KÄÄNNÖS: ATON: VALITSEMALLA TULLA TIENNÄYTTÄJÄKSI IHMISKUNNALLE

VALON LUOJA ATON

23.7.2018

 

22.8.1998   ATON, YKSI VALO

Hyvää iltaa, pikkuinen. Se olen minä, Aton, Yksi Valo. Olen Luoja. Olen Alfa ja Omega, joista Loputon Pyhä Ympyrä koostuu.

Te siellä fyysisyydessä olette matkalla, joka aloittaa ja lopettaa tämän loputtoman syklin. Kokemukset välillä ovat kasvun ja vastuun opetuksia, jotka tuovat teidät täyteen ympyrään. Te tulette vääjäämättä aloittamaan uudelleen toisen vastaavanlaisen matkan muilla ”todellisuuden” ja tietoisuuden tasoilla. Matka on vailla rajoituksia ja on TODELLA loputon!

Olen tullut muistuttamaan teitä vastuista, jotka olette hyväksyneet ennen tulemistanne tämänhetkiseen kokemukseenne. On olemassa vanha ja melkein puhkikäytetty ilmaisu, joka sanoo: ”Monia on kutsuttu, mutta vain muutama valitaan.” Teidät kaikki, ketkä näitä sanoja lukevat, on ”kutsuttu”! Toisin sanoen te kaikki tunnette sisimmässänne sisäisen tunteen (osoittimen) pahaenteisestä muutoksesta ja että tämä ”muutos” on ”jotenkin” tärkeä sekä syy sille, miksi te olette siellä.

Tulevat kokemukset ovat kertymä menneistä valinnoista ja päätöksistä, jotka olette joko tehneet itse tai hyväksyneet kokemukseenne. Huomaattehan, että edellä olevan sanan ”menneistä” käyttö ei ole rajoitettu tämänhetkiseen elämänkokemukseenne. Te olette vastuussa KAIKISTA ajatuksistanne, eikä tälle vastuulle ole olemassa ”aikarajaa”.

Minulla on suuri (loputon) kärsivällisyys kaikkia Minun luomuksiani kohtaan. Jokainen teistä tarvitsee toinen toistanne kasvuanne varten, ja te olette kytköksissä toinen toiseenne MINUN kautta! Kun jokainen teistä, yksilönä, vaatii totuutta itseltänne ensin ja lopetatte sisäisen petoksenne ja kiistämisenne (VALHEISIIN pohjautuvat itse asetetut rajoitukset), niin te tulette olemaan paremmassa henkisessä tilassa, josta tarkastella ja auttaa toisia tekemään saman asian.

Totuudentuojat torjutaan AINA ensin. AINA! Tämä tapahtuu, koska he (te?) saavat nämä torjujat kohtaamaan sisäiset valheet, joihin nämä takertuvat, jotta nämä eivät tuntisi olevansa vastuussa tekemistään virheistä. Tämä on vahva ja voimakas tunteellinen taistelu, joka näiden täytyy (ja lopulta tulee) kohdata. Kun enempi ja enempi teistä kohtaa ja on kasvokkain rajoittavien uskomuksienne (sisäisten valheiden) kanssa, te seisotte esimerkkeinä veljillenne ja siskoillenne, jotka ovat haluttomia tekemään niin.

Tekonne puhuvat termein ja tavalla, joita sanat eivät kykene kuvaamaan. Seurauksena te kykenette kontrolloimaan omia fyysisiä ja tunteellisia tiloja, sillä sisällänne ei ole ego-itsenne pelkoon pohjautuvia reaktioita. Nämä sisäiset pelot ovat salakavalia käsityksiä, jotka saavat teidät pidättäytymään (rajoittamaan) Minun energiani luonnollista virtausta, sekä teille että kauttanne.

Katsokaa ympärillenne, kun olette ”muukalaisten” keskuudessa. Näettekö suurimman osan hymyilemässä? Katsovatko he teitä silmiin (sielun ”peileihin”)?

