Käännös: GERMAIN – MEDITOINNIN YDIN

VIOLINIO GERMAIN

28.03.2020

Pohjimmainen syy meditoinnille on se, että te haluatte pyytää jotain Jumalalta. Muuta syytä sille ei ole. Ja te ette ala pyytämään Jumalala mitään, kunnes te alatte ymmärtää ykseytenne Hänen kanssaan. Te pyydätte sitten Jumalalta, koska te ymmärrätte olevanne kykenemättömiä täyttämään Sielunne tahtoa ilman Häntä. Kun te lopulta pyydätte Häneltä, te luonnollisesti kysytte, kuinka te voitte täyttää Sielunne tahdon. Te sanotte sanattomasti sydämessänne ”Oi Jumala, näytä minulle tie. Valaise polkuni Valollasi.” Sielunne pyytää tätä Universaalin Sielun hiljaisuudessa. Luonnollisesti sisäiset korvanne eivät pysty kuulemaan vastausta, paitsi inspiraation valon hiljaisuudessa. Luonnollisesti te ette myöskään ymmärtää sanatonta vastausta Hänen Valonsa levon hiljaisuudesta, ellei Sielunne ole niin virittäytynyt Universaaliin Sieluun, että sisäiset korvanne voivat kuulla tuon vastauksen Valon universaalilla kielellä. Se on se kieli, jolla Jumala puhuu inspiroituneelle ihmiselle, joka tuntee Jumalan itsessään ja on täten valaistunut.

Te luonnollisesti etsitte yksinäisyyttä Jumalan kanssa huoneenne tai pajanne hiljaisuudessa tai Luonnon metsissä, joissa Jumalan luonto ilmentyy muodoissa ja rytmien kuiskauksissa, jotka kaikuvat omassa sydämenlyönnissänne yhtenä. Juuri tuo tahto asettaa teidät meditoinnin ”tuulelle”, ja mitä enemmän teistä tulee kumppani Jumalan kanssa, sitä helpommin te ymmärrätte Hänen Valon kieltään ja voitte laittaa sanoja muotoja siihen.

Kun te olette muodostaneet tavan olla jatkuvassa keskustelussa Jumalan kanssa, silloin teidän ei tarvitse pyrkiä tietoisesti siihen tai etsiä luonnon hiljaisuutta saadaksenne sen aikaiseksi. Siitä tulee toimiva tapa – pysyvä tapa työskennellä tietoisesti Jumalan kanssa – kaikissa olosuhteissa. Kosminen ajattelija voi välittömästi hajauttaa itsensä kaiken tiedon Valon nollaan, oli hän sitten metrossa tai metsässä.

Analysoidaan sitä, mitä tarkoitetaan ”Sielun tahdolla”. Mikä on suurin asia koko maailmassa, jota voitte pyytää tai joksi tulla? On olemassa vain yksi vastaus, ja se on olla Jumalan kaltainen ja ilmentää Hänen luontoaan. Kunnes tuo ON se vastaus, teiltä on kadonnut matkan tarkoitus. Mitä tuo tarkalleen ottaen tarkoittaa yksinkertaisimmassa muodossaan? Kuinka voitte olla kuin Jumala ja ilmentää Hänen luontoaan, yksinkertaisimmassa muodossaan? Yksinkertaisin vastaus tuohon on on vuorostaan se, että ymmärtää, että Jumala on rakkaus, elämä ja Totuus, joka lepää kaiken tietämyksen ja voiman Valossa. Se on se, mitä Jumala ON. Rakkaus on Jumalan, Universaalin Mielen tai Sielun, luonto. Ja mitä Jumala tekee, siihen vastaus on aivan yhtä yksinkertainen. JUMALA LAAJENTAA MIELENSÄ TYYNESTÄ VALOSTA TIETÄMYKSENSÄ JA VOIMANSA, AJATTELUNSA PULSSIEN LÄVITSE LIIKKUVAN SEKÄ JAETUN VALON AALTOIHIN LUOMAAN YHDEN SYKKIVÄN KOKONAISUUDEN ILMENTÄMÄÄN HÄNEN TIETÄMYKSENSÄ RAKKAUTTA, ELÄMÄÄ JA TOTUUTTA, JOISTA HÄNEN LUONTONSA MUODOSTUU.

Ja tuo on täsmälleen se, mitä te teette tietämyksenne ja kykynne rajoissa. Te laajennatte tietämystänne ja voimaanne Mielenne tyynestä Valosta, ajattelunne pulssien kautta luomaan universuminne muodoissa, jotka heijastavat omaa luontoanne. Mitä ikinä luottekaan, se on itsenne kuva. Te kutsutte sitä yksilöllisyydeksenne tai persoonallisuudeksi. Mikä se onkaan, se on TEIDÄN KUVANNE, joka on heijastettu kuvittelemiinne muotoihin ilmentämään luontoanne. Te luotte ilmentymän kuolemattomasta Itsestänne ajattelemalla tietonne muotoon. Jos te tiedätte vain vähän ja ajattelette vain vähän, te luotte vähäisen henkilön. JOS TE AJATTELETTE EPÄTASAPAINOSSA, TE LUOTTE EPÄTASAPAINOISEN YKSILÖN, JOLLA ON EPÄTASAPAINOINEN KEHO. Mihin te sovitte? Jos olette hypokondrinen, te olette tehneet itsestänne sellaisen ettekä lempeää, hyväntuulista, iloista ja tervettä ihmisten johtajaa.

TE VOITTE TULLA MIKSI TE HALUATTEKAAN TULLA, SILLÄ TEIDÄN TÄYTYY NYT TÄHÄN MENNESSÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ VOITTE TULLA MIKSI VAIN TE VALITSETTE TULEVANNE. Jos te luotte oman persoonallisuutenne yksin ja itseksenne, sillä tulee olemaan kaikki aistien heikkoudet. Mitä enemmän pyydätte Jumalaa auttamaan teitä tekemään Itsestänne Hänen kuvansa, sitä enemmän Hänen Mielensä voimaa teidän täytyy sisällyttää Itseenne voimakkaaksi yksilöksi. Kun Hänen ja teidän luontonne ovat yhtä, silloin te tulette olemaan kosmisen voiman henkilö ja luomuksenne ilmentävät luontoanne ja Jumalan luontoa yhtenä.

Varsinainen sanamme Jumalan Luomuksille on LUONTO, sillä Jumala on Rakkaus, ja Rakkaus on se, mitä Luonto ON. Me täten määrittelemme Luonnon teille yksinkertaisin sanoin: LUONTO ON AJATUSTEN VALONSÄDEKUVA, JOKA ILMAISEE JUMALAN RAKKAUDEN LUONTOA. VALONSÄTEET HEIJASTUVAT OPTISESTI HÄNEN MUODOTTOMASTA JA OLOSUHTEETTOMASTA VALOSTA, JOTA ME KUTSUMME MATERIAKSI. TOISIN SANOEN JUMALA ON RAKKAUTTA, JA MATERIA ILMENTÄÄ RAKKAUTTA.

**********************************************

PHOENIX JOURNAL 34 ”PHONE HOME, E.T.-REACH OUT AND TOUCH SOMEONE–LIKE GOD”

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J034.pdf

sivut 58–60

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/germain/news.php?q=1585319827