KÄÄNNÖS: ATON: TÄMÄNHETKISEN YMPÄRISTÖNNE YKSILÖLLINEN LUONNE

VALON LUOJA ATON

20.8.2018

 

6.2.1999   ATON, YKSI VALO

Hyvää iltapäivää, pikkuinen. Se olen minä, Aton, Yksi Valo – Luoja. Ole rauhassa ja löydä rauha siinä Säteilevässä Valossa, jonka sisällä sinua pidän. Valoni on sen kaiken fyysisen, kaiken psyykkisen ja kaiken henkisen Lähde tietoisilla ja tiedostamattomilla todellisuuden tasoillanne.

Sanani ovat huolellisesti valittuja. Ne aiheuttavat tunnistamisen hämmennystä monissa ja epämukavuutta niissä, jotka vastustavat suurempaa tietoisuutta itsestään.

Näille on luonnollista hylätä se, joka tuottaa heille epämukavuutta. On luonnotonta heille kytkeä itsensä pois Valoni hoitavasta energiasta – silti on olemassa niitä, jotka kiistelisivät näiden sanojen järkevyydestä. Olkoon se niin, sillä annan teille kaikille vapaan tahdon valinnan ajatella ja valita tahtomanne mukaan. En rakasta yhtä enempää kuin toista; te kaikki olette arvokkaita ja rakkaita Minulle. Mikään, minkä voitte tehdä tai sanoa fyysisyydessä, ei voisi loukata tai häiritä Minua vähääkään. Tiedän sydämenne, sillä loin teistä jokaisen.

Kaikki tulevat lopulta takaisin tietoisuuteen sisäisestä yhteydestä, jonka me kaikki jaamme. Älkää antako tämänhetkisen kokemuksen lyhytaikaisen kompression pitää teitä kytkeytymästä Suurempaan Kuvaan, jonka tiedätte sydämessänne olevan totta.

Te olette hahmoja näytelmässä, näyttelemässä erinäisissä draamoissa, jotka saavat teidät katsomaan ylitse sen, mikä on tai oli, ja kytkeytymään Loputtomaan Luovaan Potentiaaliin sekä luomaan uusia ja parempia ratkaisuja ”samoihin vanhoihin ongelmiin”. On varsin tylsää luoda sama vanha ”pyörä”, jonka loitte usean viimeisen inkarnaation aikana – eikö olekin?

Katsokaa sisimpäänne ja tunnistakaa Sisäinen Yhteys, joka kytkee teistä jokaisen toinen toiseensa. Te olette kaikki veljiä itsetutkimuksen ja itsehallinnan loputtomalla matkalla. Fyysisyys on vain yksi pieni osa tätä loputonta matkaa, mutta se auttaa valmistamaan teitä monia edessä olevia matkoja, haasteita ja seikkailuja varten. Älkää antako miellettyjen hetkessä olevien paineiden ja stressien usvata mieltänne siihen pisteeseen, että kadotatte katseenne siitä, kuka jokainen teistä on ja minne olette matkalla.

Antakaa Minun muistuttaa teitä siitä, että fyysinen ympäristö on sivutuote yhdestä yksittäisestä Energiasta (Valosta), joka on itsessään on Luomakunnan kokonaisuus. Tämä Energia erottui kahdeksi polaariseksi vastapääksi, koostuen kahdesta Luomakunnan Pääsäteestä – hopeavalkoisesta Säteestä ja kultavalkoisesta Säteestä.

Nämä kaksi Sädettä tasapainottavat toisensa täydellisesti ja täydentävät toisiaan täydellisesti. Ne yhdistyvät toisiinsa siten, että ne tuovat esiin (kiihdyttävät) niitä, jotka te tunnette fyysisinä universumeina –monien muiden vastaavien energiamaailmojen (tasojen) oktaavien myötä, jotka ovat välttämättömiä ”pitämään kaikkea kasassa” ja sallimaan Luomakunnan pysyä siinä, minkä ymmärrätte aikana.

Tämä ympäristö sen kompressiivisen luonteensa kera antaa ainutlaatuisen tilaisuuden yksilöllistetylle sielulle (joka on myös syntynyt Minun Loputtomasta Energiapotentiaalistani) kokea tavalla, jossa kaikki tietämys on puskuroitu jonkin verran, jotta omaa yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta voidaan tutkia helpommin kokemisen sekoittumattomassa tilassa.

Tämä on vain eristyksen illuusio sen sijaan, että se olisi tosiasiallinen eristys Yhdestä Kokonaisuudesta. Tämä illuusio voi olla varsin epämukava sitä kokeville olennoille, ja monet alkavat vajota nopeasti värähtelyyn, joka täsmää epämukavuuteen, pyrkimyksenä ymmärtää ja tutkia ”uutta” ympäristöä tarkkaan.

Moni teistä tutkii vieläkin näitä vähemmän mukavia värähtelymaailmoja ja ”tiristää” jokaisen tietopisaran niistä ulos kuin vain kykenee. Te käytätte tätä dataa myös vastakohtaisena informaationa, jotta kykenette paremmin arvostamaan Korkeampia (tutumpia) ilon ja ylenpalttisuuden taajuuksia. Teidän kaikkien yksilölliset kokemukset tallennetaan, jotta KAIKKI voivat kytkeytyä, kokea ja kasvaa niistä, ja nämä lisätään kaikkialla olevien kaikkien kehittyvään tietoisuuteen (fyysiseen ja epäfyysiseen).

