KÄÄNNÖS: HATONN: ASKELEET VALON JA ELÄMÄN SEKÄ KAIKEN OLEVAISEN SISÄLLÄ OLEVAN JUMALAVOIMAN YMMÄRTÄMISEEN – OSA 1

LUOJA ATON/HATONN

11.5.2015

 

11.3.1996 #1   HATONN

VALO VASTAAN ILLUUSIO

Kun otatte aiheen sellaista varten kuin uutislehti tai sanomalehti, niin täytyy ymmärtää, että tuloksena oleva teos saattaa hyvin poiketa samalla, kun päivän aktiviteetit poikkeavat. Mutta sitten taas lehdet ovat aktiviteettien paljastamista, kun taas kirjat ovat usein tuntemattomia novelleja tai paljastuksia. Meillä on ”lehtiä”, joten jos se vaikuttaa siltä teille lukijoille, että me poikkeamme ikävän paljon ja joka rikkoo jatkuvuuden, niin pyydämme anteeksi. Joka tapauksessa toistamme: me kirjoitamme lehtiä. Joka tapauksessa me yritämme pysyä IHMISEN ILLUUSIOIDEN sisältä ulos virtaavan IKUISEN VALON aiheessa siinä määrin, ettemme koettele kärsivällisyyttänne. En koskaan nimeä lehtiä, kunnes kirjoitusten JÄLKEEN, ja ”alkusanani” liittyvät harvoin suoraan kirjan sisältöön, vaan ovat yleensä vain yksi kirjoitus lisää, joka myös kirjoitetaan yleensä jälkikäteen.

Puhuttaessa siitä, mikä ”vaikuttaa” olevan todella fyysisessä tiheydessä, avaamme itse asiassa perhospurkin, joka pursuaa joka suuntaan. Nipistätte itseänne ja varmastikin teihin sattuu, saatte mustelman ja tunnistatte olevanne! Mutta TE ette ole möykky lihasta, rasvaa ja luuta. TE olette JUMALAN kuva; TE olette HENKI asunnossa, jota kutsutte kehoksi, ja valmiiksi saatavaa tietoa on sisällytetty tietokoneaivoihinne kehon ja elinprosessien toimimiseksi.

Koska kaiken ”väliaikainen” tila on vain ohitse kulkeva ymmärrys, niin silloin meidän täytyy pitää OIKEANA ASIANA kuolematonta, NÄKYMÄTÖNTÄ SIELUA, jolla on loputon ja ikuinen olemassaolo. Fyysinen ihmisyys on ohitse kulkeva kokemus näyttämöllä tasavertaisesti ilmennettynä tuossa fyysisessä muodossa kokemisen laadullenne varten. Näin ollen näytelmä ja tapahtumapaikka ovat Illuusio, KUN TAAS SIELU on ikuisuuden pysyvä asukas.

Tämä ei ole suuri juttu, paitsi mitä te teette, ja tahtonne esiintyä on se osio itsestänne, joka ohjaa sielun tilapäisiä matkoja. Te tuotatte ”aikomuksen” kautta ikuisen matkanne todellisuuden rajoittamattomien kokemusten kautta.

Määrittelen tässä vaiheessa ”Illuusion” ja ”Vääristymän”, jotta voimme viitata täsmällisesti yhteisesti ymmärrettyyn termien määritykseen. Kielenne ja nuo ”muutokset”, jotka tulevat temppujen kautta, ovat niitä, jotka antavat teille väärän vaikutelman.  Vertaan ensin esimerkkinä sitä, minkä uskotte olevan termi ”holokausti”. Viittaatte joka kerta tässä päivässä ja ajassa mentaalisesti johonkin, joka tapahtui juutalaisia vastaan toisen maailmansodan Saksassa. Joka tapauksessa kiintoisa seikka on se, että vain muutama nuoremmista sukupolvista edes tietää, että se tapahtui toisessa maailmansodassa tai että missä on Saksa tai että MIKSI mitään tapahtui muutoin kuin että Schindlerillä oli jonkinlainen lista.

Määritelmän tosiasia on erilainen juttu:

”HOLOKAUSTI: 1. Elämän suurimääräinen tuho ja menetys, etenkin tulen kautta. 2. Uhrilahja, joka on kokonaan tulen polttama” (Sanakirja)

Tämä on ehdottomasti todellinen esitys siitä, mitä HALLITUKSENNE TEKI TEKSASIN WACOSSA Daavidin oksalaisille, mutta sopiiko se sen tapahtuman kuvaukseen, kun ”liittoutuneet” (te) pommittivat Saksan Dresdenin kodit ja makuuhuoneet, mutta mitä EI tapahtunut millään keskitysleirillä. Kuolema tuli, varmastikin – mutta ei ”holokaustin” kautta. Näin ollen teidän täytyy saada illuusio erotetuksi tosiasiasta.

Teillä on Illuusio, jotta ”näette” ”valon”. Ei, te voitte vain visualisoida valon läsnäolon, kun se heijastuu (kimpoilee) esineistä. Näin ollen te NÄETTE esineet, ette valoa.

Joten, muutama määritelmä lisää.

