KÄÄNNÖS: HATONN: ASKELEET VALON JA ELÄMÄN SEKÄ KAIKEN OLEVAISEN SISÄLLÄ OLEVAN JUMALAVOIMAN YMMÄRTÄMISEEN – OSA 3

LUOJA ATON/HATONN

21.5.2015

 

LUKIJAT: tässä seuraavassa Hatonnin artikkelissa Hän viittaa ”pannaan asetettuihin” Phoenix Journaleihin, jotka lukevat mukaansa tieteellistä informaatiota sisältävän Pleiades Connection -sarjan. Yhdysvaltain yhtiöhallitus asetti nämä Phoenix Journalit pannaan oikeustoimen myötä 1990-luvun alkupuolella, ja yli satakymmenentuhatta (110 000) kappaletta näitä Journaleita poltettiin oikeuden päätöksellä.

Vuonna 1996 ”syntyi” Fourwinds10.com, ja aivan ensimmäinen Internetissä esittämämme informaatio koko maailman luettavaksi olivat kymmenen ”pannaan asetettua” Phoenix Journalia. Nämä olivat Pleiades Connection -sarja, numerot 30–37 sekä 22 ja 47. Nämä kymmenen Journalia ovat olleet yleisön saatavilla Fourwindsissa viimeiset yhdeksäntoista vuotta. —PHB

 

13.3.1996 #1   HATONN

KÄVELLESSÄMME KÄVELEVÄT MYÖS MAHDOLLISUUDET

Tulen kirjoittamaan joka kerta, kun on mahdollista. Joskus tuo mahdollisuus tuo asioita esiin, joita ihminen ei toivo tai halua kuulevansa.

Kun kopioimme päivättyjen lehtien nidoksia, joskus aiheita täytyy toistaa ja etenkin, jos ne tulevat kirjoista, jotka sisältävät kiellettyä materiaalia. Tämä ei tarkoita sitä, että materiaalimme on asetettu pannaan omalta käytöltämme, mutta sen sijaan tiettyyn aiheeseen tai olentoon liittyvä informaatio.

Kun olemme liikkuneet yli 5 vuoden jakson halki sitten ensimmäisen ”Pleiades Connection” -teoksen antamisesta ja nuo kirjat tuossa sarjassa ovat asetettu pannaan julkistamiselta tai julkisesta esittämisestä, monella teistä ei ole ollut tilaisuutta saada tietoa erinäisistä aiheeseen liittymättömistä aihepiireistä, joihin viittasimme tuona aikana vuoden 1990 joulukuussa.

VALON TOSIASIOIDEN esitelmä tulee tapahtumaan, kun kykenemme laittamaan ne paperille muista lähteistä kuin meidän ensimmäiset esitelmämme aiheesta. Siitä huolimatta tuolle aikaisemmalle esitykselle ei ole tarvetta, sillä me käsittelemme tosiasiat ja totuuden jokaisessa esitelmässä, ja toisen edeltävä informaatio on parhaimmillaan tarpeetonta ja vähintäänkin hämmentävää.

 

AVARUUSALUKSIA JA TUKIKOHTIA

”Avaruusaluksia ON ehdottomasti olemassa, ja avaruustukikohtia ON olemassa, JA ON JOITAIN EI-TOIVOTTUJA VIERAILIJOITA. Mutta, lukijat, tiellä on kotonanne vierailijoita ja näin ollen pohtikaa, pitäisikö teidän KESTÄÄ HEIDÄN LÄSNÄOLOAAN tai mielipiteitään yksinkertaisesti siksi, että HE valitsevat rasittaa TEITÄ ITSELLÄÄN.

 

MAAHAN SIDOTTUJA OLENTOJA

Toistan tässä jälleen, että totuuden ja Valon Jumalan vihollisenne eivät ole ulkoavaruudesta ja korkeamman universaalin Ihmisen veljeskunnasta. Vihollinen on keskuudessanne, Maahan Sidotut, ja korkeampiälyiset pyrkivät pakenemaan aivan kuten tekin, jos voisitte tehdä niin teknologian puitteissa. On ollut paljon peukalointia meneillään, lukijat, ja valtava määrä VÄÄRÄÄ Informaatiota.

Minun puolestani ei ole sanaharkkaa siitä, että joukossanne on ”muukalaisia”. Minun puolestani ei ole sanaharkkaa edes siitä, että jotkut niistä ovat pieniä, harmaita, ötökkäsilmäisiä ja/tai ”erilaisia”. Perusteeni on se, että MINÄ TIEDÄN, ETTÄ VIHOLLINEN, JOTA TEILLÄ ON TAIPUMUS PITÄÄ OIKEANA, EI OLE KORKEAMMASTA AVARUUDESTA. Ne, joita varten teidän täytyy varautua ja pelätä, niin sanotusti, ovat niitä, jotka asuvat ja ovat tulleet nyt osaksi yhteiskuntaanne ja asuvat maanalaisessa ympäristössä, josta teillä ei vaikuta olevan TODELLISTA olemassaolon käsitettä. Kun kaikki osoittavat tähtiin kohti Pelastajaanne JA Vihollistanne, te erehdytte molemmissa tapauksissa. TE olette TEIDÄN Pelastajanne, jos sellainen on, ja vihollisenne on ympäristössänne.

