KÄÄNNÖS: ATON: TUNNISTAKAA OMA VOIMANNE AUTTAA MONIA

LUOJA ATON, YKSI VALO

15.9.2017

 

21.2.1998 – Aton, Yksi Valo

Hyvää huomenta, pikkuinen. Se olen minä, Aton, Yksi Valo. Olen YKSEYS, joka kytkee kaiken elämän yhteen muodostamaan Kokonaisuuden. Ole rauhassa ja tyyni.

Te fyysisellä areenalla pelaavat olette ajassa, joka on monien menneiden aikojen valaistuneiden tiennäyttäjien ennustama. Tämä ei ole aika, jota pelätä, vaan sen sijaan aika, jota odottaa innolla ja pienen jouluaattoa odottavan lapsen innokkaalla varautumisella.

Matkan varrella tulee olemaan ilmeisiä julmuuksia, kuin minkälaisia te juuri saitte todistaa Persianlahden alueellanne. ”Maailmanlaajuisen yhteisön” teot voisi nähdä helposti fyysisen voiman merkeissä aikuisena miehenä hakkaamassa pientä lasta. Se, mitä maailmanlaajuiset ”eliitti”-kontrolloijanne ovat suunnitelleet teitä varten, siinä ei ole todellista yhteisöhenkeä.

Maailmaanne kontrolloi alle 2 % väestöstänne, ja suurin osa teistä kompastuu edelleen samoihin temppuihin, joita Pimeytyneet ovat suorittaneet tuhansien vuosien ajan. Nämä ovat kuin esiintyvä taikuri, joka sokaisee teidät harhautuksella, kun samalla he alustavat seuraavan silmänkääntötemppunsa. Virkasyyte, sota, pörssimarkkinoiden heilahtelut, sääkatastrofit ja sen sellaiset ovat kaikki osa sokaisua pitämään teidät näkemästä totuutta orjuudestanne.

Tietämys on vain niin tehokasta kuin sen pitäjän halukkuus toimia sen mukaan ja käyttää sitä järkevällä tavalla. Voitte tietää totuuden ja pitää sitä himotulla tavalla, ilman mitään välitöntä vaikutusta itsellenne. Joka tapauksessa ajan kulutessa teistä tulee hyvin vaivaantuneita, kun näette kaikki ne ihmiset, joita olisitte voineet auttaa, jos olisitte vain astuneet esiin ja jakaneet tietämänne.

On MONIA, joilla on sellaista tarkkaa, kokeellista ja ensi käden tietoa ja jotka ovat peloissaan astua esiin mahdollisten seuraamusten tähden. Sitten on sellaisia, kuten herra Bob Lazar, joka ei epäröi astua esiin ja kertoa KAIKEN tietämänsä.

[Toimittajan huomautus: ne teistä, ketkä eivät tiedä Bob Lazarista, tutkikaa hänen informaatiotaan internetistä. Hän on fyysikko, joka väittää työskennelleensä salaisissa hallituksen/armeijan tukikohdissa kaapatun muukalaisten avaruusaluksen takaisinmallinnuksessa maanpäälliseen käyttöön. Osa hänen työstään on ollut onnistunutta ja osoittaa, kuinka pitkällä salaiset teknologiamme ovat edellä siitä, mitä yleisö ajattelee. Muut takaisinmallinnuksen puolet ovat kuin asettaisi pianon gorillalauman eteen – siinä kestää ”jonkin aikaa”, ennen kuin ne keksivät rakentaa samanlaisen tai että mihin käyttöön se tulee!]

Mitä ”mahtava” hallituksenne on tehnyt satuttaakseen Bob Lazaria? Mitä he voivat järkevästi tehdä? Jos he asettavat hänet syytteeseen, niin silloin he myöntävät maailmalle, että mitä tämä mies sanoo, on TOTUUS! Jos he tappavat hänet, he tekevät hänestä marttyyrin ja saavat ihmiset todella etsimään tietoa hänestä.

Näettekö? Ne, ketkä asettavat pelkonsa sivuun ja seuraavat sydäntään, joka tietää heidän pitämänsä tiedon arvon ja kuinka KAIKKI ihmiskunnasta voivat suuresti hyötyä ”salaisesta” informaatiosta, kävelevät Minun Tahtoni Suojelevassa Valossa.