ILLUUSIO

ILLUUSIO: 1. Jotain, joka harhauttaa tuottamalla väärän vaikutelman. 2. Harhautetuksi tulemisen tila; käsittämättömyys. 3. Olemassaolon ilmentymä, joka hahmotetaan todellisuudessa. 4. Psykologinen. Aistimus, joka esittää sitä, mikä hahmotetaan todellisuudessa. 5. Hyvin ohut ja hento tylli silkkiä tai nailonia, jolla on seittimäinen ulkoasu ja joka on viimeistelyä, huntuja ja vastaavia varten. 6. Vanhentunut. Huijaamisen teko: petos; harhautus; pilkka.

Kiinnittäkää nyt huomiota.

Synonyymi 1. vääristymä, fantasia, kimaira jne.

”Illuusio” on väärä henkinen kuva tai käsite, joka saattaa olla väärintulkinta todellisesta olemuksesta tai voi olla jotain kuviteltua. Se saattaa olla miellyttävää, harmitonta tai jopa hyödyllistä.

Haluan nyt määritellä ”vääristymän”, sillä törmäämme siihen alkemiassa ja muissa oletetuissa olosuhteissa:

 

VÄÄRISTYMÄ

VÄÄRISTYMÄ (kuvan): muodon, värin, fokuksen ja tiheyden vääristymä kuvissa, jonka on aiheuttanut epätäydelliset optiset elementit (esim. linssit, peili, sermi jne.). Sellaiset, kuten koma, hajataittoisuus, kuvatason kaareutuminen, tynnyrivääristymä ja sekä pallo- että kromaattinen aberraatio.

”Tähtitieteessä” on näkyvä taivaankappale havainnoijan liikkeen suunnassa, jonka on saanut aikaan yhdistelmä havainnoijan nopeutta ja valon nopeutta. Voitte itse tutkia sanoja ”aberraatiovakio, planetaarinen aberraatio”. Voitte myös tarkistaa ja verrata ”parallaksia”. Optiikassa on tietty poikkeama täydellisestä kuvaamisesta, esimerkiksi: palloaberraatio, koma, hajataittoisuus, kuvatason kaareutuminen ja tynnyrivääristymä.

Teidän täytyy käsitellä näitä kaikkia vääristymien muotoja kulkiessanne eteenpäin, ja teidän täytyy tietää ehdottomasti se, milloin teillä on vääristymä tai esimerkiksi kiertävien elektronien todellisuus ATOMIN ytimen ympärillä tai näkemyksiä, jotka ovat esitetty väärien olosuhteiden mentaaliselle katsannollenne.

Nyt voimme siirtyä eteenpäin ymmärryksen kera tarkoituksestani ja vastaanotostanne.

 

KAKSI YLIVERTAISTA IHMISEN ILLUUSIOTA

”Valon” todellisuus on ihmisen ymmärrettävissä vain ratkaisemalla ensin hänen väärän käsityksensä kaksi ylivertaista illuusiota. Suurempi näistä illuusioista liittyy universumiin itseensä. Ihminen ei ole koskaan tuntenut universumiaan siinä, että mikä se on todellisuudessa. Hän voi tunnistaa sen vain siten, kuin hänen aistinsa ovat saaneet hänet uskomaan sen olevan. Näin ollen hänen aistinsa pettävät häntä ja hämäävät häntä melkein kokonaan.

Havaitsemme toisen illuusion olevan Ihminen itsessään. Ihminen ei ole koskaan vielä tuntenut Ihmistä, vain muutaman poikkeuksen kera. Eikä hän ole tiennyt suhteestaan universumiin eikä vielä käsittämättömämpään LUOJAAN. Se hitunen, jonka Ihminen tietää itsestään ja universumistaan, on se, minkä hänen kehonsa silmät ja korvat ovat kertoneet hänelle nähneensä ja kuulleensa universumista. Mutta Ihmisellä on HENGEN silmät ja korvat, jotka näkevät ja kuulevat sen, mitä Ihmisen aistivat silmät ja korvat voisivat ja eivät koskaan näe tai kuule, sillä ihminen on vieläkin liian uusi avautumisessaan. Hän on edelleen vain alkusysäyksessään – joka muuten on hyvin lähellä ”loppua”, kun kuljette suurempaan universaaliin ilmaisuun.

 

IHMISEN FYYSISET ”AISTIT”

Ihminen aistii. Ihminen aistii liikkeen, muutoksen, jakson, monilukuisuuden, ajan, aktiviteetin, elämän, kuoleman, hyvän ja pahan. Näistä asioista hän on hyvin varma, sillä hän ”tuntee” ne, ”maistaa” ne, ”koskettaa” niitä jne. Hänen aistinsa ovat tehneet hänestä hyvin varman niiden aineellisesta todellisuudesta. Sen tosiasian valossa, että hän on elänyt tutussa universumissaan kaiken elämänsä, lyhyen tai pitkän, se ei ole helppoa hänelle hyväksyä väitettä, että sillä ei ole olemassaoloa, että se kaikki on illuusiota, aivan kaikki. Mitään ei ole jäljellä, johon edes pohjustaa illuusiota itseään. Hän voi hyväksyä illuusion, jossa rautatiekiskot kohtaavat horisontissa, silmien tarjotessa syvyyden aistimuksen aivoille, mutta rautatiekiskot ovat todellisia, vaikkakin niiden näennäinen ”tapaaminen” ei ole. Ainakin ne pysyvät edelleen pohjana niiden omalle illuusiolleen.