 

PUDONNUT ALUS

En ole vielä valmis käsittelemään tätä aihetta kokonaisuudessaan, sillä minulla on joitain asioita, jotka teidän täytyy tietää ensin, ja yksi niistä on se, mikä on Valoa ja kuinka teidän täytyy tulla ymmärrykseen, että JUMALA ON VALOA ja näin ollen TE OLETTE VALOA. Teidän täytyy toimia ”aivan kuin” te olette oman kokemuksenne todellisuus, sillä mikä tahansa ja kaikki täytyy kohdata sen mukaan, mikä vaikutus sillä on olemuksellenne. Kaikella tarjotulla tiedolla ei voi olla vaikutusta, kunnes kykenette yhdistämään oman ilmaisunne tuohon tietoon.

Mitä tarkoitan tällä suhteella? Tarkoitan sitä, että jos katsotte taivaalle ja havaitsette sen ”värin”, niin te viittaatte siihen väriin sanalla sininen. Joka tapauksessa muissa paikoissa ja jopa muissa maissa tuota TERMIÄ saatetaan hyvinkin kutsua eri tavalla. Toisin sanoen ”sinisen” varsinaiseen havaintoon voidaan viitata identtisenä. Jos ette tiedä totuutta ja eroavaisuutta havainnoissa ja TERMEISSÄ, niin saatatte hyvinkin mennä sotimaan sellaisesta hölmöydestä.

Yksi kaikkein arvokkaimmista kirjeistä, jonka olen koskaan vastaanottanut, tuli vuoden 1990 joulukuussa Al Monettelta, Yhdysvaltojen Etelä-Kaliforniasta. Se oli pitkä ja hyvin harkitusti kirjoitettu kirje, ja se vaati huomattavaa ajatustyötä vastata. Ajattelen, että koska siihen vastattiin sarjan ensimmäisessä osassa, haluaisin tarjota poimintoja tuosta kirjeestä ja vastauksestani siihen aikaan.

Lähteestä: PLEIADES CONNECTION, Return of the Phoenix, Vol. I.

[LAINATEN]

[H: Poimintoja kohdasta ”Johdanto”. Koska kirjoitin sen alkujaan, voin hyvinkin ottaa vapauden lisätä sanoja tai kommentteja, jotka tekevät tarkoitukseni ymmärtämisestä helpompaa.]

Tämä tulee olemaan hieman pitkäveteinen ”Johdannoksi”, koska haluan jakaa paljon korkeamman ymmärtämisen käsityksen sen sijaan, että yksinkertaisesti sysäisin teille aiheen suhteestanne Pleijadeilla oleviin veljiinne. [H: Tai missä tahansa.] Jotta ymmärtäisitte kytköksiänne kehittyneempien veljien kanssa, teidän täytyy ymmärtää, että olette yksinkertaisesti kamppailemassa kasvun oppimisprosessien kanssa kohti Rakkauden ja Tasapainon Jumalan/Luomakunnan ymmärtämisen kokonaisuutta.

Saattaa vaikuttaa siltä, että nautimme kivun repaleiden levittämisestä yllenne, nukkuvalle yhteiskunnalle – emme, mutta teidän täytyy herätä siihen, mikä ON. Silloin, ja vain silloin, voitte siirtyä muutoksen aikaansaamiseen ja tekojen ja aikomuksen totuuteen. Valitettavasti tähän asti tarpeellisten lehtien täytyi sisältää paikassanne olevan pahuuden ja kivun shokeeraavaa paljastamista. Nyt voimme siirtyä myös nopeammin tasapainon henkisiin puoliin yksilöllisen kiintymyksen kautta siihen, mikä on totuus henkisessä kehityksessä.

[H: Näin ollen, silloiset ja tänäpäiväiset lukijat, me saamme kirjeitä – kylläpä saammekin kirjeitä! Suurin osa on täysin tukevia ja osa on täysin vihaa täynnä. Kaikki ovat täynnä kysymyksiä ja havaintoja mielipiteistä, jotka tulevat kaikista suunnista ja kaikenlaisista itsehavainnoinneista. Se, mihin me vastaamme tässä, on eräältä, joka yksinkertaisesti kyseenalaisti oman lähestymistapamme olosuhteisiin..]