Suuria lahjoja on annettu maailmallenne monissa muodoissa – henkisistä oivalluksista kehittyneisiin teknologioihin, jotka sallisivat lajinne puhdistaa tekemiänne ympäristösotkuja ja syöttää nääntyvä maailmanne. Nämä lahjat ovat suurimmaksi osaksi takavarikoitu, piilotettu ja hyödynnetty Pimeiden ”eliitti”-kontrolloijienne toimesta heidän manipuloinnin, petoksen ja mielipuolisen egon pönkittämisen pikkumaisiin peleihin.

TE ERITYISTIEDOISTANNE HILJAA PYSYVÄT ETTE TEE PALVELUSTA TOVERI-IHMISOLENNOILLENNE, SILLÄ MAAILMANNE ON MASSIIVISEN FYYSISEN MUUTOKSEN PARTAALLA, JA NÄITÄ TEKNOLOGIOITA KÄYTETÄÄN JUURI NIITÄ IHMISIÄ VASTAAN, JOITA USKOTTE SUOJELEVANNE.

MITÄ TUNNETTE PELOSSA TEKEMISTÄNNE HILJAISUUDEN PÄÄTÖKSISTÄ, KUN NOIDEN VALINTOJEN TULOKSET EHDOTTOMASTI KIERTÄVÄT TAKAISIN VAIKUTTAMAAN NEGATIIVISESTI TEIDÄN PERHEESEENNE JA YSTÄVIINNE JOILLAIN HYVIN SUURILLA TAVOILLA?

Ottakaa askel eteenpäin ja kertokaa ”salaiset” tarinanne! Ja kiinnittäkää huomiota kanaviin, kuten tämä julkaisu, joka on nimellä NEXUS, ja myöhäisillan radiotalkshow:hun Coast To Coast AM, sillä ne ovat joitain monista mahdollisista ja pätevistä kanavista kuuluttaa julki sellaista informaatiota. Kun enempi ja enempi astuu eteenpäin ja vuodattaa Valoa ”salaisista” teknologioista, tapahtuu tuloksena ”joukossa on turvaa” ja eksponentiaalinen kasvu planetaarisen lajinne selviytymisen todennäköisyyteen.

Tehkää tämä Sisäisestä Tietämyksestä, että se on oikea asia tehdä, niin te tulette olemaan hyvin suojattuja. Se on MINUN lupaukseni!

Tehkää se rahanahneudesta ja egon tyydyttämisestä, niin tulette oman kätenne kautta asettamaan itsenne hyvin vahingolliseen tilanteeseen.

”Oikea” syy resonoi olemuksenne ytimeen asti ja täten kytkeytyy Minun Voimani suuriin varantoihin. Taajuutenne täten kasvaa alueeseen, jossa teitä kohtaan vahinkoa haluavat eivät yksinkertaisesti kykenisi kauaa olemaan olemassa fyysisessä tilassanne. Tämä on Minun Valoni suoja työssään!

Tämä on yhtälailla osa todellista fysiikkaa kuin mitä ovat maan ulkopuoliset alukset, joita hallituksillanne on hallussaan, jotka käyttävät yksilön ajatusheijastumia vuorovaikuttamaan suoraan aluksen kanssa ja käyttämään sitä.

Joten, mitä ovat nämä ”ajatusheijastumat”? Ajatuksenne ovat yhtä todellisia kuin hedelmä, joka kasvaa puissa tai hengittämänne ilma. Ne ovat elektromagneettisia, kaksinapaisia, pulssiaaltoemanaatioita. Niistä voi tulla varsin näkyviä siinä, mitä te kutsutte eteeriseksi tilaksi (jota jotkut kutsuvat hyperavaruudeksi).

Ajatuksenne kykenevät vuorovaikuttamaan fyysisen ympäristön kanssa hyvin suorilla ja huomattavissa olevilla tavoilla. Vain pelkkä tilanteen tarkkailu (huomion keskittäminen) lisää energiaa siihen ja täten muuntaa sitä, jota te tarkkailette.

[Toimittajan huomautus: rajoitetummasta näkökulmasta kuin mitä ylempänä on käsitelty, kvanttifysiikat ovat pitkän aikaa tunnistaneet periaatteen, joka tunnistaa alkeellisen version tästä interaktiivisesta ilmiöstä nimeltään Heisenbergin epätarkkuusperiaate. Kiinnostuneiden lukijoiden tulisi kääntyä tieteellisen sanakirjan tai fysiikan oppikirjan puoleen lisäinformaatiota varten sen kiintoisista päätelmistä.