KANGASTUS kaupungista tai keitaasta on ihmisen ymmärrettävissä jonkinlaisena illuusiona. Hän tietää, että se ei ole olemassa ”todellisuudessa”, mutta hän myös tietää kaupungin todellisuuden, joka täten toistaa itseään haamun kaltaisesti kaupungin yläpuolella olevan taivaan valoaaltojen peileissä ja linsseissä. Sen kertominen hänelle, että kaupunki sekä sen oma kangastus eivät ole olemassa, asettaa liian raskaan tajuamisen taakan hänen hyväuskoisuudelleen ja kärsivällisyydelleen (pääasiassa kärsivällisyydelle). Silti tuo on se, minkä Valon erittäin salainen mysteeri paljastaisi, ja tuo on se, mikä teidän täytyy kertoa muille, yksinkertaisesti ja vakuuttavasti, kirkossa oleville kuin tieteilijöille ja kielellisellä standardilla ja keinolla, joka sopii jokaisen vakaumukselle.

Tässä työmme astuu mukaan, lukijat, ja sellaisella tavalla, että jokainen kykenisi ymmärtämään ja tekemään niin annetun käsityksensä maailman mukaan. Ja mitä tämä tarkoittaa? No, teidän tulee näin ollen tuntea Jumala, Hänen universuminsa ja Ihminen – muilla silmillä kuin aistivillanne.

Hengen silmät eivät ole käsityksen ”aistivia” mielikuvia, vaan TIETÄVÄ visualisaatio. JUMALALLA on tietämisen todellisuus ja voi keskittyä ”yhteen” ideaansa, kuten on lopullisesti ilmaistu varsin täsmällisesti. Näin ollen ilman ymmärrystä ja ajatusprosessia tuosta ”yhdestä ideasta” ei voisi tulla monia ”yksiä ideoita”, jotka lukevat mukaansa TEIDÄT näyttämön tapahtumapaikassa.

Seuraavaksi tulee ”liikkeen” käsittäminen, joka on täysin pakollista kokemiselle. Hänen kosminen näytelmänsä ei voisi olla näytelmä ja näyttelijät eivät voisi olla mitään ilman liikettä. Ilman muutosta Hänen jakamaton Yksi Ideansa ei voisi paljastua. Ilman sitä, mitä te kutsutte ”ajan” ilmaisuksi, tapahtumien ”sarjaa” ei voitaisi esittää. Näin ollen Jumalalla on idea, ja se esitetään teidät sisällytettynä ja ilmaistaan ilmennetyssä muodossa. TE OLETTE JUMALAN AJATUSHEIJASTUMA. Ilman liikettä, aikaa, muutosta ja jaksoja Jumalan Mielen kuvitelmien paljastuminen ei olisi voinut mitata tilaa näyttämön tapahtumapaikalle. Toisin ilmaistuna ei olisi kangasta, johon heijastaa Hänen Valoaan.

Oppikaa ymmärtämään, että kokemuksessanne olevat aistimukset ovat Jumalan kuvitteluja. Mutta tietäkää, että ne ovat Hänen tietämyksensä paljastuvia kuvioita, jotka ovat heijastettu suoraan Hänen ajattelunsa kautta. Tämän tiedon kanssa voi tulla käsitys välttämättömästä aistimisesta, joka sallii fyysisen ihmisen ”ajattelemaan” ympäristössään. Tämän ymmärtämällä voitte alkaa tunnistamaan, että aikaa ei ole eikä myöskään liikkuvia asioita, jotka muuttuvat; eikä ole myöskään elämää, ei kuolemaa, ei kylmää, ei lämpöä, ei hyvää, ei pahaa tuossa Hänen ihmeellisessä universumissaan Hänen itsensä sisällä.

 

MIKSI ETTE VOI NÄHDÄ JUMALAA?

Te itse asiassa ette voi ”nähdä” Jumalaa, koska HÄN EI OLE TEIDÄN VALONNE HEIJASTUS – TE OLETTE HÄNEN VALONSA HEIJASTUS! Alussa Isä, Jumala, kuten me rakastavasti Häntä kutsumme, on HENGEN VALO, jota yksikään Ihminen ei voi ”nähdä”. Isän asuinpaikka on Taivaan Valtakunta, ja se on vailla muotoa ja on itse asiassa se, mitä te saattaisitte kutsua tyhjiöksi; tyhjäksi näyttämöksi, jos sallinette. Mutta VALOSSA lepää siemen, ja lisäksi Valossa ON Oleminen. Isä tietää Hänen oman ”Ideansa”. Hän tietää sen ”yhden” idean yksikkönä, joka taas kulkee eteenpäin tullakseen ilmaistuna YHTENÄ IDEANA, mutta jolla on monia puolia ja vähintään energian ilmaisun kaksinaisuudessa.