Suorana vastauksena Alille pyytäisin, että hän ja TE tunnistaisitte, että suurin osa lehdistä tulee omista esityksistäni toimiessani komentajana vain hieman kehittyneemmässä MUODOSSA kuin te Maan tasolta. Fyysisen ilmentymän asiat täytyy hoitaa esittämisen tavoin, fyysisten keinojen kautta. Henki on lopullisesti KAIKKI, mutta ihmisen täytyy tulla taas tunnistamaan se, mikä on saatu pirstaleiksi, ja sen jälkeen hän voi tarttua ja tasapainottaa itsensä kaaoksesta. Tämä tarkoittaa sitä, hyvät, että kaaos täytyy kohdata, eristää ja tuoda taas järjestykseen!

Pyydän, että kirjoitamme asioita kirjeestä kursiivilla, ja tulevan vastaamaan kaarisulkeissa, sillä haluan vastata siirtyessäni eteenpäin. Pyydän lisäksi, että tämä asetettaisiin seuraavan paperin eturiville. Minua vaivaa se, että Al esittää tämän dokumentin julkaisun muodollisen haasteen muodossa, mutta joka tapauksessa se kantaa monien ajatuksen ja tullaan näin ollen käsittelemään siten. Ehdotan joka tapauksessa, että te ette kirjoittaisi sellaisia haasteita, sanotaan vaikka ”Bo” Gritzille ja/tai Alvin Tofflerille. Ehkäpä juuri se tosiasia, että te käsittelette tiedon erilaisesti, osoittaa suurta vaikutusta tietoisuudelle. Toivon niin vilpittömästi. Salu.

 

14.12. v. 1990:

Phoenix Journalit/Expressit tarjoavat meille totuudenmukaista, mutta negatiivista informaatiota, joka valaisee meitä siitä, mitä ”Pimeät Voimat” tekevät kontrolloidakseen meitä; joka tapauksessa tämän muotoisella tiedolla on myös taipumus iskostaa mieliimme, olosuhteistaa meidät tai johdattaa meitä:

(a) Vihaan, suuttumukseen, mielipahaan, kostoon ja vihamielisyyksiin.

(Syytätkö Journaleita, hyvä ystävä? Ovatko nämä tunteet poissaolevia elämissänne, siten kuin ne ovat? Kumpuavatko nämä tunteet vain olosuhteiden totuuden oppimisesta, vai onko ongelma ehkäpä jo läsnä liian yltäkylläisesti?)

(b) Uskon, toivon ja luottamuksen menettämiseen veljistämme.

(Onko teillä uskoa, toivoa ja luottoa veljiinne? Jos on, niin miksi maailmastanne on tullut niin sairas, että totuus sattuu niin paljon? Eivätkö ”veljenne” ole saavuttaneet näiden korkeampien ominaisuuksien menettämisen ansaitsemista suurelta määrin? Ovatko Journalit ja Expressit yksinomaan esittäneet tämän uuden epäluottamuksen ilmiön teille ihmisille? Ajattelen, että ehkä te annatte meille hieman enemmän kuin oman osamme kunniasta, sillä hyvin uskaltavia kirjoittajia ja puhujia on ollut tuomassa teille totuuksia liittyen ahdinkoonne. Vai onko se niin, että tätä informaatiota ei voi jotenkin hyväksyä Taivaan Joukoilta ja edeltäjiltä Jumalan paluulle sijaintiinne? Te Maassa olevat ette voi saada molempia – teidän täytyy tulla VALOON tai jäädä aina pimeyteen, sillä se yksinkertaisesti on niin.)

(c) Tulemaan pelokkaiksi, riidanhaluisiksi, hyökkääviksi tai defensiivisiksi.

(Puhutko itsesi vai kaikkien veljiesi puolesta? Emme ole saaneet muuta sellaista sisältävää materiaalia, paitsi meille osoitettuja kiitoksia uusista tunteista: ”meidän täytyy tehdä jotain tälle tilanteelle”. Tunteet eivät ole virheellisiä ja joita tulisi alistaa, vaan harkitussa VASTAUKSESSA tehty teko REAKTION sijaan. Tehtävämme on herättää ihminen, sillä hänellä on ollut RAKKAUDEN opetukset (täysin väärinymmärretty melkein kaikkien osalta) ja hän on päässyt vain syvemmälle suohon. Näin ollen täytyy olettaa, että ihminen on kadottanut tiensä ja hänen täytyy nähdä, missä hän ON, jotta hän saisi uudelleen polun, enteili se sitten positiivisuutta tai negatiivisuutta.)

(d) Hylkäämään, syyttämään, arvostelemaan ja tuomitsemaan veljemme.