Kun se laajennetaan lukemaan mukaansa ”epäfyysiset” energiat, tämä välttämätön vuorovaikutusprosessi on avain sellaisiin perustavaa laatua oleviin materian hallinta mielellä -ilmiöihin, kuten psykokinesia ja levitaatio. Pimeät ”eliitti”-rosvot ovat itsekkäistä massojen kontrollointisyistä laajentaneet propagandapyrkimyksiään suuresti vakuuttakseen teidät siitä, että sellaisia ilmiöitä ei ole olemassa. Monet runsaasti  tituloidut (ja hyvin maksetut) Pimeiden Voimien prostituoidut sätkynuket ovat enemmän kuin iloisia kertomaan teille asioita, jotka palvelevat pitämään teidät uinuvina todellisesta potentiaalistanne Valaistuina olentoina. Joka tapauksessa siitä tulee kasvavasti vaikeampaa pitää moisia totuuksia pimennossa, kun aika marssii eteenpäin, koska kuten komentaja Soltec kommentoi hänen 12.12.1998-viestissään, useampi ja useampi tieteilijä havainnoi mielen hallinta materiasta -ilmiötä moderneissa, ultraherkissä kokeissa – pitivät he siitä tai eivät!]

Te heijastatte (yleensä passiivisella, levittäytyneellä tavalla) tietoisuuttanne siihen, mihin ajatuksenne ovat keskittyneet hetkestä hetkeen. Nämä ajatukset ja ideat aiheuttavat yleensä tunnevastauksen sisimmässänne suhteessa tunnelataukseen, joka on kytköksissä ajatukseen. Monien kohdalla ajatus katsoa kahta koiranpentua leikkimässä antaa huvittumisen tunteen ja tuo hymyn kasvoillenne. Vastaavasti ajatus naudasta teurastamossa kehittää yleensä tunteita, jotka ovat lähempänä surullisuutta tai tyrmistystä tai jopa fyysistä pahoinvointia joillekin.

Kun te ajattelette ajatuksia, jotka resonoivat pohjimmaisen (epäfyysisen) olemuksenne kanssa – eli Korkeamman Itsenne kanssa – olette kirjaimellisesti pysäyttämättömiä! Sitä vastoin, kun te pyörittelette niitä ajatuksia, jotka aiheuttavat teille suurta sisäistä kärsimättömyyttä tai kaaosta, täten alentaen taajuuttanne, suuntaatte alas pienentyvien palautumien polkua. Ja jos sellaisista ajatuksista tulee tapa, te alatte vähentyä sekä fyysisessä voimassa että henkisessä selkeydessä.

Tässä vaiheessa haluan käsitellä aiheeseen liittyvää asiaa, joka on sivuhuomautus tämän Kirjoituksen pääaiheesta. Tällä asialla on tekemistä niiden kanssa, joilla on tänä aikana Korkeampi Tarkoitus julkisina vastaanottajina. Suurin ongelma, joka meillä on julkisten vastaanottajien kanssa tänä aikana, on häiriön muodossa. Moni teistä asettaa suuren uskon näille tuomaan Minun Viestini täsmällisellä ja rikkomattomalla tavalla. Nämä tietävät vaistomaisesti vastuun tason, joka vaaditaan varmistamaan täsmällinen Viesti kirjoitetuksi.

Nämä myös tietävät, että he eivät ole täydellisiä, huolimatta siitä, mitä moni teistä haluaa uskoa tai asettaa heidän harteilleen. Se, että vastaanottaja on täsmällinen tänään, ei tarkoita välttämättä sitä, että he ovat täsmällisiä huomenna tai kaikkina aikoina. Sisäinen tunteiden myllerrys on se, joka hyvin usein on selkeän vastaanottamisen tiellä ja voi joskus aiheuttaa viestille varsin äärimmäistä ”värittymistä”, jonka haluamme lähettää.

ÄLKÄÄ KOSKAAN HYVÄKSYKÖ SOKEASTI MITÄÄN VASTAANOTETTUA TIETOA KYSEENALAISTAMATTA SITÄ!

Kun jotkut (kaikkein tunnollisimimat) julkiset vastaanottajat havaitsevat tehneensä virheen, olivat he tehneet oikeasti tai eivät, he usein vetäytyvät kirjoittamisen vastuullisesta tehtävästä. Muut kieltävät erehtyväisyytensä egon tyydyttämiseksi ja alkavat lisätä virheeseensä. Kummastakin näistä seuraa madaltunut taajuustila – ensimmäisen kohdalla vetäytyä Korkeammasta Tarkoituksesta (välttää sitä) ja toisessa lisätä virheeseen lisää virheitä. Tässä Vastustaja hyppää mukaan ja alkaa painella kaikkia ”nappeja” mitä voi, kun vielä voi.