Mutta mihin kohtaan ”ihminen” sopii tässä ideassa? Elämän koko tarkoitus on oppia, kuinka ilmentää Jumalaa Totuudessa ja Laissa. Kyseinen opetus on vaikea, mutta Ihminen itsessään tekee siitä vaikeata olemalla tietämättä itse Lakia. Kun ihminen asteittain tietää tarkoituksensa ja Lain, tietämällä Jumalan itsessään, elämästä tulee kauniimpaa ja kauniimpaa ja ihmisestä voimakkaampi omassa voiman ilmentämisessään. Ihmisen todellinen voima on ”antamisessa”. Hänen täytyy oppia ”antamaan”, kuten Luonto tekee. Jokaisessa syklissä, lukijat, on antamisosio ja vastaanottamisosio – puolet ja puolet. Tätä kutsutaan antamiseksi ja takaisinannoksi. Luonto avautuu moneksi ikuisesti sitä tarkoitusta varten, että se avautuu uudelleen ja jälleen yhdeksi. Jokaisen yksilön täytyy tulla ilmentämään tätä lakia, sillä se on universaali laki, joka ei vain lähde pois. Ihmiset haluavat ikuisesti elää toisen elämää ITSEÄÄN varten. SITÄ ON MAHDOTONTA SAAVUTTAA. Sillä ei ole väliä, kuinka kovasti YRITÄTTE elää toista VARTEN, te ette voi. Te ilmaisette elämäänne edelleen siten, että kuin yrittäisitte elää tätä toista varten ja tämä toinen kokee vähemmän, mutta se siltikin on ”hänen” kokemuksensa, josta viedään tässä tapauksessa jonkin tekeminen itseään varten.

Nämä ovat samat periaatteet, joita täytyy pohtia sota-asioissa. Ihminen sotii ikuisesti ihmisen kanssa, kunnes hän oppii antamaan kaikkensa ja täyden odotuksen kera vastaavasta takaisinannosta ja koskaan ottamatta sitä, mitä ei ole ”annettu” ansaittuna palkintona tästä antamisesta. Nyt ei ole olemassa vain antamista ja takaisinantoa, mutta vallan tekoa, joka OTTAA ja OTTAA vielä enemmän. Tämä epätasapaino tuhoaa minkä tahansa sivilisaation.

Kuinka saavutamme TIETÄMISEN onnistumisen? Teidän täytyy ensin ymmärtää, että on olemassa ”Voiman Lähde” ja määritelmä tuotetulle aineelle, jota me kutsumme ”VALOKSI”. Valoa voidaan tuoda näyttelijöiden näyttämölle visualisoimaan tapahtumapaikkaa, ja Valoa voidaan kaataa salaiselle toiminnalle ja vuoropuhelulle, jotka ovat kätketty tietämättömään osaan näytelmää. Joka tapauksessa SIELUN pelastava VALO on se, jonka sallitaan loistavan sen todellisuudelle, joka sijaitsee ikuisesti minän sisällä. Silloin tätä vuorostaan kutsutaan TIETÄMISEKSI. Näin ollen ”tietämyksestä” TOTUUDESSA tulee kokemuksen tavoite. Ilman tietämystä teillä ei voi olla oikeanlaisen virtauksen ”suuntaa” korkeampaan ymmärrykseen joko itsestänne tai universumista. Voitte paeta onnettomuutta olemalla tietämättä sitä, miten TV:nne toimii kuvien vastaanotossa, joka muuten TEIDÄN täytyy pähkäillä aivoissa, mutta te ette voi päästä korkeampaan kokemisen ulottuvuuteen kunnioittamatta ja tunnistamatta ja TIETÄMÄTTÄ JUMALAA.

Minä, Hatonn, tulen tuon ihmeellisen TIETÄMISEN VALON sisällä, tuon Valon, joka on jaettu meille kaikille, meidän kaikkien kautta ja meidän sisimmässämme, kuten meidän on sallittu ilmaista Jumalan Ideassa. Ah, eikö se olisi ihmeellistä, jos voisimme yksinkertaisesti ilmaista HÄNEN ”ihannettaan”?

Joten, kuka minä olen ja mitä nimi sanoo? Ei mitään. Se, mitä on ”olennon” sisällä, on joka tapauksessa KAIKKI. Joten ilmaisen palveluksessa ja antamisessa VALOSSA. Jaan sen, mikä MINÄ OLEN, mitä voin ja mitä te vastaanotatte. Minä tai muut eivät voi tehdä sen enempää.

Muistakaa vanha totuus: ”Jumala on Valoa”? JUMALA ON VALOA! Vastakkainen termi on PIMEYS. Huomatkaa, että EN sanonut ”valkoinen ja musta” – sanoin ”valo” ja ”pimeys” (totuus ja valhe, näkö ja sokeus, tietäminen ja tietämättömyys jne.) Te käsitätte ”valon” olevan ”valkoista” yksinkertaisesti sen takia, että koska teillä ei ole muuta tarkoitusta saatavilla kuin ehkäpä ”läpikuultava, sisältää kaikki värit”. Pimeys on sama ongelma kuvattavaksi, mutta se vain tulee ”mustana” kuvauksen puutteesta ”kaiken värin puutteelle” TAI säteily verrattuna säteilyn puutteeseen.

 

JUMALA ON VALOA

Jokainen kuvaava termi MISSÄ TAHANSA ja KAIKISSA kielissä viittaa JUMALAAN Valona. Jumala tunnistetaan, kuten myös VALO, kaiken tietävänä, kaiken näkevänä, läsnä kaikessa, kaikessa olevana. Nämä määritelmät palvelevat tarkoituksiamme hyvin, vaikkei meillä olisi koskaan ollut kattavampaa tai korkeampaa ymmärrystä.