(Toivoisin niin, että tämä ei olisi totta, mutta olen varma toteamuksen olevan liiankin totta! Toivoisin mieluummin, että te katsotte sisimpäänne ja näette, mikä hylkääminen, syyttäminen, arvosteleminen ja tuomitseminen on sopivaa ITSELLENNE, ja vain sen jälkeen voidaan asiaan tuoda oikaisu. Veli ei ole koskaan ”syypää”; se on NÄKEMYKSENNE, VASTAUKSENNE JA SALLIMISENNE SIITÄ VELJESTÄ, JOKA KIIHDYTTÄÄ ONGELMAA, JOSTA ITSENNE NYT LÖYDÄTTE.)

(e) Näkemään elämän synkän puolen ja saada negatiivisen mielentilan!

( Minä varmasti toivon niin! Annatteko ymmärtää, että elämässä ei ole synkkää puolta tai negatiivista näkemystä, paitsi nyt kun Journalit ovat tuoneet kausatiiviset tekijät huomioon? Voisiko olla niin, että te valheessa olevat haluatte jatkaa synkkyyden ja negatiivisten puolien lakaisua mattojen alle pois näkyvistä? Onko tämä perintö kieltäytymisestä keskittyä SYYHYN riittävää tuleville sukupolville, minkä te sukupolvestanne epäonnistuitte korjaamaan?)

(f) Tuntemaan itsemme pettyneiksi, turhautuneiksi, kuvottuneiksi ja masentuneiksi ilman kohtaloa.

(Voi Rakas ystävä, EI, EI, EI! Olkaa täysin pettyneitä, turhautuneita, kuvottuneita ja masentuneita sen kanssa, joka yllenne on tullut. Olkaa loistokkaassa ylistyksessä siitä, mikä on kohtalonne! Jumala ja Totuus ovat kohtalonne korjatessanne sitä, mikä on kiihdyttänyt kuvaamianne olosuhteita. Jos uskotte, ettei sitä voi tehdä, olette rajoittaneet Jumalaa ja Luomakuntaa. Vapauttakaa negatiiviset kahleet ja iloitkaa Totuudessa ja tietämyksessä, että Jumalan kanssa kaikki on mahdollista ja oikaistaan niin pian kuin Ihminen ymmärtää.)

(g) Tuntemaan jaetuksi sen sijaan, että olisi yhdistynyt ja yhtenäistynyt Rauhan sekä harmonian ja tasapainon Rakkauden eteen.

(Te olette jo täysin jakaantuneita, yhdistymättömiä ja yhtenäistymättömiä. Teillä ei ole Rauhaa, Totuutta, Rakkautta tai Harmoniaa; teillä ei todellakaan ole Tasapainoa! Teidän täytyy ymmärtää se, mikä ON, ettette jatka polkuanne alaspäin kulkevaa spiraalia pitkin, kun sillä välin näiden riekaleiden manipulointia osaavat tuhoavat jäljellä olevan matkan, jonka te olette valinneet kokea. JOS TE SALLITTE SEN, SE TAPAHTUU TEILLE. Vain Totuus antaa teille VAPAUDEN, sillä vain sen, mikä ON Totuudessa, tietämyksen kautta antaa teille ohjeet sille, mitä tulee tehdä.)

(h) Kadottamaan katseen siitä, että olemme kaikki osa YKSEYTTÄ sekä uloke Kosmisen Tietoisuuden LOPUTTOMASTA TAIVAALLISESTA lähteestä, VALOSTA ja RAKKAUDESTA.

(Jos olemme epäonnistuneet tässä esityksessä, niin silloin kumarrun nöyrässä anteeksipyynnössä, sillä tämä on lopulta KAIKKI, joka ON! Sillä yhdenkään hetken tai esitetyn sanan aikana ei ole aikomusta osoittaa yläpuolella selitetyn kytköksen erkaantumista. Tämä on se, MIKSI teidän täytyy ottaa kontrolli ja tulla totuuden ymmärtämiseen, jotta saatte jällleen voiman tästä ihmeellisestä kytköksestä, johon mikään pimeys ei voi tunkeutua tai jossa vielä vähemmän vallita!)

(i) Olemaan kapeamielisiä ja puolueellisia sen sijaan, että olisi avoin, näkisi muita näkökulmia, jotka ovat erilaisia kuin meidän, jotta löytäisimme ratkaisun ongelmiimme, riitoihin, erimielisyyksiin tai mielipide-eroihin.

