Hän tiedotti MJ-12:lle, että hän aikoi paljastaa muukalaisten läsnäolon Amerikan kansalle seuraavan vuoden sisällä, ja hän tilasi suunnitelman päätöksensä toteuttamiseksi.

Presidentti John Kennedy ei ollut ulkomaiden suhteiden neuvoston jäsen, eikä tiennyt mitään ”vaihtoehto 2”:sta tai ”vaihtoehto 3”:sta.

Kansainvälisesti operaatioita valvoi johtava komitea nimeltään ”politiikkakomitea”. Yhdysvalloissa heitä valvoi MJ-12 ja Neuvostoliitossa sen sisarorganisaatio.

Presidentti Kennedyn päätös iski pelon johdossa olevien sydämiin. HÄNEN SALAMURHANSA OLI TILANNUT ”POLITIIKKAKOMITEA”, JA MÄÄRÄYS OLI SUORITETTU MJ-12 -AGENTTIEN TOIMESTA TEKSASIN DALLASISSA.

KYLLÄ, HYVÄT, PRESIDENTTI JOHN F. KENNEDYN MURHASI SALAISEN PALVELUN AGENTTI, JOKA AJOI AUTOAAN AUTOKULKUEESSA. Murhateko näkyi selvästi sinä päivänä kuvatuilla filmeillä. Kaikki tarpeeksi lähellä autoa olleet todistajat nähdäkseen William Greerin ampuvan Kennedyn olivat itsessään kaikki murhattuja kahden vuoden sisällä tapahtuneesta. Rouva Kennedy oli säästetty vain uhkailun, pelon ja oletuksen kautta, että hän oli niin järkyttynyt, että hän käsitti Greerin ampuvan epäiltyä.

”Warrenin komitea” oli farssi ja ulkomaansuhteiden neuvoston jäsenet koostivat suurimman osan sen paneelista. He onnistuivat huiputtamaan amerikan kansaa. Myös monia muita patriootteja, jotka yrittivät paljastaa muukalaissalaisuuden, on murhattu välissä olleiden vuosien aikana.

 

KUUTUKIKOHTA LUNA

Puhutaan Kuusta. Yhdysvaltojen alkavan avaruustutkimuksen ja todellisten ”kuulaskeutumisten” aikana jokaista lähtöä seurasi muukalaisalus. Jopa minä seurasin joitain noista matkoista. Apollo-astronautit havaitsivat ja kuvasivat kuutukikohtan nimeltään Luna. Kupuja, torninhuippuja ja korkeita pyöreitä rakennelmia, jotka näyttivät kuin siiloilta, valtavia ”T”:n muotoisia louhinta-ajoneuvoja, jotka jättävät tikkauksen muotoisia jälkiä Kuun pinnalle, ja äärimmäisen suuria sekä pieniä muukalaisaluksia, jotka näkyivät helposti valokuvissa.

Se on yhdistetty Yhdysvaltojen, Venäjän ja muukalaisten tukikohta. Yhdysvaltojen avaruusohjelma on farssi ja uskomatonta rahan haaskausta.

Vaihtoehto 3 on todellisuutta ja ei ollenkaan science fictionia, kuten olette saattaneet uskoa. Apollo-astronautit olivat vakavasti traumasoituneet tästä kokemuksesta, ja heidän elämänsä ja myöhemmät lausunnot heijastavat paljastuksen syvyyttä sekä myös välittömästi seurannutta suiden tukkimiskäskyä. TE ETTE PUHU SIITÄ! Heidät määrättiin vaikenemaan tai kärsimään äärimmäinen rangaistus, KUOLEMA, mitä oli kutsuttu ”laskelmoinniksi”. Yksi astronautti puhui oikeasti englantilaiselle ”Alternative 003” -TV-paljastussarjan tuottajille ja vahvisti monet väitteistä.