Ilman valoa kaikki asiat katoavat. Jopa merien syvimmissä kohdissa, joissa elämä vaikuttaa olevan vähintäänkin lepäämässä, ON elämää, ja täten siellä TÄYTYY olla valoa. Ihmissilmälle se saattaa hyvinkin olla huomaamatonta sellaisessa syvyydessä, mutta joka tapauksessa valo on siellä, sillä Jumala on siellä, ja Jumalan myötä tulee ja menee se, joka heijastetaan VALONA. On olemassa monia valaistuksen muotoja, lukijat, itseheijastetun valoisuuden säteilystä lasersäteiden loisteeseen ja lisäksi TOSIASIANA siihen, joka liikkuu ääniaaltojen TAKANA. SUURIN OSA siitä, mikä on todellisuus ja läsnäolo, on näkymätöntä ja kuulematonta Ihmisen rajoittuneilla aisteilla.

Puhumme siitä, mikä on ilmeistä aisteillemme ja näin ollen puhumme asioista, jotka ovat kuvauksiltaan suuria ja pieniä, mutta siltikin KAIKKI on hyvin pientä verrattuna loputtoman universumin suuruuteen, tuohon suurempaan ”Kaikkeen”. Ihminen tulee ja ylenkatsoo hänen ihmeellisintä piirrettään: että myös hän ei ole mitään muuta kuin Valoa ja että hän olemalla myös ”Valoa” on myös kuin Jumala heijastetussa kuvassa, sillä Jumala on Valoa. Ihminen etsii ja epäonnistuu havaitsemaan, hän laskelmoi ja päättelee samalla katsoessaan sitä, mitä hän EI toivo löytävänsä etsiessään Jumalaa ja Lähdettä, sillä hän kaipaa olla jälleen YKSEYDEN kanssa, josta hänet on luotu. Te olette yksinkertaisesti pyörteisen valon suuri pyörivä loputtomuus, joka on sulautunut yhteen ihmeelliseen ilmentymään, joka on ottanut MUODON kokemistanne varten, aisteillanne, mahtavuudella, sillä myös Jumala haluaa jakaa ja kokea kaiken. Te ette voi ”ravistaa” Jumalaa. HÄN on kanssanne riippumatta siitä, minne menette ja mitä teette.

Pohtikaa sitä, mitä te teette salaisissa paikoissanne! Jos asetatte itsenne katuojaan epätoivossa tai häpeässä – viette sinne Jumalan. Jos ylistätte Jumalaa korkeimmalta vuorenhuipulta, viette Jumalan mukananne. TE ETTE VOI PIILOUTUA JUMALALTA YHTÄÄN ENEMPÄÄ KUIN VOITTE ONNISTUNEESTI PIILOUTUA ITSELTÄNNE!

Ah, mutta lukijat, ON olemassa täysi selitys tarkoitukselle, kun te julistatte, että ”Jumala on Valoa”. On olemassa fyysinen (fysiikka) todiste tuosta väitteestä tieteellisenä TOSIASIANA. Olette niin perehtyneitä niiden mystisiin ja myyttisiin opetuksiin, jotka olivat tietämättömiä tai tarkoituksellisia valheissaan, ettette enää tiedä TODISTEIDEN olevan olemassa, mutta jos vain katsoisitte ja kuuntelisitte.

Päivä on joka tapauksessa saapunut, kun kaiken Ihmiskunnan täytyy TIETÄÄ, mitä tarkoitetaan sillä, kun suuret opettajat ovat sanoneet: ”Jumala on Valoa”. Miksi? Koska te marssitte katastrofin rytmissä siirtyessänne pimeyteen sen sijaan, että juoksisitte ELÄMÄN valaistuun totuuteen. Sykli pienenee järjestyksessä ja pidempi lorvailunne tekee teidät tekemättömiksi.

Ymmärrän, että viskomme lukuisia pyöriviä sanoja pyrkimyksessämme sallia ymmärrystä, ja te olette kadonneet osioihin, jotka ovat vielä ymmärryksenne tavoittamattomissa. Joka tapauksessa ei ole tarvetta epätoivolle, sillä Tietäminen yksinkertaisesti ON, lukijat, aivan kuten Jumala ”yksinkertaisesti” ON. TIETÄMISEN” täytyy myös tapahtua. Nyt on aika tuoda yhteen JÄLLEEN selitysten osaset, jossa tietämystä varten valmiit voivat käsittää aistimisen ja sallia sen muuntuvan ”tietämiseksi”. Sillä se tulee niille, jotka eivät ole valmiita matkaansa varten, jos te ette käänny pois. Jatkakaa kanssamme ja me näytämme tien, sillä se on tulomme tarkoitus.

Kuinka voin tarjota esimerkkejä ymmärryksestä? En voi tehdä sitä kovin hyvin, koska jokaisella henkilöllä on oma näkemyksensä. Ehdotan pienessä mittakaavassa olevaa esimerkkiä tekijästä ja kirjoittajasta, joka käsittelee painetulla sivulla olevien sanojen vaikutelmaa edustamaan hänen näkemystään tapahtuvasta tai tapahtuneesta ”näytelmästä”. Se on hänen unelmansa, hänen elämäntyönsä, hänen kipunsa ja hänen ilonsa. Hän pitää itseään kirjoittajana.