(En tiedä, mihin viittaatte. On aika olla kapeamielisiä ja puolueellisia KOHDEN Se on yllenne heijastettu VALHEIDEN VALHE, että teidän tulisi hyväksyä se, mikä on katalasti tehty teille ja lajillenne niiden toimesta, ketkä esittävät ”totaalista mielen avoimuutta” ja ”hyväksyä KAIKKI asiat, hyvät tai pahat” enemmistön hallinnassa ja/tai sallinnassa! Olette tuhonneet lähes koko lajinne ja planeetan tämänkaltaisen toiminnan ja/tai tekemättömyyden kautta. Eikö ole yhtä ”oikein” asennoitua Jumalan puolesta kuin on SALLIA kaikenlaisen PAHUUDEN ympäröidä ja tuhota teidät? Olemmeko koskaan ehdottaneet, ettette väittelisi, toisi kyseessä olevia asioita julkisiksi, olisi eri mieltä tai pitäisi eriäviä mielipiteitä? Ei, hyvät veljet, älkää yrittäkö viskata sokeutta korkeammille veljillenne! Seisokaa vastuussa – VASTUUSSA – kömmähdyksistänne ja virheistänne; älkää lytätkö meitä osoittamasta totuutta, joka on niin täysin harhauttanut teidät ja karannut huomiostanne. Ettekö voi olla armollisia niitä kohtaan, jotka tuovat tämän Totuuden esiin suoranaisella ampumalinjalla ja kohdistetulla tuholla ja kuolemalla? Voitteko istua tekopyhien ja hurskaiden silmäpyyhkeidenne kera ja heittää kiviä näitä kohti, jotka astuvat esiin ja antavat kaiken maallisen tavaransa ja asettavat henkensä mestauspölkyille, jotta he palvelisivat Jumalaa ja teidän kohtaloanne? Pyytäisin jokaiselta teistä enemmän kuin tuon asenteen. Minua syytetään toistamisesta ja tylsästä toistosta. ”Teille on annettu vapaan tahdon VALINTA, ja on teistä kiinni, mitä te teette tämän Totuuden kanssa!” Merkitseekö tämä itse asiassa aikomusta, kuten olette sen esittäneet?)

(j) Ylläolevien negatiivisten tunteiden sijaan opitaan antamaan anteeksi veljillemme ja sisarillemme sekä rakastamaan ja rukoilemaan heidän puolestaan. Olemmeko unohtaneet, mitä lukee Matteuksen kohdassa 5:44? ”Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vaijoojienne puolesta, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka pahanilkisesti käyttävät teitä hyväkseen.” Eivätkö Pimeät Voimat ole suurin vihollisemme?

(Uskotteko myös silmä silmästä ja hammas hampaasta, kuolema kuolemasta, riippumatta syystä jne.? Miksi te esitätte Raamatullisia otteitanne meille niin valikoivasti? Eikö jokainen ryhmittymä paikassanne julista totuutta heidän omista ”Pyhistä Kirjoistaan”? Voisiko olla niin, että nämä kieltävät JUMALAN suosiakseen ihmisen tulkintaa siitä, mikä on oikein ja yleensä väärin käännetty? En välitä siitä, mikä on kyseessä, mutta antakaapa minun lainata hieman tuosta samasta hyvästä kirjasta! Katsotaan kohtaa JAAKOBIN KIRJE 4: ”…Te olette kuin uskoton vaimo, joka rakastaa aviomiehensä vihollisia – maailman pahoja nautintoja – se tekee teistä Jumalan vihollisen? Sanon sen taas, että jos tavoitteenne on nauttia lunastamattoman maailman pahuuden nautintoja, te ETTE voi olla myös Jumalan ystävä.” Ja entäpä Ensimmäinen Johanneksen kirje 2: ”…Lakatkaa rakastamasta tätä pahaa maailmaa ja kaikkea sitä, mitä se teille tarjoaa, sillä kun rakastatte näitä asioita, te osoitatte sen, ettette todella rakasta Jumalaa…” Kun olemme muistuttaneet teitä aina uudelleen ja uudelleen siitä, että teidän täytyy rakastaa veljeänne ja rakastaa vihollistanne – mutta teidän täytyy halveksua, kammoksua ja inhota pahoja tekoja. Eikö Mestariopettaja häätänyt kauppiaat ja rahanvaihtajat temppelistä? Ymmärtäisittekö väärin RAKKAUDEN JA SALLIMISEN sen säilyttämiseksi sisimmässänne, mikä on pahaa, petollista ja korruptoitunutta??? Sekoitatteko ehkäpä arvoisan Luomakunnan niillä teoilla? ”Jos vaimonne antaa teille ruoka-annoksen, jonka piirakassa on suolaa sokerin sijasta, se on sellaisenaan pahanmakuista?” Edellytettäisiinkö teidän syövän sen? Ehkäpä virhe on myrkkyä? Tietäisittekö ja menisittekö ja söisitte sen? Jos tekisitte niin, voi veli, niin silloin ette ymmärrä Jumalan opetuksia.)

Pimeät Voimat edustavat seuraavaa:

1. Bolsevikit/siionistit ja tukijat. 2. Yhden maailmanjärjestyksen kartelli/eliitti ja tukijat. 3. Trilateraalinen komissio ja tukijat. 4. The Bolshevik/Zionists and supporters. 2. One-World Government Cartel/Elite and supporters. 3. Trilateral Commission and supporters. 4. Council on Foreign Relations ja tukijat. 5. Kommunistinen puolue ja tukijat.

