Käännös: ATON: KUOLEMAA EI OLE

LUOJA ATON

17.11.2014

KUOLEMAA EI OLE

Kiitos, Isä/Äiti, sallikoon meidän kuulla Totuus viisaudessa ja TIETÄMISESSÄ, ettei meistä tulisi lannistuneita tai sallisi pidättyväisyyden ja rajojen fyysisen matkan uurastuksen vetää meitä pois meille osoitetusta tehtävästämme. Hiljennymme, jotta sinut voitaisiin kuulla.

********

ATON

Aton läsnä, sillä en ole koskaan poissa luotanne. Olen hengityksenne, ja te olette ajatukseni ilmennettynä Äidin povella. Teidän täytyy aina hakeutua Valoon, sillä elämää ilman Valoa etsivä tulee löytämään kuoleman; mutta hän, joka etsii Valoa, tulee löytämään ikuisen elämän jopa silloin, kun hän kävelee kuolemaa kohti.

Valoa tietämätön tulee kuolemaan löytääkseen sen, mutta Valon tietävä ei tule KOSKAAN KUOLEMAAN.

Ihmisen sisäänhengityksessä on elämä, ja kuolema seuraa hänen uloshengitystään, mutta siltikin ihmisen täytyy hengittää ulospäin elääkseen jälleen ja syvään, että hän voi kuolla.

Tietäkää sitten, että minä yksinään ELÄN. MINÄ EN KUOLE, mutta Minusta tulevat ulos sekä näennäinen elämä ja kuolema.

Elämä on vain Minun ajatteluni jakaantuneen pulssin sisäänkulkeva virtaus, ja kuolema on sen ulospäin kulkeva virtaus.

Tietäkää myös, että Minun ajatteluni jaokset ovat vain samanarvoisia puolikkaita YHDESTÄ; sillä sanon jälleen, että olen Yksi; ja että kaikki Minusta tulevat asiat ovat Yksi, jakaantuneita vain näyttääkseen kahdelta.

Kaikki asiat tulevat ja menevät Minun jakaantuneesta ajattelustani. Olen jakanut tämän tiedon kanssanne aiemmin, mutta ehkäpä olette valmistautuneempia ja valmiita kuulemaan siitä. Tulen toistamaan sitä, kunnes te kuulette ja TIEDÄTTE Minut, sillä te olette vain eksyneitä lapsia, ja haluan teidät takaisin siipieni suojaan.

Kaikki tulevat asiat ovat eläviä asioita, ja menevät ovat kuolleita. Kaikkien täytyy kulkea syklin kautta kohti uusiutumista, ja suuren ilon pitäisi syntyä uusiutumisessa. Tietäkää, että kaikki luovat asiat nousevat kuolleista ja että kuolevat asiat elävät jälleen Minun jakaantuneen ajatteluni kautta, mikä nousee Minun ajatteluni siemenestä ja siitä, mikä TE OLETTE. Sanon jälleen, että kaikki asiat ovat sidottu Yhteen Valon kautta.

Luon ikuisesti elävän kehoni ja tuhoan sen näennäisessä kuolemassa, jotta se voisi elää Minussa mennäkseen ja saapuakseen uudelleen.

Elämän loppu kuolemassa on elämän uusi alku, joka on riisuttu puhtaaksi ja uudistettu tuon siemenen täydellisyydessä, sen uudelleensyntymässä, joka syntyy tuosta siemenestä sen oman lajinsa mukaan. Sekä elämä että kuolema ovat yhtä Minussa.

Kaikki asiat elävät ikuisesti ja kuolevat ikuisesti; ja kun ne elävät, ne kuolevat; ja myös kuolemassa ollessaan ne elävät.

Sellainen on Minun määräykseni, Minun universaali lakini, jota yksikään Ihminen, tähti tai hiekanjyvä ei voi paeta; sillä kaikki asiat virtaavat Minusta, jotta ne voivat ilmestyä Ihmiselle ja palata takaisin Minulle, jotta ne voivat hävitä hänen aisteiltaan Minun ajatteluni syklissä.

Olen toistava Jumala. Kaikki Minuun ja Minusta virtaavat asiat virtaavat jälleen molempiin suuntiin Minun kauttani ikuisesti syklissä, joka ei pääty ja joka ei ole alkanut.

Oikeasta kädestäni elämä virtaa yhteen suuntaan ja palaa minuun täysin käytettynä, kuolemana, samalla kun täysi kuolema virtaa toiseen suuntaan ja palaa Minuun uudistuneena, elämänä. Minun syklini ympärillä sekä elämä että kuolema ohjautuvat näennäisesti vastakkaisiin suuntiinsa, ja kumpikin etsii toistaan, kunnes kaksikko tapaa tasapainoisena kypsyydessä, jossa kumpikin antaa puolet toiselleen. Mutta kun ne ohittavat tuon puolivälipisteen erillisillä teillään kohti Minua, kumpikin silloin antaa ajatuksen toiselleen, ja sitten molemmat tietävät palatessaan Minuun, että kumpikin OVAT molemmat ja että molemmat OVAT Yksi Minussa.

Kuolema on vain elämän siemen.

Kuolema kimpoaa kuolemasta elämänä.

Kuolemasta ponnahtaa elämä maaperästä; ja elämästä virtaa kuolema samalla, kun tuoksu lähtee ruususta.