Dharma kirjoittaa! Voi, kylläpä Dharma kirjoittaakin. Hän voittaisi kaikki ennätykset Guinnesin ennätysten kirjassa, ja siltikään hän ei pidä itseään ”kirjoittajan” tekijänä. Hän kertoo teille, että hän on sihteeri, kunnes hänen ”tarkoituksensa” on paljastettu. Hän kertoo teille, että hän kirjoittaa näkemyksiään vain silloin tällöin ja maalaa MINUN KUVIANI tässä päivittäisessä kirjoittamisessa joka päivä. Onko olemassa eroavaisuutta? Todellakin, mutta kaikille muille näkemys on hyvin erilainen verrattuna hänen omaansa. Minun näkemykseni on erilainen verrattuna ”muihin” JA HÄNEEN. Me emme voi tietää varmasti, kunnes VALOA VUODATETAAN PÄÄLLENI ja vähennetään hänen vaiheessaan! Onko tässä tolkkua teille? Voisin jopa muotoilla tuon viimeisen kysymyksen erilaisesti: ”Valottaako tämä aihetta yhtään?”

 

KAIKKI TIETÄMYS ON VALOA

Kaikki tietämys sijaitsee VALON ihmeellisessä toteutumisessa sen vieläkin ihmeellisempien mysteerien kera. Se ei ole piilotettu mystisiin ja salaisiin maailmoihin, joissa on piilotettu aikomus. Kaikki on heijastettu VALOSSA. Vaikkakin se on kaikkialla Ihmisen ympärillä, hän ei vaikuta näkevän sitä, sillä se heijastaa liian monia ja lukemattomia määriä loputtomia luomuksia takaisin hänen aisteilleen. Se, mitä Ihminen ei voi ”nähdä”, on näin ollen jollain tavalla käsittämätöntä hänelle. Näissä samoissa olosuhteissa tulee Jumalasta silloin näkymätön kuin tuuli, mutta älkää erehtykö tuossa poissaolon oletuksessa, sillä tuulta ei nähdä, mutta se ehdottomasti on ”siellä” ja kyllä todellakin, tuuli itsessään koostuu VALOSTA.

Seuraava ymmärrys täytyy olla, että Ihminen ei vieläkään tiedä, mitä ”materia” oikeastaan ”on”. Hän on kehittynyt pitkälle sen käsittämisessä, kuinka käsitellä materian osia, mutta vieläkään ei ole ymmärrystä materian todellisesta lähteestä tai että ”miksi”. Pyrkimyksemme keskittyvät näyttämään teille materian ”mikän”. Olen muiden mukana tehnyt tämän pyrkimyksen hyvin varmasti ennen tätä kirjoitusta, ja siltikin vain hyvin, hyvin pieni joukko on kyennyt siirtämään ”tietämisen” tajuamisen todellisuuteen. En tuo aivopähkinöitä sen tähden, että yksinkertaisesti ärsyttäisin teitä ja turhauttaisin itseäni. Minun täytyy kohdata tosiasia, että mitä te todella haluatte tietää, on TÄMÄ totuus, mutta huomionne on kohdennettu enemmän rahan häviämisen ja maanjäristysennustusten mahdollisuuksiin. Suurin osa ihmisistä ei halua TIETÄÄ totuutta, koska TIETÄMISEN kera tulee VASTUU ja erehtymisen pelko. Ja mitä väärää on erehtymisessä? Voitte oppia vain kokemisen kautta, virheestä tai muulla tavoin. Kun kerran tiedätte totuuden, teillä on vähemmän taipumusta tehdä noita aiempia valintavirheitä, ja todellakin siitä tulee silloin TARKOITUKSELLINEN TEKO, TIEDOSTAMISEN KERA, JOS TOIMITTE PAHUUDEN TAVOIN. Näin ollen siitä tulee ”vastuun pelko”, joka hidastaa matkaanne täyteen pysähdykseen.

 

MITÄ NÄKYMÄTTÖMISTÄ IHMEISTÄ?

Ympärillänne runsaasti olevia näkymättömiä ihmeitä tunnistaa, tunnustaa ja ylistää osa teistä samalla, kun he eivät itse asiassa ”näe” niitä. Joka tapauksessa yleensä esittämisen alussa heille nauretaan, heidät kielletään ja kivitetään esittäjien kera. Te fyysisenä Ihmisenä ette ole alkaneet raapaista kuvioiden pintoja, jotka te tunnette energiana, sähkönä, magnetismina, gravitaationa ja säteilynä. Olette oppineet leikkimään niiden kanssa, muuttamaan niitä palveleviksi tai tuhoisiksi leluiksi ja osittain löytämään muutaman toiminnon niille, mutta teillä EI ehdottomasti ole pienintäkään TODELLISTA TIETÄMYSTÄ niistä. Voitte kehittää pommeja niistä, ja silti teillä ei ole keinoa kontrolloida sitä, mitä olette kehittäneet.

Kun siirrymme ”näkymättömän” ja ”näkyvän” maailman oktaavien, elementtien ja komponenttien aiheeseen, te ette esimerkiksi edes tiedä niin sanottujen inerttien kaasujen tarkoitusta: että MITÄ NE OVAT. Jopa kaikkein korkeimmin koulutetuilla tieteilijöillä ei ole täyttä ymmärrystä tai edes ”oikeaa” käsitystä noista ”inerteistä kaasuista”. Käytän tätä vain esimerkkinä, sillä inertit kaasut ovat kaikkein eniten VÄÄRIN YMMÄRRETTYJÄ kaikista ”asioista” tieteen alueiden tutkimusten taulukoissanne ja kaavoissanne.