(Olkoon se niin, niin pitkälle kuin se menee. Vaikuttaa siltä, että olette sanoneet sen, minkä olemme tuoneet huomioonne. Missä ongelma sijaitsee?)

Määritellään ”OLOSUHTEETON RAKKAUS” virkistääksemme muistejamme? Olosuhteeton Rakkaus on kaikkien olentojen täysi hyväksyntä, olivat he sitten positiivisia tai negatiivisia, ilman syyttämistä, ilman punnitsemista, ilman tuomitsemista ja vailla odotuksia.

(Hyvät, on yksi asia ”hyväksyä” näiden olentojen läsnäolo; on varsin toinen asia jatkaa sallia näiden olentojen tuhota muita Jumalan Luomuksia, orjuuttaa ja prostituoida valtioita sekä myös ihmisiä sekä itse planeettaa. Näiden tekojen salliminen ilmaisee tekojen hyväksynnän, ja pahuuden kautta kontrolloimaan pyrkivät tahot kykenevät tällä massojen harhaluulolla saavuttamaan katalat tekonsa!)

Kaikki tämä negatiivinen informaatio, vaikkakin olisi totuudenmukaista ja jonka lukijat vastaanottavat Phoenix Journaleista tai paperista, lisää tilanteeseen ja ongelmiimme tällä planeetalla. Kuten kaikki tiedämme, negatiiviset tunteet ja ajattelu rohkaisee energian negatiivisia tai pimeitä voimia jatkamaan sitä, mitä ne ovatkaan tekemässä! Sen sijaan…kouluttakaa lukijoita, korostaen enemmän sitä, miten me kaikki voimme kehittyä tai luoda enemmän RAKKAUTTA ja nostaa Henkistä Tietoisuuttamme. Muuten, tarvitsemme tätä epätoivoisesti tänä aikana. Meidän kaikkien tulisi tietää, että energian negatiiviset tai pimeät voimat eivät kykene toimimaan ja kukoistamaan rakkaudella täytetyssä ympäristössä! Mitä enemmän rakkautta voimme luoda tässä paikassa, sitä nopeammin voimme eliminoida tai päästä eroon näistä energian negatiivisista ja pimeistä voimista, jotka pyrkivät manipuloimaan, kontrolloimaan ja orjuuttamaan ihmiskunnan. Saatatte haluta kutsua näitä voimia ”vääriksi juutalaisiksi”, 13. heimoksi, kasaareiksi tai siionisteiksi tai jopa saatanallisiksi voimiksi! Mutta käytitte mitä nimeä hyvänsä, he ovat kaikki ”Negatiivisen energian pimeitä voimia”, eikös vain?

(Me kutsumme niitä niiden oikeilla nimillään, jotta te ihmiset ETTE tulkitsisi väärin ja leimaisi arvokkaita rahvaan seasta. Mitä tulee ajatukseen siitä, että RAKKAUS parantaa kaikki, ah kyllä, se tekisi niin, ei epäilystäkään siitä. Joka tapauksessa vihjaan, että on olemassa tuhansia kirjoja, jotka ehdottavat meille yksinkertaisesti rakastaa toinen toistamme, niin pahat hirviöt ”vain menevät pois”. Ei, ne eivät tee niin, sillä teidän täytyy tietää, keitä ja mitä pahat hirviöt ovat, jotta vaikuttaisitte niihin millään tavalla, Rakkaus tai Viha mukaan lukien. Kun Ihminen tulee jälleen ymmärrykseen Jumalasta ja Luomakunnasta, hän alkaa automaattisesti kääntyä kohti Totuutta ja Rakkautta; hän tekee tämän tunnistamalla hänelle sysätyt virheet ja valheet, jotta hän voi ymmärtää, että osa hänen teoistaan ja uskomuksistaan ovat johtaneet hänet harhaan alkujaan! Jumala on absoluuttinen ja täysinäinen Rakkaus. HÄN ei ole ilman olosuhteita, sillä Hän asettaa MONIA olosuhteita Hänen suhteeseensa Hänen luomuksiensa kanssa. Emme esitä, ettette ”Rakastaisi pahaa IHMISTÄ, vaan halveksua hänen pahuuttaan”! Suurin osa, sanotaan vaikka siionistisessa ”liikkeessä”, on täysin tietämätön tilanteen totuudesta. Jos emme anna teille selitystä ja osoita eroavaisuutta, niin miten pääsisitte totuuteen ajoissa, salliakseen Jumalallisen kohtalon? Tämän takia meidät on esitelty teille, jotta siinä, minkä te luokittelette ”tuomioksi”, teillä rakkailla planeetan asukkailla on jokin idea olosuhteidenne totuudesta. Tämä ”sisimmässä” oleva on se, jota tullaan tutkailemaan itsenne ja Jumalan toimesta. Jumala määrää nyt, että ”tietämättömyyden aika” on jätettävä taaksenne lajina; on valmistumisen aika.)

