KÄÄNNÖS: ‘AVARUUS – PORTTI – VERHO POISTETTUNA – PHOENIX JOURNAL #3 – LIITE VII –’AJATELKAA!’

ESU JEESUS SANANDA

Tammikuu 8, 2010

‘SPACE – GATE – THE VEIL REMOVED – PHOENIX JOURNAL #3 – APPENDIX VII
REC #1 ESU JESUS SANANDA
SAT., AUG. 5, 1989 7:00 A.M. YEAR 2, DAY 354

AJATELKAA!

Henkinen? Mitä henkinen tarkalleen ottaen on? Onko henkisyys yhteys korkeampaan tietoonne, vai liittyykö se vain ”kytkökseenne kirkonopin kanssa”? Mistä ovat ruumiillistuneiden kirkkojenne opit tulleet? Koska sana ruumiillistunut tarkoittaa ”ilmentymistä”, ja ”kirkko” on määritelty ”kehoksi”–kenet olette valinneet? Oliko Martti Luther Jumalan vaiko ihmisen ääni? Entäpä John Calvin? Tai Mooses? Ovatko (olivatko) nämä kehotonta Jumalan ainetta vaiko ilmaistuja lihaksi tulleita ihmisiä? Kuka oli Kuningas Jaakko, kun hän kirjoitti version säkeistöksistänne? Ah, ymmärrän, se oli vain Kuningas Jaakko (missä?), joka laittoi muut ihmiset tekemään sen. Voi, oikaistaan tämä asia—joku ”ihminen” kertoi teille, että tämä tai tuo kirja on se oikea tarina? Tapasiko kukaan teistä henkilökohtaisesti Joseph Smithiä? Olisiko hän voinut olla ihminen tiheässä ilmentymisessä? Oliko hän itse asiassa holografinen illuusio? Kuka on Mormoni? Kuka todella on Moroni? Kuka on Gabriel? Kuka on Mikael? Kuka on George Washington? Adolf Hitler?—————No, minä olen ESU JEESUS IMMANUEL SANANDA! JA PIDEMMÄLTI, KEITÄ TE OLETTE?

Ah, ymmärrän, joku kirjoitti asioista, jotka kirjoitettiin noin 3—500 vuotta sen jälkeen, kun ”JEESUS” kuoli. Asioita kopioitiin kääröistä ja suullisen perintötiedon kautta. Mitäpä juoruista? Onko tarinan kerronnassa neljäs kerta samanlainen kuin ensimmäinen, etenkin, jos se matkustaa neljän eri energian kautta? Oletteko ikinä kirjoittaneet uutistoimitukseen vain havaitaksenne, että nimenne on kirjoitettu väärin ja asiat ovat vääristyneet? Voi teitä pieniä sokeita maan tiheydestä.

Ei ole sellaisia asioita kuin muiden planeettojen asukkaat? Ei sellaisia asioita kuin avaruusalukset? Kuka kertoi teille niin? Ai niin, unohdan—hallituksenne ja armeijanne tiedonannot? Ovatko nämä niitä samoja henkilöitä, jotka sanoivat stealth-koneen pudonneen aavikollenne yli kaksi vuotta sitten, ja sanoivat myös lehdistössänne saman viikon sisällä, että ne olivat vieläkin ”piirustuspöydällä”? Voisivatko nämä tiedottajat olla millään muotoa samoja, joilla ei ollut mitään tekemistä Watergaten kanssa? Entäpä Iran-Contra Gaten kanssa? Voisiko se olla, että saatte tietonne naapuriltanne, jolla OLI KOKEMUS? Eikö Jim Jonesinne saarnannut samasta Raamatusta kuin herra Falwell? Entäpä tohtori Schuller—kenen Raamattua hän käyttää? Luuletteko, että KERROIN KATOLISILLE VATIKAANISSA KÄYTTÄÄ PUNAISIA KAAPUJA YLLÄÄN JA KONTROLLOIDA MASSOJA (EI TAHALLISTA SANALEIKKIÄ) TIETÄMÄTTÖMYYDEN JA PELON KAUTTA?

EN OPETA PELKOA, PYRKIKÄÄ AINA KOKEMUKSEEN JA TOTUUTEEN TIEDON JA VIISAUDEN TUTKIMUKSEN KAUTTA. OPETAN RAUHAA JA VAPAUTTA SEKÄ SITÄ, ETTÄ JUMALA ON VAILLA ”PAKOTTAMISTA” VAPAAN TAHDON AKTIVITEETEISSANNE. TARKOITTAAKO TÄMÄ, ETTÄ HALLITSIJOILLE ON SÄÄNTÖJÄ JA MASSOILLE ”VÄHEMMÄN TASAVERTAISIA” SÄÄNTÖJÄ? OLEN PAHOILLANI, YSTÄVÄT, TE ELÄTTE KESKELLÄ VALHEITA.