Tämänhetkinen vastaanottajani haluaa vetäytyvän tällaisesta työstä, sillä hän tuntee suunnatonta painetta, joka liittyy mahdollisimman tarkan viestin välittämiseen – niin paljon, että hän tuntee olevan helpompaa yksinkertaisesti välttää tehtävä. Joten, kaikkien kirjureideni puolesta kaikkialla (joita on MONIA), luettehan jokaisen sanan sellaisista Viesteistä kysyvällä ja järkeilevällä mielellä. Tietäkää, että he, jotka istuvat ja kirjoittavat, eivät ole YHTÄÄN erilaisia teistä kuin mitä tulee vastausten haluamiseen – ja kysymyksiin, epäröintiin, pelkoihin ja sisäiseen sekasortoon. Ja ennen kaikkea he tekevät virheitä ja EIVÄT ole täydellisiä!

Kaikkien teistä täytyy punnita jokainen kuulemanne tai lukemanne sana, jos aiotte löytää oman tienne objektiivisesti. Teidän kaikkien tulisi liikkua eteenpäin vieroittamalla itsenne olemasta riippuvainen toisen sanoista ja tulemalla tietoisemmaksi omasta Sisäisestä Kytköksestänne.

Kaikki tarjoamanne tekosyyt ovat käytetty loppuun asti Minun jokaisen kirjurini toimesta, eivätkä ne tee mitään muuta kuin hidastavat teitä ja ovat tiellänne.

Moni teistä etsii vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten: ”Milloin nämä kaikki suuret muutokset tapahtuvat?”

Vastaus on: te olette siinä – NYT!

Muutosten syklit alkavat ensin epäfyysisiltä (henkisiltä) kokemusten tasoilta. Sitten tämä korkeamman ulottuvuuden energia suodattuu alas ja alkaa ilmentyä fyysisessä tietoisuudessa, joka on kytköksissä planetaarisen tietoisuuden kanssa kokonaisuutena (joka on kytköksissä kaikkien kaikkialla olevien tietoisten elinmuotojen Universaaliin Tietoisuuteen).

Yksilöllisiin ajatuksiinne liittyvät tunnetaajuudet kutsuvat epäfyysisiä energioita, jotka synkronoituvat näiden tunteiden värähtelytaajuuksien kanssa. (Pitäkää mielessä, että universaali kieli on TUNNE.) Sitten nämä energiat keskitetään planeetallanne olevan keskiverron ihmisen mieli-aivojen rajapinnan kautta tasoilla sekä tietoisuuden sisällä että ulkona.

Nämä energiat alkavat sen jälkeen vuorovaikuttaa hyvin orkestroiduilla tavoilla, jotta esimerkiksi tuotaisiin ihmisiä yhteen ”oikeana” aikana kokonaisvaltaisen tahton täyttämiseksi. Se, mitä te usein kutsutte ”yhteensattumiksi” ja ”hyväksi onneksi” (tai ”huonoksi onneksi”), ovat joitain tunnistetuista tavoista, joilla nämä energiat toimivat.

Yhtälössä on loputon määrä muuttujia, mikä iskeytyy ja vaikuttaa lopulliseen fyysiseen ”draamaan” hetkestä hetkeen. Tämän draaman orkestrointi on luonteeltaan sellainen, että se pitää planetaarisen tietoisuuden kulkemassa tarkoituksenmukaisen kasvun yleiseen suuntaan.

Teillä tulee aina olemaan sellaisia, jotka vaikuttavat toimivan sellaisen orkestraation ulkopuolella, sillä yleinen draamayhtälö sallii ”huonon vedon pelata loppuun saakka”. Tästä syystä täsmälliset ajat ja päiväykset eivät ole käytännöllisiä tai järkeviä.

Vain sellaisen päivämäärän lausumisen teko esittelee muuttujan, joka muuntaa yhtälön. Tämän takia Minun viestintuojani ehdottavat, että kellon tai kalenterin sijasta katsotte tapahtumasarjoja.