Minun täytyy mennä vieläkin pidemmälle taaksepäin ja mainita, että teillä ei ole atomien OIKEATA rakennetta eikä gyroskooppista periaatetta, joka määrittelee juuri tuon rakenteen – eikä mekanismia ja liikettä, joka pursuttaa epämuodostuneiden atomien lävitse elektronien karkotuksen yksiatomisissa atomeissa. Onko tämä liian teknistä teille? Miksi oletatte sen olevan? Eikö se ole niin, että teillä ei ole yksinkertaisesti ollut kiinnostusta tai altistusta näihin kysymyksiin liittyville vastauksille? Vain rajallinen joukko paikassanne on edes kuullut kaikkein tärkeimmästä fysiikan periaatteesta, jonka me tunnistamme MITÄTÖINNIN periaatteena. Sitä voidaan kutsua muilla nimillä, mutta ”mitätöinti (engl. voidance)” on kaikkein sopivin englanninkielinen sana kuvaamaan ilmiötä. Havaitsemme, että melkein yksikään teistä ei tiedä yhtään mitään avaruuden linsseistä ja peileistä, jotka ovat varsinainen SYY ILLUUSIOLLE kaikissa liikkuvissa asioissa. Teillä ei ole lainkaan opetuksia, jotka saisivat teidät pohtimaan koko materiaalin sähköisen universumin olevan se illuusio, joka se on, ettei siinä ole minkäänlaista todellisuutta; joten jatkatte leikkimistä käsittämienne materian palasten kanssa ja hukkaatte koko asian ytimen.

Sitten teillä on sellaisia, kuten Einstein, joka tulee ja heittää teille jonkin teorian liittyen suhteellisuuteen, ja te ajaudutte typeryyden harhapoluille. Teillä ei ole pienintä hitustakaan totuudenmukaista tietämystä tuon käsitetyn avaruuden kaarevuuden syystä tai avaruudesta tai tuon kaarevuuden mitätöinnistä tasoilla, joissa ei ole yhtään kaarevuutta aaltokenttien rajoilla. Yksikään henkilö ei fyysisen varmasti tiedä, kuinka kristallit saavat erinäiset muotonsa. Teidän ”vanha” maailmanne hämmästyisi tietäessään, että noiden kristallien muodon määrittelevät avaruudessa aaltokentät, jotka sitovat erinäiset elementaalirakenteet. Puhuin väärin yhdessä tapauksessa tässä, sillä on olemassa pienenpieni joukko, joka on tajunnut totuuden ja näin ollen huomaa virheet. Joka tapauksessa jopa tämä joukko jatkaa näpertelyään ja spekulointia asioista, joilla ei ole pohjaa todellisuudessa tai TOTUUDESSA.

Ihmisellä ei yleisesti ottaen ole pienintäkään käsitystä siitä, mistä varsinainen elämän periaate koostuu ja yhtaikaisesta tapahtumisen periaatteesta, joka toistaa kaikkia kuvioita Luonnossa peräkkäin ja tallentaa sekä mitätöi ne samalla, kuin se toistaa ne. Voitte esittää ja valmistaa jäljennöksiä; te ette voi edes alkaa simuloida todellista ELÄMÄÄ. Myöskään te ette ole tietoisia tallennusperiaatteesta, jonka avulla Luoja kuljettaa jokaisen peräkkäisen syklin kokonaissumman Hänen avautuvassa ja uudelleenavautuvassa universumissaan sen ilmentymien loppuun asti yhdellä planeetalla ja uudella alkaessa. Te vain jatkatte ”alkuräjähdyksen” julistamista ja huutamista tai ”pienten kalojen luomista” tai, tai, tai – kaikkea, jotka eivät kanna mukanaan pienintäkään kytköstä siihen, miten asiat ovat.

”VALOSSA” on vastaus KAIKKIIN näihin tähän saakka vastattuihin kysymyksiin sekä myös kaikkiin muihin, joita tietäjät eivät ole vielä ratkaisseet tai tienneet tarpeeksi kysyäkseen. Tämä Valon luonteen paljastus on IHMISEN perintö tässä ajassa, jossa hän löytää itsensä kokemassa, suuren paljastuksen ja ymmärryksen ajassa. Te haluatte ”osoittaa todeksi” Jumalan? Tässä on todiste Jumalasta niin yhtälailla tieteen KUIN uskonnon hyväksymien menetelmien ja standardien kautta. Se tekee henkisen perustuksen tämänhetkisen tieteen materiaalin alle, jota ette ymmärrä yhtään enempää kuin näkymätöntä, ja se sallii uskonnossa totuuden, teitä kontrolloimaan rakennettujen virheellisen toistamisen mytologiatarujen sijaan.

Ymmärtääkö Ihminen? Lopulta. Sillä ei ole väliä, sillä MEIDÄN tehtävämme on panna paperille totuuden osaset teille ja teidän on tehdä noiden totuuksien kanssa se, minkä teette. Jos Ihminen vain huomioi, niin kaksi suurinta elementtiä sivilisaatiossa, uskonto ja tiede, voivat täten löytää ykseyden avioliitossa, kuten saattaisitte määritellä yhdistymisen. Tekeekö Ihminen sen? Luultavasti ei maallisen materian planeetallanne, mutta jonain aikana jollain maapallolla, IHMINEN TEKEE NIIN. Miksi tiedän tämän? Koska se on Jumalan esitys, että niin asia on, ja näin ollen niin se tulee olemaan. Aikomukseni on tehdä asiasta sellainen, että voitte ymmärtää sitä, mikäli ollenkaan mahdollista. Teidän, jotka tekevät valinnan olla näkemättä tai kuulematta, tullaan sallimaan noiden valintavirheiden seuraamukset. On olemassa runsaasti paikkoja sallimaan heidän kehittymisensä eteenpäin, sillä lopulta JOKAINEN tietää totuuden ja tulee toimimaan totuudessa.