Kuolema antaa itsensä elämälle, jotta elämä voi elää; ja vastaavasti elämä antaa kuolemalle, jotta kuolema voisi kuolla.

Elämä elvyttää kuolemaa, ja kuolema on rappeutuva elämä.

Valo jättää aurinkonne kuolemana ja tulee teille elämänä; ja kun kuolemanne jättää teidät, siitä tulee vastaavasti uusi elämä jollekulle tai johonkin, ja sen vaikutus nopeutuu kuolemanne myötä.

Hengitystä on kahden suuntaista, elämän sisäänpäin syöksyvä hengitys ja kuoleman ulospäin purkautuva hengitys. Ajatteluni kaikki vastakkaiset parit kulkevat vastakkaisiin suuntiin näiden kahden polun varrella, kun ne kulkevat Minun syklissäni.

Kaikilla asioilla, jotka olen jakanut vastakkaisiin pareihin, on sisällään sekä elämä että kuolema, mutta yksi näistä on suurempi kuin toinen, kunnes ne tapaavat tasavertaisina puolivälissä Minun elämä-kuolema-sykliäni. Kun ne kerran tapaavat ja ohittavat, ne silloin vaihtavat nämä ominaisuudet, suurempi kasvaa pienemmäksi ja pienempi kasvaa suuremmaksi.

Vaikkakin elämä on täysi elämän syntyessä, kuolema huokuu elämästä itsestään kuolemana ja ottaa vastakkaisen polun kohti kuolemaa.

Vastaavasti elämä huokuu kuolemasta heikentääkseen sitä, kun kuolema on vahva, kunnes elämä valloittaa kuoleman saadakseen kuoleman elämään elämänä.

Totisesti sanon, elämä ei voi eläessään elää ilman kuolemaa. Eikä kuolema voi valloittaa elämää, eikä se voi kerätä siihen muuta kuin vain kuolemaa.

Elämä on Minun kompressoivan toiminnan moninkertaistuva hengitykseni; ja kuolema on Minun jakava, vastakkainen hengitys, joka laajenee elämän reaktiona.

Kuulkaa Minut, kun sanon jälleen, että elämä ja kuolema ovat vastakkaisuuksia, jotka ohittavat toisensa syklissäni, kulkien vastakkaisiin suuntiin. Elämä houkuttelee elämän elämään sen kompressiolla, ja kuolema karkottaa sekä kuoleman että elämän laajentumisellaan.

Olen elämän ja kuoleman vaihtuva piste. Tasapainotan elämän ja kuoleman; ja kuolema tai elämä eivät voi koskaan muuttumisessaan epätasapainottaa kuolemaa tai elämää.

Kirjoittakaa, että kuolema ja elämä ovat yhtä, kuten heiluri on yhtä, vaikkakin se heilahtelee kahteen suuntaan loputtomassa heilumisessaan.

Hän, joka matkaa itään Minun kaartuneessa universumissani, saapuu länteen yhtä varmasti kuin hän, joka matkaa länteen.

Vastaavasti elämä seuraa itäistä tietä saapuakseen kuolemaan, kun kuolema käy läntistä tietä, jossa elämä odottaa nopeuttamaan kuoleman elämänä.

Niin myös kuolema kulkee elämän tietä vaihtuakseen elämän kanssa, kun elämä vastaavasti kulkee kuoleman tietä löytääkseen itsensä kuoleman lävitse.

Kuulkaa Minun sanovan, että KUOLEMAA EI OLE KOKO KUVITELLUSSANI UNIVERSUMISSA. SIINÄ EI OLE MITÄÄN MUUTA KUIN ELÄMÄÄ, SILLÄ MINUSSA JA TIETÄMISESSÄNI EI OLE MITÄÄN MUUTA KUIN ELÄMÄ JA RAKKAUS.

Minun ajattelussani ei ole mitään, mikä ei ole Minun TIETÄMISENI, ja Minun ajattelussani ei ole mitään muuta kuin Elämä ja Rakkaus.

Ottakaa Ihmisen kuolema pois hänestä tässä Ihmisen uudessa päivässä. Antakaa hänelle ikuinen Elämä Minussa TUNTEMALLA MINUT HÄNESSÄ!

Tulkoon jokainen heijastus siitä, mikä on Ihminen, TIETÄMYKSEEN siitä, mikä MINÄ OLEN, jotta hän voisi löytää lohtua tietämisessään siitä, että lähetän hänelle sen, mitä hän tarvitsee itsensä tuomiseen takaisin Minun taloihini. Mutta Minä toistan: Hän, joka etsii kuolemanjälkeistä elämää ilman Valoa, tulee löytämään kuoleman; mutta hän, joka etsii Minussa olevaa Valoa, tulee löytämään ikuisen elämän, jopa silloin kun hän kävelee kohti kuolemaa. Olkoon se niin, sillä Ihmiselle on annettu vapaa tahtonsa, jotta hän voisi kasvaa TIETÄMISEEN, enkä minä pakota häntä.


Lähteet:  Phoenix Journal 33, MURDER BY ATOMIC SUICIDE – PLEIADES CONNECTION IV, katkelma luvusta 9, sivut 102–105.

http://www.fourwinds10.net/journals/pdf/J033.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1416187613