Jos te hyvä väki Tehachapissa tarkoitatte hyvää, ja olen varma siitä, että olette tekemässä Loputtoman, Taivaallisen ja Luovan Lähteen Tahtoa, jos olette omistautuneet palvelemaan ihmiskuntaa ja julistatte Rauhaa, Rakkautta, Totuutta ja Valoa, niin ystävällisesti tulostakaa tämä kirje vastauksenne kera, mikä se onkaan, Phoenix Journaleissa kaikkien luettavaksi ja punnittavaksi itse ”VAPAALLA TAHDOLLAMME”. Jos olette todella Totuutta ja Rakkautta täynnä olevia Valon Lähettiläitä ja ette pelkää menettävänne muutamaa dollaria näiden kirjojen myynnistä, niin silloin te ette hylkää tai ole huomioimatta tätä pyyntöä. Jos päätätte hylätä tämän kirjeen, niin silloin te surullisesti näytätte todellisen puolenne. Tämä kirje on kirjoitettu vilpittömyyden ja Rakkauden kera kaikille asianomaisille.

(Olkoon se niin! Joka tapauksessa siinä on valtava väärinymmärrys, kuka on kukin ja mikä on mikäkin. He, jotka kirjoittavat ja julkaisevat, tekevät niin ainoastaan siten, kuin ME pyydämme heitä tekemään esitelmiemme mitassa. ME emme käsittele paperia, vaan pyydämme konkretisoitumaa työmme esitelmästä, KUTEN SEN ESITÄMME…. Me TIEDÄMME, että viestinne on lähetetty suuren Rakkauden kera kaikille asianomaisille, etenkin tovereillenne, joten TIETÄKÄÄ, että me TIEDÄMME! Lisäksi ymmärrättehän, että vaikka ette täysin ymmärtäneet sitä, mikä sai teidät lähettämään tämän dokumentin, Jumala tietää ja arvostaa vastaustanne Hänen kutsuun, jotta muut voisivat jakaa ilmaisun, jonka julistamiseen käytitte aikaanne. Hyväksythän nöyrän antaumuksemme teille, veli, palveluksesta, johon vastaaminen saattaa vaikuttaa siltä kuin kananmuna heitettäisiin kasvoille. Ei, se antaa foorumin ilmaisulle, jolla ei ole sellaista arvoa, jos se lausuttaisiin jollain tapaa muille.)

Olkoon yltäkylläiset Siunaukset Jumala-Valolta aina kanssanne ja tulkoon teille kaikille kaunis, pyhä ja iloinen lomakausi.

Taivaallisessa Rakkaudessa ja Liikutuksessa,

Albert Monette

Joshua Tree, Kalifornia.

 

P.S.  En väitä, että kenenkään ei tulisi lukea journaleita tai Expressejä tai että meidän ei tulisi pitää avointa mieltä poliittisille totuuksille, joita näissä kirjoituksissa esitetään! Yritän vain korostaa ideaa, että meidän ei tulisi unohtaa, mitä Jeesus Esu, Emmanuel tai Sananda sanoi kohdassa Matteus 5:14. Meillä tulisi olla vakaa ja vankka perusta ja meidän tulisi olla henkisesti valmistautuneita ymmärtämään ”Olosuhteettoman Rakkauden” tarkoitus ja olla kadottamatta katsetta tästä! [H: Olen ehdottomasti SAMAA MIELTÄ, sillä TEILLÄ EI OLE YMMÄRRYSTÄ OLOSUHTEETTOMAN RAKKAUDEN TODELLISESTA MERKITYKSESTÄ, KUTEN KÄYTÄTTE TERMIÄ.] Valitettavasti keskiverto henkilö tai lukija ja kirkkoon menijä ei ole henkisesti valmistautunut, joten he unohtavat nopeasti ylläolevan pyhän kirjoituksen otteen ja he eivät täysin ymmärrä täyttä tai todellista merkitystä rakkaudesta. OLKOON SE NIIN!

(Ah, ja olkoon se niin! Elkäämme ymmärtäkö väärin ihmisen aikomuksen älykkyyttä ja kykyä. Meidän ei tule asettaa rajoituksia sille, minkä ihminen voi käsittää ja tulee käsittämään, kun totuus paljastuu. Hän on yksinkertaisesti hukannut itsensä, tiensä, ja sytyttää uudelleen liekkinsä Henkisen Ykseyden kanssa, kun hän muistaa. Me olemme KAIKKI VAIN ”YKSI”, ja luennoida ”YHDEN” kyvystä tai aikomuksesta vain vähentää itseämme KAIKEN sisällä. Meidän täytyy kohdata virheet Totuuden Valossa, korjata virheet tuon Totuuden Valon kautta Rakkaudessa, Anteeksiannossa ja Ymmärryksessä. Silloin täyskäännös tulee ja voimme jälleen liittyä YKSEYDESSÄ ja palaten lähteemme kokonaisuuteen.)