OLETTEKO YKSILÖNÄ TAVANNEET MINUT HENKILÖKOHTAISESTI? ETTE, SUURIN OSA TEISTÄ EI OLE. SUURIN OSA TEISTÄ MAASSA OLEVISTA EI TUNTISI MINUA, VAIKKA SEISOISIN PÄITTENNE YLLÄ JA TAKOISIN NIITÄ. PIDÄTTÄISITTE MINUT PÄÄLLEKARKAUKSESTA JA PAHOINPITELYSTÄ KUOLEVAISTA MUOTOANNE KOHTAAN. KUINKA KEHTAATTE TUOMITA!

KUKIN KIRJUREISTANI ON TAVANNUT MINUT, JA HE OVAT TAVANNEET LUOJAN. HE OVAT KIRJAIMELLISESTI TAVANNEET MINUT KUOLEVAISESSA MUODOSSA; OSALLISTUIVAT, RAKASTIVAT JA OLIVAT KANSSANI. AVARUUDEN VELJET? OVATKO HE TODELLA ”TUOLLA JOSSAIN”? KYLLÄ, JA NÄMÄ JOUKOSTANI OPISKELEVAT ALUKSISSA JOKA YÖNÄ ELÄMÄNSÄ AIKANA. TEILLÄ EI OLE HARMAGEDDONIA JA JEESUKSEN TULEMISTA SEKÄ KAIKKIA NOITA ASIOITA, JOITA TE MAINOSTATTE IHMISMUODON SUURELLE SIIRTYMISELLE JA MUUTOKSELLE, ILMAN IHMISEN/JUMALAN SUUNNITTELUA JA ORGANISOINTIA VÄLISSÄ OLEVILLE KUUKAUSILLE, JOTKA HAVAITSETTE ”AIKANA”. LUULETTEKO SEN OLEVAN DAVID COPPERFIELDIN TAIKASHOW? MITÄ TE OIKEASTAAN AJATTELETTE SIITÄ? AJATTELETTEKO SITÄ YLIPÄÄTÄNSÄ? OLKOON SE NIIN!

 

TE TUOMINNEET

Sätittekö näitä, ketkä ovat tällä ”hullulla mäellä”, että he ovat kajahtaneita ja mitään ei tapahdu? Siinä kestää liian kauan! KUINKA KAUAN ON LOPUTTOMUUS? KUINKA KAUAN ON IKUISUUS, JA MISSÄ TE VIETÄTTE SEN? VOI, JOS ”VELJET AVARUUDESTA” TODELLA VÄLITTÄISIVÄT TEISTÄ, NIIN TE SAISITTE RAHASUIHKUN PÄÄLLENNE? VÄLITÄTTEKÖ TE EDES ITSESTÄNNE? AVARUUDEN VELJET OVAT TEHNEET MUUTOKSENSA—SE EI OLE HEIDÄN PROJEKTINSA. HE OVAT HALUKKAITA AUTTAMAAN; HE EIVÄT OLE TULLEET MISTÄÄN MUUSTA SYYSTÄ KUIN PALVELLAKSEEN MINUA JA TEITÄ.

HYVIN, HYVIN PIAN NYT TE VALHEELLISESTI NÄISTÄ PUHUNEET TULETTE, KATSOTAANPA, LUULEN, ETTÄ SANOISITTE: ”SYÖMÄÄN SANANNE”. YMMÄRRÄN, ETTÄ SANAT OVAT HYVIN SITKEITÄ JAUHETTAVAKSI.

NÄMÄ SANAT OVAT KIRJOITETTU ETUKÄTEEN, JOTTA ETTE VOISI MENNÄ TAKAISIN JA SANOA, ”TIESIN SEN KAIKEN AIKAA JA SANAT KIRJOITETTIIN SEN JÄLKEEN”. EI SELLAISTA ONNEA, VELJET, TE, JOTKA OLETTE VISKANNEET SANOJA MINUN JOUKKOJANI VASTAAN, OLISITTE VARMASTI VIISAITA, JOS HARJOITTELISITTE JAUHAMISHARJOITUKSIANNE JUURI NYT. TEILLÄ EI OLE HÄMÄRINTÄKÄÄN AAVISTUSTA, KUINKA TAI MIKSI ON OLEMASSA LUOMAKUNTA EIKÄ SIITÄ, KUKA TAI MIKÄ ON JUMALA. ELÄTTE TIETÄMÄTTÖMYYDEN JA HÖLMÖYDEN PIENISSÄ SOLUISSA. ASETUTTE SILPOMAAN JA NÖYRYYTTÄMÄÄN NÄITÄ, JOTKA TULEVAT AVUSTAMAAN TEITÄ, JOTTEI AHNEUTENNE POLKUA HÄIRITTÄISI. SITTEN TE MENETTE KIRKKOIHINNE JA ANNATTE TOISEN IHMISEN HYVÄKSYÄ TEKEMÄNNE LAHJANA IHMISELLE. OLKOON SE NIIN; HARJOITTAKAA HAMPAITANNE, SILLÄ TULETTE OLEMAAN VARSIN SANATTOMIA—PIAN!