Suurin osa väestöstänne on tukahdutettu tunteellisesti ja fyysisesti lähelle henkisen nääntymisen pistettä. On olemassa suuri tarve muistuttaa monia siitä, että se on HEIDÄN vastuunsa ja HEIDÄN haasteensa päästä yli sellaisesta ohjelmoinnista (mielen hallinnasta).

Te potentiaaleina oppaina ja tiennäyttäjinä olette valinneet osallistua sellaisessa roolissa päästäksenne yli menneisyytenne mielletyistä rajoituksista, jotta voitte nousta ylös ESIMERKKEINÄ kaikelle maailmalle nähtäväksi. Tämä on mahdollisimman tehokas opettamisen keino!

Kuinka moni teistä löytää terveytensä olevan ”huono”? Ettekö näe, että se johtuu jatkuvasta sisäisestä epätasapainotilasta? SUOREMMIN SANOTTUNA TE PIDÄTTE KIINNI VIHASTA, SYYLLISYYDESTÄ, TURHAUTUMISESTA, PELOSTA JA VASTAAVASTA SIIHEN PISTEESEEN ASTI, ETTÄ OLETTE MELKEIN IRROTTAUTUNEET VALONI HOITAVASTA (TASAPAINOTTAVASTA) ENERGIASTA (ELINVOIMASTA), JOKA TULEE SISIMMÄSTÄ.

Jos te ette voi ”pelastaa” itseänne, niin ettekö silloin ”valitse” osallistua tänä aikana? Pääsettekö eroon sisäisestä negatiivisuudesta, joka on luotu väärässä olemisen pelosta? Te ette voi olla uhreja ilman, että hyväksytte ensin uhrin roolin. Totuus on, että uhreja EI ole! Jos valitsette rypeä väärinkäsityksessä, että olette vähemmän onnekkaita kuin joku toinen tai vähemmän kykenevä jollain tavalla kuin joku toinen, niin silloin pidätte kiinni sisäisistä VALHEISTA!

KUKAAN EI OLE VÄHEMMÄN KUIN KUKAAN MUU! KUINKA NIIN VOISI OLLA, KUN KAIKKI OVAT MINUN AJATTELUNI LUOMUKSIA?!

Ne, joilla vaikuttaa olevan parempia kykyjä, ovat niitä, jotka eivät yksinkertaisesti pitäydy samoihin rajoittaviin uskomuksiin itsestään kuin ne, jotka jatkuvasti rajoittavat itseään. Te olette kaikki syntyneet MINUN täydellisyydestäni! Loin teidät yksilöllisesti, jotta te voisitte nähdä toinen toisenne kanssa esimerkkejä loputtomista mahdollisuuksista.

TE KAIKKI OLETTE SUURENMOISIA JA VOIMAKKAITA OLENTOJA, JOTKA PYRKIVÄT TUNNISTAMAAN JA KÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ SISÄISTÄ VOIMAA!

Kutsun jokaista teistä menemään sisimpäänsä ja löytämään nuo uskomukset, jotka rajoittavat teitä. Kun löydätte itsenne sanomasta mitä tahansa, joka tarkoittaa ”en pysty…”, niin ymmärtäkää, että sellaisten sanojen takana on VALHE. Kaikki rationalisoinnit, joilla saatatte haluta ”väitellä”, pohjautuvat haluttomuuteen hyväksyä se tosiasia, että saatatte olla väärässä liittyen rajoitettuihin uskomuksiinne itsestänne.

TE VOITTE TEHDÄ MITÄ TAHANSA – jos te vain siirrytte pois itsenne tieltä tarpeeksi kauan, jotta MINUN energiani ilmentyy sisimmässä ja sen jälkeen virtaa kauttanne, kohti ilmennettyä universumia, jonka MINÄ (ME) luon.

Valvon vastaustanne (monissa tapauksissa REAKTIOTA) näihin sanoihin. TIETÄKÄÄ, ETTÄ SE TODELLAKIN ON NÄIN YKSINKERTAISTA!