Tämä vaatii ymmärryksen perinnön, sukujuurten ja MYSTEERIEN paljastumiseen heräämisen kautta Universumista, Kosmoksesta ja matkan Lähteen sijainnista! Tämä ei ole ”mystisismiä”! Jumala ja Luomakunta eivät ole mystisiä, ne ovat ihmeellisiä mysteerejä paljastumisen prosessissa! Tulkoon tämä ihmeellinen ilmestys ja paljastus jaetuksi yhdessä! Minä olen Hatonn

[LAINAUKSEN LOPPU]

 

Tämä kirjeenvaihto tapahtui yli viisi vuotta sitten. Toivon teidän huomaavan, jos olette jatkaneet lukijana, että ME EMME OLE MUUTTANEET YHTÄÄN HITUSTAKAAN esityksistä. PLEIADES CONNECTION -sarjassa käsittelimme PALJON yhteyksistämme ja sijainneistamme. Joka tapauksessa nuo kirjat tulivat pannaan asetetuksi julkisesta levityksestä. Sen tulisi vain lisäksi vakuuttaa teidät sisällytetyn tiedon TÄRKEYDESTÄ. Teemme parempaa työtä tässä tarjotessamme uudelleen osaa informaatiosta, jotta emme taas pompi ja aiheuta toista informaation sulkua.

Piditte siitä tai uskoitte siihen tai ette, me olemme TODELLISIA, me olemme TÄÄLLÄ, ja nyt on tullut aika valinnoille ja tosiasioiden tunnistamiselle. Samassa asiayhteydessä Jumalan vihollisella on melkein täysi kontrolli maailmanlaajuisista yhteisöistänne. Jumalan vihollinen leimaa polkunsa Saatanan kuvassa, vastakkain Jumalaa nähden. On se aika, jossa teette valintanne omasta kohtalostanne. Voin kertoa teille sen, miten asia on, EN ENEMPÄÄ. Maapallonne kirkot tai poliittinen eliitti eivät kumpikaan halua teidän saavan tätä informaatiota. Olkoon se niin, te teette niin kuin teette, ja siinä se koko juttu on.

Lakatkaa lukemasta sellaista kuin Crash At Aztec sellaisena ”mysteerinä”, kuin se VAIKUTTAA OLEVAN. Totta kai siellä oli TODELLISESTI ILMENTYNYT putoaminen. On olemassa massiivisia maanalaisia laitoksia, ja tuo tietty ”putoaminen” oli aluksen ja miehistön ”pudotus”, jotka YRITTIVÄT PAETA MAAPALLOLTANNE. HE TULIVAT JUURI SILTÄ ALUEELTA, JOSSA NE [sekä alus että olennot] ”RAKENNETTIIN” JA LAITETTIIN PALVELEMAAN ELIITTIYHTEISÖÄNNE, JOKA ON MYÖS ORJUUTTAMASSA TEITÄ KAIKKIA.

Epäuskollanne minuun kaikkien UFOlogien puolesta, jotka ovat vähintäänkin täysin tietämättömiä ja kertovat teille niin kaikenlaisten muukalaisten ja vierailijoiden TOSIASIOISTA, ei ole hitusenkaan väliä yksinkertaisessa TOTUUDESSA ASIASTA. He kertovat teille maanalaisesta peukaloinnista – VAU, tuo on asian vähättelyä. Mistä muualta odottaisitte löytävän pimeät voimat työssään? He eivät asu hyvyyden valaistuilla käytävillä, lukijat; he piileskelevät maanalaisten tunneleiden pimeillä väylillä, kuten myyrä tai skorpioni. Teillä lajina tai yksilöllisenä sielullisena Ihmisenä ei ole MITÄÄN pelättävää vierailijoilta Jumalan Valaistuneesta Veljeskunnasta. TEILLÄ ON KAIKKI PELÄTTÄVÄNÄ PIMEILTÄ VOIMILTA JO KESKUUDESSANNE!

Älköön ymmärryksenne tulko liian myöhään tarjoamaan mahdollisuutta sivilisaationne muutokselle. Maan ”muutokset” tulevat, ja ne ovat jo kohdallanne.

Hyvää huomenta ja antakoon Jumalan valo valaista teidät

 


Lähde:  CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, March 19, 1996, Volume 12, Number 8.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1996/0396/031996.pdf

Kiitos Rocky Montanalle html-muodosta.

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1343406883