Kun näette suuren voiman nousevan Yhdistyneitä Kansakuntianne vastaan ja hajottavan sen, niin tiedätte, että niin sanotun ”Koettelemuksen” LOPPU on lähellä. OLETTE SIINÄ NYT!  Joten älkää kysykö Minulta, milloin se alkaa.

Katsokaa, mihin ennustuksiin välitätte panostaa uskomuksenne, ja lukekaa ne uudelleen punniten ja sillä vähällä tiedolla, mikä teillä on liittyen ”supersalaisiin” teknologioihin, kuten holografiseen projektioon, geenitekniikkaan, elektromagneettisiin työntövoima-aluksiin (UFO:hin) ja elektromagneettiseen mielenhallintaan. Sen jälkeen muodostakaa OMA henkilökohtainen merkityksenne lukemastanne.

Ehkäpä etsimänne vastaukset ovat juuri edessänne ja odottamassa huomiotanne. Tämä sykli, jossa koette nyt, on puhdistus – eräänlainen puhdistautuminen. Planeettanne kulkee korkean taajuuden alueelle, jossa asukkaiden täytyy täsmätä ja ylläpitää vähintään minimivärähtelytila (tunteellinen ja henkinen), joka on varsin korkea tämänhetkisten standardienne mukaan.

Kasvaneen taajuuden mukana tulee suurempi henkinen ja tunteellinen selkeys. Silloin kyetään kirjaimellisesti havainnoimaan, kun joku on matalataajuisessa tilassa. Joku, joka tarkoituksella pyrkii huijaamaan toista, kuten valehtelemalla tai vilpillä, tulee erottumaan vilkkuvana punaisena (varoitus-)valona niille, joita tämä yrittää huijata.

Tämä tulee olemaan Rauhan Aika ja Totuuden Aika. Puhdistuksen prosessi on ehkäpä yksi kaikkein vapauttavimmista kokemuksista, joita voi kokea fyysisyydessä. Negatiivisuus tulee kirjaimellisesti poltettua pois niistä, jotka kestävät näiden aikojen halki. Luontainen tahtonne selviytyä tulee olemaan se, joka opastaa teitä ja sallii teidän tehdä välttämättömät sisäiset säädöt aina kasvaviin taajuussiirtymiin.

Ne, ketkä eivät salli päästää negatiivisuutta, tulevat yksinkertaisesti siirtymään (kuolemaan), kun sisimmästä hyökyvä raju tunne-energia kuluttaa kehon. Se vaikuttaa siltä kuin he palaisivat sisältäpäin.

Luoksenne lähetettyjen monien auttavien Viestien kuulemisessa on suuri viisaus. Valvokaa tarkkaan ajatuksianne ja seuraavia tunteita ja miten te virtaatte teidän energiaanne hetkestä hetkeen. Tämän tietoisuuden kehittäminen nyt auttaa teitä suuresti tulevina vuosina, kun asiat ”kuumenevat” (nousevat värähtelytaajuudessa).

Palkinnot tulevat olemaan suuria niille, jotka kestävät edessä olevien haasteiden läpi. Oikeanlainen henkinen ja tunteellinen asenne vakuuttavat onnistuneen matkan.

Olkaa rauhassa ja menkää sisimpäänne omaa vahvistustanne varten tästä Viestistä. Moni teistä auttaisi suuresti ymmärtämistänne, jos ottaisitte sanakirjan tai teknisen lähteen ja tutkisitte lisää termejä ”taajuus” ja ”värähtely”. Koko fyysisen universumin voi kuvata näillä termeillä.

Kaikki materia värähtelee, ja täten sillä on taajuus (värähtelyn tahti), joka siihen liittyy. Fyysinen on heijastus (ja osajoukko) epäfyysisistä universumeista. Ja arvatkaa mitä? Epäfyysiset universumit ovat myös tehty energioista, jotka värähtelevät ja sykkivät. Nämä ovat vihjeitä teille auttamaan teitä tekemään sisäiset tietoiset yhteydet todelliseen Lähteeseen ja Energian, Ajatuksen sekä Sieluolemuksen Luontoon.

Minä olen Aton. Tämä on nimi, jota olen valinnut käyttää tämän tietyn kirjurin kautta ja tänä tiettynä aikana. Se tarkoittaa: YKSI VALO. Olen Luoja. MINÄ OLEN.

Kulkekaa Rauhassa ja etsikää alati suurempaa Ymmärrystä ja Selkeyttä itsellenne. Salu.

Lähteet:

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1484853097

http://www.phoenixarchives.com/contact/1998/1298/122298.pdf