Tulette juhlimaan ja kokemaan AT&T:n mahtavia ja huikeita sanoja? Arvelen, että juhlitte myös paluuta luolaan? Kuituoptiikat? Miltä teistä tuntuisi materian siirto valosäteen kautta ilman kuitua tai optiikkaa? Vai väheksyttekö sitä negatiivisena, sillä armeijanne tai hallituksenne ei ole vielä keksinyt sitä? Onko venäläisillä tämä kyky? Entä itämaalaisilla? Mistä tiedätte? CAPITAL HILLSILLÄ tulee tapahtumaan epäonnistuminen, jos ette avaudu meille ja osallistu kohtuudella ja yhteystyössä. Lupaan teille sen verran—ette mene sen pidemmälle kuin me sallimme teidän menevän, sillä tämä on valittu paikka ja hyvin asetettu suunnitelma. Juhlikaa ansioitanne ja nauttikaa kasvustanne, sillä se on se, mistä elämässä on kyse, ja me kunnioitamme ja arvostamme sitä, mitä olette saaneet aikaan, mutta pitäkää päänne ruuvattuna oikeaan suuntaan.

Ja pitäkää aina silmiänne taivaalla, sillä sieltä apunne on tulossa. MUISTAKAA MYÖS AINA: YLPEYS JA OMAHYVÄISYYS KULKEVAT EDELLÄ ENNEN PUTOAMISTA MÄRKÄÄN LOKAAN. JONNEKIN ”SYÖTÄVIEN SANOJEN” ENSIMMÄISEN JA TOISEN SUULLISEN VÄLILLE. ÄLKÄÄ MINUN JOUKKONI OLKO OMAHYVÄISIÄ JA MAHTAILEVIA ”MITÄ MINÄ SANOIN?” KANSSA, TAI MYÖS TEIDÄN SUUNNE TULEE OLEMAAN TÄYNNÄ SYÖTÄVIÄ SANOJA. SILLÄ TE KAIKKI OLETTE ”MINUN JOUKOSSANI” JA ERIÄTTE VAIN KOKEMUKSESSANNE JA HERÄÄMISESSÄNNE; EI ENEMPÄÄ JA EHDOTTOMASTI EI VÄHEMPÄÄ.

Kallisarvoinen Dharma, sinun täytyy kirjoittaa paljon näinä seuraavina pikaisina päivinä. On paljon, joka täytyy laittaa paperille ennen tämänhetkisen kuukauden, jota kutsutte lokakuuksi, keskivaihetta. Ihmisen täytyy oppia yhteyksistään ”avaruusveljiensä” kanssa, sillä ette tiedä, mitä kiistätte. Kaikki ”avaruusihmiset” eivät tule UFO:issa—itse asiassa vieraillakseen luonanne tällä hetkellä vain muutama tulee minkäänlaisessa primitiivisessä aluksessa—nuo nähtävyydet ovat teitä varten. Ne ovat myös illuusioita ja istutettu mieliin hyvin säännöllisesti pimeiden joukkojen toimesta, jotka ovat vastustajianne, jotta väheksyisitte asioita ja eläisitte ”pelossa”.

Siunattuja ovat ne, jotka elävät ”VALOSSA” ja suojaavat itsensä Taivaallisen Isän siipikaavun suojaverkolla. Teidät on kylvetty tähdistä ja tähtiin palaatte—Olkoon se niin ja Amen.

Pyhien Kirjojenne profeetat ovat suurin piirtein ainoita koko järjestelmässänne, jotka ovat Totta. Tämä oli jätetty koskemattomaksi, sillä kukaan ei ymmärtäisi sitä. No, rakkaat, teille tullaan selittämään se—juurikin tässä. SEN LISÄKSI; TULETTE TIETÄMÄÄN, ETTÄ SE ON TOTTA, MINKÄ TUOMME TEILLE. YKSISELITTEISESTI, KIISTATTOMASTI JA EHDOTTOMASTI!!**!!