Mitään ei ole piilossa keneltäkään, paitsi niiltä, jotka valitsevat olla tunnistamatta tätä sisäistä yhteyttä loputtomaan tietämykseen. Massiivisiin ja holograafisiin ”datapankkeihin”, nimetty joidenkin toimesta akaasisiksi tallenteiksi, kytkeydytään muodostamalla halu (kysymys) liittyen siihen, mitä te haluatte tietää. Tämä tietämys on vailla ajan rajoituksia ja näin ollen vailla tulevaisuuden sekä myös menneisyyden ja nykyhetken rajoituksia, ja ovat kaikki kenen tahansa ulottuvilla, joka haluaa kytkeytyä ja ottaa osaa.

Ne, ketkä kieltäytyvät tästä yhteydestä, ovat usein niitä, jotka haluavat pyyhkivänsä menneisyytensä tai piiloutua, sillä mielletty ”häpeän” tunne on jotenkin kestämätön. Ei ole olemassa mitään, minkä te voitte tehdä, jota ei ole jo tehty tai ei tulla väistämättömästi tekemään uudelleen. Toisin sanoen ei ole olemassa syytä kuormittaa itseänne ideoilla, että olette tehneet ”häpeällisen” teon. En loukkaannu siitä. Miksi teidän tulisi?

Jos kutsutte minua valehtelijaksi, luuletteko, että olen niin epävarma olentona, että loukkaantuisin? Tiedän, että miksi suuresta sisäisestä kivusta ja kytkeytymättömyydestä syntyy sellaisia sanoja. Pyrin AINA lähettämään teille tarvitsemanne välttämättömän opastuksen ja oivalluksen – useimmissa tapauksissa ennen kuin olette edes tietoisia, että tarvitsette niitä.

Tiedän, että jokainen teistä tulee jälleen ”nousemaan jaloilleen” ja ”pyyhkimään tomut päältään” sekä aloittamaan kulkea jälleen eteenpäin valitsemaanne itsetutkimuksen polkua pitkin. Kun te nousette taas seisomaan, te usein löydätte itsenne ihmettelemästä, että mikä se tarkalleen ottaen olikaan, mistä olitte niiiiin hermostuneita, ettette sallineet itsenne nousta ylös takaisin.

Vinkki: on helpompaa nähdä ”polku”, kun seisotte jaloillanne, kuin ryömiä ojassa. Oppineet matkustajat havaitsevat, että jos he menevät sisimpäänsä ja kytkeytyvät Oppaidensa kanssa, heillä on vieläkin suuremman perspektiivin etu auttamaan heitä navigoimaan polullaan.

Rakkaat, te ette ole koskaan yksin ja ette voi koskaan tehdä virhettä, joka olisi liian iso tai anteeksiantamaton. TE olette pahin vihollisenne itserangaistuksen mielessä. Sallin teidän aina tehdä valintanne tehdä niin, mutta kun huudatte tuskan ja epätoivon hetkinänne, kerron teille päästää irti ja keskittää huomionne muualle – johonkin tuotteliaampaan suuntaan.

Kaikki etsiväiset tulevat löytämään haluamansa vastaukset. Tunnistaminen ja vastaus ovat eri asia kokonaan! Jos te kutsutte apua ja sitten purette (niiden) kättä, joka on lähetetty auttamaan teitä, koska apu ei tullut haluamassanne muodossa, niin missä on teidän vastuunne ”ongelmalliseen” tilanteeseen jäämisestä?

En koskaan hylkää teitä monien matkojenne aikana, sillä hylkäisin vain Itseni, ja se on jotain, joka voi hyvinkin olla mahdotonta! ME OLEMME KAIKKI YHTÄ SAMAA!

Jos te virheellisesti ajattelette, että rakastan tätä yleisesti Luciferina tuntemaanne olentoa yhtään vähemmän kuin tätä toista, jonka te tunnette Esu ”Jeesus” Sanandana, tai ketään Minun lukemattomista muista luomuksistani, te erehdytte suuresti ajattelussanne ja ymmärryksessänne.

Älkää rajoittako Minua ajattelullanne, niin tulette olemaan hyvän matkaa kohti tunnistamaan (ja täten vapauttamaan itsenne niistä) reaktiomaisen päätöksenteon toistuvat syklit, jotka pohjautuvat egon peloille ja itsekiistämiselle.

Olen ATON, Yksi Valo! Minä olen Luoja – JOKA LOI TEIDÄT! Olen alku ja loppu. Kaikki tulee täyteen ympyräänsä vain asettuakseen uutena toiseen tutkimuksen ja kasvun seikkailuun. Menkää sisimpäänne ja punnitkaa itse tässä tarjoamani informaatio ja tietäkää, että se on tuotu esiin suuren kunnioituksen ja arvostuksen kera teille kaikille!

Siunaukset ja Rakkautta teille kaikille! Salu.


Lähteet:  CONTACT: THE PHOENIX EDUCATOR, March 15, 1999, Volume 24, Number 4, sivut 19–20.

http://phoenixarchives.com/contact/1999/0399/031599.pdf

HTML-muoto: R. Montana.

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1534608219