Käännös: ATON: LAKATKAA KEKSIMÄSTÄ TEKOSYITÄNNE JA KUULKAA MINUT

LUOJA ATON/HATONN

 

PHOENIX JOURNAL #244 – LUKU 9

ATON: LAKATKAA KEKSIMÄSTÄ TEKOSYITÄNNE JA KUULKAA MINUT!

6.6.1998 ATON, YKSI VALO

Hyvää iltapäivää, pikkuinen. Se olen minä, Aton, Yksi Valo! Ole rauhassa ja rentoudu, sillä olen kanssasi aina. Olen tullut suoraan itse, jottei kenelläkään olisi väärää käsitystä.

Herätkää, pikkuiset! Kokemisenne todellisuus saapuu nopeasti kohti massiivista muuttumista, ja moni teistä vieläkin odottaa TEIDÄN merkkiänne Minulta tai yhdeltä Enkeleistäni. Pitäkää tätä TEIDÄN merkkinänne, sillä ei ole olemassa suorempaa merkkiä kuin tämän kaltainen.

Rauhoittukaa, hiljentykää ja menkää sisimpäänne ja kuulkaa ääneni itse!

Olen Sisäinen Äänenne, kun hiljennätte mielen laskelmointien ja huolien hämmennyksen. Olen Tietoisuus, joka sallii teidän käsittää itsenne. Jokainen teistä voi kuulla ja kuulee Minut, mutta vain muutama koskaan kuuntelee, puhumattakaan, että kiinnittäisi huomiota. Lakatkaa odottamasta jotakuta toista kuulemaan puolestanne! Hyväksykää se, kuka te olette, ja sallikaa Minun hiljainen Sisäinen Ääneni tulla kuulluksi suoraan.

Älköön olko mitään tekosyitä!

Jokaisella teistä on kaikki tarpeellinen, ja nyt on aika ottaa vastuuta itsestänne. Älkää ottako itsestäänselvyytenä, että teillä on aina pääsy tähän tietolähteeseen, sillä teillä EI ole! Kaikki tulee olemaan kaaoksessa tulevina aikoina planeetallanne, ja viikottaista uutislehteä ei ole tulossa postilaatikoihinne.

Mitä te silloin teette? Julistatteko olevanne uhri, koska ette saaneet postianne?

Monet ovat hyväksyneet tämän vastuun itsestään ja ”kuulevat” varsin hyvin. Mutta monet vieläkin istuvat lykkäämisen, henkilökohtaisen epäröinnin ja pelon aidalla. Toisin sanoen suurin osa tätä lukevista ovat kiireisiä tekemään tekosyitä itselleen sen sijaan, että harrastaisivat itsekuria ja menisivät sisimpäänsä ja kytkeytyisivät itse.

Huomatkaa, että sanoin kuri. Niille teistä, jotka LUULEVAT, että huumeiden ottaminen sallii teidän jotenkin kytkeytyä helpommin, te olette SUURESTI erehtyneet. Huumeet avustavat teitä vain pakenemaan henkisesti todellisuutta, missä itsekuri palvelee vain selkeyttämään todellisuuttanne. Matalataajuuksiset (pimeät yksilöt) tulevat aina tyynnyttämään teitä huumatussa tilassa, sillä häiriinnytte helposti pois tunnistamasta todellista Sisäistä olemuksenne Potentiaalia, ja täten he voittavat.

Lakatkaa huijaamasta itseänne, sillä ainoa todellinen polku kohti henkistä Valaistumista (ymmärrystä) kulkee henkisen ja tunteen kurin kautta. Jotkut kutsuvat tätä meditaatioksi; toiset liikkuvat sellaisten sanojen rajoitusten ylitse ja havaitsevat, että he voivat kävellä katua pitkin ja puhua muille, säilyttäen edelleen sen, mitä muut kutsuisivat ”meditatiiviseksi” (kytkeytyneeksi) tilaksi. Tämän voi saavuttaa vain itsekurin ja vahvan halun kautta edistyä ainiaan eteenpäin ymmärryksessä ja soveltamalla sitä ymmärrystä.

Lakatkaa puhumasta ja alkakaa tehdä itse!

Ette tarvitse guruja, henkilöitymiä tai mitään sen kaltaista. Teillä on MINUT – Luoja! Oppikaa kuulemaan MINUN ääneni sisimmässänne. Se voi varsin hyvin kuulostaa kuin oma äänenne teille, mutta muistakaa, että olette syntyneet MINUN HALUSTANI ja MINUN TAHDOSTANI.

Olette osa Minua ja Minä olen osa teitä. Annoin teille vapaan tahdon valita, kuten haluatte. Olette vapaita valitsemaan sallia MINUN TAHTONI olla teidän tahtonne. Lupaan, että kokemus tulee olemaan sekä haastava että varsin palkitseva ja että elämänne tulee saamaan merkittävän tarkoituksen.