Dharma, tänä päivänä pyydän, että tämä kone siirrettäisiin, jos muut tarvitsevat tätä tilaa, mutta tahtoisin, että Ashtarin ja Obsherlin Sashun nauhat kirjoitettaisiin puhtaaksi. Pyydän sinua tekemään niin, sillä tarvitset tukea siitä tiedosta.

 

TOTUUS TULEE ESIIN

Komentaja Hatonn on ATONIN, Luojamme, kokeva osanen; YKSI LÄHDE, YKSI VALO. TEILLÄ ON TAIVAAN JOUKOT ANTAMASSA TUKEA JA AVUSTUSTA TEILLE, OPPILAAT. SÄILYTTÄKÄÄ ROHKEUTENNE, SILLÄ SANAT OVAT VIERAITA. TEITÄ EI VAINOTA HEIDÄN HARHAOPISTAAN ENÄÄ KAUAA, ARVOKKAAT, SILLÄ AIKA ON KÄSILLÄ, ETTÄ IHMINEN LOPETTAA SURULLISEN HÖLYNPÖLYNSÄ, JA TOTUUS ON ALKANUT VIRRATA JOSTAIN PISTEESTÄ AJASSA JA PAIKASSA. TEILLÄ ON OLLUT NÖYRIÄ JA TAIPUMATTOMIA TOTUUDENTUOJIA ENNEN TEITÄ, JA TE, JOTKA KOOSTATTE TOTUUDEN KIRJAT, TIEDÄTTE KEITÄ OLETTE. JA OLETTE SIUNATTUJA JUMALAN KÄSIVARSILLA JA OLETTE IHMISEN SYDÄMISSÄ, KUN HE TULEVAT YMMÄRRYKSEEN. OLKOON SE NIIN, SILLÄ TEITÄ SUOJAA TAIVAALLINEN LEIMANNE, PAITSI TYÖNTEKIJÄTOVEREILTANNE, JOISTA KAIKKI TÄSSÄ PIENESSÄ KYLÄSSÄ TULEE KOOSTUMAAN. TE TEETTE VALAISTUN ESIMERKIN, SILLÄ NIN SE ON MÄÄRÄTTY.

Mene nyt, Dharma, sillä tarvitsen sinua tänä päivänä paljon. Maallisia asenteitasi ja aktiviteettejasi täytyy pidätellä, sillä meillä on paljon tehtävänä näinä seuraavina lyhyinä päivinä.

Oberli, pyydän, että soittaisit rakkaalle sisar T:lleni ja antaisit hänelle tervetulotoivotuksen, mikäli hän saisi halun tulla käymään muutamaksi viikoksi. Jos odottamattomia asioita syntyy asumisesta, niin muita suunnitelmia voi tehdä. Häntä pyydetään, mutta hän ei halua tuputtautua. Älkää tehkö varmoja puheita, vaan tehkää tämä tervetulleeksi. Soittakaa myös Little Crowille ja tarjotkaa samaa, sillä sen jälkeen he voivat tehdä niin kuin heitä kehoitetaan. Olkoon se niin ja Selah; arvostan, Oberli, että käsittelet näitä maallisia asioita.

Siirryn valmiuteen rakkaudessa ja huikeassa odotuksessa jakaa läheisemmin tietoisessa muodossanne.

OLEN VALON JUMALAN ESU JEESUS IMMANUEL (JMMANUEL); TAIVAALLISEN POJAN POIKA JA YKSI LUOMAKUNNAN SISÄLLÄ. NIIN KUIN OLEN, NIIN MYÖS TE OLETTE. SEN MITÄ TEEN, VOITTE MYÖS TE TEHDÄ, SILLÄ MYÖS TE OLETTE YHTÄ JUMALAN KANSSA.

HERÄTKÄÄ JA HYVÄKSYKÄÄ HUIKEA PERINTÖNNE JA SYNTYMÄOIKEUTENNE, SILLÄ TEIDÄN, JUMALASTA, ON TARKOITETTU VASTAANOTTAA LUOMAKUNNAN ITSENSÄ LOISTE JA ÄÄRIMMÄISET LAHJAT. ÄLKÄÄ SYSÄTKÖ SITÄ SIVUUN TIETÄMÄTTÖMYYDESSÄNNE. OLKAA TARKKANÄKÖISIÄ, MUTTA ÄLKÄÄ PYSYKÖ TIETÄMÄTTÖMYYDESSÄ, ETTÄ SYSÄISITTE SEN SIVUUN.

OLKOON SE NIIN JA AMEN, ADONAI, SALU JA AHO! OLEN SE JOKA OLEN.

http://www.fourwinds10.com/journals/J1-25.html#J003