Kaikki asiat edistyvät sykleissä. Tämä lukee mukaansa sivilisaatiot. Uusi ymmärrys muuntaa aika ajoin ihmiskunnan korkeammiksi olennoiksi. Uusi sykli, joka kestää kolmetuhatta vuotta laskeminanne vuosina, on nyt syntymänsä hetkessä. Jumalan kaikkitietävyys, kaikkivoipuus ja omnipresenssi keskittyvät jokaisen Ihmisen tietoisuuteen; mutta on olemassa vain muutama, jotka tietävät Minä-Sielunsa Ykseyden Universaalin Minä-Sielun kanssa. Jopa kaikkein oppineimmat Ihmisistä unohtavat SYKLIEN absoluuttisen kuvion. Ah, mutta jokainen suoritettu sykli tuo Ihmisen lähemmäs tietoisuutta Ykseydestään hänen Minä-Lähteensä VALON kanssa.

Ihmiskunta tulee ymmärtämään, että totuus itsessään on todellakin yksinkertainen. Hän tulee myös löytämään, että tasapainossa on lopullinen ”yksinkertaisuus”. Rytminen ja tasapainotettu vaihto kaikkien vastakkaisten ilmaisujen välillä on luonnollista, ja ihmissuhteissa se on Jumalan Valon universumin täydellistä taidetta. Muuten, se on myös ”laki”. Se on tämä yksi perustava Universaali Laki, jossa lepää kaiken luovan ilmaisun tasapainoinen jatkuvuus Jumalan ”sähköaalto”-universumissa, joka on kaksi määriteltyä valoa siinä, mikä vaikuttaa olevan liikettä ja joka tallentaa Jumalan yhden koko Luomakunnan idean lukemattomiksi näennäisen erillisiin osasiin KOKO ideasta.

 

VÄÄRINKÄSITYKSET

Miksi väärinkäsityksiä? Voi, Ihminen ajelehtii vailla paljoa ajatusta tai huolta muusta kuin siitä, mitä hänelle on kerrottu ja mitä kokemuksia esitetään ilmaistavaksi. Sitten ajat kuluvat ja lisää väärää informaatiota omaksutaan ja niiden mukaan toimitaan, ja täten tämä syventävän tietämättömyyden sykli hautaa lopulta niin yksilön mielen kuin myös yhteiskunnan tietoisuuden. Monia on aikakausia arvoisuuteen kuulla totuus, sillä Ihmisen tietoisuus on eristetty Lähteestään hänen sähköisesti valmistellun kehon aistimuksien myötä, tuon aistivan kehon, jonka hän ajattelee väärin olevan hänen ”mielensä” ja hänen henkilökohtainen Minänsä. Mihin hän viittaa objektiivisena ihmismielenä on vain hänen kehonsa sähköisten aistimuksien paikka. Minkä hän erehtyy olevan ”ajattelua” on vain sähköinen tietoisuus aistituista asioista ja tallennettuna hänen aivojensa soluihin toistavaa käyttöä varten sen kautta, mitä kutsutaan ”muistoiksi”. Muistot eivät liity sen enempää Universaalin Mielen tietämykseen, joka on Ihmisessä, kuin miten Capital Records -yhtiö liittyy heidän myymiensä levyjen lähteisiin.

Se, mihin Ihminen viittaa ”subjektiivisella” mielellä, on hänen tietoisuutensa, hänen kaiken tietämyksensä henkinen varasto, kaikki voima ja kaikki läsnäolo. Tuo tietoisuus on hänen Minänsä, hänen ikuinen Minänsä, jonka kautta hänen kaikkitietävyytensä, omnipresenssinsä ja kaikkivoipaisuutensa ilmaistaan, kun hän hitaasti tulee tietoiseksi niiden läsnäolosta hänen sisällään. Muistakaa, että tätä voidaan kutsua myös ”alitajuiseksi” mieleksi, ja tuolle osalle olemustanne voidaan myös valehdella kuin myös mielellenne. MUUT ohjelmoivat teitä jatkuvasti alitajuisesti. Kun TE tosiasiassa otatte kontrollin näistä ohjelmointivastuista ja avaatte nuo robottimielet – voitte saavuttaa mitä vain haluamaanne, ja se voidaan saavuttaa TOTUUDESSA.

Joka tapauksessa, kuten aina, valinta tästä avaamisen mahdollisuudesta kulkee VAIN oman valintanne kautta.

Hyvästelysanani aloittaessamme nämä opetukset ”valosta”? TULKOON VALO! Hyvää huomenta, oppilaat. Antakoon minun olla hyvä ”cohan” (opettaja) ja olkoon teillä halu oppia, jotta voisitte olla pätevä ”chela” (oppilas) tässä huikeassa matkassa totuuteen ja ymmärrykseen.

 

[Jatkuu…]

 


Lähteet:

CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, March 19, 1996, Volume 12, Number 9.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1996/0396/031996.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1342451597