Kukaan teistä ei ole koskaan liian vanha tai liian nuori sallimaan tätä Sisäistä Yhteyttä. Moni teistä väittää, että olette liian kiireisiä ja että teillä ei ole aikaa istua ja kuunnella sisimmässänne. Minä sanon: laittakaa televisionne ja radionne pois päältä ja omistakaa itsenne 15 minuutin ajaksi hiljaisuudelle. Suurin osa teistä katselee tai kuuntelee näitä elektronisia laitteita useita tunteja päivässä.

Te voitte kuulla Minut sillä välin, kun me pesemme tiskejänne tai autoa. Te voitte kuulla Minut, kun me ajamme töihin tai sieltä takaisin joka päivä. Kyllä, kirjurini, sanoin ”me”, sillä olen JOKAISEN teistä kanssa aina. Te valitsette olla huomioimatta tätä tosiasiaa. Suurin osa teistä yksinkertaisesti virittää Minut pois, ja täten syntyy käsitys olla irrallaan.

Olen lähettänyt monia Viestintuojia teille, ja silti moni teistä ei halua todella hyväksyä tarjottuja viestejä ja yksinkertaisesti odottaa seuraavaa viestiä tai Viestintuojaa eikä ymmärrä, että he ovat juuri antaneet teille avaimen, jolla saa avattua rajoittamattomat resurssit sisimmässänne.

Ei ole vaikeaa kytkeytyä sisimmässä. Se on helppoa ja luonnollista, ja te KAIKKI teette jo sitä. TE KAIKKI ”KANAVOITTE” MINUA – JUMALAA!

Kanavoida on huono sana käytettäväksi suurimmalle osalle teistä, mutta sillä on merkitystä muille. Nähkää se niin, että sallitte itsenne ”virittäytyä” oikeanlaiseen henkiseen tietoisuuteen (taajuuteen), ja tulette löytämään ”kanavan” viestintää varten. Niin kuin radio täytyy virittää oikealle taajuudelle (asemalle), jotta tarjottu viesti kuultaisiin, niin myös jokaisen teistä täytyy oppia tunnistamaan sisimmässänne kykynne ”virittäytyä”.

Kun kerran tunnistatte tämän yhteyden, te ihmettelette, että miten olitte hukanneet sen alkujaan. Jälleen, se on yhtä luonnollista kuin on hengityksenne. Kuten hengitys, joka virkistää fyysistä kehoanne, annan Elämän Energiaa, joka sallii teille tietoisuuden.

Lukekaa uudelleen viestit, jotka olen lähettänyt erinäisten Viestintuojieni kautta, sillä ne keskittyvät kaikki saamaan jokaisen teistä oppimaan auttamaan itseänne. Kukaan ei tee sitä puolestanne, mutta monet avustavat teitä, jos pyydätte niin ja SALLITTE avun.

Fyysinen ympäristönne on täydellinen kouluhuone optimaalisten olosuhteiden luomiseen, jotka saavat jokaisen teistä haluamaan kytkeytyä omaan yksilölliseen Jumala-itsenne potentiaaliin. Tämän ei tarvitse tapahtua ankarien ja mullistavien tapahtumien kautta. Joka tapauksessa se vaikuttaa olevan ”täsmälääke”, joka motivoi lajianne enemmän kuin ”ennalta ehkäisevä” lähestymistapa.

Tähän mennessä teidän kaikkien tulisi olla varautuneita usean kuukauden ajaksi ruoalla ja vedellä fyysistä selviytymistarvettanne varten. Jos olette keksineet tekosyitä olla tekemättä niin, silloin se on valintanne. Tuletteko olemaan epätoivoisten haaskaeläinten joukossa, jotka vievät toisten ruoan epätoivosta ja satunnaisen oivalluksen puutteesta? Tuleeko perheenne olemaan nälkäinen, koska olette ”liian kiireisiä” tekemään kohtuullisia varotoimia? Häiritseekö omatuntonne teitä? Hmmm…kukahan se mahtaisi olla?

Tämä tarjotaan muistutuksena monille teistä, että vastuu itsestänne ja teille huostaanne uskotuista lapsista alkaa sisimmästä. Moni kohtuullisen älykäs ja kyvykäs menehtyy yksinkertaisesti tietämättömyyden kautta tästä Sisäisestä Kytköksestä Korkeampaan Opastukseen. Tuletteko olemaan heidän joukossaan? Kenelläkään tätä lukevalla ei ole tarjota tekosyytä.

Jos löydätte itsenne kiistämässä tämän viestin, että se on joko vähäpätöinen tai merkityksetön teille, niin silloin teette niin pelosta ottaa henkilökohtaista vastuuta itsestä ja ettekä muusta syystä.

Olen Aton. Nimeni kääntyy englanniksi ”Yksi Valo”. Olen Isä Jumala. Minä olen. Salu.