Kirjassa ”Alternative 003” nimimerkkiä ”Bob Grodin” oli käytetty astronautin todellisen identiteetin sijasta. Oli myös väitetty, että hän TEKI ITSEMURHAN VUONNA 1978. No, monet kirjan ”faktoista” ovat oikeasti laitettu sisäpuolelle disinformaatiotarkoituksiin. Disinformaatio oli sysätty tarkoituksella kirjoittajille, pyrkimyksenä mitätöidä englantilaisen TV-paljastussarjan efekti.

Veljet, kansainvälisen salaliiton päämaja on SVEITSIN GENEVASSA. Hallitseva elin koostuu hallitusten edustajista sekä ”BILDERBERGEREIDEN” johtavista jäsenistä.

Tapaamisia pitää tarvittaessa ”politiikkakomitea” ydinsukellusveneessä napaseudun jäähuipun alla. Salaus on sellainen, että tämä oli ainoa keino, joka vakuuttaisi, että tapaamisia ei ”kuunneltaisi”.

No, kirja on 75% totuutta, joten se on hyvin lukemisen arvoinen ja suojelee näitä tämän informaation kirjoittajia—pyydän, menkää ja ostakaa se. Se on nimeltään ALTERNATIVE 003. Disinformaatio on tarkoituksenmukaista, ja sen voi helposti havaita. On muita väärin olevia dokumentteja, ja ne tulisi siis mainita tässä: yksi on ”The Eisenhower Briefing Document”, joka oli julkaistu Yhdysvalloissa ”Majestic Twelve” -varasuunnitelman alla.

Teille on esitelty muukalaisten kautta joitain melko hyviä teknologioita ydintyöntövoimajärjestelmillä. Yksikään muukalainen ei olisi niin tyhmä, että antaisi teille TODELLISIA salaisuuksia—olette liian vaarallisia, ja he eivät luota teihin tippaakaan. Teillä on kuitenkin aluksia, jotka kykenevät avaruusmatkoihin ja voivat hyvin säännöllisesti tehdä matkoja avaruuteen. Yksi viehättävä alus on nimeltään Aurora, joka on syntynyt Area 51:llä Nevadassa. Se on yhden vaiheen alus, jota kutsutaan trans-atmosfääriseksi kulkuneuvoksi (TAV), ja se voi mennä hyvin korkealle kiertoradalle seitsemän mailia pitkältä kiitoradalta. Sitten se voi palata omilla voimillaan ja laskeutua samalle kiitoradalle. Teillä on tällä hetkellä atomivirralla toimivia muukalaistyyppisiä aluksia Area S-4:llä Nevadassa, ja te lennätte niillä. Pilottinne ovat tehneet planeetoiden välisiä matkoja näissä aluksissa ja ovat käyneet niillä Kuussa, Marsissa ja muilla planeetoilla järjestelmässänne. Teille on valehdeltu törkeästi Kuun, planeetta Marsin, Venuksen jne. todellisesta luonteesta, ja he ovat tukeneet sitä ”kuuluotain” -kuvilla, joista kaikki innostuvat. On sana, jota yleensä tykkään käyttää näissä tapauksissa, mutta paikallinen yleisöni ajattelee, ettei avaruuskadetin tulisi käyttää sellaista kieltä.

Rakkaat ystäväni, on paikkoja Kuussa, jossa on jopa kasvielämää. Sillä on myös muutama ihmisen tekemä järvi ja lampia pinnallaan, ja pilviä on havaittu säännöllisesti ja filmattu. Sillä on vetovoimakenttä, ja ihminen voi helposti kävellä sen pinnalla ilman avaruusasuja, ja hengittäminen vaatii vain jonkin verran apua happipullosta—seuraten tietenkin paineenalennusta.

Dharma, tahdon puhua ongelmasta maanalaisessa Mekassa, joten otetaan tauko, jotta voit virkistäytyä. Salu, Hatonn valmiudessa.

http://fourwinds10.com/journals/pdf/J003.pdf