Teidät on opetettu uskomaan, että on vaikeaa tulla voimaantuneeksi (valaistuksi). Korjaava mekanismi on yksinkertaisesti valvoa kaikkia rajoittavia uskomuksia ja korvata ne sitten voimaannuttavilla (totuudenmukaisilla).

Joka tapauksessa moni teistä asettaa suurta tunteellista varmuutta ja energiaa valheisiin, että se tuottaa teille kirjaimellisesti tuskaa myöntää olleensa mahdollisesti väärässä. Joten teidän ”sidottujen ja kahlittujen” on yksinkertaisesti helpompi sanoa: ”Tämä EI koske MINUA, koska minulla ei ole mitään rajoittavia uskomuksia!”

TE KAIKKI PIDÄTTE KIINNI RAJOITTAVISTA USKOMUKSISTA JOSSAIN MÄÄRIN! Muutoin te ette olisi fyysisyydessä ja pyrkimässä pääsemään niiden ylitse.

Te kaikki fyysisessä kehossa osallistuvat olette valinneet osallistua sellaisella tavalla, koska TEIDÄN tarvitsee työskennellä ymmärryksen ja vastuun alueella, jonka HALLINNASSA te olette olleet vähemmän onnistuneita tähän asti. SUOREMMIN SANOTTUNA TEILLÄ ON AJATUSVIRHEITÄ (USKOMUKSIA), JOTKA RAJOITTAVAT YMMÄRRYSTÄNNE JA KYKYJÄNNE ILMENTÄÄ JA HALLITA TODELLISTA LUOVAA POTENTIAALIANNE.

Joten, jos tunnette, että tämä viesti ei mahdollisesti koske teitä, niin TIETÄKÄÄ, että te olette juuri se, JOKA SITÄ TARVITSEE ENITEN!

KUTSUN JOKAISTA TEISTÄ MUISTAMAAN JA HERÄÄMÄÄN TARKOITUKSEENNE OLLA TÄÄLLÄ TÄNÄ AIKANA!

TULETTEKO TE OLEMAAN SE, JOKA NOUSEE YLÖS KUOLINVUOTEELTAAN JA NÄYTTÄÄ MAAILMALLE SISIMMÄSSÄ KYTKEYTYMISEN SISÄISET MAHDOLLISUUDET?

TULETTEKO TE OLEMAAN SE, JOKA LAKKAA SANOMASTA ”EN PYSTY” JA ALKAA TEKEMÄÄN ”MAHDOTONTA”?

TE olette niitä, jotka valitsevat osallistua! Tuletteko te olemaan niiden ”muutaman” joukossa, jotka ovat ”valittu”? Valinta on teidän, ja teidän täytyy myös valita vetää itsenne ulos omista väärinkäsityksistänne ja rajoittavista uskomuksistanne.

Tekemällä niin te tulette tunnistamaan sen, mitä TE VOITTE TEHDÄ auttaaksenne. Jos kieltäydytte auttamasta itseänne, niin silloin katsotte varmasti vääristä paikoista ”vastauksianne” ja tulette varmasti hukkaamaan tilaisuutenne avustaa tarpeessa olevia veljiänne.

KAIKKI vastaukset KAIKKIIN kysymyksiinne ovat TEIDÄN sisimmässänne. Tunnistatteko tämän TOSIASIAN vai kiistättekö sen ja piiloudutte oman vastuuttomuutenne taakse?

Minä olen Aton, YKSI VALO!  Minä olen Luoja. Olen Se, joka loi TEIDÄT! Tiedän teistä jokaisen, kuten tiedän Itseni. Olemme lopullisesti Yksi samassa.

Rakastan ja vaalin jokaista teistä. Tiedän ja tunnen sydämenne aikeen ja tahdot.

Siunaukset teille kaikille! Salu!

 

 


Lähde: CONTACT: THE PHOENIX EDUCATOR, syyskuun 25. päivä, v. 1998, Volume 22, Number 1, sivut 11–12.

http://phoenixarchives.com/contact/1998/0898/082598.pdf

HTML-muoto: R. Montana.

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1532110426